Joukkoliikennelautakunnan päätökset 16.4.2019

17.4.2019

Huhtikuun kokouksessa käsiteltiin muun muassa Waltti-matkakortin kausilipun alennuksia lapsille, nuorille ja opiskelijoille.

Lahden seudun joukkoliikenneviranomaisen yhdistelmäraportti 2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus velvoittaa joukkoliikenteen toimivaltaisen viranomaisen julkaisemaan kerran vuodessa yhdistelmäraportin, jossa selostetaan sen toimivaltaan kuuluvat julkisen palvelun velvoitteet, valitut julkisen liikenteen harjoittajat sekä korvaukset, joita niille on maksettu. Lautakunta hyväksyi vuoden 2018 raportin. Yhdistelmäraportti julkaistaan Lomakkeet ja käyttöehdot -sivulla.

Lasten, nuorten ja opiskelijoiden kausilippujen alennusten käyttöönotto Lahden seudun liikenteessä

Lapset, nuoret ja opiskelijat saavat tällä hetkellä Lahdessa alennusta vain Lahden seudun liikenteen arvolipuista AB-vyöhykkeillä. Kausilippu on kaikille ikäryhmille samanhintainen. Lahden kaupunginvaltuusto on päättänyt myöntää alennusta myös kausilipuista lapsille, nuorille ja opiskelijoille kuluvan vuoden elokuun puolesta välistä alkaen. Alennukset on laskettu siten, että lapset saisivat kausilipusta 50 % ja nuoret ja opiskelijat 30 % alennuksen.

Toiminta-alueen kunnilta oli pyydetty lausuntoa kausilippujen alennusten käyttöönotosta lapsille, nuorille ja opiskelijoille, mutta määräaikaan mennessä ei ollut saapunut yhtään lausuntoa. Lautakunta päätti myöntää lahtelaisille lapsille 50 prosentin ja lahtelaisille nuorille ja opiskelijoille 30 prosentin alennuksen kausilipusta. Kausilipun alennukset koskevat kaikkia kausilipun vyöhykevalintoja, kunhan matkustajan kotikunta on Lahti. Muutokset tulevat voimaan 12.8.2019 aikataulukauden vaihtuessa.

Lautakunta päätti antaa kunnille lisäaikaa lausuntojen jättämiselle ja käsitellä kausilipun alennuksia muiden kuntien osalta seuraavassa kokouksessa. Myös nuorten ja opiskelijoiden arvolipun alennuksen käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

Lahden seudun joukkoliikenneviranomaisen laatimat ohjeistukset ja ehdot Waltti-järjestelmän käyttämiseksi

Lippu- ja maksujärjestelmä Waltin käyttöä varten on Lahden seudun joukkoliikenneviranomainen laatinut ohjeistuksia, käyttöehtoja sekä selosteita yhtenäisen toiminnan takaamiseksi. Lautakunta hyväksyi päivitetyt ohjeistukset ja ehdot. Päivitetyt ehdot löytyvät Lomakkeet ja käyttöehdot -sivulta.

Jalkapalloseuran FC Kuusysin anomus joukkoliikennelautakunnalle

Jalkapalloseura FC Kuusysi ry anoi joukkoliikennelautakunnalta Masto Cupin turnaukseen osallistuville maksuttomia bussimatkoja. Lautakunta päätti olla myöntämättä ilmaismatkoja. Lisäksi lautakunta päätti, ettei jatkossa myönnä maksuttomia matkoja joukkoliikenteellä tapahtumille, joissa Lahden kaupunki ei ole järjestämisvastuussa. Lisäksi Lahden seudun liikenteen on saatava tapahtumasta laajasti näkyvyyttä myös tapahtuman ulkopuolisille. Jokaisen tapahtuman anomus käsitellään kuitenkin erikseen tapauskohtaisesti.

Pöytäkirja luettavissa Lahden kaupunkin KTweb-palvelussa.