Joukkoliikennelautakunnan päätökset 25.9.2018

26.9.2018

Tarjouskilpailu 2/2018, kohteen 8 liikennöinti

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta päätti keväällä 2018 käynnistää tarjouskilpailun kohteen 8 osalta ajettavasta linja-autoliikenteestä bruttoperusteisella järjestämismallilla. Syyskuun kokouksessa lautakunta merkitsi tiedokseen kilpailutettavan kohteen suunnitellun liikennöinnin, jossa on huomioitu runkolinjastokyselyissä saadut palautteet, Hollolan kunnan päätös, määritellyt säästötavoitteet ja esiteltyihin luonnoksiin saadut muutosehdotukset.

Mobiililippujen myynti avoimien rajapintojen kautta

Liikennepalvelulain mukaan joukkoliikenteen kertalippujen myyntirajapinta on avattava kolmansien osapuolien käyttöön. Lahden seudun liikenteessä tämä on toteutettu siten, että mobiililippuja myyvä PayiQ tuottaa rajapinnan, jonka kautta kolmas osapuoli voi myydä lippuja.

Joukkoliikennelautakunta linjasi kokouksessaan kolmansien osapuolien myymistä lipuista LSL:lle tilitettävät kiinteät summat ja prosenttiosuudet, joilla varmistetaan kolmansien osapuolien tasapuolinen kohtelu.

Lautakunta hyväksyi myös LSL:n mobiililiput myytäväksi osana Kyyti-sovelluksen palveluita.

Vastaus valtuustoaloitteeseen: Maksuttoman joukkoliikenteen toteuttaminen varhaiskasvatusryhmille

Lahden Vihreät -valtuustoryhmä jätti keväällä valtuustoaloitteen maksuttoman joukkoliikenteen toteuttamisesta varhaiskasvatusryhmille. Päätösehdotuksessa maksuttomuuden myöntämistä ei nähty mahdollisena, mutta äänestyksen jälkeen asia päätettiin palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

Joukkoliikennelautakunnan kokouksen 25.9.2018 pöytäkirja