Muutoksia joukkoliikenteen sähköiseen palautepalveluun

27.9.2018

Lahden kaupungin palautepalvelussa e-asiointi.lahti.fi otetaan perjantaina 28.9.2018 joukkoliikenteen osalta käyttöön uudet aihejaot. Tällä hetkellä joukkoliikenteeseen liittyviä palautteita on voinut antaa kuudesta eri aiheesta:

- Liput
- Reitit ja aikataulut
- Matkustajainformaatio
- Pysäkit
- Asiakaspalvelu
- Muu joukkoliikenteeseen liittyvä palaute

Lisäksi runkolinjastosuunnitelmalle on oma hankepalautekanava.

Uusi aihejako selkeyttää palautteiden käsittelyä

Uudessa luokittelussa aihejakoja on lisätty ja palautteeseen liitettävää informaatiota tarkennettu. Jatkossa joukkoliikennettä koskevan palautteen aiheen voi valita kahdeksasta vaihtoehdosta:

- Asiakaspalvelu ja kuljettajien toiminta
- Liput ja rahastus
- Informaatio ja tiedotus
- Pysäkit
- Häiriöt ja poikkeukset
- Kehitysideat-
- Muu joukkoliikenteeseen liittyvä palaute tai kysymys
- Täydennys saatuun vastaukseen

Palautteen lisätietoina täytettävät kentät riippuvat valitusta palautteen aiheesta. Tyypillisiä lisätietoja ovat päivämäärä ja kellonaika sekä linjanumero. Esimerkiksi matkakortin käyttöön liittyvissä palautteissa on matkakortin numero välttämätön tieto, jotta korttitapahtumia päästään tarkastelemaan taustajärjestelmästä.

Pysäkkejä koskevat palautteet ohjataan liikennöintialueen kuntien katujen kunnossapidosta vastaaville tahoille ja kuljettajia tai kalustoa koskevat palautteet käännetään liikennöitsijöille. Kaikkiin e-palautekanavan kautta tulleisiin palautteisiin vastataan, jos palautteen kirjoittaja on jättänyt yhteystietonsa.

Lahden kaupungille on kuluvan vuoden aikana tullut ePalaute-kanavan kautta noin 7000 palautetta, joista valtaosa on koskenut joukkoliikennettä (2285 kpl). Uudistuksen tavoitteena on palvelun käytön ja tilastoinnin selkeyttämisen lisäksi palautteiden käsittelyyn kuluvan ajankäytön tehostaminen.

Lahden kaupungin e-palautepalvelu