Muutoksia runkolinjastosuunnitelmaan

27.11.2019 • Runkolinjastosuunnitelma

Kesällä 2019 esiteltyjen runkolinjojen suunnittelutyötä on jatkettu kilpailutustarpeiden tarkennuttua loppukesän ja syksyn aikana.

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi runkolinjastosuunnitelman kokouksessaan 13.6.2019. Tuolloin jo ennakoitiin, että esitettyihin runkolinjoihin on tulossa muutoksia, jotka johtuvat ensisijaisesti paineesta saada linjojen aikataulut ja ajoajat kohtaamaan liikennöitävillä linjoilla. Myös vuorotiheys ja sen uudelleenarviointi linjojen eri päissä on aiheuttanut muutoksia linjastoon. Kun vastaan tulevat myös taloudelliset realiteetit ja käytettävissä olevat resurssit esimerkiksi viikonloppuliikenteen osalta, on koko linjastoa kokonaisuutena arvioitu tarkemmin suunnittelun edetessä. Joukkoliikennelautakunta hyväksyi muutokset 19.11.2019 kokouksessa.

Runkolinjastosuunnitelmaan tehtyjen muutosten ensisijaisena tarkoituksena on saada linjat pysymään paremmin aikataulussa. Esimerkiksi nykyisillä linjoilla 4 ja 8 ajoaika on linjan molemmissa päissä liian tiukka, eli jos bussi jää reitin varrella myöhään, ei missään ole väljää, jotta aikataulun saisi kiinni. Tiukan autokierron vuoksi myöhästymiset kertautuvat usein seuraavalle vuorolle. Uudessa linjastossa linjat eivät suoranaisesti nopeudu nykyisestä, mutta kokonaisajoaika reiteillä lisääntyy, jolloin aikataulut ja autokierrot eivät ole liian tiukkoja ja aikatauluista saadaan täsmällisempiä.

Reittimuutosten myötä myös runkolinjojen numerointiin on tehty muutoksia, sillä osassa vuonna 2021 alkavista runkolinjoista suunniteltu linjanumero on tuolloin vielä ns. vanhan linjan käytössä. Toisaalta joissain tapauksissa on myös mahdollista ja perusteltua säilyttää nykyiset numerot uusilla linjoilla, jolloin tuttu linjanumero ei tarpeettomasti muutu. Uudessa numeroinnissa painottuvat eri ilmansuunnat, eli esimerkiksi pohjoisesta etelään kulkevat runkolinjat 1, 2 ja 3 ja idästä länteen runkolinjat 4-8. Runkolinjastosuunnitelmassa esitetyt ns. täydentävät linjat on säilytetty alkuperäisen suunnitelman mukaisina.

Suunnitteluun oman mausteensa tuo myös vaatimus puhtaista käyttövoimista. Tulevien vuosien aikana tulemme näkemään Lahdessakin vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivia busseja, sillä EU vaatii mm. tietyn prosenttimäärän sähköbusseja hankittavaksi kaupunkiliikenteeseen. Tässä asiassa kansallinen lainsäädäntö on vielä vaiheessa, mutta voidaan olettaa seuraavissa LSL:n kilpailutuksissa olevan kohteita, joihin tarvitaan sähköautoja. Linjastoa kehitettäessä pyritäänkin luomaan linjoja, joilla sähköbussiliikenne olisi mahdollisimman toimivaa. Sähkön lisäksi myös biodiesel ja kaasu tulevat olemaan bussiemme käyttövoimana muutaman vuoden kuluessa.

Runkolinjoihin tehdyt muutokset

Katso reitit kartalla. Karttapalvelussa on esitetty vain reitti. Karttapalvelun ehdottamat vuorovälit ja liikennöintiajat eivät ole todelliset. Kartassa on esitetty vain muutetut runkolinjat.

Runkolinjastokartta 112019

1 Karjusaari/Soltti – Liipola

Linjanumero muuttuu (ent. numero 2).

2 Mukkula – Myyntimiehenkatu

Mukkulasta ajetaan Myyntimiehenkadulle, joka oli luonnoksessa Metsäkankaan parina. Etelä-pohjoissuunnassa kulkeva linja tukee vahvaa etelä-pohjoinen suunnan runkolinja-ajatusta. Samalla Metsäkangas palautetaan nykyiseen muotoon Hörölä-Metsäkangas linjaksi.

3 Ruoriniemi – Renkomäki

Renkomäen parina ollut Ala-Okeroinen muutetaan Ruoriniemeksi ja Ahtialasta ajetaan Ruoriniemen parina olleeseen Ala-Okeroisiin. Näin linjat ovat tasapainossa ja linjojen molemmissa päissä on sama palvelutaso.

4 Tiilijärvi/Tiilikangas – Viuha/Hiekkanummi

Linjanumero muuttuu (ent. numero 5).

5 Hörölä – Metsäkangas

Säilytetään nykyinen reitti ja linjanumero 5.

6 Riihelä – Saksala

Linjanumero muuttuu (ent. numero 10).

7 Metsä-Pietilä – Karisto

Linjan reitti muuttuu kulkemaan Karistosta Kauppatorin kautta Matkakeskukselle. Aiemmassa versiossa reitti kulki Karistosta ensin Matkakeskukselle. Reittimuutos johtuu Kariston koululaisten kulkemisesta Tiirismaan kouluun, joka linjan alkaessa sijaitsee uudella Paavolan kampuksella.

8 Kiikkula/Rautakankare/Korpikankare – Joutjärvi/Tonttila

Linjanumero muuttuu (ent. numero 7).

9 Metsämaa – Nastola (Uusikylä)

Nastolassa linja 9 ajaa nykyisen linjan 4 reittiä Uudestakylästä Lahteen. Linjan toinen pää on Metsämaalle, jolloin Nastolasta säilyy suora yhteys Paavolan ja Vipusenkadun kampuksille. Kytölän uuden alueen kehittyessä linja voidaan tarvittaessa siirtää ajamaan vuorotellen Kytölään ja Metsämaalle.

10 PHKS – Nastola (Harjuviidantie)

Nastolasta ajetaan Valtatie 12:ta pitkin Matkakeskukselle ja Kauppatorille, jonka jälkeen linja jatkaa Jalkarannan kautta Päijät-Hämeen Keskussairaalalle.

12 Ahtiala – Ala-Okeroinen

Runkolinjaa täydentävä linja.

13 Niemi – Nikkilä

Runkolinjaa täydentävä linja säilytetään lähes nykyisellään.

Milloin uudet linjat otetaan käyttöön?

Orimattilan ja Heinolan linjat muuttuvat ensi kesänä

Runkolinjastosuunnitelmassa esitetyt Heinola-Lahti ja Orimattila-Lahti välin linjat on kilpailutettu syksyn 2019 aikana ja kilpailutuksessa nykyinen Heinola-Lahti-Orimattila seutulinja on jaettu kahtia Heinola-Lahti ja Orimattila-Lahti -linjoiksi. Viikonloppuisin Heinola-Lahti-Orimattila väliä ajetaan kuitenkin nykyiseen tapaan yhtenä linjana uudella numerolla 79.

Uudet linjat (Heinola 70-74, Orimattila 80-81) aloittavat liikennöinnin 1.7.2020 alkaen. Osa Heinolan linjoista sekä Orimattilan kouluvuorot aloittavat liikennöinnin vasta talviaikataulukauden alkaessa elokuun puolivälissä. Heinola-Lahti ja Orimattila-Lahti seutuliikenne on uuden runkolinjastosuunnitelman mukaista runkolinjastoa täydentävää liikennettä.

Heinola-Lahti 1.7.2020 alkaen

Orimattila-Lahti 1.7.2020 alkaen

LSL kuva 87 miska toro web

Linjanumero 87 jää ensi kesänä historiaan, kun sen korvaa uusi linja 70. Kuva: Miska Törö

Lahdessa vain pieniä muutoksia vuoden 2020 aikana

Nykyisten linjojen 7, 12, 13, 17, Lassi18 ja Lassi19 liikennöintisopimus on päättymässä ja linjat kilpailutettiin uudelleen. Näistä vain linjojen 7 ja 13 reitteihin on tulossa muutoksia heinäkuun 2020 alusta alkaen ja muihin vasta myöhemmin. Linjojen numerot eivät vielä muutu. Uusi liikennöintisopimus on kaksivuotinen, jolloin uudet runkolinjat saadaan muodostettua 2022 muiden liikennöintisopimusten päättyessä samaan aikaan.

Linjan 7 reitti muutetaan runkolinjastosuunnitelman mukaisesti siten, että Kariston päätepysäkki sijaitsee Karisman kauppakeskuksen liikenneympyrässä ja linja ajetaan Kariston läpi Nastolantielle ja edelleen Viipurintietä keskustaan. Linja 7 ei siis jatkossa aja enää Ahtialantietä pitkin.

Linjan 13 reitti muuttuu myös runkolinjastosuunnitelman mukaiseksi, eli Niemessä reitti ajetaan Nikkilästä tullessa Laatikkotehtaankadun kautta, jolloin linjan päätepysäkki on Niemen kampuksen edessä Iskun pysäkillä.

Suunnitelman mukaiset runkolinjat on tarkoitus ottaa käyttöön vuosina 2021 ja 2022

Linjojen käyttöönoton aikataulusta tiedotetaan tarkemmin lähempänä.

Kuvassa kolme linja-autoa risteyksessä

Haluatko tietoa muutoksista ja ajankohtaisista joukkoliikenneasioista suoraan sähköpostiisi?
Tilaa Lahden seudun liikenteen uutiskirje tästä.