Eri kaupunginosissa ja käyttäjäryhmissä on erilaiset joukkoliikenteen kehittämistarpeet

24.8.2018 • Runkolinjastosuunnitelma

Miikka Tanskanen työskenteli kesällä Lahden kaupungin joukkoliikennetiimissä insinööriharjoittelijana. Helteisessä heinäkuussa Miikka sukelsi asiakaskyselyn syvyyksiin ja kirjoitti blogiin työstään ja havainnoistaan.

Asiakaskyselyn jatkoanalyysi

Analyysissä tarkasteltiin kaikki avoimet vastaukset aluekohtaisesti, ja tuotettiin alueita ja käyttäjäryhmiä kuvaavat tunnusluvut. Mutta mitä analyysin perusteella selvisi?

Vastaajat pitävät tiheästä vuorovälistä

Lähes kaikissa käyttäjäryhmissä oli tiheä vuoroväli asetettu tärkeimmäksi joukkoliikennejärjestelmän ominaisuudeksi. Vastaajat olivat myös tyytyväisimpiä vuoroväliin vuoroväliltään tiheimmän linjan 1 varrella. Tyytyväisyydessä vuoroväliin on kuitenkin eroja vierekkäisillä alueilla, esimerkiksi Viuhassa oltiin tyytyväisempiä vuoroväliin kuin Ahtialassa. Sama kuvio toistuu myös linjan 4 varrella: Villähteeläisten antama arvosana on heikompi kuin Nastolan kirkonkylällä, tai Rakokivellä asuvien. Tämä osoittaa että kokemukseen hyvästä vuorovälistä vaikuttaa mahdollisesti myös muut tekijät, kuten linjan ruuhkaisuus. Avoimissa vastauksissa oli myös pyydetty tiheämpää vuoroväliä kaikista vastausluokista eniten.

asiakaskyselyn analyysi_ kaupunginosien toiveet

Kaavio: Kaupunginosissa on erilaiset kehittämistoiveet: Ahtialassa kaivataan erityisesti vaihdotonta yhteyttä, Karistossa suorempaa reittiä ja Nastolan kirkonkylässä vuorostaan tiheämpää vuoroväliä.

Kävelymatkan pituus jakaa mielipiteet

Melkein kaikissa käyttäjäryhmissä oli lyhyet kävelymatkat asetettu vasta 4. ja 5. tärkeimmän ominaisuuden joukkoon. Eläkeläiset, työttömät, ja kotivanhemmat olivat asettaneet sen taas vähintään kolmen tärkeimmän joukkoon. Tulosten tarkentamiseksi kyselyssä olisi voitu erikseen kysyä esimerkiksi nykyisen kävelymatkan pituutta ja arvosanaa nykyisestä kävelymatkasta.

Useimmin matkustavat ovat tyytyväisempiä

Vastaajista 5 -7 päivänä tai viikoittain matkustavat ovat melkein kaikissa kysymysluokissa kahden tyytyväisimmän käyttäjäryhmän joukossa. Kaikkien vähiten tyytyväisimpiä ovat taas ”erittäin harvoin, tai ei ollenkaan” joukkoliikennettä käyttävät. Tulos on sikäli looginen, että kaikista tyytymättömimmät todennäköisesti käyttävät muita liikennemuotoja. Ainut vastausluokka, jossa päivittäin kulkevat eivät ole kahden tyytyväisimmän joukossa, on aikataulut.

Miten vastaukset käsiteltiin?

Ne vastaukset, joissa oli vastattu kysymykseen asuin- ja/tai lähtöpaikasta, lajiteltiin kaupunginosittain, minkä jälkeen vastaukset ristiintaulukoitiin tilasto-ohjelmalla. Ristiintaulukointeja tehtiin matkustamisen useuden, viikonpäivän, matkustamisen kellonajan ja muiden muuttujien suhteen. Keskiarvosanat laskettiin ristiintaulukoitujen tietojen pohjalta kysymyksistä, joissa täytyi asettaa asioita tärkeysjärjestykseen tai antaa arvosana.

Mistä vastauksia tuli?

Eniten vastaajia oli Lahden keskustan kattavassa Keski-Lahden kaupunginosassa, kokonaisuudessaan 56. Vastausmäärissä ei ole vastaavuutta esimerkiksi alueen väkilukuun, sillä väkiluvultaan paljon pienemmistä Hennalan ja Järvenpään (Kariston) kaupunginosista tuli vastaavasti 34 ja 53 vastausta.

Kyselyn tekijän mietteitä

Olin Lahden kaupungilla kesän työharjoittelussa osana liikennealan insinöörin (AMK) opintojani. Koin työn mielenkiintoiseksi, ja kokonaisuudessaan erittäin opettavaiseksi. Mielestäni Lahden alueella joukkoliikenteen hoitamisessa on perusasiat kunnossa, mistä kertoo esimerkiksi kasvavan väkiluvun mukana nousevat matkustajamäärät – kytkös kaupunkisuunnittelun ja liikennesuunnittelun välillä todistettavasti toimii. Seuraava haaste onkin kasvattaa joukkoliikenteen kulkutapaosuutta, mikä onnistuu kansainvälisten esimerkkien mukaisesti runkolinjastosuunnitelmalla. Työn ohessa opin myös minkälaisia käytännön haasteita joukkoliikenneviranomaiset kohtaavat.

Kirjoittanut
Miikka Tanskanen
insinööriharjoittelija
Lahden kaupunki


Kiitos Miikalle kesästä ja työpanoksesta ja tsemppiä opintojen loppusuoralle!

Seuraavassa blogitekstissä kuunvaihteessa julkaisemme ensimmäiset luonnokset kommenteille. Ensimmäisenä työpöydällä ovat olleet nykyiset Hollolan ja Nastolan väliset linjat, joten nyt kannattaa täpätä www.lsl.fi/runkolinjastosuunnitelma/ kirjanmerkkeihin, jos kyseiset linjat osuvat sinun matkallesi!

 


4 kommenttia aiheeseen "Eri kaupunginosissa ja käyttäjäryhmissä on erilaiset joukkoliikenteen kehittämistarpeet"

 1. Curt Westerlund kirjoitti:

  Harmi. Nyt pääsen suoraan samalla autolla Hörölästä Salpakankaan terveysasemalle. Jatkossa pitää torilla vaihtaa.

 2. Ritva Kilkki kirjoitti:

  Mitenkähän mahdetaan Riihelän liikenne hoitaa. Pitääkö matkustaa Hämeenlinnan tien varteen ja siellä odotella jatkoyhteyttä?

 3. Marjaana Ansala kirjoitti:

  Siis eikö salpakankaalta pääsisi enää suoraan Vipuselle? Ihan älytöntä, täältä sinne kulkee todella paljon opiskelijoita.

 4. Ellgremia kirjoitti:

  Cialis Zaragoza Baclofene Medecin buy viagra Propecia Peligroso Propranolol 40 Viagra Fa Bene

Kommentointi on suljettu.