LSL

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta toimii joukkoliikenteessä koko Päijät-Hämeen toimivaltaisena viranomaisena. Lautakunnassa on jäseniä kahdeksasta kunnasta. Lahden kaupunki toimii seudullisena viranomaisena, joka vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä. Kaupunki suunnittelee joukkoliikenteen, vastaa viestinnästä ja kilpailuttaa liikenteen.

Syksyllä 2013 järjestetyn lähiliikenteen kilpailutuksen voittivat Koiviston Auto Oy ja Lehtimäki Liikenne Oy. LSL eli Lahden seudun liikenne on viranomaisen markkinointinimi. Lahden sisäinen sekä Heinolan ja Orimattilan välinen joukkoliikenne järjestetään ns. bruttomallin mukaan. Hol­lolan ja Nastolan välisessä liikenteessä on puolestaan käytössä net­tomalli. Bruttomalli ja netto­malli eroavat keskenään siinä, että bruttomallissa joukkolii­kenteen lipputulot kerää kau­punki, joka maksaa liikennöit­sijälle tietyn korvauksen liiken­teen ajamisesta. Nettomallissa lipputulot puolestaan kuuluvat liikennöitsijälle, jolloin kau­pungin maksama korvaus jää pienemmäksi.