Kohti puhtaampaa joukkoliikennettä: Lahden seudun linja-autojen polttoaineena nyt myös uusiutuva biodiesel

2.7.2020

Lahden seudun joukkoliikenneviranomainen (LSL) on vaatinut uusissa liikennöintisopimuksissa kaupunkiliikenteessä käytössä olevien linja-autojen polttoaineeksi toisen sukupolven uusiutuvaa biodieseliä.

Ensimmäinen uuden sopimuksen mukainen liikenne käynnistyi 1. heinäkuuta linjoilla 7 Karisto-Renkomäki, 12 Kauppatori-Ala-Okeroinen, 13 Nikkilä-Niemi, 17 Joutjärvi-Ruoriniemi sekä pienkalustolla Kiveriön, Pyhättömän ja Urheilukeskuksen välillä liikennöivillä LASSI-citylinjoilla.

Kestävämmällä valmistustavalla pienemmät päästöt

Biodieseliä voidaan valmistaa esimerkiksi erilaisista viljelyskasveista, ruokajätteistä, palmuöljystä ja puusta. Biodiesel ei sisällä lainkaan rikkiä ja se vähentää hiilidioksidipäästöjä verrattuna fossiilisen dieselin käyttöön.

Toisen sukupolven uusiutuvaa biodieseliä valmistetaan kasvi- ja puupohjaisesta selluloosasta sekä jätteistä ja ruoantähteistä, joita ovat mm. elintarviketeollisuuden eläinrasvajäte ja kalarasvajäte, kasviöljytuotannon jätteet ja tähteet, käytetty paistorasva ja tekninen maissiöljy (Neste 2019). Toisen sukupolven uusiutuvan biodieselin käyttö on kestävämpää ja sen valmistus ei kilpaile ruokatuotannon kanssa.

Uusiutuvan biodieselin kokonaisvaltaiset (nk. well-to-wheel -laskentatapa) hiilidioksidipäästöt ovat noin 80–90 % pienemmät kuin fossiilisella dieselillä. Uusiutuva biodiesel palaa perinteistä dieseliä puhtaammin, minkä myötä lähipäästöt alenevat varsinkin vanhemmissa, alemman Euro -päästöluokkien busseissa.

Kohti puhtaampaa joukkoliikennettä

Lahden kaupunki on strategiassaan ottanut tavoitteekseen edistää kestävän kehityksen mukaista yhdyskuntarakennetta ja liikkumista. Tavoite on, että vuonna 2030 bussiliikenne hoidetaan uusiutuvalla dieselillä, biokaasulla tai sähköllä.

Heinäkuun alussa tapahtuneen sopimuskauden vaihtumisen myötä edellä mainituilla linjoilla vaihtui myös liikennöitsijä Lehtimäen Liikenne Oy:n voitettua kilpailutuksen. Käytettävän polttoaineen muutos ei näy matkustajille, vaikka kalusto onkin linjoilla vaihtunut toisen yhtiön linja-autoihin. Myös Heinolan ja Orimattilan uusissa 1.1.2021 alkavissa kohteissa liikennöidään uusiutuvalla biodieselillä.

Tulevaisuudessa joukkoliikenteen kilpailutuksissa uusiutuvalla biodieselillä liikennöinnistä saa aina lisäpisteitä fossiiliseen dieseliin nähden. Lahden seudun liikenne on ensi vuonna aloittamassa myös sähköbussiliikennettä. Sähköbussiliikenteestä LSL tiedotti aiemmin keväällä (Lahden seudun joukkoliikenteeseen ensimmäiset sähköbussit).

Lahden seudun joukkoliikenteeseen on laadittu käyttövoimaselvitys vuonna 2016. Selvityksen jälkeen on tullut uutta tietoa eri käyttövoimavaihtoehtojen soveltuvuudesta linja-autoliikenteeseen ja Lahteen on tehty runkolinjastosuunnitelma. Muuttuneiden tietojen myötä käyttövoimaselvitystä päivitettiin syksyllä 2019. Selvityksessä on vertailtu eri käyttövoimia ja niiden kustannuksia sekä selvitetty eri käyttövoimien soveltuvuutta Lahden seudulle.

Kansallinen lainsäädäntö EU:n puhtaiden ja energiatehokkaita hankintoja koskevan direktiivin osalta on vielä valmistelussa, joten seudullisen joukkoliikenteen tarkemmat käyttövoimatavoitteet määritellään vasta, kun lainsäädäntö on valmistunut.

Lahden linja-autoliikenteen käyttövoimaselvitys 2019 luettavissa LSL:n verkkosivuilla.