Runkolinjastosuunnitelma sai lautakunnan hyväksynnän

14.6.2019 • Runkolinjastosuunnitelma

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi 13.6.2019 kokouksessaan vuosien 2018-2019 aikana laaditun joukkoliikenteen runkolinjastosuunnitelman. Heinolan kaupunki käsittelee runkolinjastosuunnitelman lausunnon vasta 18.6.2019, joten Heinolan osalta lautakunta käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessa.

Runkolinjastosuunnitelman luonnos julkaistiin kommentoitavaksi 15.2.2019. Kommenttien perusteella tehtiin vielä muutoksia linjastoon. Lautakunta tutustui myös seudun kunnilta ja muilta sidosryhmiltä pyydettyihin lausuntoihin.

Runkolinjastosuunnitelmaan sisältyy suunnitelma runkolinjoista ja niitä täydentävistä linjoista sekä seudullisista linjoista Heinolaan ja Orimattilaan. Lisäksi on suunniteltu erillinen yölinjasto. Linjoille on suunniteltu reitit, vuorovälit sekä alustavat liikennöintiajat. “Aikatauluja ei ole vielä suunniteltu, joten alustavat liikennöintiajat ovat suuntaa antavia. Esimerkiksi suunnitelmaan linjalle merkitty 05.00-22.00 liikennöintiaika saattaa tarkoittaa ensimmäisen vuoron lähtemistä klo 4.45 ja viimeisen vuoron lähtemistä klo 22.45. Nämä tarkentuvat vasta linjakohtaisessa aikataulusuunnittelussa”, tarkentaa joukkoliikennelogistikko Katja Suhonen.

MUUTOKSET OVAT MAHDOLLISIA

Runkolinjastosuunnitelmaa täydennetään vuoden 2019 aikana käyttövoimaselvityksellä ja suunnitelmilla pysäkkien sijoittelusta sekä täydentävistä palveluista, kuten liityntäpysäköinti ja kutsujoukkoliikenne.

Lautakunta valtuutti viranhaltijat tarkentamaan yksityiskohtia ja kilpailutusaikataulua. “Runkolinjastosuunnitelma on yleistason suunnitelma. Kun tehdään tarkempaa suunnittelua autokiertojen ja aikataulujen suhteen, saatetaan havaita uusia ja tarpeellisia muutostarpeita”, kertoo Katja Suhonen ja jatkaa: “Reitit tulevat pääosin kulkemaan suunnitelman mukaisesti asuinalueilta keskustaan. Linjojen päät saattavat kuitenkin vielä vaihtua, eli ne suunnat, minne linja torilta jatkaa. Esimerkiksi runkolinja 1 Mukkula-Metsäkangas ja runkolinja 4 Hörölä-Myyntimiehenkatu voivat vielä kääntyä muotoon Mukkula-Myyntimiehenkatu ja Hörölä-Metsäkangas.”

KESKUSTAN BUSSITERMINAALI EI MUUTU – AINAKAAN VIELÄ

Runkolinjastosta tehtiin kaksi erilaista versiota. Luonnosversio 1 perustuu nykyiseen tilanteeseen, jossa kaikki linjat kulkevat Matkakeskuksen ja Kauppatorin kautta. Luonnosversio 2 perustuu mahdollisuuteen rakentaa Vesijärvenkadulle Kauppakeskus Trion kohdalle joukkoliikenteen vaihtoterminaali. Toteutuessaan ns. ”Trion terminaali” vähentäisi aikaa vievää Kauppatorin kiertämistä ja mahdollistaisi samalla vaihtamisen linjalta toiselle Kauppakeskus Trion edustalla.

Joukkoliikennelautakunnan toimivaltaan ei kuulu pysäkki-infra, joten terminaalin sijainnista ei lautakunnassa päätetty. Joukkoliikenneterminaalin sijaintia käsitellään osana Lahden kaupungin keskustan liikenteen ja liikkumisen suunnitelmaa, joka päivitetään vuosien 2019 – 2020 aikana. Suunnitelman ja sen myötä mahdollisesti toteutettavat muutokset käsittelee Lahden tekninen ja ympäristölautakunta.

KOHTI KILPAILUTUSTA

Seuraavaksi runkolinjastosuunnitelman pohjalta valmistellaan liikenteen kilpailutuksia. Ensimmäisiä kilpailutuskohteita ovat Heinolan ja Orimattilan väliset linjat, Vääksyn suunnan liikenne sekä kaupunkiliikenteen kohteet 4 ja 5, jotka sisältävät nykyiset linjat 7, 12, 13, 17 sekä LASSI 18 ja 19. Muutokset pyritään aina ajoittamaan aikataulukauden vaihteeseen eli ensimmäiset runkolinjauudistukset on odotettavissa syksyllä 2020. Muiden linjojen osalta kilpailutusaikataulua tarkastellaan vielä, mutta tarkoitus on ottaa kaikki uudet runkolinjat käyttöön vuoteen 2022 mennessä.

Lisätietoja:

Runkolinjastosuunnitelman raportti

Kartta:

Versio 1 Kauppatorin ja Matkakeskuksen terminaalit 

Versio 2 Trion terminaali 


Vastaa