Kuljettajat kommentoivat reittejä ja ajoaikoja

21.6.2018 • Runkolinjastosuunnitelma

Asukkailta pyydettiin mielipiteitä ja kehitysehdotuksia runkolinjastosuunnitelman tueksi jo aiemmin keväällä (katso asukaskyselyn yhteenveto täältä) ja myös seudun linja-autonkuljettajille annettiin mahdollisuus esittää näkemyksiä liikenteen kehittämiseksi, jotta käytännön kokemukset tulisivat mahdollisimman hyvin huomioiduksi uutta linjastoa laatiessa.

Kuljettajakysely toteutettiin samalla Maptionnaire –työkalulla, kuin matkustajille suunnattu kyselykin, mutta kysely oli pelkistetympi ja sen painopiste oli avoimissa kommenteissa. Alueen liikennöitsijät informoivat kyselystä omissa kanavissaan ja kyselyyn vastasi yhteensä 45 kuljettajaa.

Kommentteja saatiin 13 eri linjalta. Eniten kommentoidut linjat olivat 1, 4, 88 ja 89 eri kirjainvariaatioineen. Valtaosa vastauksista koski liian lyhyttä ajoaikaa (43 %). Kuljettajat ehdottivat pääasiassa pieniä reittimuutoksia linjoille ja muutamia kokonaan uusia reittiehdotuksiakin saatiin. Myös pysäkkejä ja katuinfraa koskevat kehitystarpeet nousivat kyselyssä esiin. Katso täältä kuljettajakyselyn yhteenveto pdf-tiedostona.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin S-ryhmän 50 euron lahjakortti ja sen voitti Aki Kinnunen.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Vastaukset on tallennettu huomioitavaksi suunnittelutyössä.

Tänään on paikallaan toivottaa hyvää juhannusta kaikille sekä malttia ja mielenrauhaa juhannusliikenteeseen tasapuolisesti kaikkia kulkuvälineitä käyttäville, myös vesilläliikkujille!

Katso Lahden seudun liikenteen poikkeavat juhannusaikataulut täältä.

LSLJuhannus2018


Vastaa