Joukkoliikennelautakunnan päätökset 24.9.2019

25.9.2019

Puhtaat käyttövoimat huomioidaan uusissa joukkoliikenteen kilpailutuksissa

Useissa Lahden seudun joukkoliikenneviranomaisen tilaamissa liikennöintikohteissa on liikennöintisopimus päättymässä kesällä 2020.

Joukkoliikennelautakunta päätti käynnistää tarjouskilpailun liikenteestä, joka sisältää nykyiset Lahden sisäiset linjat 7, 12, 13 ja 17-19. Runkolinjastosuunnitelman käyttöönoton vuoksi liikenne kilpailutetaan vain kahdeksi vuodeksi. Nyt kilpailutettavissa kohteissa ei vaadita uutta kalustoa, mutta linja-autojen käyttövoimana tulee olla uusiutuva diesel. Tarjouskilpailussa lisäpisteitä saa biokaasu- tai sähköbusseista.

Lisäksi lautakunta päätti kilpailuttaa nykyisiä Heinolan ja Orimattilan välillä liikennöivien linjojen 86-89 ja 90-94 koskevan liikenteen. Heinolan ja Orimattilan liikenteen tuleva sopimuskausi on 7 vuotta. Näissä kohteissa ei vaadita uusia käyttövoimia maantieteellisen sijainnin ja käyttövoimien saatavuuden vuoksi. Vaihtoehtoisista käyttövoimista annetaan kuitenkin lisäpisteitä kilpailutuksessa.

Nykyiset linjat 2, 3 ja 3S sisältävästä Koiviston Auto Oy:ltä hankitusta liikenteestä lautakunta päätti käyttää kahden vuoden option.

Asikkalan joukkoliikenteen järjestämismalli vaihtoon

Asikkalan kunnanvaltuusto on antanut lausunnon joukkoliikennelautakunnalle kunnan joukkoliikenteen järjestämistavan muuttamisesta nykyisestä markkinaehtoisesta mallista bruttomalliin mahdollisimman nopealla aikataululla. Bruttomallilla järjestetyssä joukkoliikenteessä järjestävä viranomainen suunnittelee liikenteen ja saa lipputulot. Liikenteenharjoittaja saa sopimuksen mukaisen liikennöintikorvauksen.

Joukkoliikennelautakunta pyysi asiasta lausunnot naapurikunnilta ja liikennöitsijöiltä. Lausunnot olivat esityslistan liitteenä.

Keskustelun jälkeen lautakunta päätti järjestää Asikkalan kunnan ja sieltä Lahteen suuntautuvat julkisen henkilöliikenteen palvelut 2020 syksystä alkaen palveluehtosopimuksen mukaisesti bruttomallilla.

Joukkoliikennelautakunnan esityslista ja pöytäkirja luettavissa KtWeb-palvelussa.