Joukkoliikennelautakunnan päätökset 20.11.2018

21.11.2018

Nastolan ja Hollolan välisten bussilinjojen liikennöitsijä vaihtuu

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta kilpailutti liikenteen kohteessa 8 ja tarjoukset tuli jättää 16.11. 2018 mennessä. Tarjouksia saatiin neljältä eri liikennöitsijältä, joista edullisimman tarjouksen teki Koiviston Auto Oy. Lautakunta oikeutti kokouksessaan Lahden kaupunkiympäristön viranhaltijat allekirjoittamaan liikennöintisopimuksen yhtiön kanssa.

Liikennöinti alkaa 1.7.2019 ja sopimus sisältää nykyiset Nastolan ja Hollolan väliset linjat. Tällä hetkellä linjoja liikennöi Lehtimäen Liikenne Oy. Joukkoliikennelautakunta päätti aiemmin siirtyä kohteessa 8 nykyisestä nettomallin joukkoliikenteen järjestämistavasta bruttomalliin, jolla valtaosa muista Lahden seudun liikenteen kohteista toteutetaan. Reitit tulevat osittain uudistumaan nykyisistä Lahden seudun liikenteen runkolinjastosuunnitelman mukaisiksi. Reittiluonnokset ovat nähtävillä kartalla. Pienet muutokset reitteihin ovat vielä mahdollisia.

Lahden ja Hämeenlinnan välisessä liikenteessä optiot käyttöön

Hämeenlinnan kaupunkirakennelautakunnan joukkoliikennejaosto on esittänyt Lahden seudun joukkoliikennelautakunnalle Miodex Oy:n liikennöintisopimuksen kahden vuoden option käyttöönottoa kesäkuun alkuun 2021 asti. Joukkoliikennelautakunta hyväksyi option käyttöönoton Lahden ja Hämeenlinnan välisessä liikenteessä.

Nuorten hiihtolajien MM-kisojen vapaaehtoistyöntekijät maksutta bussiin

Tammikuussa järjestettävien nuorten hiihtolajien MM-kisojen järjestelytoimikunta on ehdottanut kisojen vapaaehtoistyöntekijöille ilmaisia bussimatkoja kisojen ajaksi. Joukkoliikennelautakunta päätti myöntää kisojen vapaaehtoistyöntekijöille yhdeksän päivän joukkoliikenneliput maksutta ajalle 19.-27.1.2019 perustellen päätöstään Lahden kaupungin roolilla tapahtuman järjestäjänä sekä tapahtuman kansainvälisellä näkyvyydellä.

Opiskelija-alennuksen ikärajat poistuvat

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on katsonut HSL-alueen opiskelija-alennuksen ikärajan syrjiväksi, jonka perusteella vastaava käytäntö Lahdessa päätettiin poistaa. Lautakunta hyväksyi ehdotuksen opiskelija-asiakasryhmän yläikärajan poistamisesta 1.2.2019 alkaen sekä uudet opiskelija-alennukseen oikeuttavat kriteerit, jotka ovat päätoiminen opiskelu, ammattiin tai tutkintoon johtava opiskelu ja lukuvuoden pituus oltava vähintään 8 kk.

Eläkeläisalennuksen uudenlaista kokeilua selvitetään, mutta alennukset jatkossakin vain matkakortilla

Lahden vanhusneuvoston tekemä ehdotus seniorialennuksen saamiseksi myös käteisellä ostettavista lipuista ei saanut lautakunnalta kannatusta. Kertalipun myyminen seniori-alennuksella vaatisi sen, että kuljettaja joutuisi tarkastamaan matkustajan iän. Tämä hidastaisi lipunmyyntiä. Lisäksi matkakortilla saatavalla alennuksella halutaan ohjata matkustajia säännöllisempään joukkoliikenteen käyttöön.

Joukkoliikennelautakunta vastasi Lahden sos.dem. valtuustoryhmän aloitteeseen kaikkia eläkeläisiä koskevaan alennuksen käyttöönotosta, että vuonna 2019 järjestetään kokeilu eläkeläisalennuksesta, mikäli se on toteutettavissa Waltti-järjestelmään kohtuullisin kustannuksin. Alennuksen saisi jatkossa nykyisen seniorialennuksen lisäksi myös alle 65-vuotiaat Kelan kansaneläkettä, työkyvyttömyyseläkettä eli kuntoutustukea tai täyttä tai osittaista takuueläkettä saavat Päijät-Hämeessä asuvat eläkeläiset. Alennus toteutettaisiin muutoin samoin ehdoin kuin nykyinen seniorialennus, jolla kaikki yli 65-vuotiaat matkustavat Waltti-matkakortin arvolipulla lastenlipun hinnalla arkisin klo 9-14 ja viikonloppuisin koko päivän ajan. Alennuksen toteutuminen riippuu lopullisesta kustannusarviosta.

Kokouksen pöytäkirja luettavissa Lahden kaupungin sähköisessä palvelussa.