Reaaliaikaisella informaatiolla vastataan matkustajien kasvaneisiin odotuksiin

16.8.2018 • Runkolinjastosuunnitelma

Osana runkolinjaston suunnittelua tarkastellaan matkustajainformaatiojärjestelmän merkitystä ja tulevia kehitysaskelia. Matkustajainformaatiojärjestelmällä tarkoitetaan sitä, miten, missä ja milloin matkustajille tarjotaan erilaista matkustukseen liittyvää informaatiota ja kuinka tiedon jakaminen käytännössä toteutetaan.

Matkustajainformaatiojärjestelmä vaikuttaa merkittävällä tavalla joukkoliikenteen houkuttelevuuteen ja kulkutapaosuuden kasvuun ja matkustajien tyytyväisyys onkin monella tapaa kiinni tarjolla olevasta informaatiosta ja sen hyödyntämisestä.

Kuva: Pysäkkinäyttö

Matkustajainformaatiopalveluiden tarve kasvaa matkustajamäärien mukana

Lahden seudun liikenne järjestää joukkoliikennettä Päijät-Hämeessä yhdeksän eri kunnan alueella ja yhteensä LSL:n toimialueella asuu yli 202 000 asukasta. Liikenteessä on noin 100 linja-autoa ja ajosuoritteita kertyy jokaisena arkipäivänä neljän eri liikennöitsijän operoimina keskimäärin 28 000 kilometriä. Matkustajamäärät ovat kasvaneet tasaisesti ja vuonna 2017 Lahden seudun liikenteessä tehtiin yli 7,3 miljoonaa matkaa.

Matkustajainformaatiopalveluiden tarve kasvaa matkustajamäärien ja -tarpeiden kasvaessa ja myös matkustajien odotukset palvelun laadusta ja tasosta kasvavat jatkuvasti. Ihmiset ovat tottuneet nopeaan palveluun ja heti saatavilla olevaan tietoon, ja samanlaista nopeasti reagoivaa palvelua ja ajantasaista tietoa kaivataan myös joukkoliikenteessä. Matkustajainformaatiojärjestelmän kehittämiseen kannustavat myös tavoitteet kestävien liikkumismuotojen edistämisestä sekä uudistunut laki liikenteen palveluista eli ns. Liikennekaari, joka korostaa digitalisaatiota ja uudenlaisten MaaS (Mobility as a Service) -palveluiden kehittämistä.

Uusi matkustajainformaatiojärjestelmä otetaan käyttöön lähiaikoina

Lahden seudun liikenne on vastaamassa kasvaviin tarpeisiin ja LSL on lähitulevaisuudessa (2018-2019) ottamassa käyttöön uuden reaaliaikaisen matkustajainformaatiojärjestelmän, joka tulee tarjoamaan kattavaa matkustajainformaatiota ja seurantatietoa sekä tehokkaita viestinnän ja häiriönhallinnan välineitä. Tulevaisuudessa esimerkiksi viestintä LSL:n, liikennöitsijän ja matkustajan välillä on entistä helpompaa ja mahdollisia häiriötilanteita varten on olemassa nykyistä tehokkaammat työkalut tilanteen hallitsemiseen ja matkustajien tiedottamiseen.

Uusi järjestelmä sisältää myös esimerkiksi mahdollisuuden liikennevaloetuuksien käyttöönottoon; etuuksien avulla liikennevalojen keskusjärjestelmälle voidaan välittää liikennevaloetuuspyyntöjä myöhässä oleville tai priorisoiduille vuoroille ja siten joukkoliikenteestä saadaan entistä täsmällisempää ja sujuvampaa.

Helposti saavutettava ja reaaliaikainen aikataulutieto parantaa matkustuskokemusta

Reaaliaikainen matkustajainformaatiojärjestelmä antaa tietoa suunniteltujen aikataulujen toteutumisesta sekä tuottaa pysäkkikohtaista tietoa vuorojen ohitusajoista. Lisäksi järjestelmä antaa reaaliaikaisen tilannekuvan ajoneuvojen sijainnista.

Reaaliaikainen seuranta perustuu gps-paikannukseen, jonka avulla bussin todellinen saapumisaika pysäkille voidaan laskea minuutin tarkkuudella. Matkustajalle tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että sähköisen näyttötaulun tai reittioppaan esittämät pysäkkikohtaiset saapumisajat ovat reaaliaikaisia ja perustuvat siis bussin todelliseen sijaintiin. Lisäksi matkustaja voi seurata bussien liikkumista kartalla ja esimerkiksi valita sen perusteella lähimmän pysäkin, jolle bussi on saapumassa. Myös myöhässä olevista ja ajamattomista lähdöistä on jatkossa helpompi saada ajantasaista tietoa.

Reaaliaikaisella matkustajainformaatiolla on huomattava merkitys joukkoliikenteen houkuttelevuudelle – matkustajille pystytään tarjoamaan ajantasaista tietoa bussien sijainnista ja saapumisesta pysäkille, jolloin matkustuskokemus paranee, matkan suunnittelu helpottuu ja joukkoliikenteen kokeminen mielekkäänä kulkutapana kasvaa. Luotettavat pysäkkien saapumisennusteet vähentävät myös epävarmuuden tunnetta ja tarpeetonta odottelua pysäkillä: sade- ja pakkaskeleillä sekä harvaan liikennöidyillä ja syrjäisemmillä alueilla sillä on valtava merkitys joukkoliikenteen käyttömukavuuden ja mielekkyyden kannalta.

Matkustajainformaatiojärjestelmän tuomia positiivisia vaikutuksia ovat myös aikaisempaa tarkempi tilastointi kuljetuista vuoroista ja niiden ajoajoista sekä täsmällisyydestä. Saatujen raporttien ja seurantatiedon avulla esimerkiksi säännöllisten poikkeamien ja ajoaikojen havainnointi on helpompaa ja luotettavampaa kuin yksittäisten kuljettaja- tai matkustajakokemusten pohjalta. Seurantatietoa voidaan myös hyödyntää aikataulujen suunnittelussa, jolloin lähtöjen aikataulutus helpottuu ja sitä kautta myös ajoneuvojen ja toteutuneiden aikataulujen täsmällisyys paranee.

bus tracking

Pilotista arvokasta käytännön kokemusta tulevaa varten

LSL on pilotoinut bussien reaaliaikaista seurantajärjestelmää Lehtimäki Liikenne Oy:n ja Mattersoft Oy:n kanssa kesästä 2016 alkaen. Pilotin aikana Orimattila-Lahti-Heinola – yhteysväliä liikennöivillä linjoilla on tarjottu reaaliaikaista tietoa ajoneuvojen sijainnista ja aikatauluista. Pilotti on antanut arvokasta kokemusta joukkoliikenteen reaaliaikaisista informaatiopalveluista ja niiden toimivuudesta ja pilottia on tarkoitus jatkaa nyt syksyllä aina uuden matkustajainformaatiojärjestelmän käyttöönottoon saakka.

Kun uusi matkustajainformaatiojärjestelmä saadaan Lahden kaupungin osalta käyttöön, tavoitteena on tarjota reaaliaikaista tietoa kaikkien LSL:n bussien sijainnista. Matkustajainformaatiojärjestelmällä on monia positiivisia vaikutuksia joukkoliikenteeseen ja yhdessä uuden runkolinjaston kanssa se tarjoaa matkustajille tulevaisuudessa entistä parempia ja sujuvampia matkustuskokemuksia Lahden seudun liikenteessä.

Kirjoittanut
Milja Kemppainen
joukkoliikennesuunnittelija


4 kommenttia aiheeseen "Reaaliaikaisella informaatiolla vastataan matkustajien kasvaneisiin odotuksiin"

 1. Robert Schweigert kirjoitti:

  Too bad the system has only been used to cut driving times between Heinola and Orimattila…
  88/89/89Z driver now have to choose, be 15-20 min late, but drive safe and acc to speedlimits, or drive by timetable and drive 10-15 km above the speedlimits all the route.
  Pasina/Pennala min 50 km (40 km zone)
  Pesäkallio min 60 (50 km zone)
  Pyhäntään at least 80 (60 km zone)..
  Heimlammintie 60-70 (40 km zone)
  Jyränkö 50-55 (40 km zone)
  These are just a few examples..
  Much more speeding areas to make timetable, and there is nor even snow…
  All to save money

  1. Katja Suhonen kirjoitti:

   Routes and timetables to Heinola and Orimattila will be planned later this autumn.

 2. Eija Kekki kirjoitti:

  Reaaliaikainen aikataulu on toiminut tähän mennessä tosi huonosti. Minulla on 2 min. matka pysäkille ja näen kun bussi ohittaa kotitalon. Olen seurannut aikataulua ja huomannut useaan otteeseen, että bussi ei tule reaaliaikataulunne mukaisesti pysäkille eikä kulje paperisenkaan aikataulun mukaisesti välillä Orimattila-Lahti.

 3. Helena kirjoitti:

  Miksi tuleva 1 entinen 5 pitää lopettaa keikkoistenkadun kautta menisi entistä kautta muttamytäjäisistä suoraan hollolankadulle ja torille.Keikkoistenkadun varrella asuu paljon vanhoja huonokuntoisia ihmisiä käyttävät osa rollaattoria. Ei taida täällä päin asua ”herrat”.

Vastaa