Joukkoliikennelautakunnan päätökset 12.2.2019

13.2.2019

Joukkoliikenteen aiesopimus

Joukkoliikenteen valtionavustusta myönnetään niille keskisuurille kaupunkiseuduille, jotka ovat tehneet aiesopimuksen joukkoliikenteen kehittämisohjelman toteuttamisesta. Joukkoliikennelautakunta päätti solmia laaditun luonnoksen mukaisen aiesopimuksen joukkoliikenteen kehittämisestä ja rahoituksesta vuosille 2019 ja 2020 Liikenne- ja viestintäviraston ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

Runkolinjastosuunnitelma

Osana Lahden kaupungin uusia liikennepalveluratkaisuja on suunniteltu seudullinen runkolinjasto. Runkolinjaston suunnittelu on perustunut joukkoliikennelautakunnan vuonna 2011 päättämään palvelutasoon. Runkolinjaston tavoitteena on selkeyttää ja nopeuttaa joukkoliikenteen linjastoa sekä parantaa joukkoliikenteen kustannustehokkuutta. Pysäkkien sijoitteluun tai määrään ei ole vielä otettu kantaa. Lautakunta päätti asettaa runkolinjastoluonnoksen nähtäville 15.3.2019 saakka. Runkolinjastoluonnos julkaistaan Lahden seudun liikenteen Runkolinjasto-blogissa perjantaina 15.2.2019.

Runkolinjastoluonnos kattaa Heinolan, Hollolan, Lahden ja Orimattilan alueet. Kuntien sisäiset ns. koululaislinjat eivät sisälly runkolinjastosuunnitelmaan. Runkolinjasto Asikkalaan ja sieltä mahdollisesti edelleen Padasjoelle ja Sysmään suunnitellaan myöhemmin vuoden 2019 aikana.

Kesäajan liikenne Lahti-Vääksy-Padasjoki

Lahti–Vääksy–Padasjoki -välin liikenne on toteutettu markkinaehtoisesti kouluvuoden ja koulupäivien aikana. Markkinaehtoisia vuoroja ei liikennöidä kesäaikana. Lautakunta päätti hankkia kesäajan liikennettä arkipäivisin 3.6. – 9.8.2019 väliselle ajalle Padasjoki–Vääksy–Lahti-välille Niemisen Linjat Oy:ltä.

Itsepalveluautomaattien lippujen hinnoittelu

Lahteen on hankittu kahdeksan joukkoliikenteen itsepalveluautomaattia. Automaatilla voi ostaa Lahden seudun liikenteen kertalippuja sekä ladata joukkoliikenteen Waltti-matkakortteja. Lautakunta päätöksen mukaan itsepalveluautomaatin käytöstä ei veloiteta palvelumaksua. Kertalippuja automaatista voi ostaa samaan hintaan kuin kuljettajalta. Lisätietoja lippuautomaateista LSL:n aiemmin julkaisemasta tiedotteesta.

Valtuustoaloitteet: Maksuttomat joukkoliikennematkat peruskoululaisille ja varhaiskasvatusryhmille

Joukkoliikennelautakunnan vastattavana oli kaksi valtuustoaloitetta koskien lasten maksuttomia joukkoliikennematkoja. Aloitteille tehdyn ennakkovaikutusten arvioinnin perusteella todettiin, että kustannustehokkain tapa edistää peruskoululaisten ja varhaiskasvatusryhmien joukkoliikenteen käyttöä on HSL:n mallin mukainen.

HSL:n mallissa enintään 30 oppilaan ryhmä voi matkustaa maksutta klo 9–15 lukuvuoden aikana. Koululaisryhmän mukana kulkevaa aikuinen maksaa oman matkansa. Lisäksi HSL ei järjestä ylimääräistä kalustoa ruuhka-aikoina, tai jos käytettävissä olevien linjojen yhteinen vuoroväli on 20 minuuttia tai sitä tiheämpi. Ennakkovaikutusten arviointi on luettavissa kokonaisuudessaan esityslistan liitteestä.

Lautakunta antoi vastauksenaan valtuustoaloitteisiin ennakkovaikutusten arviointiin perustuvan selvityksen.

Joukkoliikennelautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat luettavissa KtWeb-palvelussa.