Runkolinjastosuunnitelman luonnokset

15.2.2019 • Runkolinjastosuunnitelma

Runkolinjastosta on nyt julkaistu ensimmäiset luonnokset, joita on mahdollista kommentoida 19.3.2019 asti. Runkolinjastosuunnittelun tavoitteena on ollut selkeyttää ja nopeuttaa joukkoliikenteen linjastoa. Suunnittelussa on hyödynnetty huhtikuussa 2018 tehdyn asukaskyselyn tuloksia, saapuneita e-palautteita, kuljettajakyselyn vastauksia, nykyisiä matkustajamääriä, asukastiheyttä eri alueilla sekä alueen liikkumisdataa.

Uusi runkolinjasto on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain nykyisten liikennöintisopimusten päättyessä vuosien 2019–2022 aikana.

Luonnoksissa ei ole vielä otettu kantaa pysäkkien sijoitteluun tai lukumäärään, eikä myöskään lopullisiin aikatauluihin. Linjojen vuorovälit ja liikennöintiajat on pääosin suunniteltu, mutta aikataulujen suhteen voi tässä vaiheessa esittää toiveita.

Runkolinjasto perustuu kymmeneen runkolinjaan sekä niitä täydentäviin linjoihin. Linjastosta on tehty kaksi versiota: versio 1 (VE1) perustuu nykyiseen päätökseen, jonka mukaan kaikki linjat kulkevat Matkakeskuksen ja Kauppatorin kautta. Versio 2 (VE2) perustuu mahdollisuuteen rakentaa Vesijärvenkadulle Kauppakeskus Trion kohdalle joukkoliikenteen vaihtoterminaali. Trion terminaalilla vältettäisiin ylimääräiset kierrokset Kauppatorin ympäri ja mahdollistettaisiin samalla vaihtaminen linjalta toiselle Trion edustalla.

Myöhemmin tullaan suunnittelemaan vielä ns. yölinjasto viikonloppuöitä varten sekä Vääksyn suunnan joukkoliikenne. Huom! Luonnoksiin VE1 ja VE2 on tehty muutoksia ja joukkoliikennelautakunnan 13.6. hyväksymään runkolinjastosuunnitelmaan ja sen karttoihin voit tutustua täällä. Alla olevat luonnokset eivät sisällä tehtyjä muutoksia.

RLS painike1

RLS painike2

Kuinka tutustua luonnoksiin?

Suunnitelmaan voi tutustua karttaluonnoksissa. Luonnokset on toteutettu karttapohjina, jotka avautuvat tavallisimmilla nettiselaimilla.

Karttaa voi siirtää hiiren kursorilla ja sen mittakaavaa muuttaa painikkein (+/-). Pysäkit tulevat näkyviin, kun karttaa on suurennettu tarpeeksi tai jokin linja klikattu aktiiviseksi. Kartoilla näkyy nykyisin käytössä olevat bussipysäkit ja niihin voi tulla vielä muutoksia.

Kunkin linjan tarkemmat tiedot saa näkyviin klikkaamalla linjaa kartalla tai valitsemalla linjan valikosta. Tiedoista löytyy linjalle suunniteltu vuorovälin kuhunkin kellonaikaan. Varsinainen aikataulusuunnittelu tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Voit kuitenkin kommentoida ja kertoa toiveistasi myös aikataulujen suhteen.

ohje

Linjan saa näkyviin klikkaamalla sitä kartasta tai vasemmasta sivupalkista. Suuntaa voi vaihtaa vasemman yläreunan painikkeesta.

Jätä kommentti karttaan klikkaamalla yläreunasta ”Lisää kommentti”. Kommentin jättäminen ei vaadi rekisteröitymistä. Kommentit näkee vain LSL:n suunnittelijat, ja kommentteja käytetään apuna suunnittelutyössä. Voit jättää kommentteja myös tähän blogipostaukseen tai ePalaute-kanavan runkolinjastosuunnitelma-osioon.

Uudet linjat tulevat nähtäville myös paperisena Lahti-Pisteeseen (Kirkkokatu 31) viikon 8 aikana.

Uusi linjasto

Runkolinja 1 Mukkula – Metsäkangas

Metsäkankaan ja keskustan väli muuttuisi nykyisestä siten, että linja siirtyisi Hämeenlinnantielle jo Kasakkamäentieltä. Kiekkoistenkadun kautta ei siten olisi liikennöintiä. Tämä nopeuttaisi Metsäkankaalta keskustaan tuloa. Mukkulan suunnasta reitti keskustaan säilyisi nykyisellään. Myös vuoroväli ja liikennöintiajat pysyisivät suunnilleen nykyisellään.

Runkolinja 2 Karjusaari/Soltti – Liipola

Sekä Karjusaaren ja Soltin että Liipolan suunnasta on nykyiselläänkin kulkenut selkeä runkolinja keskustaan. Karjusaari ja Soltti jakavat niin pitkän matkan yhteistä reittiä, että ne on järkevä niputtaa samaksi linjaksi. Näin saadaan myös Liipolaan palautettua 10 minuutin vuoroväli. Liipolan suunnalta linja oikaistaisiin Uudenmaankatua keskustaan nykyisen Launeenkadun sijaan.

Runkolinja 3 Metsämaa – Nastola

Linja 3 oli kommenteilla jo syksyllä ja se on tarkoitus ottaa käyttöön 1.7.2019 alkaen.

Runkolinja 4 Hörölä – Myyntimiehenkatu

Myyntimiehenkadulta tultaessa linja kiertäisi nykyiseen tapaan Patoniityn kautta ja tämän jälkeen linja tulisi suoraan Launeenkatua keskustaan, kiertämättä enää Mäntsäläntien kautta. Tämä suoristaisi ja nopeuttaisi linjaa. Reitti Kiveriön kautta Hörölään säilyisi nykyisellään.

Runkolinja 5 Tiilijärvi/Tiilikangas – Hiekkanummi/Viuha

Linjalla 5 on Hollolan päässä yhdistetty Tiilikankaan ja Tiilijärven linjat samaksi linjaksi. Samoin on tehty Ahtialan suunnalla, jossa Viuhan ja Hiekkanummen linjat on yhdistetty. Ahtialan suunnalta tuli asukaskyselyssä runsaasti palautteita, joissa toivottiin vaihdotonta yhteyttä Keskussairaalalle. Hollolan ja Ahtialan päät yhdistämällä tämä vaihdoton yhteys pystyttiin toteuttamaan ja samalla muodostuu luonnollinen runkolinja idästä länteen. Viuhasta tultaessa ajetaan vanhaan tapaan Vanhan Ahtialantien kautta, mutta jotta linja saataisiin nykyistä nopeammaksi, jätettäisiin Ala-Tonttilankadun liikennöinti muille linjoille.

Runkolinja 6 Ahtiala – Renkomäki

Linja 6 yhdistää Ahtialan suunnalla Herrasmannin ja Kaukkarin samalle linjalle. Herrasmannista matka-aika voi pidentyä hieman, mutta vuoroja olisi tarjolla kaksi vuoroa tunnissa, nykyisen yhden sijaan. Tämä linja ajaisi Ala-Tonttilankadun kautta, jotta Tonttilan tiheästi asutulle alueelle saadaan palvelua. Etelä-Lahden puolella linja ajaisi suoraan Uudenmaankatua, kunnes Apilakadun kohdalla linja poikkeaisi Ajokadulle nykyiseen tapaan palvelemaan Launeen koulua. Renkomäkeen linja sukeltaisi jo Orimattilankadun kohdalla. Linja ajaisi Renkomäen väylää, myös tulevaa katulinjausta pitkin Kaukasenkadun risteyksen päätepysäkille. Näin vältyttäisiin ajamasta suurella bussilla Renkomäen kapeita tonttikatuja.

Runkolinja 7 Kiikkula/Rautakankare – Joutjärvi/Tonttila

Linjan 7 länsipää sijaitsee Jalkarannassa, jossa kaksi vuoroa tunnissa ajaisi Tarjantien kautta Rautakankareelle ja kaksi vuoroa tunnissa suoraan Jalkarannantietä Kiikkulaan. Selkeyden vuoksi Korpikankareelle ei ole esitetty omaa linjaa. Linjan toinen pää idässä haarautuu myös kahtia, kaksi kertaa tunnissa ajettaisiin Joutjärvelle ja kaksi kertaa tunnissa rengaslinjana Tonttilaan. Tonttilan palvelutasoa saataisiin parannettua neljään vuoroon tunnissa, nykyisen kolmen vuoron sijaan.

Runkolinja 8 Metsä-Pietilä – Karisto

Metsä-Pietilästä linjaa keskustaan on suoristettu siten, että linja jatkaisi Hennalankatua Rykmentinkadulle, jonne on valmistunut runsaasti uusia kerrostaloja, ja sieltä Mytäjäisten ja Hollolankadun kautta Kauppatorille. Kariston suunnasta puolestaan nousi kyselyssä esille, että nopeammille yhteyksille Matkakeskukseen olisi tarvetta. Koska Karistosta myös yläkoululaiset kulkevat keskustaan, muodostui sopivaksi reitiksi ajaa Karjalankatua pitkin ja Upon sillan kautta ensin Matkakeskukselle.

Runkolinja 9 PHKS – Nastola (Harjuviidantie/Uusikylä)

Nastolan suunnasta yhteydet Harjuviidantieltä ja Uudestakylästä säilyisivät suunnilleen nykyisellään. Keskustaan saavuttaisiin Karjalankatua pitkin ja keskustasta jatkettaisiin Tapanilan kautta Keskussairaalalle. Näin saadaan säilytettyä yhteys Nastolasta ja Jalkarannantien varresta Keskussairaalalle.

Runkolinja 10 Riihelä – Saksala

Reitti Riihelästä keskustan suuntaan säilyisi nykyisellään, sillä erotuksella, että vuorot ajaisivat Hollolankatua Kauppatorille, josta jatkettaisiin etelän ja Matkakeskuksen suuntaan. Saksalan suunnasta oli toiveena, että Launeen palvelut saavutettaisiin paremmin, minkä vuoksi Saksalasta tultaessa ei käännyttäisikään Nikkarinkadulle vaan Launeen suuntaan ja ajettaisiin Ajokadun, Pohjoisen Liipolankadun ja Uudenmaankadun kautta keskustaan.

Runkolinjojen lisäksi linjastoa täydentävät muut linjat:

Linjat 12 (Hollola kk – Nikkilä) ja 13 (Ruoriniemi – Ala-Okeroinen/Metsä-Hennala) erottuvat runkolinjastosta hieman harvemmalla vuorovälillään. Linja 13 kiertäisi Mäntsäläntien kautta, joka jäisi pois runkolinjan 4 reitiltä.

Linjoja 23–28 sekä ns. kehälinjoja liikennöitäisiin vain ruuhka-aikoina. Kehä1 tarjoaisi suoran linjan Renkomäestä Keskussairaalalle ja Kehä2 toivotun linjan Mukkulan (Holman Prisma) ja Kariston (Kauppakeskus Karisma) välille.

Lassi-linjat ovat nykyiseen tapaan pikkubussilla liikennöitäviä linjoja. Lassi 18 ajaisi jatkossakin nykyistä reittiä Urheilukeskukselta Kauppatorille ja Kiveriöön. Lassi 19 ajettaisiin Asemantaustasta Pyhättömään ja se tarjoaisi samalla yhteyden Kauppatorilta Matkakeskukseen.

Orimattila – Lahti ja Heinola – Lahti 

Orimattilasta ja Heinolasta toivottiin nykyistä nopeampia yhteyksiä Lahteen ja nykyinen pitkä Orimattila-Lahti-Heinola – välin seutulinja onkin suunnitelman mukaan jaettu kahtia. Tämä muutos helpottaa linjan aikatauluttamista ja aikataulussa pysymistä.

Orimattilasta Lahteen on suunniteltu ajettavaksi kerran tunnissa suoraan Lahdentietä pitkin ja kerran tunnissa Pennalan ja Pasinan kautta (linjat 80 ja 81). Heinolasta liikennöitäisiin samaan tapaan kerran tunnissa Savontien kautta ja kerran tunnissa moottoritien kautta Lahteen (linjat 70 ja 72). Lisäksi ruuhka-aikoihin lisättäisiin muutama nopea vuoro Keskussairaalalle (linja 71). Heinolassa linja 73 ajetaan nykyiseen tapaan Pirttiniemi-Kaivokatu väliä, mutta linja kiertäisi jatkossa myös Reumanmäen kautta ja tarjoaisi Kaivokadulla vaihtoyhteyden Lahteen.

Nyt on sinun vuorosi! Jätä kommenttisi 19.3.2019 mennessä ja voit vaikuttaa suunnitelmaan!

Keskustele sosiaalisessa mediassa aiheesta käyttämällä hashtageja #Lahti #runkolinjasto #minunvuoroni #sinunvuorosi

 

Kirjoittanut

Lahden seudun joukkoliikennetiimi

Katja Suhonen, joukkoliikennelogistikko
Milja Kemppainen, joukkoliikennesuunnittelija
Jukka Järvinen, joukkoliikennesuunnittelija
Maria Niemi, joukkoliikennesuunnittelija


623 kommenttia aiheeseen "Runkolinjastosuunnitelman luonnokset"

 1. Kari Ruoti kirjoitti:

  Hei,

  Saisko tuon 12 linja kääntöpaikan/reitin siirrettyä Lintulantieltä Luhdantaustaan Rauhanpolulle asti?

  T:KR

  1. 32 kirjoitti:

   Olisiko jotain tapahtumassa nykyiselle linjalle 32? Sekö ei suunnitelman mukaan enää kulkisi Nikkarinkatua pitkin? Täällä on iso asuinalue joka jäisi siten kokonaan ulkopuolelle, ei hyvä. Kaupassa voi käydä keskustassakin, kaikkien bussien ei tarvitse kulkea Launeen markettien ehdoilla.

  2. Raksu kirjoitti:

   Hyvå idea 32 uusi reitti,kannatetaan useat Saksalassa asuvat…

 2. Pekka kirjoitti:

  Ei jumal**ta.
  Ei mitään järkee muutoksissa.
  Miks pitää keksiä uutta ja ”toimivaa”??
  Keskittyisesti nykyiseen.
  Muutoksia tulee joka kuukausi aikatauluihin/linjoihin/pysäkkeihin.
  Kokonaisuus niin epäselvää kaikille, paitsi teille neljälle.
  Kukaan ei pysy teidän tahdissa, ja mielen oikuissa mukana.
  Huhhuh.

  1. eliise kirjoitti:

   eli tarvitaanko kaksi erillistä ”vaihtopistettä”? Matkakeskus liikennemuodosta toiseen vaihtajille ja toinen Veskulle bussilinjalta toiseen vaihtajille, vai VOISIKO näiden ”vaihtoyhteys” -kaavailujen tarvetta tarkastella niiden yhdistämisnäkökulmasta? Vai oliko jo tehty?

  2. 2 eitystä kirjoitti:

   1. Mallissa Matkakeskus ja Kauppatori ovat vaihtopisteet

   2. Mallissa Matkakeskus ja huomattavasti paremmin reitille osuva Trion ”uusi” vaihtopiste

  3. 1. vastaus kirjoitti:

   Uudistusten tarkoitus on lisätä ja selkeyttää bussimatkailua. Jos on epäselvää reittien suhteen suosittelen käyttäämään LSL:n reittiopasta, jolloin tarvitsee tietää vain lähtöpaikka ja määränpää.

  4. Joukkoliikenteen käyttäjä kirjoitti:

   Juuri näin, säilytetään nyt toimivat linjat ja keskitytään vain niihin jotka ei toimi. Mutta vaikuttaa siltä että nämä tyypit vain työllistävät itseään kun ei ole muutakaan tekemistä. Ja kaikki meidän veronmaksajien kustannuksella

  5. eero häkkinen kirjoitti:

   Pekka puhuu asiaa. Miksi pitää muuttaa toimivaa ja hyväksi havaittua järjestelmää? Eihän se ole torin vaihtopisteen vika, kun matkakeskus ei oikein toimi.
   Ilmeisesti kaiken takana on Niskanen & kump. missio Aleksin autottomuudesta ja Vesijärvenkadun katkaisusta.
   Eikö keskustan liiketilojen vajaakäyttö ole jo riittävällä tasolla?

 3. Krista kirjoitti:

  Hei,
  Hienoa huomata että vihdoin Mukkula-Holman Prisma-Karisma/Karisto välille tulee linja! Mutta ihmettelen vain noita linjan kulkemisaikoja, ketä se oikeasti palvelee. Uskoisin että linjalla tulee olemaan paljon kulkijoita noiden aikojen ulkopuolellakin ja varsinkin viikonloppuisin! Kyllähän hiljaisena keskipäivänä ymmärrän että kuljetaan kerran tunnissa, mutta ruuhka-aikana en usko tämän riittävän, varsinkaan sen jälkeen kun asiakkaat ovat omaksuneet linjan.

  Yt. Krista

  1. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Olen aikaisemmin ehdottanut linjaa 20 MUKKULA – HOLMA,Prisma – KARISMA – Hartwall – SAKSALA – AJOKATU,Launeen Prisma – RENKOMÄKI,kauppakeskukset.

 4. Joonas kirjoitti:

  ” Versio 2 (VE2) perustuu mahdollisuuteen rakentaa Vesijärvenkadulle Kauppakeskus Trion kohdalle joukkoliikenteen vaihtoterminaali.” Ihanko oikeasti? Ette sitten huonompaa paikkaa tälle keksineet? Vesijärvenkadulle Trion edustalle, joka on ehkä kaupungin vilkkain paikka autoulun kannalta. Ruuhkaa odotettavissa. Sinne on sitten kiva talvellakin jarrutella bussia toisen perään junaan. Paree sitten rakentaa omat pysäkit jalkakäytävän puolelle, jotka sitten ilostuttavat jalankulkijaa ja pyöräilijää

  1. Säästöä kirjoitti:

   Jos bussit eivät kaikki kiertele toria niin säästetään ihmisten ja liikenteen aikaa, samalla myös rahaa ja ympäristöä. On totta, että liikennejärjestelyihin on tehtävä merkittäviä muutoksia vesijärvenkadulla. Liikennettä voitaisiin siirtää esimerkiksi Aleksanterinkadun kautta Saimaankadulle, jolla liikennettä on vähän.

  2. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Suurin ongelma Trion vaihtopysäkille on kääntyminen VESIJÄRVENKADULTA ALEKSANTERINKADULLE itään, ja päinvastoin. Varsinainen Triohan on Aleksanterinkadun varrella.

 5. Tosi hyvät kirjoitti:

  Tosi hyvät linjat länsi-lahdesta! Monet lännestä tulevat linjat poikkeaisi torilla ennen matkakeskusta, mikä on periaatteessa hyvä, mutta pendelöijille ongelmallista. Voisitteko katsoa aikatauluja laatiessa myös junien aikataulua? Tuntuu, että nykyään jokaisella, esim 5 ja 21, linjalla bussi on perillä matkakeskuksella n. muutama minuutti jokaisenen suuntaan lähtevän junan lähtöajan jälkeen, eli pitäisi aina mennä edellisellä bussilla.

  Toki vr:kin voi vaihtaa aikatauluja, mutta tällainen toive.

  1. Merja Hokka kirjoitti:

   Linja 1. Aika pitkä matka on Kiekkoistenkadun asukkailla lähimmälle pysäkille joko Kärpäsenkadulta tai Kärpäsenkoulun kohdalta kyytiin. Kuulostaa huonolta ratkaisulta, bussit ovat aina täynnä. Aikatauluja voisi muuttaa niin etteivät aja Kärpäsenkatua ihan peräkkäin. Nyt ohittelevat toisensa vuoropysäkein aamuruuhkassa. Ja bussit aina täynnä. Voisi sinne lisätä aamuruuhkaan jonkun vuoron ajamaan suoraan Hämeenlinnatien kautta.

 6. Juho Vartiainen kirjoitti:

  Tuntuu olevan sangen pitkä vuoroväli muilla kuin runkolinjoilla eikä se lyhyt ole niilläkään. Torin ympäri ei ole tarvis ajella, mutta kummassakin suunnitelmassa melkoisen suuren osan lahtelaisia joukkoliikenne heikkenee entisestään, joillakin tietysti paranee hiukan.

 7. J-p kosola kirjoitti:

  Hyvä uudistus tuo pitkä Heinola-Orimattila linjan jako. Ilmeisesti silloin Heinolan suuntaan lähtö olisi torilta

  1. kaisa Tuulaniemi kirjoitti:

   Niinhän se on nytkin,torilta mennään bussiin jos mennään Heinolaan.

  2. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Heinolaan menevät bussit tulisi lähteä Matkakeskuksesta. Eli, MATKAKESKUS – Kauppatori,Vapaudenkatu – Vesijärvenkatu – Kirkkokatu -Kauppakatu – HOLMA – Takkula – Pyhäntaka – Vierumäki – Myllyoja – HEINOLA.

 8. M kirjoitti:

  Eikö Kaarikadulle (jossa on useampia päiväkoteja) muka mene kuin Lassi linja kerran tunnissa?

  Huononnuksia ja säästötoimenpiteitä jotka hienolla termillä uudistus?

  1. Pappa kirjoitti:

   Lassi 18 päätepysäkki urheilukeskuksessa on aika älytön. Eikö Lassi 18 voisi Lassi 19 tapaan ajaa matkakeskukselle ja myös vaikka Kaarikadulle?

  2. Eikö kirjoitti:

   Aivan Kaarikadun vieressä kulkee pienen kävelymatkan päässä useampi muu linja Launeen- ja Uudenmankaduilla.

  3. Riitta kirjoitti:

   Kaarikatuako ei kulkisi bussi enää ollenkaan, ei voi olla totta, vasta oli bussi täynnä enimmäkseen vanhempaa väkeä, näinkö meitä muistetaan. Lähimmät pysäkit Launeen kadulla, huonojalkaiselle liia pitkä matka. Miettikääpä uudelleen.

  4. pettynyt kirjoitti:

   Monesti mennyt 2 linjalla ja ollut usein todella täynnä, nyt jos vaihtuu pienenpään pitää varmaan kulkea jalkasin sitten kun tulevaisuudessa ei mahdu kyytiin. Muutenkin älytöntä lopettaa tuo linja ja vaihtaa johonki pikku kirppuun

 9. Matkakeskus kirjoitti:

  Hei, voitaisiinko viimein huomioda myös matkakeskukselle saapuvat junat ja niiden jatkoliikenne, esimerkiksi viimeinen lähijuna Helsingistä saapuu noin kymmentä yli puolen yön jonka jälkeen takseille muodostuu hirvittävä jono, sillä joukkoliikenne ei aja enää mihinkään suuntaan

  1. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Koko talven junat olleet myöhässä.

 10. Pi kirjoitti:

  Riihelän linjan siirto Mukkulasta tällä kertaa Saksalaan on käsittämätön. Järkevin vaihto ehto olisi linjan palautus liipolaan, jotta pääsisi launeen marketteihin, siellähän kaupat nykyään on.
  Positiivista se uudessa suunnitelmassa, että linja menisi Hollolankatua pitkin ensin torille, eikä matkakeskuksen kautta. Opiskelijat, koululaiset, työssäkäyvät ottavat tämän kiitollisena vastaan. Nyt opiskelijat joutuu jäämään jo mytäjäisissä pois, kun linja ei huomioi koko ison koulutuskeskus Salpauksen olemassaoloa. Työssäkäyvät sentään päässeet torille kiertämällä bussilla ensin lenkin matkakeskuksen kautta.

  1. joku vain kirjoitti:

   Tosin tuossa unohdetaan Riihelästä tulevat Helsingissä (tai Kouvolassa/Riihimäellä) töissäkäyvät, koska aamulla torin kiertäminen viivästyttää junaan ehtimistä huomattavasti. Toivottavasti aikatauluissa otetaan huomioon junat.

  2. Joku 2 kirjoitti:

   Eikö nimenomaan juuri nyt uudessa mallissa Riihelästä Saksalaan menevällä bussilla pääse Launeen Kcitymarketin pysäkille. Ainenkin karttojen mukaan pääsee.
   Ja aika nopeasti bussi kiertää Hollolankadun, Vapaudenkadun kautta Vesijärvenkadulle ja matkakeskuksella. Kunhan bussi seiso torilla turhan kauan.

  3. Pendelöijä kirjoitti:

   Toivoisin kyllä, että linja 10 Riihelästä ajaisi ensin Matkakeskukselle ja vasta sieltä torille. Junalla työmatkaa jatkaville keskustan kiertäminen mennen tullen on turhauttavaa.

   Parasta linjassa 21 on tällä hetkellä nimittäin juurikin nopea suora yhteys junalle. Muutenkin olisi kiva, jos aikatauluissa huomioitaisiin myös junien aikatauluja.

   Toisena toiveena olisi myös yöliikenteeseen jotain muutoksia, ts. myös myöhemmin kulkevia vuoroja. Olisi ihan kiva, jos illan viimeisiltä juniltakin pääsisi ilman taksia kotiin.

 11. ML kirjoitti:

  Runkolinja 4 suunnitelmat vaikuttaa hyvältä

 12. Ope kirjoitti:

  Miten hoidetaan, että Matkakeskuksesta on riittävästi tiheästi vuoroja Mukkulankatu 19 LAMKin kampukselle?

  1. Toinen ope kirjoitti:

   Niin ja entäs ammattikoulu (keskusta ja Vipunen)? Miten olisi kouluja ja matkakeskusta yhdistävä lenkki?

  2. Pääsehän sinne kirjoitti:

   Runkolinjat 1 ja 2, muilta linjoilta voi liittyä linjalle 1, jos reittimalli 2 toteutuu.

  3. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Linjat 31 ja 32 ajavat Liipolasta matkakeskuksen kautta ”lamkille” kymmenen minuutin vuorovälein. ( Runkolinjasuunnitelma 2 )

 13. Heidi kirjoitti:

  Tulevan 5 linjan olisi kyllä ajettava karisman kautta. Moni Hollolasta käy töissä siellä.

  1. Joku kirjoitti:

   Voihan sitä vaihtaa Keskustassa Heinolan linjoille 70/71 tai linjalle 8, joka ajaa kariston kautta

  2. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Linjalta toiselle voi vaihtaa kaikilla pysäkeillä: 1960 luvulla oli ns. vaitopysäkit, jotka oli merkitty S-kirjaimella (SIIRTO) ainoastaan niillä sai vaihtaa linjasta toiseen. Sellainen oli esim. konserttitalon kohdalla, Hollolankadulla.

 14. Tuija Nousia kirjoitti:

  Kukkila-Kalliola -seutu alkaa olla varsin tiuhaan jo asuttua,paljon mm.lapsiperheitä eikä lsl linjat kata tätä seutua juurikaan.Esim. lasten harrastuksiin kulku, työmatkat yms ei mahdolisia julkisella liikenteellä. Onko suunnitelmaa tehdä tähän parannuksia jossain vaiheessa?

  1. Hollolainen kirjoitti:

   Hollolan kunnalla ei oo rahaa järjestää busseja sinne

 15. Marja Myllys kirjoitti:

  MaMy ei löytänyt suunnitelmasta yhteyttä Patomäestä Mytäjäisten kautta keskustaan. Matkallehan osuu kaksi koulua Länsiharju ja Salppuri. Miten yhteys on suunniteltu järjestettävän?

  1. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Linjaa 16 PATOMÄKI – VIPUSENKATU on ajettu pitkällä ”telibussilla” ja nyt se on unohdettu kokonaan. Muutenkin erikoinen linja kun ei kulje matkakeskuksen kautta.

 16. Antti Holopainen kirjoitti:

  Miten tuon runkolinja 6:sen ajoaika Renkomäestä lähdettäessä piteneekö vai lyheneekö nykyisestä

  1. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Erikoinen linjasuunnitelma muutenkin. Eihän Renkomäenväylää ole olemassa Näkkimistöntien päätepysäkiltä.

  2. Marja kirjoitti:

   Eikö Renkomäen vanhantien asukkaiden tarvitse päästä kaupunkiin kuin kerran tunnissa, jos Orimattilan vuoro sattuu tulemaan ajoillaan? Siirtyykö liikenne olemattomalle Renkomäen väylälle…jota ei vielä ole olemassakaan??

  3. Kompa kirjoitti:

   Uusi renkomäenväylän linja palvelee max kolmasosaa Renkomäen asukkaista.
   Vanhalle Orimattilankadulle tarvitaan myös linja jonka aikataulu on huomioitu koululaisille.

  4. Paxi kirjoitti:

   Samaa mieltä edellisten kanssa. Kerran tunnissa kulkeva vuoro ei ole riittävä vanhan Orimattilankadun varrella asuville. Koululaiset eivät tällä suunnitelmalla pääsisi kulkemaan kouluun Launeelle ja takaisin. Linja nro 81 ei suunnitelmassa edes kulje Laineen koulun kautta.

  5. Mustatiainen kirjoitti:

   Lisäksi pysäkille kävelymatka kasvaisi jo aika pitkäksi esimerkiksi Mustatiaisenkadun päässä asuville. Risteykseen, johon Renkomäenväylä nykyään päättyy, pitäisi saada uusi pysäkki.

 17. Marianne Lehtonen kirjoitti:

  Hei Miten matkakeskuksen ja kampuksen välinen liikenne hoidetaan uudessa? Nykyinen bussi 13 on hyvä reitti, kunhan aikataulut toimisi junien kanssa paremmin.

  1. Linja 2 kirjoitti:

   Uusi runkolinja 2 ajaa siitä varmasti tiheästi ohi.

 18. Tiina kirjoitti:

  Lahti-Orimattila-Lahti -vuoroväli saisi viikonloppuisin olla tiheämpi kuin vain kerran tunnissa. Samoin viikonlopun bussivuorot mahdollisimman myöhään. Hyvä uutinen, jos joka toinen linjoista ajaa suoraan kiertelemättä Pennalan kautta.

 19. nastolan likka kirjoitti:

  Toivottavasti tuo tiilikankaan bussi menee päksin ohi niin että pääsis vaihtaa nastolan bussiin kohtuu odotuksella.

  1. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Kaikki länteen,Salpakankaan suuntaan menevät bussit ajetaan ”PÄKSIN” kautta. Tiilikangas – Viuha. Tiilijärvi – Hiekkanummi. PHKS – NASTOLA / UUSIKYLÄ.

 20. KA kirjoitti:

  Soltin linja jatkamaan Kalliolan koululle Kukkilantietä pitkin, kuten 31K tekee nyt. Ja tarvitseeko Soltin puolella käydä ollenkaan? Bussi kääntyisi Mukkulankadulta suoraan Vääksyntielle.

  1. Lea Kähäri kirjoitti:

   Soltin alueeltakulkee paljon koululaisia ja lapsiperheitä, joten säilyttäkää tämä, please!

 21. Henna Meriranta kirjoitti:

  Mustankalliontielle tarvittaisiin takaisin bussiliikennettä!!!!

  1. Pappa kirjoitti:

   Kiveriönkatua kulkee runkolinja ja toisessa päässä Mustankalliontietä Pyhättömällä kulkee Lassi 19. Keskiosalla Mustankalliontietä ei moni asu.

  2. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Ehdotin jo aikaisemmin linjoja 18 ja 19 ajettavan: 18 KAUPPATORI – Hämeenkatu – Saimaankatu – Kivistönmäki – KIVERIÖ. Linjanumeron vaihto 19 Purokatu – Mustankalliontie – PYHÄTON – KAUPPATORI.
   Ja päinvastoin.

 22. kaisa Tuulaniemi kirjoitti:

  Nastola-Tiilikangas nykyisellään tosi hyvä vuoro,ajaa keskussairaalan-torin-matkakeskuksen kautta,jätetään edes yksi vuoro ajamaan sitä reittiä,sillä pääsee töihin parhaiten.

  1. Päivi Anttonen kirjoitti:

   Samaa mieltä.Jos Tiilijärven ja Tiilikankaan linjat yhdistyy ja bussi koukkaa nykyisen reitin esim.Salpakankaantietä ja Tiilijärven perukoille,matka-aika on kohtuuton.

  2. Runkolinja 5 kirjoitti:

   Uudessa mallissa on edelleen Hollolan kohdalla kaksi samaa nykyistä linjaa eli vanhat linjat 4 ja 8, mutta runkolinja mallissa on vain nimi muutettu ”runkolinja 5″. Mutta muuten Keskussairaallalla tai Lahden keskustassa joutuu vaihtamaan Nastolan linjoille runkolinjamallissa.

 23. Sinikka kirjoitti:

  Linja 8 muutu kolmoseksi. Metsämaa-Nastola. Taas pitää keskussairaalalle mennä kahdella bussilla…
  Onko mitään reittiä, joka menee Levon hautausmaalle? Jossain kartassa tämä menee ”uutta tietä”. Omaa autoa ei ole.

  1. Runkolinja 9 kirjoitti:

   Runkolinja 9 ajaa levonhautausmaan ohi. Hollolasta tulevan on siis vaihdettava bussia ainenkin kerran.

  2. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Metsämaalle ajaneita linjoja vuosien saatossa: 42,45,46,27,9,8 ja nyt vielä numeroimaton Nastolaan.

 24. Nyt riittää pelleily! kirjoitti:

  Tapparankadulla ei ajaisi enää bussi.
  Tapparankadulla asuvat joutuisivat kävelemään Launeenkadulle jotta saisi kulkea bussilla.

  Ei tästä suunnittelusta tule yhtään mitään. Kaarikadun asukkaat on unohdettu. Kaarikadulla ei tulevaisuudessa ei myöskään ajaisi bussi.

  Mitä tulee Mäntsäläntien bussivuoroihin niin bussivuorot kulkisivat harvaan tahtiin.

  Jäitä hattuun bussi linjojen suunnittelijoille!!

  Ei tälläisiä suunnitelmia voi hyväksyä koska jos jotain toisille annetaan niin miksi sen pitää olla aina toisilta pois!

  1. Henna kirjoitti:

   Kyllä bussin pitäisi edelleen kulkea Tapparakadulta keskustaan (linja 2)! Ei mitään järkeä tällaisessa muutoksessa!

  2. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Kyllä suunnitelman mukaan Linja 13 ajaisi kaksi kertaa tunnissa. Joka toinen vuoro Ala-Okeroisiin ja toinen Metsä-Hennalaan, – Tapparakatu – Mäntsäläntie – jne. Toisessa päässä on kuitenkin Sibeliustalo – Ruoriniemi.

  3. Kampuslainen kirjoitti:

   Miten linjan 31 reitti koetaan tehottomaksi? Käytän linjaa 31 päivittäin ja niin tuntuu käyttävän todella moni muukin Iskun kampusalueelle kulkeva. Bussi on aina aivan täynnä. Reittini on juurikin Mäntsäläntie-Mukkulankatu. En tiedä miten näissä suunnitelmissa on huomioitu Keijupuiston alueen lapsiperheet, seniorit, opiskelijat ja koululaiset? Muuten alue on mitä upein palveluineen. Tämä bussireitti on ollut pelastukseni, kun uusi kampus rakennettiin niin syrjään palveluiden ulottumattomiin. Toivottavasti säilytätte Mäntsäläntien pysäkit, pieni kierto bussille vs. ihmiset joutuvat kulkemaan Launeenkadulle asti missä jo ennestään kulkee monia linjoja. Ei ole perheellisellä opiskelijalla nykyistä enempää minuutteja tuhlattavaksi Launeelle kävelemiseen tai vaihtobussien kanssa pelleilyyn.

  4. Runkolinja 2 kirjoitti:

   Runkolinja 2 ajaa tiheällä liikennöinillä kampukselle eli siis toimii samalla kaavalla kuin edellinen linja 31. Toki runkolinjalta 4 joutuu vaihtamaan runkolinjalle 2, että pääsee kampukselle launeelta. Tiheän liikennöin vuoksi tähän tuskin kuuluu kauheasti aikaa.

  5. Runkolinja 2 kirjoitti:

   Korjaus linja 13 ajaa mäntsäläntiellä.

  6. Joukkoliikenteen käyttäjä kirjoitti:

   Juuri näin, ja riittäisikö se että kävellään Launeenkadulle vai pitäisikö kävellä ihan uudenmaankadulle asti, miten tämä palvelee lapsiperheitä ja vanhuksia

  7. Riitta kirjoitti:

   Jos Tapparakatu-Kaarikatu linja lopetetaan, loppuu bussin käyttö ja muutto on edessä, Uudenpellonkadulla on senioritalo, viereisissä taloissa myös paljon ikäihmisiä, onko kokonaan unohtunut suunnitelmista! Kaikki vain koululaisten ehdoilla.

  8. Jenna kirjoitti:

   Ne siirsivät UUSIEN ASUNTOJEN takia linjan Kemppiin ja muille työpaikoille naurettavaksi – ja siksi linja 2 tuleva 8 ei enää mene sieltä mistä työntekijät tulisivat töihin. Että sillä ”järjellä” mennään.
   Siitä ostamaan kallista asuntoa itsellesi lainarahalla niin pääset bussireitille. Ei ole sen arvoista.

  9. Huolestuja kirjoitti:

   Keijupuiston asukkaiden asema heikkenee melkoisesti. Alueella asuu työssä käyviä ja vanhuksia joiden liikkuminen rajoittuu jos Tapparakadun liikennöintiä heikennetään. Yhteys Matkakeskukseen ja keskustaan on meillekin oleellinen.

  10. Markku K kirjoitti:

   Ei mitään järkeä, että bussi 2 kulkisi vain kerran tunnissa. sehän sotekk kaikki suunnitelmat käydä kaupungilla.
   vähintään 2 kertaa tunnissa arkisin mieluiten toki 3 kertaa tunnisswa.

 25. Kirsi kirjoitti:

  Olisi kiva jos Hollola kk:stä pääsisi kulkemaan bussilla kaupunkiin myös lauantaisin ja sunnuntaisin sekä viikolla myöhemmin kuin 18.05 viimeinen vuoro torilta, esim edes 20.00 saakka. Vaikka maalla asutaankin, ei tarvitsi jäädä tapahtumista paitsi, esim elokuvat ym ”kaupungin huvit”. Myös aamuisin ja iltaisin 6-9 ja 16-18 olisi hyvä jos olisi vuorot 1/2 h välein eikä kerran tunnissa. Eipä tämä runkolinjoihin liity mutta ehdotus kumminkin

  1. Soikku kirjoitti:

   Olisi kiva jos Hollolan kirkolle pääsisi myös viikonloppuisin sekä illalla myöhemmin sieltä takaisin Lahteen varsinkin kesäaikana.Sielläkin on mukavia tapahtumia,joihin olisi kiva osallistua.

  2. Kunta kirjoitti:

   Hollolan kunnalla ei ole kuulema kiinnostus antaa lisää rahaa kyseisille linjoille kirkonkylälle

 26. Jaana kirjoitti:

  Millä bussilla nyt pääsee poliisilaitokselle?

  1. Runkolinja 8 kirjoitti:

   Runkolinjalla 8 pääsee

 27. Jorma Tatti kirjoitti:

  Riihelästä Trioon menevä linja ensin matkakeskukseen ja sitten vasta Trioon. Muutoin juna- ja kaukoliikenteen käyttäjän matka-aika pitenee tolkuttomasti Riihelästä lähtiessä.

  1. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Mikä on tolkuton aika? 5 min vai 60 min.

  2. Jorma Tatti kirjoitti:

   Helposti tulee 60min lisää matka-aikaa yhteen suuntaan tällä ävp järjestelyllä.

 28. Jorma Tatti kirjoitti:

  Kommentti 2 Trio, Metsäkankaalta Mukkulaan ei mene ollenkaan Matkakeskuksen kautta. Opiskelijat tulevat junilla ja kaukoliikenteen linja-autoilla Lamkiin eikä kyseinen linja koukkaa heitä kyytiin vaan pärisyttää tyhjänä Mukkulaan.

  1. Marko Varjos kirjoitti:

   Tarvitaan linja, jolla pääsee kaikille koulukampuksille matkakeskukselta. Koulujen yhteistyö lisääntyy, joten myös kampukselta toiselle on päästävä. Siis: Matkakseskus-Ståhlberginkatu-Niemi-Vipunen-Matkakeksus ja päinvastoin.

  2. Runkolinja 2 kirjoitti:

   Runkolinjat 2 ja 1 toimittavat opiskelijat kampuksille. Lisäksi muilla linjoilta voi mennä keskustaan ja liittyä linjoille 1 ja 2 kampukselle

  3. Jorma Tatti kirjoitti:

   Ootko tosissasi,aatteleppa ite.

 29. Arska kirjoitti:

  Heinolan kk menevä bussi vois kiertää abc kautta tai abc kohalle pysäkit.

 30. Maarit kirjoitti:

  Nykyisessä 5 ja 21 busseissa on paljon matkakeskukselle jääviä, miten tämä nyt huomioidaan? Kumpikaan linjoista ei mene sen kautta. Bussit ovat myös todella täysi jatkuvasti, joten nykyisetkin reitit ovat jo todella loistavat, mutta ne muuttuvat ihan tyystin. Huono muutos!

  1. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Vaihtoehto 2 kumpikin ajaa matkakeskuksen kautta. RIIHELÄ – SAKSALA ja METSÄKANGAS – MUKKULA.

  2. Jorma Tatti kirjoitti:

   Joo, menee ensin Trion luo aikaa kuluttamaan ja viimeiseksimatkakeskukselle. Järjestys totaalisen väärä kaukoliikenteen linja-autolle tai junalle menijälle. Järki käteen.

  3. Riikka kirjoitti:

   Kärpäsenkadun varrelta tosi heikkoa kyllä työmatkat jatkossa, jos 5 siirtyy kiekkostenkadulta hämeenlinnantielle ja 21 suhaa mutkan torin kautta. Matkakeskukseen päässyt nyt tosi hyvin, jatkossa nopeampi varmaan kävellä koko matka :(

 31. Aimo kirjoitti:

  Onko tosiaan, että Kaarikadun kautta ei kulje uudistuksen bussia. Alueelle on tullut uutta asustusta ja asuu paljon vanhuksia, meinaatteko, että kävelemme Launeenkadulle tai Uudenmaankadulle?

  1. Linda kirjoitti:

   Kaarikatu oli ennenkin katvealue ja nyt sai taas bussin. Minusta erittäin outoa jos niin ison alueen läpi ei menisi bussia. Tällä ei ainakaan edistetä joukkoliikennettä.

  2. joku kirjoitti:

   Lassi 19 ajaa kaarikadun kautta, lisäksi usea muu linja kuten 13, 4 ja 12 ajaa aivan vierestä

  3. Joukkoliikenteen käyttäjä kirjoitti:

   Kaarikatu tarvitsee ehdottomasti oman bussin, sielä asuu paljon ihmisiä, monen ikäisiä ja sielä on myös vuoropäiväkoti, sama bussi palvelisi myös kotieläinpihaa ja perhepuistoa että autottomat perheet pääsis myös näistä lahden iloista nauttimaan

 32. Matkustaja kirjoitti:

  Heippa

  Kyllä harmittaa jos tuo Tiilikankaalta Nastolaan menevä vuoro lakkaa. Se on ollut niin toimiva, kun on pitänyt Salpakankaalta Nastolaan päästä. Jos vaihto on tulevaisuudessa aina Keskussairaalalla pitäisi vaihtoajan olla lyhyt mutta kuitenkin sen verran, että huomioidaan se, että bussit on usein myöhässä. Matka myös pidentyy kestoltaan jonkun verran vaihdon myötä, kun nyt jo matka kestää tällä välillä noin tunnin.
  Hassua taas uudistaa näitä linjoja varsinkin, kun eikö viimeksi juuri ollut se ajatus, että jokainen bussi ajaa Matkakeskukselta. Jos osa linjoista ei toimi, uudistetaan niitä, mutta ei kai kaikkia linjoja tarvitse alkaa uusimaan. Tämä nykyinen linjakin Salpakankaalta Nastolaan on toiminut jo iät ja ajat, mikä nyt on niin kovin muuttunut?

  1. hollolast kirjoitti:

   Vanha linja 4 on ollut usein ruuhkainen ja myöhässä, ehkä parempi pilkkoa se osiin.

  2. Joukkoliikenteen käyttäjä kirjoitti:

   Olen täysin samaa mieltä kanssasi

  3. Riitta kirjoitti:

   Kaarikadun vierestä ei aja mikään linja, jos kakkonen lopetetaan. Katu on pitkä ja varrella asuu paljon vanhempia ihmisiä, mutta meillähän ei nyt muutenkaan ole mitään väliä, niinkuin on viimeaikoina käynyt selväksi. Eläkeläinen kiittää ja kumartaa ja muuttaa muihin maisemiin, siitähän tosin kaupunki olisi tyytyväinen, kun pääsee meistä eroon.

  4. Riitta kirjoitti:

   Missä suunnitelmissa Lassi 19 ajaa Kaarikadun kautta ja miten usein?

 33. Jossu kirjoitti:

  Bussi numero 13 saisi kulkea ainakin puolen tunnin välein ja myös sunnuntaisin pitäisi kulkea.

 34. Johanna kirjoitti:

  Linja 6 Renkomäkeen – myös perjantaina kulkemaan yhtä myöhään kuin lauantaisin. Eli klo 23 jälkeenkin pääsisi vielä bussilla kotiin. Ja miksi on laitettu kulkemaan kapeaa Lakkitehtaantietä jossa on vielä mutkat ja hidastepomput? Nykyinen Luhdan tornin ohi palvelisi varmasti paremmin.

  1. Terttu kirjoitti:

   Kannattaisi suunnittelijoiden mennä just vaikka heti katsomaan sitä Lakkitehtaantietä, voiko linja-auto siitä ajaa, jos tulee vaikka toinen auto vastaan? Ei mahdu, ojassa ollaan!

  2. Kompa kirjoitti:

   Miksi yleensäkään siirtymä pois Orimattilankadulta?
   Valtaosa Renkomäen asukkaista asuu tuon ”vanhantien” varrella.

 35. Hennalankadulle kirjoitti:

  Heinolasta olisi kiva päästä bussilla Lahteen Hennalankadulle. Paljon väkeä käy siellä töissä mm. Ensolla, kasarmialueela ja poliisilaitoksella.

 36. Linda kirjoitti:

  Hienoa, että vihdoinkin Tornator otetaan huomioon ja bussi ajaisi alueen läpi eikä vierestä. Tämä voi lisätä myös joukkoliikenteen käyttöä, kun aidosti bussi tulee omalle kadulle. 12 toki myös hyvä kokeilu vaikka harvoin meneekin.

  1. H kirjoitti:

   Samaa ajattelin, että loistavaa, kun Tornatoriin kunnon bussilinja! Nykyinen 12 kulkee liian harvoin.

 37. Veeera kirjoitti:

  Eihän tässä ole mitään järkeä. Nykyinen 4 linja onn ollut toimiva Hollolassa ja sillä on päässyt nopeasti Lahteen. Näin opiskelijana tällaiset muutoksen Hollolassa vaikeuttavat kouluun pääsemistä huomattavasti. Nytkin tuntuu, ettei linjoja kulje tarpeeksi usein Hollolasga lahteen arki aamuisin ja iltaisin. Kovasti koitetaan saada ihmisiä liikkumaan julkisilla, mutta minä ainakin ostan sen auton nyt jos nämä muutokset tulevat voimaan, enkä aio linja-autoilla kulkea kerta näin vaikeaksi pitää tehdä.

  Myös isoäitini on kulkenut linjalla 4 aina keskussairaalalle sekä lahden keskustaan. Aina on kehunut, kuinka pääsee nopeasti bussilla lahteen, koska ei kroonisten selkäsärkyjen takia kykene istumaan bussissa pitkää aikaa, 30 minuuttia kestävä matka on kuulema jo kipurajalla. Vanhana ihmisenä hänen kongitiiviset taidotkin ovat huonontuneet. Muisti ei pelaa eikä hän oikein osaa bussiaikatauluja opetella. 4 linjalla on matkustanut niinn usein, että sen muistaa, mutta entäs kun linjanumero, aikataulut sekä reitti muuttuvat kertaheitolla? Menee vanha rouva sekaisin kuin seinäkello. Eikä pienestä eläkkeestä ole varaa takseja tilata viikottaisiin sairaalakäynteihin.

  1. Joukkoliikenteen käyttäjä kirjoitti:

   Olen samaa mieltä, bussi 4 kuljettaa myös muita erityisryhmiä ja tähän linjaan ei saa kajota, on toiminut todella hyvin, esim Kaarisillan opiskelijoille ja muille jotka käyvät töissä tällä välillä

  2. Anne kirjoitti:

   Täysin samaa mieltä. Nykyinen linja toimiva myös Nastolassa/ Villähteellä. Miksi muuttaa tätä hyvin toimivaa ainoaa linjaa? Jos bussit täysiä, niin vuoroväliä tiheämmäksi. 1/2h välein liian harvoin, koska alue on iso ja porukkaa linjalla paljon.

 38. Liinu kirjoitti:

  Holmaan menevällä linjalla pitää päästä keskustaan työaikojen puitteissa klo: 8-22!!

 39. Maria Solsa kirjoitti:

  Olisiko mahdollista saada Kujalaan jonkinlainen bussiyhteys? Haluaisin itse kulkea bussilla, mutta kun pysäkki on puolessa välissä matkaa, se ei kannata. Kujalassa asuu nuorisoa, jotka kouluun päästäkseen joutuvat kävelemään erittäin pitkän matkan, kun ei ole vaihtoehtoja. Bussivarikko sijaitsee Kujalassa, niin olisiko vaikeaa ottaa Kujalassa asuvia kyytiin? Bussilinja palvelisi Linnaistensuolla kävijöitä ja näin ollen Kujalan asukkaita koska autoliikenne vähenisi.

  1. täh kirjoitti:

   runkolinjat 8 ja 9 ajaa aivan kujalan vierestä

 40. Timo kirjoitti:

  Nastola-Matkakeskus suora yhteys on säilytettävä.

  1. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Nastolasta tulee suunnitelman mukaan ” PIKAVUORO” Matkakeskukseen. Linja: NASTOLA -METSÄMAA. ( huom! EI KULJE VILLÄHTEEN KAUTTA.)

 41. Anne Karstila kirjoitti:

  Nykyiset linja 12 aikataulut Metsä-Hennalaan toimivat todella hyvin. Miksi pitää muuttaa toimivat aikataulut huonommiksi? Uusilla suunnitelmilla tällä vuorolla töihin meno klo 7:ään ei onnistu vaan on käveltävä jonnekkin Launeen pysäkille. Pysäkki Launeella myös kauempana kuin nykyään. Viimeinen linja-auto kulkisi Metsä-Hennalaan jo klo 19 eli vaikeuttaisi esim. harrastuksista kotia tuloa. Metsä-Hennalan asukkaille nämä uudet runkolinjastosuunnitelman luonnokset eivät ole todellakaan toimivat vaan aivan aivan surkeat.

 42. Heissan kirjoitti:

  Saisko bussiyhteys Möysästä Ahtialantieltä Sopenkorpeen kiitos. Pysäkit esim. Joutjärven kirkko ja Salppurin koulu.nyt joutuu kävelee torilta tai matkakeskukselta.

  1. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Suunnitelman mukaan linjat: HIEKKANUMMESTA/VIUHASTA – SALPAKANKAALLE – TIILIJÄRVI/TIILIKANGAS kulkevat mainitsemiesi pysäkkien kautta.

 43. Anna-Maija Kivioja kirjoitti:

  Lähtevätkö Heinolasta Lahteen vuorot tasatunnein samaan aikaan? Nykyisin kun menevät noin puolen tunnin välein. Vierumäen taajaman kautta vain kerran tunnissa, ei kiva.

 44. Sina Rasilainen kirjoitti:

  Huomioisitteko Pennalan linjalla klo 6.49, 7.49 ja 8.49 matkakeskuksesta Helsinkiin lähtevät junat, kiitos.

  1. Kompa kirjoitti:

   Kannatan

 45. Meeri kirjoitti:

  Heinolasta saakka tulevat ovat varmasti tyytyväisiä nopeampaan yhteyteen, mutta valitettavasti se heikentää esim. Pesärinteen asukkaiden julkista liikennettä. (Takkulan golf-kentän vieressä).
  Edellisen uudistuksen myötä vuorot harvenivat 1 krt/tunti. Puolen vuoden kuluttua molemmat reitit siirrettiin Savontielle ja vuorot lisääntyivät kahteen tunnissa. Nämä vuorot ovat palvelleet hyvin.
  Nyt siis luvassa huononnusta:(
  Toivottavasti vuoroja lisättäisiin kahteen tai jos vuoroja jää vain yksi, niin toivottavasti kyseisen vuoron aikataulu suunniteltaisiin niin, että se palvelisi Pesärinteen alueen koululaisia joita on paljon!
  Alueella on paljon lapsiperheitä ja pieniä koululaisia riittää lähivuosillekin. Koulumatkan ollessa pitkä, moni kulkee bussilla, varsinkin jos vuorot saadaan sopivaksi.
  Mielestäni olisi tärkeää, että nuoret oppisivat käyttämään joukkoliikennettä ja kokisivat sen toimivaksi. Se kannustaisi varmasti käyttämään joukkoliikennettä myös aikuisena.

  1. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Minusta tuo Heinola – Lahti vuoron ajaminen moottoritietä on aika hassua. Sitävarten on (PIKAVUOROT) jotka ajavat sen kautta. Paljon tärkeämpi on ajaa vuorot 140 tietä, siellä asuu ihmiset ei moottoritien varrella.

  2. EMS kirjoitti:

   Joskus kulki 89z moottoritietä pitkin mutta lakkautettiin kun pitäisi linja-autossa olla turvavyöt. Ja tosiaan tämä uudistus haittaa vanhalta lahden tieltä tulevia kyytiin. Eli tarkoittaisiko tämä että joka toinen tunti kulkee vanhaa tietä bussi? Ikävää jos niin on

  3. Tiina Heinolasta kirjoitti:

   Heinolasta Sinilähteeltä Helsinkiin päivittäin pendelöivänä toivon Heinola-Lahti Matkakeskus motarilinjoja lisää aikaiseen aamuun ja iltaan. Illalla viimeinen 87 lähtee Matkakeskukselta klo 16.30, toivoisin klo 17.30 lähtevää. Aamuisin toivoisin aikaisempaa vuoroa, jolla ehtisi klo 5.30 tai klo 6.14 lähtevään junaan. Ymmärtääkseni Heinolasta moni ajaa omalla autolla juurikin tuohon klo 5.30 junaan, bussejahan ei tuohon aikaan mene.

 46. Marko Varjos kirjoitti:

  Kehä 2 Mukkula-Karisto on hyvä avaus, mutta itse näkisin tarpeellisempana sellaisen kehälinjan, jolla pääsisi Vipusen oppilaitoskampukselta Mukkulan korkeakoulukampukselle ja edelleen matkakekeskukselle/keskustaan. Nyt ehdotettu kehä 2 paranisi jo huomattavasti, jos Mukkulan pää siirrettäisiin Pilkotunmäenkadulta Mukkulan ja Niemen kampuksien kautta kiertäväksi lenkiksi. Pilkotunmäeltä olisi edelleen lyhyt matka alas Ritaniemenkdun varteen ja oppilaitoksilta pääsisi oppilaat joustavasti liikkumaan kampukselta toiselle. Ammattikoulun ja korkeakoulun yhteistyö lisääntyy koko ajan. Paras linja olisi kuitenkin Matkakeskus-(tori)-Svinhufvudinkadun kampus-Niemen kampus-Vipusen kampus-matkakeskus ja päinvastoin.

 47. ope kirjoitti:

  karisto matkakeskus loistava. saisi vaan mennä suoraan mytäjäiselle matkakeskukselta

 48. Suvi Korppi kirjoitti:

  Siis apua, eikö ole yhtään suoraa linjaa pohjois-eteläsuunnassa?!? Eli nykyisen 88-89z tapaista, jolla pääsisi Kivimaan suunnasta suoraan Launeelle ja Renkomäkeen! Linja on toiminut ainakin tässä Lahden sisällä tosi näppärästi ja nopeasti.
  Kun kuulin runkolinjastosta, niin automaattisesti ajattelin, että pohjois-etelä ja itä-länsi -suunnissa menisi busseja entistä tiheämmin.

 49. Asukas kirjoitti:

  Etelä-Kytölän alue on kasvanut valtavasti, ja kasvaa jatkuvasti lisää. Koko Kytölän Selkätien varsi tulee täyteen taloja, ja metsää on kaadettu, ja kaadetaan koko ajan uusien talojen tieltä. Uusi Kytölänkatu mahdollistaisi oivan reitin bussille, ja käyttöaste olisi varmasti suuri. Tällä hetkellä paljon lapsia kulkee tältä alueelta koulutakseilla kouluun, koska lähimmälle bussipysäkille on liian pitkä matka. Kivimaan koulu kuitenkin muuten riittävän lähellä. Myös pienten lasten vanhemmat pääsisivät lapsineen helposti keskustaan, ja isommat lapset harrastuksiin. Toivottavasti otatte tämän huomioon.

 50. Mia-Maria kirjoitti:

  Hollola kuntakeskus,oletteko tosissanne että siirrätte pysäkit Keskuskadulta Terveystielle?
  On aika kohtuuton muutos vt12 eteläpuolen asukkaalle, katsokaapa paljonko Terveystien ja Tiilijärvien välissä on asutusta.
  Lahden alue Taxin asema on myös Keskuskadulla johon vt12 pikalinjan monet matkustajat menevät…
  Nyt järki käteen tai ostan auton, kuten varmasti moni muukin tekee tämä täysin hölmön reitti muutoksen takia.

  1. Samaa mieltä kirjoitti:

   Kun tuo 5 linja sitten vielä kikkailee täällä Salpakankaan päässä vt 12:n yli, Ala-Okeroisten tielle ja takaisin, niin siinä vaiheessa, kun bussi on taas kohti Lahtea Messiläntien risteyksessä, olisin omalla autolla jo Lahden keskustassa, ja vielä pidemmällä. Jää kyllä nyt tämä vähäinenkin bussin käyttö.

 51. Keijupuisto kirjoitti:

  Siis Keijupuistoon/Keijupuistosta pääsisi enää kerran tunnissa keskustaan päin? Jo nyt on haastetta sovittaa bussi-juna yhteys töihin ja kotiin. Tuo linja 13 ei sitä ainakaan tällä tiedolla tule helpottamaan. Tällä hetkellä kuitenkin sekä linjat 2 ja 31 tuo vähän helpotusta.

  1. Martti Nieminen kirjoitti:

   Alle 4 km matkat on kaupungin liikennesuunnittelun mielestä tarkoitus kävellä tai pyöräillä. Olkoon ihmisen liikuntakyky rajoittunut tai ei.

  2. Terttu kirjoitti:

   Vanhoilta viedään jo ajokortit helposti pois, kun tulee ikää. Ja jos bussivuoroja vähennetään, niin toivoisi edes penkkejä enemmän katujen varsille, missä voisi jalkojaan lepuuttaa, kun vuoroja harvennetaan ja kävelymatkat pysäkeille kasvaa. Kyllä oli joku aika hinku saada hienot bussit ja linjat, nyt kaikki menee uusiksi. Ja kuinkahan paljon on kysytty kuljettajilta, että missä sitä väkeä eniten liikkuu? Hyvä Green city, tämähän sitä edustaa kun kaikilla pitää olla 2-3 henkilöautoa, että pääsee liikkeelle!

  3. Huolestuja kirjoitti:

   Onko tarkoitus, että Keijupuiston tienoilla asuvat työssäkävijät kulkuvat jatkossa omilla autoilla työmatkansa? Entä ne joilla autoa ei vielä ole, pitääkö hankkia? Linja 2 on palvellut tähän asti hyvin ja matkustajia riittänyt.

 52. Mari kirjoitti:

  Hiekkanummi-matkakeskus-PHKS palvelisi minua ja monia muita Kunnaksen suunnalla asuvia, työssäkäyviä ihmisiä! Pikavilkaisulla Ve2 näytti paremmalta vaihtoehdolta.

  1. Siiri kirjoitti:

   Ja vielä kun aikataulu toimisi. Kerran tunnissa ei ole riittävä. PhKS:ssä työvuorot alkavat ainakin 3 eri aikaan tunnissa 00, 30 Ja 20.

 53. Nella kirjoitti:

  Miksi ihmeessä bussilinjoja pitää yhdistää. 32 ja 31 linjat toimivat hyvin erikseen ja nyt kun uusi koulukin mukkulassa niin busseja tarvitaan. myöskin kauppakeskus karismalle tarvitaan erityisesti viikonloppuisin lisää bussi vuoroja ja nyt sinne ei enää kulkisi kuin yksi bussi. Kun bussit kulkevat torin kauttaa niin on helppo nopeasti vaihtaa bussia. Moni joutuu päivittäin kulkemaan useammalla bussilla töihin tai kouluun, joten olisi kiva jos säilytettäisi se että kaikki bussit menevät torin kautta. Uusi linja mukkulasta karistoon on hyvä idea muutta ei ehkä palvele matkustajia noilla aikatauluilla. Nämä uudistukset on kyllä viemässä bussiliikennettä huonompaan suuntaan.

  1. Hei kirjoitti:

   ”Runkolinja 2″ on vain nimi, siihen sisältyy edelleen linjat 31 ja 32. Ja Karismalle ajaa kolme linjaa Runkolinja 8 ja Heinolan linjat 70/71 karttojen perusteella.

 54. Karisma ja kampus kirjoitti:

  Kauppakeskus karismaan tarvitaan enemmän vuoroja!! Todella moni bussilla liikkuva työskentelee karismassa, ja esim. Viikonloppuisin klo 11-13 ja 17-18 bussit ovat täynnä! Aikataulujen tulisi palvella työntekijöitä enemmän – viikonloppuisin moni liike sulkeutuu klo 18, joten välillä on mahdoton keretä 7 bussiin, joka on 18.05 karisman kohdalla. Mielestäni ja monen muun työntekijän mielestä 18.15 karisman kohdalla olisi ok. Tai 18.20. Jos bussiaikatauluja ei saada suhteutettua karisman työntekijöiden työvuoroihin, tulisi myös viikonloppuisin kulkea vähintään x2 kertaa tunnissa tai kaksi eri linjaa.

  Myös nyt kun meillä on uusi hieno kampus mukkulankatu 19, tulisi matkakeskukselta sinne säilyä suora linja, jonka aikataulut olisivat suhteutettu junien aikataulujen kanssa. Bussit ovat erittäin täynnä klo 8-9 ja klo 15-16, joten bussien vähennys ei tule kuuloonkaan – tai sitten kyseisen bussilinjan tulisi kulkea tiuhaan tahtiin vähintääkin ruuhka-aikoina.

  1. R2 kirjoitti:

   Busseja kulkee edeleen kampukselle yhtäpaljon runkolinjalla 2. Osa solttiin ja osa karjussaareen noin 20-30 min välein/määränpää. Linjoilta 70/71 ja r.linja 8 yhteys karismaan.

  2. Hoitaja ja opiskelija kirjoitti:

   Mihin linja 11 on kadonnut? Tarvitaan se kulkemaan Kariston, matkakeskuksen ja keskussairaalan kautta Salpakankaalle.
   Miksi linjojen numeroita vaihdetaan jatkuvasti. Karistoon linja 7 takaisin ja se voi kulkea torinkin kautta tai suoraan matkakeskuksen kautta Hollolaan.
   Polittaislinjoja tarvitaan.
   Yhteydet matkakeskukselta torin kautra Niemen kampukselle ja sinne Salpaukseenkin on menijöitä edelleen.

  3. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Reitillä: LIIPOLA – MUKKULAn kirkko, 31 SOLTTI ja 32 KARJUSAARI kulkee bussi kymmenen minuutin välein suurimman osan päiväaikaan, suunnitelman mukaan.

 55. Markku kirjoitti:

  Olisiko tulevaisuudessa mahdollista että metsä-hennalaan ajettaisiin myös yö aikaan vuoroja? Nykyiset vuorot päättyy klo.23 mennessä.

 56. Saara kirjoitti:

  Orimattila Lahti välin suunnitelmat hyviä ja odotettuja. Vielä kun suora vuoro lopettaisi esim aamuisin Venetsiassa kiertelyn niin kerkeäisi töihin paremmin.

  1. Kompa kirjoitti:

   Juu muuten hyvä mutta sekä suora että pasinan linja tulisi kulkea ruuhka-aikoina kaksi kertaa tunnissa eli yht. 4 vuoroa /h

 57. Tapio kirjoitti:

  Kaarikadulla täytyy kulkea bussi.
  Jos se on Lassi, vuoroväli arkena on
  minimissään 2 kertaa tunnissa. Sunnuntaina
  voisi riittää kerran tunnissa.

 58. Nyt riittää pelleily! kirjoitti:

  Herätkää Keijupuiston, Tapparankadun ja Mäntsäläntien asukkaat jotka käyttävät julkisen liikenteen palveluita!!

  Julkisen liikenteen palveluita ollaan lopettamassa Tapparankadun asukkailta.

  Linja-auto ei ajaisi Tapparankadulla eikä Mäntsäläntiellä. Keijupuistossa asuu bussilla matkustavia ja Lahden Talojen Milkissä asuu bussilla matkustavia samoin uudella asuinalueella joka on Tapparankadulla.

  Julkisen liikenteen tehtävä on palvella kansalaisia ja veronmaksajia.
  Julkisen liikenteen tehtävä on helpottaa liikkumista Lahden kaupungissa.

  Nykyinen miljoonia euroja säästävä runkolinja suunnitelma tulee estämään liikkumista julkisen liikenteen linja-autoilla.

  Keijupuistossa on omistusasuntoja ja vuokra-asuntoja. Asuntojen myynti tulee hidastumaan kun asunnon ostajalle selviää ettei Keijupuiston alueella ole julkista liikennettä.

  Tapparankadulla ja Keijupuiston alueella asuu paljon ikääntynyttä väestöä.

  Julkisen liikenteen lakkauttaminen loukkaa kansalaisten yhdenvertaisuutta ja oikeutta käyttää julkisen liikenteen palveluita.

  Kun runkolinja suunnitelmat toteutetaan niin Tapparankadun asukkaiden täytyy kävellä Launeenkadun tai Hennalankadun bussipysäkille jotta voisi matkustaa Lahden keskustaan.

  1. Minä kirjoitti:

   Täysin samaa mieltä! Tapparakadun liikennettä ei voi lopettaa. Alueella on paljon taloja ja uusia rakennetaan. Linja-auton käyttäjiä on aina pysäkeillä. Nykyinen linja 2 palvelee hyvin alueen asukkaita, myös Asemantaustan. Miten vanhukset rollaattoreineen, alueen päiväkoteihin tuotavat lapset, junaan menevät työssäkävijät ja opiskelijat jatkossa kulkevat? Järki käteen!!

  2. Jm kirjoitti:

   Samaa mieltä Keijarin alueen liikenteestä.
   Toistaiseksi vielä toimivat jalat omistavana kävelen keskustaan/kotiin. Muutamasta pysäkinvälistä en tuota ryöstöhintaa viitsi maksaa.
   Sen kerran kun olisin kotiin päin keskustasta linkulla tullut, olivat molemmat tänne suuntaan tulevat linjat juuri lähteneet perätysten.
   Aikataulutkin ovat nykyään tosi sekavat.

  3. Tarkuutta kirjoitti:

   Alueella kulkee uudessa mallissa linja 13. Ilmeisesti jopa 30 min välein. Lukekaa tarkemmin ja vaahdotkaa vähemmän

  4. Jossu kirjoitti:

   Jos oikein katsoin 13 reittisuunnitelmaa. Kauppatori-Matkakeskus-mannerheimintie-helsingintie-tapparakatu-mäntsäläntie. Sillon kyllä kulkisi keijupuistosta.

  5. Joukkoliikenteen käyttäjä kirjoitti:

   Olen täysin samaa mieltä kanssasi

  6. Jenna kirjoitti:

   Mites ihmiset jotka vanhusten lisäksi käy töissä Metsäpietilässä jonne on kasaantuneet monet työpaikat? Ainoa paikka missä on varaa asua on reitillä joka poistetaan kokonaan koska uudet kalliit asunnot tarvitsevat reitin.

  7. Jenna kirjoitti:

   Ja meinaan tuolla, että juuri nimenomaan tapparankadulta yms. nykyisen kakkosen reitiltä tulee työntekijät jotka tarvitsee sitä bussireittiä.

  8. Tappara kirjoitti:

   Itse käytän tapparakadullta/tapparakadulle 2 linjaa yhteensä 4xpäivääsä myös viikonloppuisin. Tähän mennessä on ollut hyvä, kun vaan on ulos kävellyt, niin busdi on tullut. Älkää lopettako alueen liikennettä. Kertaakaan en ole ollut yksin bussipysäkillä tai bussissa – vanhusten tai lasten ollessa keskitilassa kylläkin, niitä on aina. Varmasti helpottaa lapsiperheiden arkea ja juhlaa linja 2.

  9. Mira kirjoitti:

   Ihan älytön ajatus, että Tapparakadulla ei enää kulkisi bussi! Tai Kaarikadulla? Täällä on paljon kaiken ikäisiä ja kuntoisia bussin käyttäjiä. Entä Perhepuisto? Ja 31 siirtyisi Uudenmaankadulle? Nähtävästi suunnittelija ei ole joukkoliikenteen käyttäjä…

 59. Hannu kirjoitti:

  Miksei runkolinjaan 7 voi laittaa esim. Toista vuoroa Korpikankareelle. Nyt molemmat vuorot tunnissa menevät Rautakankareelle. Sen lisäksi näköjään Messilän linja lopetetaan kokonaan, joten Korpikankareen asukkaat jäävät täysin paitsioon joukkoliikenteestä. Se siitä joukkoliikennettä suosivasta matkustustavasta!

  1. linja 23 kirjoitti:

   Linja 23 ajaa aivan vierestä

  2. T.K. kirjoitti:

   Samaa mieltä tästä. Ja mitä linjaan 23 tulee, niin se ei ilmeisesti aja vuoroja edes viikonloppuisin. Eikös runkolinjan pitänyt muutenkin tuoda vuoroja lisää pienellä lisä kävelyllä pysäkille. Tässä tapauksessa se ei myöskään toteudu.

  3. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Kannattaako kapealle TAPANILANKADULLE laittaa bussi kulkemaan neljä kertaa tunnissa suuntaansa. Eli linja JOUTJÄRVI – KIIKKULA ja UUSIKYLÄ / NASTOLA – PH- KESKUSSAIRAALA.

  4. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Korjaus: TONTTILA – RAUTAKANKARE.

  5. Ei näin! kirjoitti:

   Miksi muuttaa hyvää?? Ehdottomasti ainakin messilään yksi linja! Johan rautakankareelta länteen päin on myös asukkaita, jotka käyttävät julkisia!
   Ei missään nimessä näin jalkarannan liikennettä!

 60. Seppo kirjoitti:

  Samaa muilta kuin Hannu edellä. Juuri kun ihmiset ovat oppineet kulkemaan Messilään bussilla linja lopetetaan. Rautakankareelta/ Korpikankareeltaa matka-aika keskustaan lisääntyy lisäksi Tarjantien kiertelyn kautta 5-10 min.

 61. Janssi kirjoitti:

  Unohtakaa se Trion eteen rakennettava vaihtoterminaali, bussit torin kautta kuten tähänkin asti. Keskusta ja torin ympäristö tarpeeksi kuollutta jo nykyäänkin ilman, että vielä bussien vaihto siirrettäisiin sieltä pois. Säästyisi nekin rakennusrahat johonkin muuhun hömppään…

  1. Joukkoliikenteen käyttäjä kirjoitti:

   samaa mieltä, ja se odotusaika linja-autoa vaihtaessa kuluu mukavammin torin palveluissa, ärrällä ja maskotissa, odottaessa voi käydä apteekki keikan yms mitä kaikkea vielä voikin asioita hoidella

  2. Jenna kirjoitti:

   Muutenkin koko liikenteen vaikein kohta on se Trion alue Vesijärventiellä eikä niinkään Tori.. Miksi tehdä siitä vielä vaikeampi, kun sillä alueella ei ole tilaa sellaiseen? Ei edes rakentaa sellaista. Onko kukaan tätä reittiä suunnitellut henkilö edes käynyt Lahdessa? Tai koskaan käyttänyt elämänsä aikana bussia?

  3. Lea Kähäri kirjoitti:

   Samaa mieltä. Trion ”vaihtoalueen ” rakentaminen vaatisi melkoisesti työtä ja rahaa ja häiriötä liikenteeseen. Voisi nekin rahat säästää muuhun. Ahtaassa paikassa myös lisääntynyt liikenne myös myrkyttäisi ilmaa anemmän kuin avarammalla torialueella.

 62. Erno Ruusunen kirjoitti:

  Nyt kun Hämeenkoski on osa Hollolaa niin mikä siinä on ettei tänne saada paikallisvuoroa kulkemaan esim tunnin tai kahden välein säännöllisesti?
  Palvelut siirtyvät kaikki Hollolaan tai Lahteen ja osa on pelkästään julkisten varassa. Tähän olisi hyvä kiinnittää huomiota jos halutaan että julkisilla kulkeminen yleistyisi.

  1. Heikki Penttilä kirjoitti:

   HOLLOLAN KUNTA, RAHAN PUUTE !

 63. Harmistunut asukas kirjoitti:

  Korpikankarelaisia ei saa unohtaa. Jos ei muuten onnistu, edes toinen 7 runkolinjan vuoro on ajettava tätä kautta. Täällä asuu paljon pieniä ja isompia koululaisia ja työssäkäyviä, jotka käyttävät aamuisin ja iltapäivisin 1 K-vuoroa. Nyt suunnitteleijat suunnitelmat uusiksi Korpikankareen osalta ja pian.

  1. Nils kirjoitti:

   Linja 23 palvelee korpikankarelaisia nimenomaan aamuisin ja iltapäivisin. Koululaiset myös kävelevät Rautakankareen päätepysäkiltä Korpikankareelle.

  2. Ihmetyttää kirjoitti:

   Kyllä niitä vuoroja tarviis sille 23 linjalle sitten muulloinkin , kun vaan ruuhka-aikaan. Sitten myös se, että junalle ei myöskään pääse enää suoraan mikä oli entisen mallin juuri yksi parhaista puolista. Tuntuu, että pelkästään huonoa seuraa näistä uudistuksista heille ketkä asuu täällä korpikankareella asti.

  3. Anna-Kaisa Vilppunen kirjoitti:

   Täysin samaa mieltä! Pienet ja isommat koululaiset käyttävät säännöllisesti 1K bussia aamuisin ja iltapäivisin. Myös työssäkäyvät ja eläkeläiset, joilla ei omaa autoa käytössä. Nyt ehdottomasti muutos tähän suunnitelmaan Korpikankareen osalta!

 64. Kimmo kirjoitti:

  Toivoisin, että jatkossakin kuljettaisin Liipolasta Launeenkadun kautta.

  1. Joukkoliikenteen käyttäjä kirjoitti:

   Olen samaa mieltä, launeenkadulla jää linkusta ja nousee linkusta paljon päiväkodin asiakkaita sekä Launeen terveyskeskuksen käyttäjiä, myös ainokaisen postimme asiakkaita käyttää näitä launeen kadun pysäkeitä

 65. jenni kirjoitti:

  miksi numerot pitää mennä vaihtamaan taas!!!!!
  eihän kukaan pysy perässä mihin linkkuun pitää nousta, varsinkin vanhemmat ihmiset jotka ovat tottuneet tuttuihin linjanumeroihin. kyllä huononnuksia on hollolan asukkaille tulossa paljon. esim miten kouluvuorojen käy jatkuuko edelleen esim.56 jolla työläinen pääsee töihin iltavuoroon. Hollolasta ei mikään bussi nyt kulje ala okeroisen kautta muuten joten sinne päin töihin menevät joutuvat kulkemaan kaupungin kautta aamuisin. tuo linjaus että bussi kulkisi terveystien kautta aiemman keskuskadun sijaan on huono uudistus. nykyisinkin aamuvuorolainen joutuu menemään omalla autolla töihin lahteen, ensimmäinen bussi lähtee liian myöhään, joten aikaistusta linjaan aamutyöläisille ja jatkoyhteyksiin myös.

 66. Mari kirjoitti:

  Toivottavasti saadaan myös Paimelantietä viikonloppuisin ja kesäaikaan kulkeva linja aikaiseksi. Nyt täältä ei pääse julkisilla minnekään, kuin ainoastaan talviaikaan viikolla ja se harmittaa erityisesti nuorisoa meidän taloudessa.
  Muutakin vuoro auttaisi jo asiaa kovasti.

 67. Rautakankare kirjoitti:

  Haluan Rautakankareelta säilyvän suoran yhteyden Matkakeskukseen. Kyseinen linja voisi ehkä palvella myös Matkakeskuksesta myös Kisamonttuun pääsyä matkustajille. Näin tuon suunitelma 1 olisi parempi. Mitens sitten pääsee Keskustaan töihin??

 68. Perehtynyt kirjoitti:

  Hei,
  Loistavaa työtä, runkolinja malli toteutuu tukilinjoineen loistavasti. Palvelualue on laaja, busseja kulkee tiheästi ja reitit ovat suorempia.

  Itse kannatan Kauppakeskus Trion vaihtoterminaali ratkaisu, sillä mielestäni se säästää kaikkien aikaa, rahaa ja ympäristöä. On kuitenkin selvää, että alueella on tehtävä laajoja muutoksia liikennejärjestelyihin. Liikennettä on ehkä ohjattava Saimaankadulle tai kaistoja lisättävä. Silti mielestäni ajan säästö ja ”turhan” kiertelyn lopettaminen on parempi. Myös ns. ”vaihtoterminaali pysäkkeihin” olisi hyvä lisätä aikataulunäyttöjä, kuten matkakeskuksella tai torilla. tai vaikka merkintöjä, että ”bussia kannataa vaihtaa tässä” jnejne…
  Toisaalta Kauppatorin elinvoimaasuuden säilyttäminen on tärkeää. Joten esimerkiksi vapaudenkadulla voisi vuorostaan tehdä kävelijöille/pyöräilijöille lisää tilaa, jos trion vaihtoterminaali toteutuu.

  Muuna huomiona versiossa 2: miten runkolinja 1 noukkii opiskelijat matkakeskukselta niin, että he pääsevät kampukselle? Onko tarkoitus, että opiskelijat liittyisivät muilta linjoilta Trion vaihtoterminaalin pysäkeillä runkolinjalle 1?

  - Vuosia reiteillä kulkennut asiakas

  1. Vuorotyöläinen kirjoitti:

   Perehtyneellä on mennyt nyt puurot ja vellit pahemman kerran sekaisin. Esitykset tälläisinään ei saa täällä suunnassa minkäänlaista sympatiaa. Tässä tuhotaan kaksi omalta osalta merkittävää linja-autoyhteyttä – ja minkä vuoksi? On aivan totta, että liikennejärjestelyt kaipaavat muutoksia mm. kauppakeskusten ja kampusten eli kehityksen vuoksi. Näihin tuleekin kiinnittää huomioita säästöjen ja ympäristön lisäksi. Mutta näiden kahden nykyisen toimivan linjan lakkauttamista en sulata.

   Torille pääsee toriparkin myötä omalla autolla, joten sen rauhoittamista jalankulkijoille ja yksityisautoiluun (rajoitetusti). Toritapahtumatkin rauhoittuvat ilman bussirallia ja toisaalta pysäkeiden jatkuva siirtely/poikeusjärjestelyt loppuvat. Kaikkiaan Versio 2 vaikutti ideologialtaan fiksummalle, mutta runkolinjoihin tulee silti panostaa.

   Omasta näkökulmastani vuorotyöläiset tulee huomioida nykyistä paremmin. Tällä hetkellä sunnuntaiaamua lukuunottamatta on päässyt linja-autolla lähes ovelta ovelle, jos bussi on kulkenut ilman teknisiä ongelmia. Tulevissa toteutuksissa koko viikonloppu on vaarassa jäädä henkilöautoilun varaan, joten suuresti mietityttää runkolinjojen toimivuuden osalta onko järkevintä siirtyä kokonaan henkilöautoiluun. Työnantaja tuskin tykkää taksirallista, ympäristöstä puhumattakaan. Työnantaja ei myöskään pidä epäluotettavista työntekijöistä eli myöhästelystä, jos bussi A on myöhässä/jättää tulematta bussi B on ehtinyt jo mennä, eikä bussi C ole enää käytettävissä suunnitelma Y:tä varten.

   Ymmärrän, että Ahtilan suunnalta halutaan takaisin suora yhteys Keskussairaalan suuntaan, mutta palveleeko sekään täysin vuorotyötä tekeviä? Entä täältä vierestä tulevat, jotka ovat vihdoin päässeet suoraan töihin, mutta ovat nyt vaarassa jäädä Ahtilan jalkoihin. Mieleni tekisi kysyä miksi kaiken täytyy aina muuttua, mutta ehkä juuri nämä muutokset ajavat kohti muita muutoksia. Muutto, alanvaihto, asiakkuus, henkilöautoilu…minkä muutoksen kukin on valmis tekemään näiden pakotteiden takia.

  2. Perehtynyt kirjoitti:

   Et laittanut mitkä linjat lakkautetaan. Lisäksi en näe, että merkittäviä linjoja olisi tuhotta. Vaan päinvastoin linjoja on niputettu yhteen, jolloin säästytään linjojen nimi sekasotkulta. Varmasti tulevaisuudessa helpottaa matkailua ja turisteja. Lisäksi vuorotahti tihenee reilusti joillakin alueilla, kuten runkolinjoista 2 ja 5 hyvinä esimerkkeinä nähdään.

   Kaarikadun kaltaiset kohteet puolestaan ovat lähellä keskustaa, joilloin voi esimerkiksi pyöräillä/kävellä. Tai käyttää lähistöllä liikkuvia runkolinjoja. Vanhemmat ihmiset ja sairaat puolestaan voivat käyttää lassi 19- linjaa.

   Totta, että joistain kohteista, kuten Hälvälä, bussia joutuu vaihtamaan A,B ja C kertaa, mutta näihin varmasti linjasuunnittelijat puuttuvat.

   Se mikä vuoro ajaa mihinkin aikaan tullaan varmasti palautteista huomioimaan ja tehdään muutoksia. Niin että ihmiset ehtivät juniin, töihin ja kouluihin jne. Muutoksia on tehtävä, että kehitys jatkuu.

  3. Vuorotyöläinen kirjoitti:

   En laittanut mitkä linjat lakkautetaan, koska puhumme eri linjoista. Mielestäni linjojen niputtaminen tarkoittaa jo olemassa olevien linjojen supistamista ja yhteen nivomista, esimerkiksi linjat 5 ja 8, jolloin vaihdoton yhteys esim. Metsamaa-Matkakeskus-Tiilijärvi. Nykyisen runkolinjastosuunnitelman katson niputtamisen sijaan vetelevän ronskilla otteella linjoja uuteen uskoon. Mutta esimerkiksi mainitsemiesi runkolinjojen 2 ja 5 uskon olevan hyviä, toimivia esimerkkejä. Samoin kuin 9 ja KEHÄ 1. Tässä tullaankin juuri asian ytimeen eli Metsämaa-Kytölä-Metsäpelto jää käytännössä ainoana ilman suoraa yhteyttä PHKS. Suorat yhteydet ovat Viuhasta, Renkomäestä (arkisin), kauppatorilta ja Nikkilästä (arkisin) sekä Nastolasta (Uusikylä, arkisin).

   Mutta nämähän ovat vain yhden vuorotyöläisen ajatuksia.

 69. Hollola? kirjoitti:

  Hälväläinen asikas. Eikö Linjaa 23 tai 25 voisi liittää linjaan 27, joilloin Hälvälästä pääsisi vipusenkdulle vain yhdellä vaihdolla. Lisäisi varmasti myös opiskelu intoa. Koska oletus olisi että linjalta 12 vaihdetaan runkolinjalle 5 ja siten taas Lahden keskustassa vaihdetaan runkolinjoille 3,4 tai linjalle 27, jotta pääsee vipuselle.
  Ja taas toisinpäin linja 12–>23–>3,4 tai 27. Reitti venyy vähän pitkäksi. Linjojen yhdistämisellä tai vastaavalla pääsisi helpomalla

 70. Ainiin kirjoitti:

  Muistakaa mainostaa muutoksia kunnolla ja paljon, jos vain on rahaa.

 71. Marja kirjoitti:

  Omasta mielestäni nykyiset linjat ovat hyviä, pidän nykyisistä linjoista ja tulisi liikaa muutoksia jos linjoja vaihdettaisiin. Monet miettivät asumisensa bussien kulkemisen perusteella joten olisi turhauttavaa joutua muuttamaan tapoja

 72. Heikki Penttilä kirjoitti:

  Tässä runkolinjasuunnitelmassa palataan menneesen: METSÄKANGAS – MUKKULA ( Linja 15 ) ennen Iskun kautta, nyt Niemen kautta. RAUTAKANKARE / KIIKKULA – JOUTJÄRVI / TONTTILA ( Linjat 1, 1R,18,19 ja 41) RIIHELÄ – SAKSALA (Linja 22) TIILIJÄRVI – HIEKKANUMMI ( Linja 3 ) Vielä kun linja 11 RENKOMÄKI – SIBELIUSTAO saataisiin, niin oltaisiin tosi vanhassa ajassa.

  1. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Ennen oli sellainen linja: 11 RENKOMÄKI,Simola – Laune – Kauppatori, A-pysäkki – Päijänteenkatu – Vesijärvenkatu – Vesijärven satama. (nyk. SIBELIUSTALO)

 73. Hyi ei enää lsln busseilla!!!! kirjoitti:

  Aivan käsittmätöntä että Orimattila-Lahti-Heinola väli pilataan näin julmalla tavalla! Ei mitään järkeä! Jo siinä suunnittelu työssä haaskattu resursseja! Linja toimi ennen niin hienosti vaikka joka kerta ei aikataulussa ollutkaan, ja tuskin uudistuksen jälkeenkään bussit pysyvät aika taulussa. Taitaa olla varmempi tapa matkustaa kun siirtyy omaan kulkuneuvoon?

 74. Heijj kirjoitti:

  Eikö suunnitelmassa 2 voida myös runkolinja 1 ajaa matkakeskuksen kautta Trion vaihtoterminaaliin, jotta Niemenkadun opiskelijat pääsevät kampukselle matkakeskukselta.

 75. Osat vaihtuu kirjoitti:

  Te jotka itkette suoran bussilinjan menetystä, muistakaa että jokaista teitä kohden on matkustaja joka kaikki samat vuodet joutunut vaihtamaan milloin missäkin. Korkea aika että osat vaihtuu, yess!

  1. Joku kirjoitti:

   Hyvin sanottu!

 76. järki käteen Hollolan Kuntakeskuksen linjoissa. kirjoitti:

  Hollolan kuntakeskuksenlinjojen vaihto Keskuskadulta Terveystielle on järjetöntä. Suurin osa palveluista on Keskuskadulla, myös Prisma, johon pääsyllä on perusteltu linja muutosta. Onko Hämeenmaa voidellut linja suunnittelijaa, että linjat menevät Prisman takaovelle ja kiertävät kaikki muut palvelut. Kyllä linjojen pitää Keskuskadun kautta mennä. Lisäksi pikavuorot menevät vt 12:sta ja matka pysäkiltä toiselle kasvaa älyttömäksi jos pitää Terveystielle taapertaa.

 77. Leevi Paakkari kirjoitti:

  Saksalan vanhukset ei pääse Launeen terveysasemalle, ei prismaan, apteekkiin ei launeen kirkkoon.

 78. juha kirjoitti:

  toivotavasti ensimmäinen auto lähtee edelleen orimattilasta 04.50

 79. Heinola, Myllyoja, sinilähde kirjoitti:

  Katsoiko oikein, ettei liikennöintiä olisi lainkaan Karjalankadun ja Karjalantien kautta. Ns. Ylätiellä on todella vaarallista nousta kyytiin ja etenkin jäädä kyydistä! Täysin kohtuuton suunnitelma.

 80. Nella kirjoitti:

  Karistosta voisi lähteä vielä vaikka kymmeneltä illalla sunnuntaisin bussi niin karisman työntekijät pääsee kotiin…Kauppakeskus kuitenkin sulkeutuu vasta yhdeksältä ja ei kukaan ehdi viimeiseen bussiin jos sekin lähtee yhdeksältä. Muutenkin voisi viikonloppuisin mennä kaksi kertaa tunnissa.

 81. Johanna kirjoitti:

  Jopas on taas… Mikä vika 5 linjan tän hetkisessä reitissä??

  1. Leena kirjoitti:

   Samaa mieltä. Jos 1 runkolinja suunnitelman mukaan nykyinen linja 5 siirtyy burgermafian kohdalla hämeenlinnantielle niin päivärinteen alueen kerrostalot jäävät keskellä rinnettä ( hankala varsinkin talvella varsinkin ikäihmisille) ilman pysäkkiä. Jos reittiä kiekkoistenkadun kautta haluaa nopeuttaa voi sopenkorven omakotitaloalueen pysäkeistä jonkun ja jopa palokunnantien pysäkin poistaa. Ruuhka-aikaan aamulla menee aina kaksi autoa ja niistä toinen voisi ajaa ns suoraan mutta toinen kiekkoistenkadun kautta. Please! Nyt ollaan kerrostaloalue jättämässä ilman yhteyttä…

 82. Ville Saarikko kirjoitti:

  Nastolaan pitää päästä suoraan hollolasta kun nytkin Ja Kauppakeskus Karismaan Pitää Päästä Hollolasta suoraan ja myös matkakeskukseen muuten loppuu linkkun käyttö

  1. Joku kirjoitti:

   Keskustassa voi vaihtaa r.linjalle 8 tai linjoille 70/71 niin pääset karismaan varmasti yhtä nopeasti kuin aikasemminkin. Vanha linja 11 oli hidas.

  2. Heikki Penttilä kirjoitti:

   LINJOILLA 70 ja 71 LAHTI HEINOLA MOOTTORITIETÄ EI PÄÄSE KARISMAAN, JOS BUSSIT EIVÄT KULJE RAMPIN KAUTTA SIIVOLANKADULLE, JOSSA ON LÄHIN PYSÄKKI.

  3. joku kirjoitti:

   Niin ei vielä, kunnes busseille tehdään pysäkit ja ihmisille käelytiet. Tai bussit ajetaan rampin kautta, kuten kirjoitit.

 83. m74 kirjoitti:

  Uudenmaankadun ja linjakadun risteykseen pysäkki jos Liipolan bussit menee Uudenmaankatua jossa on pysäkin väli melkein kilometri (siitä jää kaksi pysäkkiä pois) jotta esim valoon keila/jäähallille ei matka pitenisi kohtuuttomasti.

  1. Elina kirjoitti:

   Tulevan linja 3: n olisi edelleen tärkeää kulkea puolen tunnin välein, koko päivän arkena, kuten tähänkin asti.

 84. Esa kirjoitti:

  Metsäkankaalla asuvana ja tappiin asti pysyvänä molemmat linjat 1 Metsäkangas-Mukkula ovat mieleisiä. On hyvä että lähiössä asuvaakin arvostetaan! Tietenkin mahdollisimman toimivaa vaihtoterminaalia arvostaa kaikki ja siksi kakkos ehdotus lienee mieleisin.

 85. arpakuutio kirjoitti:

  Eikö linjoista 80/81 toinen voisi edelleen koukata ajokadun kautta?

 86. Kristian kirjoitti:

  Aikatauluissa tulisi huomioida juna- ja kaukoliikennebussiyhteydet matkakeskuksessa niin lähtiessa Lahdesta ja palatessa Lahteen. Käytetyin jatkoyhteys lienee Lahti-Helsinki.

 87. M kirjoitti:

  Kariston linjassa huomioitava Kariston koulun muista Lahden kouluista poikkeavat koulupäivien alku- ja päättymisajankohdat. Kulkijoita varsinkin henkilökunnassa lukuisia, joitakin oppilaita mukana myös toki. Pelolla odottaen tilannetta, jossa bussi menee koulun ohi kohti keskustaa klo 14:10 kun oppilaiden päivä päättyy klo 14:15. Tai aamuisin vuoro saapuu Karistoon 8:05 tai 8:50 kun koulupäivä alkaisi tasalta tai 8:45…

 88. J kirjoitti:

  Onko suunnitelma Hollolan pyhäniemen nopeasta linjasta Lahteen unohtunut?
  Toivoisin että myös viikonloppuna kulkisi pari vuoroa.

 89. Saana kirjoitti:

  Mistä syystä Messilän bussi on jätetty kokonaan suunnitelmasta pois? Se palvelee sekä alueen asukkaita, että perheitä, joiden nuoret ja lapset voivat nyt itsenäisesti ajaa bussilla Messilään harrastamaan. Erittäin tylsä heikennys bussilinjoihin, joka heikentää lahtelaisten harrastusmahdollisuuksia.

  1. Joku kirjoitti:

   Linja 23 ajaa aivan messilän vierestä

 90. Saana kirjoitti:

  Bussiyhteyksien heikentäminen muutenkin tuntuu omituiselta päätökseltä ”ympäristökaupungissa”.

 91. Jan kirjoitti:

  Runkolinja 10 ei näiden suunnitelmien mukaan enää jatkossa ajaisi suoraan matkakeskukselle vaan kiertelisi torin ja keskustan kautta mennen tullen. PK-seudun työmatkalaisille pidentää aika huomattavasti matkustamiseen kuluvaa aikaa.

  Olisi hyvä jos runkolinja 10 ajaisi ensin suoraan matkakeskukselle jonka jälkeen vasta keskustaan kuten nykyinen 21 tekee.

  1. Heikki Penttilä kirjoitti:

   - HOLLOLANKATU – VAPAUDENKATU, Kauppatori – VESIJÄRVENKATU, Matkakeskus – on aika mitätön pidennys.

  2. Joku 2 kirjoitti:

   Lisäksi sen ajaa kohtuu nopeasti, jos bussi ei jää torille junnamaan. Eli aikatauluista lähinnä kyse.

 92. Inkeri kirjoitti:

  Kuka vihaa Vesijärvenkatua? Se on Lahden valtimo, joka syöttää etelästä 4-kaistalla ohjatun liikenteen Lahden sydämeen. Miksi valtimo täytyy keinolla millä hyvänsä tukkia? Tämä uusi tukkimiskeino on vaihtoehto 2 ”hyvän ja joustavan joukkoliikenteen” nimissä tehty ehdotus.
  Kuka haluaa kokopäiväiset ruuhkat, autot pakokaasuineen seisomaan Lahden keskustakattilaan, jonne epäpuhtaudet jäävät pyörimään. Vesijärvenkadulle ei ole korvaavia reittejä!

  1. Joku 2 kirjoitti:

   Samanlailla bussit paskaavat toria, kiertelemällä sitä ”turhaan”. Linjasta riippuen. Vesijärkatu voidaan muokata toimivaksi, jos liikennejärjestelyjä muokataan. Lisää kaistoja busseille. Liikennettä voidaan myös ohjata Saimaankadulle, jossa liikennettä usein vähän.

 93. Maarit kirjoitti:

  Hei,
  juuri kun saatiin kaikki linjat uusittua, että menisivät matkakeskuksen kautta. Uskomatonta säätämistä! Linjat 5 ja 21 toimivat tälläkin hetkellä todella hyvin ja niissä riittää koko ajan porukkaa, miksi mennä muuttamaan jo toimivaa?

  1. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Ennen nykyistä ”linjauudistusta” pääsi KAUPPATORILTA – RAUTATIEASEMALLE laskennallisesti 2,5 minuutin välein, vaihtamalla bussia. Lahden kaupunki on rakennettu liikenteellisesti huonosti. Etelä – pohjoissuuntaisesti ei ole muita luonnollisia väyliä kuin VESIJÄRVENKATU.
   Bussiliikenteen kehittämiseen kaipaisin muitakin katuja, kuten Saimaankatu tai Lahdenkatu. Nyt mennään Kauppakatua samoille suunnille, kuin ”köyhän talon porsaat”.

  2. ju kirjoitti:

   Eipä ole iso muutos. Toki r. 1 voisi ajaa edelleen matkakeskuksen kautta.

 94. Sonja kirjoitti:

  Pitääkö keksiä uuttaa, kun nykyistä voisi parantaa ja panostaa siihen että linjat olisivat ajoissa. Osassa vanhoissakin linjoissa ei ole mitään muuttumisen tarvetta koska toimivat moitteemasti, osa taas on myöhässä jopa kymmeniä minuutteja aikataulusta poikkeuksetta. Kannattaisi panostaa vanhaan ja saada se toimimaan.

  1. Joukkoliikenteen käyttäjä kirjoitti:

   Olen samaan mieltä kanssasi

  2. Lea Kähäri kirjoitti:

   Samaa mieltä. Voisiko kaiken muuttaminen ja sekoittaminen parantaa asioita?

 95. Työläinen kirjoitti:

  Linjojen 5 ja 21 pitää kulkea ehdottomasti jatkossakin matkakeskuksen kautta. Nytkin matkakeskusessa jää pois ja tulee kyytiin tosi paljon porukkaa. Ei saa muuttaa hyvin toimivaa reittiä!!!

 96. Helmeri kirjoitti:

  Itse toivoisin kovasti, että Liipolaan menisi kouluaikoina tai edes lähelle linja. kymppi linja tätä nyt vähän yrittää, mutta aikataulu mietityttää… Viime vuoden puolella tehtiin linjaus, että Saksalasta mennään Liipolaan kouluun. Kuitenkaan minkäänlaista julkista sinne ei mene ja tämä on todella harmi. Toinen linja toive olisi Saksalasta karismaan asti. Uskoisin sen palvelevan niin lapsiperheitä kuin vanhempia ihmisiä, joita täällä Saksalassa on.

  1. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Olen ehdottanut linjaa 20 MUKKULA,Tanssimäenkatu – HOLMA,Prisma – (Vipusenkatu) – KARISMA – Hartwall – SAKSALA,(Kerinkallionkatu) – AJOKATU,Prisma – RENKOMÄKI, kauppakeskukset. (Osa vuoroista voisi ajaa LIIPOLAN kautta, kouluvuorot) Tällä pääsisi itäisen Lahden useampaan isoon markettiin.

 97. Helmeri kirjoitti:

  Nikkilän linjaan ilta ja viikonloppu aikoja. Nikkilään on kaavailtu lisää pientaloja, rivaria ja jopa palvelutaloa. Julkisen olisi hyvä seurata perässä kasvavaa asuinaluetta.

 98. Helmeri kirjoitti:

  Aikaisemmin mainitsin toiveesta linja Saksalasta Liipolaan, koska viime vuoden puolella on päätetty, että Saksalasta mennään Liipolaan kouluun. Julkisia ei kuitenkaan sinne kulje. Lisäisin tähän vielä, että koulupolku jatkuu 4lk:n jälkeen Launeelle. Näin ollen linja, joka palvelisi koululaisia olisi hyvä. Monella saattaa olla esikoululaisia ja päiväkoti-ikäisiäkin, joita viedään Liipolaan. Tämä auttaisi suunnattomasti myös autottomia vanhempia.

 99. Juha Sivén kirjoitti:

  Eikö ole mitään mahdollisuutta saada edes muutama vuoro saada viikonloppuna Lahden keskustan ja Hollolan kk:n välille. Vaikka 1 vuoro aamupäivällä ja 1 vuoro iltasella. Ajetaan julkisen liikenteen käyttöä kovasti, mutta miten sitä voi käyttää, jos sitä ei ole.

 100. Maija kirjoitti:

  Runkolinja 6 Ahtiala – Renkomäki

  Hei! Eikö Runkolinja 6 voisi kiertää Kaarikadun lenkin Tapparakadun kautta takaisin Uudenmaankadulle. Näin saataisiin Ahtialasta (ja Möysästä) hyvä reitti Kaarikadulla sijaitsevaan Launeen perhepuistoon jossa kyllä riittää kävijöitä samoin kuin matkan varrella sijaitsevaan kolmeen eri päiväkotiin pysäkit. Pelkkä Lassi-linja ei kyllä Kaarikadulle riitä sillä asemantaustassakin on paljon asukkaita joita linja hyödyttäisi!

  1. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Ehdotus: Uusi linja 11 RENKOMÄKI – Orimattilankatu – Luhdantaustankatu – Porvoonjoentie – Mäntsäläntie – KAARIKATU – HUOVILANKATU – Matkakeskus – Vesijärvenkatu – Ankkurikatu – Niemenkatu – Laatikkotehtaankatu -Haapalankatu – Mukkulankatu – Vuoripojankatu – Aniankatu. Josta paluu Niemenkatu jne. Luulisi opiskelijoiden kulkemiselle olevan kätevä. Vuoroväli ruuhka-aikana 30 min. muulloin 60 min.

  2. Mustatiainen kirjoitti:

   Ei kiitos. Matka-aika Renkomäestä keskustaan kasvaisi ainakin 10 minuutilla ruuhka-aikana. Eikös Uudenmaankadulta ole alle 5minuutin kävelymatka perhepuistoon?

 101. EMS kirjoitti:

  Onko otettu huomioon 88 Lahdesta heinolaan töihin tulevat jotka menee reumanmäelle kerran suoraa yhteyttä ei olisi, että tämä vaihto bussi sitten sopisi työtätekevien aikatauluihin ja samoin heinolasta 88 lahtee töihin ja kouluihin menijät pääsisivät hyvin? Mutta muuten mukava kuulla että lahteen matkustus sujuisi nopeammin.

 102. SN kirjoitti:

  Joo ei taas niinku mitää järkeä muokata noit linja numeroita saatika reittejä heinolassa… nää mitkä nyt on toimivat todella hyvin eikä niitä tarvis alkaa muuttelemaan..

  1. EMS kirjoitti:

   Samaa mieltä!

 103. T.M. kirjoitti:

  Eikö Lahti-Orimattila reittiä ajava bussi voisi edelleenkin ajaa nykyistä Ajokadun reittiä? Nikkilän alueen asukasmäärään nähden reitin siirto Uudenmaankadulle ei vaikuta kovin harkitulta.

 104. Maria kirjoitti:

  Runkolinja 8 Karistossa toiveena Aurinkorinteenkadun/ajoharjoitteluradan läheltä koukkaaminen.

 105. Erkki Liedes kirjoitti:

  Hei!
  Linja 2 ajaa tällä hetkellä Tapparakadulta Kaarikadulle ja se toimii hyvin. Ei sitä voi supistaa. Suunnitelman mukaan uusi linja menisi tunnin välein ja aloittaisi vasta k.8.00. Sunnuntaisin ei liikennöisi. Ei se onnistu. Ajatelkaa vähän täällä on paljon vanhoja ihmisiä, jotka tarvitsevat linja-autoa. Kesällä Perhepuistossa käy porukka paljon. Uusia kerrostaloja rakennetaan useita, perhepuistoa vastapäätä. Ajatelkaa Tapparakadun ihmisiä???? Ei heitä voi jättää pimentoon. Vanha systeemi toimii, siis jatkukoon.

  1. Joku kirjoitti:

   Linja 13 ajaa tapparankadulta. Useampi muu linja, lassin lisäksi, ajaa aivan kaarikadun vierestä.

  2. tupuna kirjoitti:

   olen samaa mieltä tämänhetkisen linja 2 reittiä ei saa muuttaa

 106. sari kirjoitti:

  Koska saataisiin linja joka kulkisi Nostavalta muulloinkin kuin vain koululaisten aikaan. Vaikka tämmöinen lanssi-bussi pari kertaa päivässä kokeiluun tai useamman kerran. Nyt paikasta ei pääse liikkumaan millään muulla kuin omalla autolla.

  1. Riitta kirjoitti:

   Siis ajavat Kaarikadun loppupään vierestä, katu on pitkä,lähes kilometrin, ei riitä, että ajetaan vierestä toisessa päässä. Vanhat ei jaksa pitkiä matkoja kävellä.

 107. kalle kirjoitti:

  olkaa kiltit ja älkää tehkö muutoksia lahti – nastola (uusikylä) välille. olen tällä matkustanut useamman kuukauden ja mielestäni reitti toimii mainiosti tällä nykyisellä mallilla. toivoisin, että tulevaisuudessa reitti pysyisi samana.

  1. Joukkoliikenteen käyttäjä kirjoitti:

   Minä toivon myös samaa

  2. Aamuvarhain kirjoitti:

   Linjoilla 4 ja 4C on aina paljon matkustajia, myös aamulla aikaisin töihin menijöitä. Myös jatkossa on turvattava matkustajien kulkeminen aamuisin. Myös Lahdesta Nastolaan päin pitäisi päästä myöhempään kellonaikaan kuin uuden aikataulusuunnitelman mukaan!

 108. Eki kirjoitti:

  Haluaisin tietää ketkä ovat suunnitellet tämän linjaston? Mikä on ajatuksena, kun halutaan huonontaa palvelua?
  Ihmettelen, kun ensin laitettiin linjoja ja vuoroja liian tiuhaan. Nyt halutaan karsia liikaa. Pitää olla järki mukana.
  Esim. Nykyinen linja 2 ajaa 20 min. välein, on liikaa. Riittää ½t väli.

  1. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Tuolla ennen kommenttiosiota on neljä ” logistikko ja suunnittelijan” nimeä, jotka tuskin itse kulkevat bussilla mitään matkojaan.. Jos muutoksia halutaan niin linja 3 HIEKKANUMMI – TIILIJÄRVI ja linja 8 METSÄMAA – ORIMATTILA takaisin.

  2. Matti Myllyniemi kirjoitti:

   Tämä Hiekkanummi-Kunnas peräkylä loppuuko bussiliikenne.

 109. Sasu Sihvonen kirjoitti:

  Merkittävin ja totaalisin suunnitteluvirhe on ”uusi” Linja nro. 8 Hennalan suunnassa. Nykyinen vastaava linja nro. 2 kulkee Keijupuiston ja Kaarikadun kautta keskustaan: hyvä reitti tällä hetkellä, joka palvelee monen kaupunginosan asukkaita. Ainoa iso puute nykyisessä linjassa (2) on iltayönliikenteen uupuminen. Enemmistö matkustajista linjan 2 bussiin nousee kahdelta Tapparakadun pysäkiltä (”Miljoonakylän pysäkki” eli Milkki = Tapparakadun ja Helsingintien risteys) sekä Keijupuiston pysäkiltä.
  Keijupuiston (iso kerrostalolähiö) ja Asemantaustan/Kaarikadun (paljon vanhoja ja uusia kerrostaloja) jättäminen joukkkoliikennepaitsioon on järjenvastaista. Toisaalta uuteen linja 8:aan ei riitä matkustajia tuolla reitillä. EHDOTUS: Jos Tornatorin asukkaita halutaan palvella paremmin – ajettakoon uusi linja 8 seuraavasti Metsä-Pietilästä keskustaan: Hennalankatu – Rykmentinkatu – Tornatorinkatu – Helsingintie – Tapparakatu – Kaarikatu – Uudenmaankatu…

  1. Riitta kirjoitti:

   Tässä oikein hyvä reitti, joka todella palvelee monia. Kaarikatua ei saa jättää yhden Lassin varaan.

  2. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Tai -HENNALANKATU – RYKMENTINKATU – SORVARINKATU – HENNALANKATU – TAPPARAKATU – jne

  3. Kkk kirjoitti:

   Näin!!

  4. paula kirjoitti:

   tornatorilta menee kerran tunnissa bussi .sunnuntaina ei ollenkaan.hyvä ehdotus että bussi ajaisi tornatorin kautta ja siitä tapparakadulle.kaarikatu ja matkakeskus tori.tornatorilta tarvitsee ajaa useammin bussi kuin kerran tunnissa

  5. Jenna kirjoitti:

   Sinun ehdotus ”Uusi linja 8 seuraavasti Metsä-Pietilästä keskustaan: Hennalankatu – Rykmentinkatu – Tornatorinkatu – Helsingintie – Tapparakatu – Kaarikatu – Uudenmaankatu..”
   Kuulostaa käyttäjien ja asikkaiden suhteen todella hyvältä. Ja laskee myös mukaan sen rykmentinkadun jonka vuoksi koko reitti muutetaan v***lleen. Mutta koska se on oikeasti järkevä, hyvä ja kaikki huomioon ottava vaihtoehto: Pelkään, ettei sitä kuunnella ollenkaan. Niin kuin usein nykyään on tapana.

 110. lukiolainen kirjoitti:

  Suunnitelma VE2 ei mitenkään toimiva 5 vuorolla Hollolasta tuleville. Kaikki lukiolaiset ja ammattikoulun oppilaat joutuisivat kävelemään huomattavasti pidemmän matkan pysäkiltä kouluille. Miettikää opiskelijoita!

  1. Niin kirjoitti:

   Riippuen siitä mistä lukiosta olet.

 111. Nuorten äiti kirjoitti:

  Nykyiset Hollolan linjat 8 ja 4 ovat paljon paremmat ammattikouluissa opiskeleville nuorille. Miksi näitä pitää muuttaa ja hankaloittaa nuorten opiskelijoiden koulupäiviä?!

  1. Joukkoliikenteen käyttäjä kirjoitti:

   olen samaa mieltä

  2. Marjaana kirjoitti:

   Tätä kans ihmettelen. On tosi kurja että teinien opiskelua hankaloitetaan

  3. Ani Salpakankaalta kirjoitti:

   Olen samaa että 8 meni hyvin koululle ja pitäisi sinne myös mennä.
   Purnaan myös uudesta runkolinja 5 suunnitelmasta: vanhantalonalueelta matkustavien bussipysäkkiä siirtyy kauemas. Miksi bussit siirretään kulkemaan terveystielle keskuskadun sijaan? Työmatka päksiin pitenee kun bussipysäkille tarvitsee mennä kauemmas ja vielä kaikki bussit kiertävät salpakankaan mäen. Nykyisellä 4 pääsee perille nopeammin reitin puolesta.

 112. Amislainen kirjoitti:

  Nykyiset linjat ovat paljon paremmat, selkeämmät ja fiksummat kuin nuo uudet. Eli en anna kannatusta muutokselle.

  1. Joukkoliikenteen käyttäjä kirjoitti:

   samaa mieltä olen

 113. Joukkoliikenteen käyttäjä kirjoitti:

  Miksi kaikki linjat täytyy muuttaa, nyt on toimiva joukkoliikenne. Ymmärrän jos niitä linjoja joista asukkaat valittavat eniten että ne ei toimi niin korjattaisiin toimiviksi.

 114. Peppi Nivala kirjoitti:

  Älkää hyvänen aika menkö muuttamaan nykyisiä.Jos vitosen reitti muutetaan niin joudun siirtymään julkisen kyytiläisestä oman ratin taa.

  1. Vuorotyöläinen kirjoitti:

   Juuri näin! Metsäpellosta liikkuvista tästäkin taloudesta useampi joutuu siirtymään oman auton ratin taakse, joka tarkoittaisi useamman auton hankkimista.

  2. Heh kirjoitti:

   Eihän tämän hetkisessä reitissä 5 muutu juuri mikään runkolinjaan 4 verraten. Toki bussia joutuu vaihtamaan, jos metsäkankaalle menee. Mutta bussia vaihtavat muutkin. Oikeastaan reitti keskustaan nopeutuu, jos turha torin kiertely lopetetaan.

 115. Niina Vesalainen kirjoitti:

  Hei! Onko Heinolasta tulevalle reitille mahdollista huomioida pysähtyminen Karisman kohdalla? Asiointi lähimmässä ostoskeskuksessa+ joukkoliikenteellä töissä käynti olisi palvelujen käyttämistä lisäävä tekijä. Nykyisellään bussilla kauppakeskukseen kiertäminen on niin aikaavievää, että se käytännössä rajautuu kokonaan pois.

  1. Näin kirjoitti:

   ”Kartoilla näkyy nykyisin käytössä olevat bussipysäkit ja niihin voi tulla vielä muutoksia.” Varmaan muutkin haluavat nopeilla linjoilla 70/71 karismaan.

 116. m74 kirjoitti:

  2 lopettaminen Kaarikadun kautta on kyllä huono juttu samaten 80/81 Ajokadun kautta lopetus, edes toinen niistä Ajakadun kautta koska pysäkit harvenee eikä Launeen koululle(sille uudelle) pääsisi.

 117. Rosa Hemming kirjoitti:

  Kun tuota Nikkilän omaa linjaa (nykyinen 13) on näköjään mahdotonta saada kulkemaan tiuhempaan saatikka viikonloppuisin ja iltaisin ylipäätään niin voisiko esim Ajokatua pitkin kulkevista linjoista (tällä hetkellä linjat 7, 88 ja 89) joku koukata tuolloin ilta-ja vklp-aikaan varsinaisen nikkilän kautta? Esimerkiksi rengastietä tai metsätietä pitkin Orvokkitielle ja sieltä taas uutta orvokkitietä pitkin parakkikoulun ohi ja takaisin ajokadulle? 5-7min lisäkierros varmaan tulis tuosta. Tällä hetkellä Nikkilästä on haastavaa käyttää julkista liikennettä kun aamupäivällä pääsee esim töihin mutta illalla ei välttämättä enää takaisin. Ja vaikka Nikkilä on näinkin lähellä keskustaa ja palveluita niin tänne kulkee vuoroja myös tosi harvakseen. 30min vuoroväli auttaisi tai vaikka kerran tuntiin tuo oma vuoro niinkuin ollutkin ja lisäksi kerran tuntiin ehdottamani muun linjan lisäkierros Nikkilästä. Toiveikkain odotuksin!

 118. Rosa Hemming kirjoitti:

  Jatkoa vielä: mikäli jatkossa Orimattilasta tulevat linjat porhaltavat suoraan uudenmaankatua pitkin niin Nikkiläläisten julkisen liikenteen käyttömahdollisuudethan vain huononevat entisestään. Tämä ei palvele myöskään Renksun suunnasta launeen kouluun tulevia oppilaita. En kannata tätä suunnitelmaa…

  1. R6 kirjoitti:

   Runkolinja 6 ajaa nikkilän tuntumasta ma-su.

 119. Marja ja Lasse Koskinen kirjoitti:

  Nykyinen linja 8 kulkee reitillä Tiilijärvi-keskussairaala-matkakeskus-kauppatori-Metsämaa. Tällä pääsee vaihtamatta linja-autoa edestakaisin lännestä Kytölään. Linjaa käyttävät opiskelijat Vipusenkadulle ja me Kotiniemen siirtolapuutarhan asukkaat kesäisin. Tämä linja on hyvin tärkeä juuri kesällä siirtolapuutarhan väelle, joilla kaikilla ei ole omaa autoa ja osa linjaa käyttävistä on ikäihmisiä. Uusien suunnitelmien mukaan Länsi-Lahdesta siirtolapuutarhaan matkustavien pitäisi vaihtaa linja-autoa kauppatorilla. Tämä ei käy, koska nykyinen reitti 8 palvelee hyvin monia siirtolapuutarhaan matkaavia Länsi-Lahdesta ja matkan varrelta. Siirtolapuutarhan väki jää pois ja nousee kyytiin Heinlammin-Vitikankadun pysäkiltä. Tämä pitkä, suora linja on säilytettävä sekä opiskelijoiden että siirtolapuutarhan väen vaatimuksesta.

  1. Niin kirjoitti:

   Bussin vaihtoa vaan. Sitä muutkin tekevät.

 120. MM kirjoitti:

  Lahti-Heinola välillä moottoritietä kulkevat bussit ovat parhaita työmatkalaisille. Nykyinen linja 87 lopettaa kulun Heinolasta klo 15:n jälkeen. Pitäisi kulkea myös 16:n ja 17:n jälkeen.

 121. Marja ja Lasse Koskinen kirjoitti:

  Runkolinja 1 käytännöllisin – matkakeskus säilytettävä liikennekeskuksena.

  Nykyinen runkolinja, jossa kaikki linjat kulkevat matkakeskuksen ja kauppatorin kautta, on käytännöllisin. Näin monella linjalla pääsee suoraan matkakeskukseen, poikkeamatta torilla sitä ennen, näin esimerkiksi nykyisen linja 21:n osalta. Tällainen suora yhteys matkakeskukseen tulee säilyttää Riihelästä matkustaville. Uudessa suunnitelmassa Riihelästä tuleva linja 10 kääntyy Hollolankadulle, kauppatorille ja sitten vasta matkakeskukseen, josta edelleen Saksalaan. Tämä ei ole järkevää aamulla matkakeskuksesta juniin pyrkiville.

  Lisäksi matkakeskuksen paikallispysäkit on jo valmiiksi rakennettu paikallisliikennettä varten. Ei ole taloudellista eikä liikenteellistä järkeä rakentaa taas uutta paikallisliikenteen vaihtokeskusta Trion kohdalle.

  1. Kkk kirjoitti:

   Juuri näin.

 122. Heikki Penttilä kirjoitti:

  Huomioikaa sellainen asia, että suuri osa Lahtelaisista asuu -KAUPPATORIN- pohjoispuolella ja heidän on (PAKKO) kulkea ensin torille ja sen jälkeen matkakeskukseen. Kauppatori on aina ollut bussien ajantasauspaikka. Itse en nykyisin asu Lahdessa, mutta olen seurannut kaupungin bussiasioita vuodesta 1967. Ennen ei ollut asiakkailla mitään sanomista bussien kulkuun, reitit + aikataulut. Asuin Metsämaalla ja silloinen linja 27 METSÄMAA – SAKSALA oli melkein kuin pikavuoro, parhaimmillaan 5-7 min. torille, ruuhka-ajan ulkopuolella.

 123. Pekka kirjoitti:

  Käyttäisitte ne joukkoliikenteeseen suunnatut rahat vanhojen reittien pieniin parannuksiin, matkalippujen hinnan alennuksiin ym älkääkä tyttöset suunnitelko isoa ja mahtavaa suurkaupunkimeininkiä.

 124. Pekka kirjoitti:

  Varmaan 50vuotta kulkenu reitti hörölä-metsäkangas, ja nyt nää tytöt/”joukkoliikennesuunnittelijat on todeddeen reitin huonoks. ”Hienoa”.

  1. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Kyllä! vuodesta 1966 linja 2 KYRÖLÄNKATU – Kauppatori – HARJUNALUSTANKATU. Myöhemmin muutettiin Kasakkamäentielle, Oululainen ja sen jälkeen METSÄKANGAS. Nyt käsiteltävänä olevasta ”suunnitelmasta” on rivien välistä luettavissa. Suoristetaan kaikki linjat, että päästään häiritsevistä matkustajista, BUSSI PYSYY PAREMMIN AIKATAULUSSA ILMAN ”RUPUSAKKIA = ASIAKKAITA”

 125. Anna-Kaisa Vilppunen kirjoitti:

  Nyt järki käteen! Ehdottomasti tulee linjan kulkea myös jatkossa Jalkarannan Korpikankareelle. Eihän meitä asukkaita täällä voi jättää julkisen liikenteen ulkopuolelle. Täällä paljon koululaisia, vanhuksia jne.

 126. Auli Wallenius kirjoitti:

  Mielestäni Jalkarannan ehdotettu muutos on huono. Lause jossa todettiin että selkeyden vuoksi linja kulkee vain rautakankareelle saakka oli täysin turha. Ei ole epäselvää, tai selkeyttä vaativaa, että myös koroikankareen kaupunginosaan kulkisi jokin vuoro. Nykyisessä suunnitelmassa Jalkarannnan osalta muutos on erittäin huono, se jättää osan alueen ihmisistä joukkoliikenteen ulkopuolelle. Erityisesti tästä kärsii Korpikankareella asuvat lapset ja nuoret itsenäisesti koulussa ja harrastuksissa käyvät sekä työmatkaliikenne.
  Uudistus ei ole edistävä jalkarannan osalta ja sitä pitäisi ehdottomasti vielä tarkistaa.

  Lisäksi Messilään ei ole laitettu menemään mitään vuoroja miltään linjalta. Tämä muutos on aivan käsittämätön myös. Asia pitäisi huomioida edes talviaikana kulkeville linjoilla ja vuoroilla. Jatkossako on todellakin helpompi Helsingistä mennä messilään kuin paikallisliikenteellä. Tämä on matkailijoiden ja turistien sekä harrastavien ihmisten ehdoton haitta ja este.

  1. J kirjoitti:

   Lahti -Hollola kk reitti rantatietä pitkin.
   Olisi hyvä lisätä siihen vuoroja keskipäivälle ja viikonloppuun.
   Se palvelisi Messilän ja Rautakankareen asukkaitakin.

  2. Jalkarannassa kaikilla ei ole autoa kirjoitti:

   Auli kirjoitit asiaa!
   Kovinkaan monen työpaikka ei ole bussin eilinen pisteessä B jos koti on pisteessä A.
   Jokaisessa muutoksessa on huononnettu Jalkarannan bussitiheyttä, ensin tekemällä vuorojen ajoajat niin tiukaksi,ettei ajat pitäneet. Tätä korjattiin poistamalla yksi vuoro, muttei lisäämällä ajoaikaa. Hölmöläisten hommaa!
   Vaihdot ovat tällä hetkellä kohtuullisia mutta yhden vuoron jäädessä pois, työpäivän lehti tulee lisää pituutta.

 127. Maarit Utriainen kirjoitti:

  Korpikankareen linja pidettävä ehdottomasti!! Mitenkäs ne pienet ja vähän isommatkin koululaiset sitten kulkevat kouluun, kävelevät ensin kilometrin Rautakankareelle???! Miksi tällaista uudistusta tarvitsee edes pohtia asuinalueella, jossa on paljon joukkoliikennettä käyttävää väestöä koululaisten lisäksi…

 128. Sanna K. kirjoitti:

  Liipolasta-Kunnakselle ,kiitos!

 129. Huolestunut kirjoitti:

  Miksei runkolinja 7 voisi samalla kertaa ajaa lenkin rautakankare ja korpikankare. Näin se on joskus ajettu

 130. Kati kirjoitti:

  Vielä ku sais suoran linjan orimattilasta päksiin sellaisiin aikoihin että palvelisi vuorotyöläistä

 131. SA kirjoitti:

  Linjan 9 (nykyinen 4) koukkaus Karjalankadun kautta Iso-Paavolankadulle ja siitä Matkakeskukselle pidentäisi todennäköisesti ajoaikaa. Mikä ajatus koukkauksen taustalla on? Linjan on järkevä kulkea joko nykyistä reittiä tai sitten suoraan Karjalankatua keskustaan.

 132. Jaana kirjoitti:

  Poliisilaitokselle pääsisi kerran tunnissa?

  Ja Ahtialasta kaupunkiin tulee yksi linja, joka kulkisi vain kaksi kertaa tunnissa?

  Nytkin toivoisi tiheämpiä vuorovälejä, sillä 20 minuutin odottelu hyvässä lykyssä kaatosateessa (kun ette voi kattaa kuin muutaman hassun pysäkin) on liikaa.

  Runkolinjojen olisi kuljettava vähintään neljä kertaa tunnissa ainakin arkisin, aamukuudesta iltaseitsemään, vähintään.

 133. Jaana kirjoitti:

  Ja vuorojen lähtöaikoja pitäisi tarkistaa niin, että kaikki bussit lännestä eivät lähde kymmenen minuutin sisään, ja esimerkiksi Karismaan lähtee kaksi bussia viiden minuutin välein. Tai sitten risteävät linjat lähtevät niin, ettei millään ehdi sopivasti seuraavaan, vaan täytyy odotella se 15 minuuttia.

  Esimerkiksi Riihelästä jos haluaa launtaina Karismaan, bussi numero 7 lähtee juuri silloin kun bussi numero 21 on hädin tuskin lähestymässä toria.

 134. Martti Nieminen kirjoitti:

  Linjat 10 ja 5 ehdottomasti Riihelä/Metsäkangas lähtiessä ensin Matkakeskukseen ja vasta myöhemmin tori/trio. Pendelöijien matka-ajat saattavat pidentyä lähes tunnilla nyt suunnitelluilla järjestelyillä.

 135. Martti Nieminen kirjoitti:

  Ja kun katsoin niin Nastolan suunnasta tulevat autot myös suoraan ensin Matkakeskukseen ja sen jälkeen muualle, Karjalankatua ajelu täyttä tyhjää.

  1. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Yksi syy Karjalankadun kautta ajamiseen on LEVON HAUTAUSMAA.

 136. Peräkkäin ajaen kirjoitti:

  Runkolinja 6. Toivottavasti aikataulut suunnitellaan niin, ettei Orimattilan linja ja linja 6 ajele perääkäin, toinen tyhjänä kun toinen kerää matkustajat. Ei mitään järkeä. Renkomäen asukkaiden määrä kasvaa koko ajan ja vuoroja pitäisi lisätä aikatauluihin, muuten on pakko käyttää omaa autoa. Nykyään matka-aika keskustasta Kaukasenkadulle kestää 45 minuttia ja matkaa on vain 7-8 kilometriä. Hieman nopeampia reittejä, eli ei kiertoajeluja ympäri pientalo-alueita,kiitos!

 137. Salla kirjoitti:

  Eikö mitään vuoroa saada vieläkään Holmaan? Holman Prisman lähimmät pysäkit ovat 20min kävelyn päässä. Heinolan vuorot kulkevat niin harvakseltaan, ettei työssäkäyvää oikein auta.

  1. Miska Törö kirjoitti:

   Meneehän kehä 2 holmaan. Vaihto joko Mukkulassa linjalta 1 tai vaikkapa Heinlammintiellä linjalta 3 tai Kivistönmäen shellin kohdalla linjalta 72.

 138. Eveliina kirjoitti:

  Nykyinen linja 3 on erittäin kätevä keskustassa koulua käyvälle. Uusilla bussilinjoilla linjat ovat pidempiä, ja kulkevat harvemmin. Arkielämä hankaloituu paljon…

 139. Kulkuri vaan kirjoitti:

  Neljä runkolinjavuoroa tunnissa numerolle 6 Renkomäestä!!

  1. Jaana kirjoitti:

   Koko runkolinjalle 6 (ja varmasti muillekin) vähintään neljä vuoroa tunnissa! Muuten matkasta tulee tolkuttoman pitkä ajallisesti, ja bussit ovat ruuhka-aikaan aivan liian täynnä.

 140. Jouko Nykänen kirjoitti:

  Linjastossa tehtiin suuri muutos 2014. Ihmiset ovat nyt tottuneet muutoksiin ja sopeuttaneet kulkunsa niihin. Miksi ihmeessä nyt pitää tehdä taas pelkästä muuttamisen ilosta uusi suunnitelma? Monilta osin on jopa vain paluu aikaisempiin linjoihin. Perusteeksi ei riitä se, että jostain on esitetty toiveita. Unohdetaan se, että tyytyväiset eivät toivo mitään lisää. Keijupuistossa asuvana ihmettelen alueen jättämistä tunnin vuorovälien varaan. Nyt kakkoslinja palvelee 20 min välein. Tukena on lisäksi linja 31. Molemmat viedään pois palvelemasta Tapparakadun ympäristöä. Tällä ei ainakaan lisätä alueen asukkaiden halua käyttää joukkoliikennettä, päinvastoi! Herätkää nyt suunnittelijat, älkääkö tehkä suuria muutoksia pienten toiveita esittäneiden ryhmien takia, jos suuri enemmistö on tyytyvänen!

 141. Tuula Laitinen kirjoitti:

  Mitä tarkoittaa ”runkolinja”? Jos on runko, siinä pitäisi myös olla oksia, mitä myöten on mahdollisuus päästä liikkumaan paikasta toiseen.

  Kytölän alueella esim. terveyskeskus on Ahtialassa, mutta kulkuyhteys on ainoastaan keskustan kautta. Samoin poikittaiset yhteydet lähimpiin kauppakeskuksiin, Holman Prisma ja Karisma, bussiyhteyttä, niitä ”oksia”, EI OLE, eikä näytä tulevankaan!

  Asiaa pitäisi lähteä ajattelemaan eri kaupunginosien sisältä, juuri autottomien, huonosti liikkuvien ihmisten kannalta. Lähtöajatuksena jokapäiväisten asioiden hoitaminen! Lahti on mäkinen kaupunki, bussi ei tule kotiportille. Ruokaostoksillakin pitäisi päästä käymään usein, koska isoa määrää kerralla ei jaksa kantaa.

  Jos haluaa keskustaan, ei matkustajan kannalta ole suurta merkitystä, kummalta puolelta Trio kierretään. Turha torin kiertely pitäisi toki saada pois. Pelkkä runko ei toimi, pitää olla myös oksia, jotta joukkoliikenne on sujuvaa!
  Palaute koskee Metsämaa-Nastola reittisuunnitelmaa, ja vähän laajemminkin mäkistä kaupunkiamme. Terv. Mummottaja

  1. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Olisiko ”oksalinja” Linjalta 3 Hiekkanummeen, (Ahtialantie – Sipurantie – Hakaportintie) mielekäs ??

 142. Eila kirjoitti:

  Runkolinja 1 Mukkula – Metsäkangas
  Metsäkankaan ja keskustan väli muuttuisi nykyisestä siten, että linja siirtyisi Hämeenlinnantielle jo Kasakkamäentieltä. Kiekkoistenkadun kautta ei siten olisi liikennöintiä. Tämä nopeuttaisi Metsäkankaalta keskustaan tuloa.?????
  Onko tarkoitettu, että ihmiset voivat käyttää busseja, vai halutaanko ajaa ne puolityhjinä. Matkan lyheneminen muutamalla minuutilla on tarpeentonta. Kuusi pysäkkiä jää ajamatta, mikäli ei ajeta Kiekkoistenkadun kautta. Näinkö meitä palvellaan?
  Kiekkoistenkadun pysäkeiltä nousee busseihin paljon väkeä. On myös heitä, jotka ei jaksa kävellä pitkiä ylämäkejä.
  Tarkoituksena lienee parantaa palvelua, eikä huonontaa sitä? Mitä ennemmän matkustajia kyydissä luulisi olevan tavoitteena.

 143. Tommi kirjoitti:

  Pistäkää nyt toinen Nastolaan menevistä busseista menemään nykyistä kautta.

 144. opiskelija kirjoitti:

  Mielestäni tämänhetkiset linjat 1 ja 7 ovat erittäin toimivia. Jalkaranta-Liipola välillä kulkee paljon ihmisiä, 1-linjalla pääsee kätevästi matkakeskukselle tai Launeelle suoraan Jalkarannasta. En ymmärrä miksi Jalkarannasta menisi bussi suoraan Joutjärvelle tai Liipolasta Solttiin/Karjusaareen. Siinä tulisi ihan ihme säätämistä bussien kanssa. Myös nykyisin busseja kulkee Korpikankareelle, mutta uudessa suunnitelmassa näyttäisi Korpikankare puuttuvan kokonaan.. Ja nyt kun busseja kulkee arkisin 5x tunnissa, niin jos ymmärsin oikein, että se muuttuu 4x . Jalkarannasta ja Liipolasta kulkee aina erittäin palon ihmisiä, joten 5x tunnissa on sopinut kummallekin puolelle. Mutta tarvitseeko Karjusaaresta tai Soltista lähteä yhtä usein kuin Liipolasta tai Joutjärveltä yhtä usein kuin Jalkarannasta? En myöskään ymmärrä, miten Karistosta tarvitsisi kulkea Metsä-Pietilään.. Sekin on toiminut hyvin ihan vanhana aikataulunaan.

 145. Julkisilla kulkeva vuorotyöläinen kirjoitti:

  Ehdottomasti sunnuntaisin pitäisi kulkea 2 kertaa tunnissa bussi nro 3 ahtialasta. Tai sitten herrasmannista lähtevä bussi käyttöön myös sunnuntaisin kun nykyään ei kulje ollenkaan. Muutenkin herrasmannista voisi kulkea 2 kertaa tunnissa bussi.. Ja eikö mäntsäläntien kautta mene uudistuksen jälkeen lainkaan bussia?!

 146. Heikki Penttilä kirjoitti:

  LIIPOLA kannattaisi jakaa vähintään kolmen linjanumeron kesken, kukin 30 minuutin vuorovälein. Nykyiset ja suunnitellut linjat ovat liian pitkiä. Ehdotus: LIIPOLA – Pohjoinen Liipolankatu – Ajokatu,kauppakeskukset – Apilakatu – Launeenkatu – – Mustamäenkatu – Keijutie – Tapparakatu – Helsingintie – Mannerheiminkatu – Loviisankatu – Vesijärvenkatu – Aleksanterinkatu, kauppatori. Ja takaisin. -Eteläinen Liipolankatu -

 147. Tuula kirjoitti:

  Versio 1
  Siinä kerrotaan että kaikki linjat kulkevat matkakeskuksen kautta.
  Miksi linjan Metsä-Pietilä-Karisto on reittiä ehdotettu :
  Hennalankatu-Rytmentinkatu-Mytäjäinen ja Hollolankadun kautta kauppatorille.Kyllä linjan pitäisi Mytäjäisistä mennä matkakeskukseen.

  1. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Ehdotuksessa on – HOLLOLANKATU – LAHDENKATU – VAPAUDENKATU – KAUPPATORI – VESIJÄRVENKATU – LOVIISANKATU – RAUTATIENKATU – MANNERHEIMINKATU, M A T K A K E S K U S – jne.

 148. Nii just kirjoitti:

  Pysyykö Ahtialan linkut ja reitit samoina eli kakkonen kulkee nykyistä reittiä ja kolmonen ajaa nykyistään vai vaihtuuks ne kokonaan

 149. Tuula kirjoitti:

  Niin ihmisiä kehoitetaan käyttämään yleisiä kulkuneuvoja siis busseja.
  Miksi suunnitellaan tosi tyhmiä muutoksia ?????????

 150. Nii just kirjoitti:

  LINJAT TOIMII IHAN HYVIN MIKSI LÄHTEÄ NIITÄ NUUTTAMAAN!!! LISÄTKÄÄ VAA JOITAIN LINKKUJA KULKEMAAN NIITÄ REITTEJÄ PITKIN JOISSA EI TOIMI.. EI TARVI KAIKKIEN TOIMIVIA LINJOJA LÄHTEÄ MUUTTAMAAN MITENKÄÄ!!! EN KANNATTA KOKO MUUTOSTA

 151. Heikki Penttilä kirjoitti:

  Huomaatteko kuinka tästä on tullut väittely. – KAUPPATORI – MATKAKESKUS / MATKAKESKUS – KAUPPATORI. Ne jotka kulkevat Lahden ulkopuolelle, varaavat enemmän aikaa kulkemiseen. Miten jos esim. MUKKULAN matkustajat vaatisivat linjan kulkemaan: ( MUKKULA – MATKAKESKUS – KAUPPATORI – LAUNE.) siitä tulisi aikamoinen sekasotku.

 152. Arja kirjoitti:

  Menisikö nykyinen Hörölän bussi tulevaisuudessa vain 2 kertaa tunnissa, kun nykyisin päivä aikaan linja-autot ovat täysiä ja kulkee kuitenkin 3 kertaa tunnissa varsinkin tori-Hörölä välilla

  1. Heikki Penttilä kirjoitti:

   HÖRÖLÄ – MYYNTIMIEHENKATU ajetaa 20 minuutin välein. Autokierto ei muuten onnistu päiväaikaan.

 153. Marjaana Ansala kirjoitti:

  Älkää muuttaako 8 linjaa. Nyt kun se menee suoraan Vipuselle niin se palvelee hyvin nuoria opiskelijoita. Eikä pelkästään Hollolasta tulevia vaan on tossa matkalla varmasti Lahtelaisia opiskelijoita jotka kulkevat sillä autolla. Nyt kun ei tarvi linkkua vaihtaa torilla se lyhentää koulumatka-aikaa. Koulut alkaa pääsääntöisesti klo 8 ja jos linkku pitää vaihtaa niin nuoret joutuvat lähtemään jo puol seiskan aikaa. Nyt kerkee kouluun 7.20 linkulla.

 154. Päksiläinen kirjoitti:

  Kiitos suorasta reitistä Renkomäki-PHKS ja 31:n nopeutetusta reitistä

  1. Päksiläinen kirjoitti:

   Tarkemmin kun katsoo niin eipä tuota suoraa reittiä pystykään hyödyntämään kuin orimattilalaiset kun se menee tuolta Jokimaan ja Riihelän kautta. Jos se menisi vaikkapa Porvoonjoentien/Vanha Helsingintie/Hennala ja Mytäjäinen tai Hennalan kautta Riihelään, useampi pystyisi sitä hyödyntämään

  2. Päksiläinen kirjoitti:

   Tarkemmin kun katsoo niin eipä tuota suoraa reittiä pystykään hyödyntämään kuin renkomäkeläiset kun se menee tuolta Jokimaan ja Riihelän kautta. Jos se menisi vaikkapa Porvoonjoentien/Vanha Helsingintie/Hennala ja Mytäjäinen tai Hennalan kautta Riihelään, useampi pystyisi sitä hyödyntämään (korjattu Orimattila Renkomäeksi)

 155. Mirja Sanisalo kirjoitti:

  Onko nyt niin ettei Kaarikadulta jatkossa pääsisi bussilla keskustaan kun kuitenkin sinnekin rakennetaan uusia kerrostaloja? Nyt linja 2 menee kaarikatua ja ei ole kovin pitkä matka 31 linjaankaan. Näissä uusissa linjamuutoksissa ei ole mitään järkeä vaan odotusajat pitenee entisestään etenkin Jalkarannan suuntaan

 156. Senni kirjoitti:

  Pennala-Pasina välille ehdottomasti bussit puolen tunnin välein!

  1. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Käsitykseni mukaan joka kilpailutuskierrokella tulee uudet bussit. Ensin Metsämaa – Nastola välille ja vuoteen 2022 muille linjoille, sitä mukaa kuin kilpailutus etenee. Bussit ei saa olla kahdeksaa vuotta vanhempia, jos LSL pitää kiinni euro 6 päästöisistä autoista.

  2. Anonyymi-Arska kirjoitti:

   Pennala-Pasina-Renkomäki-Lahti bussit (edelleen puolen tunnin välein)…

 157. Aleksi Rinne kirjoitti:

  Teinintie 4:ssä kiveriössä toimii Lahden kristillinen koulu ja päiväkoti. Yksityiskouluina perheet vastaavat kuljetuksista, joten taksikyytejä ei järjestetä. Siksi kiveriönkadulle ja/tai hirsimetsäntielle on tärkeää jatkossakin saada riittävästi linja-autoyhteyksiä arkiaamuisin ja -iltapäivisin.

 158. Sanna Wasenius kirjoitti:

  Hei! Vierumäeltäkin pitää päästä liikkumaan. Käyn töissä Lahdessa ja lähden aina arkena klo 6:15 linja-autoon, jotta pääsen töihin. Töistä päästyä pitää päästä lapsi hakemaan hoidosta ja hoitopaikka on Vierumäellä. Kuljen kahdella linja-autolla ensiksi torille ja siitä töihin ja toiste päin. Aikaa menee siis linja-autossa muutenkin ja kuukaudessa lysti maksaa kuitenkin 90€, joten vuorojakin saisi olla enemmän! Minun kulkemistani ei ainakaan helpota, jos yksi vuoro menee moottoritietä. Vaikeuttaa enemmänkin. Luulisi, että Lahti-Heinola vuoroja voisi mennä Vierumäen kautta ja kaksi vuoroa tunnissa ainakin!

  1. Sanna Wasenius kirjoitti:

   Lisäyksenä äskeiseen, että kerran tunnissa savontien kautta huonontaa myös koululaisten kulkemista kouluun ja kotiin! Ketään tämä muutos ei auta! Kulkeminen vaikeutetaan ja näinkö lisätään kiinnostusta julkisiin kulkuneuvoihin! Autoton liikkuja kärsii tälläisestä muutoksesta!!

 159. Anne kirjoitti:

  ”Ahtialan suunnalta tuli asukaskyselyssä runsaasti palautteita, joissa toivottiin vaihdotonta yhteyttä Keskussairaalalle. Hollolan ja Ahtialan päät yhdistämällä tämä vaihdoton yhteys pystyttiin toteuttamaan ja samalla muodostuu luonnollinen runkolinja idästä länteen.”
  Miksi tämä yhteys on tehty Nastolan toimivan neloslinjan kustannuksella? Hyvä, luonnollinen runkolinja idästä länteen oli jo olemassa (4) ja Nastola taitaa olla itäistä Lahtea enemmän kuin Ahtiala. Syksyllä puhuitte neloslinjan säilymisestä ja LISÄvuorojen tulosta Villähde/Nastola-suuntaan. Miksi Ahtialan ’uutta’ vaihdotonta linjaa ei voi laittaa kiertämään Jalkarannan kautta? Nastolasta käy esim. moni koulua Salppurissa ja se on ollut ainoa Lahden painotettua opetusta tarjoavista yläkouluista, johon on ollut järkevä yhteys. Kouluvalintaan on luonnollisesti vaikuttanut tämä toimiva yhteys (joka nykyiselläänkin vie noin 45 min!) ja nyt se on poistumassa. Ei mitään järkeä tässä muutoksessa!

  1. Hä? kirjoitti:

   Nastolaan ollaan luomassa 2 erillistä linjaa, jotka ovat vielä runkolinjoja. Juurikin keskussairaalaan ja Vipusenkadulle kouluun. En ymmärrä valituksen aihetta, ellet mene hollolaan suoraan bussilla.

   Varmasti korvaa vanhan ruuhkautuneen linjan 4

  2. Anne kirjoitti:

   Selvyyden vuoksi vielä… Ohitustietä ajava linja ei paljon lämmitä villähteellä, joka sekin on nastolaa. Ja kouluja on muuallakin kuin vipusenkadulla.

 160. P.P kirjoitti:

  Orimattilasta Lahteen tulevia vuoroja ei missään nimessä saa arkipäiviltä vähentää!

 161. Opiskelija kirjoitti:

  Tämän hetkinen linja orimattilaan pennalan kautta toimii ihan hyvin. Se, että bussi menisi vain tunnin välein orimattilaan pennalan kautta ei tulisi toimimaan, jos bussi kulkisi vain tunnin välein ei kouluun ehtisi ajoissa tai joutuisi mennä liian aikasisn…

  1. Kompa kirjoitti:

   Juuri näin, kaksi kertaa tunnissa tarvitaan tämä pennalan reitti.
   Koska suunniteltu linja 6 palvelee huonosti valtaosaa renkomäkeä

 162. Anne kirjoitti:

  Miten olisi nykyisen linjan 21 reitin jatkuminen Holman Prismasta aina Metsämaalle asti ja päinvastoin. Metsämaalta kauppaan on mahdoton päästä julkisilla.

  1. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Muutenkin nyt kannattaisi suunnitella Metsämaa – Kytölä alueen bussilinjat uusiksi. Sillä JÄRVENTAUSTA, joka sijaitsee Ahtialan Selkätien varrella ei ole minkäänlaista bussiliikennettä. Esim. HERRASMANNI – KYTÖLÄ – KIVIMAA – KAUPPATORI – MATKAKESKUS – UUDENMAANKATU – HUOVILANKATU – KAARIKATU – UUDENPELLONKATU ja takaisin.

 163. Tiina kirjoitti:

  Uudessa suunnitelmassa pasinan ja pennalan kautta kulkisi linja-auto vain kerran tunnissa. Näiltä alueilta kulkee usea koululainen ylä-asteelle Orimattilaan. Tuolla aikataululla odottelua/myöhästymisiä tulee varmasti. Kaksi kertaa tunnissa on ollut hyvä ratkaisu.

 164. greenline kirjoitti:

  Lahden kokoisessa kaupungissa tulee ehdottomasti yhtenä PERUSrunkolinjana olla pisin poikittaislinja, joka on myös mahdollisimman suora. Nykyinen itä-länsilinja (4) Nastola-Salpakangas on juuri tällainen ja erittäin hyvä. Älkää poistako toimivaa linjaa vaan koska kukaan linjan käyttäjistä ei tajunnut tehdä anomusta sen säilyttämisestä – kukaan ei varmaan kuvitellutkaan sen poistuvan. Syksyllä puhuttiin, että nykyisen neloslinjan lisäksi tulee lisävuoroja/yhteyksiä. Tämä linja Mytäjäisten kautta Nastolasta Salpakankaalle ja päinvastoin on todella tarpeellinen! Esimerkiksi koululaisia ja työmatkalaisia kulkee nyt molempiin suuntiin paljon ja yhteydet ovat tärkeitä ja toimivia. Matka-aika Nastolasta läntiseen Lahteen on jo nyt ajallisesti todella pitkä – älkää lisätkö sitä enään turhilla vaihdoilla, kiertelyillä (Möysä, Jalkaranta) tai aikataulusäätämisellä. Kouluunkin (Salpausselkä, Kärpänen, Kaarisilta) olisi aika tärkeää ehtiä. Oletteko kysyneet palveleeko esim. YHTÄKÄÄN nastolalaista/villähteeläistä Hämeen valtatien reitin sijaan köröttely Jalkarannassa ja Sammalsuonkadulla? Jos vastaus on ei, niin eikö reitti ole tällöin hyödytön? Meitä nykyisen 4-linjan tyytyväisiä käyttäjiä on aika paljon…Tervetuloa bussilinjalle asia toteamaan.

  1. Katja kirjoitti:

   Villähteeltä Lahteen kulkevien määrä arkisin on suuri, joten ehdottomasti Villähteellä pysähtyvien linja-autojen määrää olisi lisättävä: Linja nro 3 kulkee Nastolasta Lahteen usein ruuhka-aikoina pysähtymättä missään Villähteen kohdilla. Olisiko mahdollista lisätä pysäkki grillin kohdalle, mikä lisäisi Villähteeltä kulkevien mahdollisuuksia aikataulullisesti kulkea Lahteen ja Lahdesta etenkin ruuhka-aikoina.

  2. Jenni kirjoitti:

   Erittäin hyvä pointti! Mainio runkolinja, johon vain lisää vuoroja. Miksi hajottaa toimiva linja?

 165. Heikki Penttilä kirjoitti:

  Näistä suunnitelmista käy hyvin selville sellainen asia, että KAUPUNKISUUNNITTELU, OPETUSTOIMI, TERVEYDENHOITO ja LSL eivät tiedä toistensa asioista yhtikäs mitään. Kadut rakennetaan autoille sopimattomiksi, (huomasin mm. Mustamäenkadun ”kapeikon”.) Koulupiirirajat: esimerkkinä Saksalasta > Liipolaan, ilman että on minkäänlaista kulkuyhteyttä bussilla. Terveyspalvelut kohdistettu, ajattelematta asiakkaita. Kaupunginsairaalaan pitää kulkea pitkä matka kävellen, useinkin kipeänä. Miksi Oikokadulle ei vieläkään saada bussilinjaa ?

  1. Terttu kirjoitti:

   Samaa olen usein ajatellut, että se kaupunginsairaala, vai onko se pääterveysasema, on tosi pahassa paikassa!
   Ja jos sinnetule omalla autolla, parkkipaikkoja on surkean vähän!

  2. Arja kirjoitti:

   Samaa mieltä. Esim. kulku Ahtialan terveysasemalle suunnilta Metsämaa, Kytölä ym. vaatii kulkemisen keskustan kautta.

 166. Marika kirjoitti:

  Jos Pasinan ja Pennalan kautta kulkevat vuorot ajettaisiin vain kerran tunnissa,niin vaikeutuisi sekä Pennalan alakouluun ja Orimattilan yhteiskouluun kulkevien lapsien ja nuorien kulku.Lisäisi esim.koulupäivän kestoa melkoisesti.Sekä tätä kautta töihin kulkevien kulkua.
  Tämä arkisin puolen tunnin välein ajavien bussien kulku on toiminut vuosia,miksi sitä pitäisi muuttaa?

  1. Kompa kirjoitti:

   Sama ongelma myös toiseen suuntaan eli Launeen koululaisille
   Kaksi vuoroa tunnissa minimi

 167. Heli kirjoitti:

  Pennalan kautta kulkevien bussien määrää tunnissa ei saa vähentää. Kouluun ja töihin meneviä niin Lahteen kuin Orimattilaan on niin paljon, että jos busseja menee vain kerran tunnissa, niin elämä vaikeutuu huomattavasti. Nytkin jo syksyllä oli aamubussit niin täynnä että ajoi vaan ohi kun ei mahtunut kyytiin. Jos tulisi vain kerran tunnissa niin moni myöhästyisi mm. koulusta.

 168. Lukiolainen kirjoitti:

  Jos pennalan kautta kulkisi vain yksi bussi tunnissa niin aika vaikeaksi menisi arki. Kouluun mentäessä joutuisi joko odottelemaan liian kauan tai sitten myöhästyisi. 2 bussia tunnissa pennalan kautta on toiminut ihan hyvin. Missään nimessä ei saa vähentää. Aamubussit muutenkin täynnä varsinkin syksyllä jolloin parikin kertaa ajoi bussi vaan ohi kun oli niin täynnä ettei päässyt kyytiin.

 169. Anne kirjoitti:

  Hei, Pennala kasvaa koko ajan ja täältä kulkee paljon lapsia kouluun Orimattilaan ja Lahteen. Lisäksi työssäkäyvien aikuisten pitäisi päästä helposti julkisilla töihin. Kun / jos vuorot vähenee puoleen, niin se vaikeuttaa Pennalasta kulkemista huomattavasti.

 170. Sanna Heikkinen kirjoitti:

  Ola-lahti linjalla pääsisi Pennalasta enää kerran tunnissa. Ei käy. Sieltä kulkee paljon koululaisia ja työväkeä, kenelle on ehdottoman tärkeää, että aikataulu osuu yhteen työ ja kouluaikojen kanssa. Pennala on Orimattilan keskeinen ja kasvava kylä. Toimiva bussiyhteys on erittäin tärkeä. T. Sanna Heikkinen, Orimattilan kaupungin valtuutettu, Sivistys ja hyvinvointivalikunta vpj.

 171. Jorma Tatti kirjoitti:

  Ymmärsihän kaikki että reitit on suunniteltu jo, voitte kommentoida mutta päätökset on jo tehty ja ne pysyy.

 172. Joukkoliikenne asiakas kirjoitti:

  Uusi linja 13 on hyvä.Kulkee osaksi entisen 31 reittiä.Pääsee Tapparankadun asiakkaat siihen ja ajaa Mäntsäläntien-Eteläinen Rengastie-Metsäpietilä/Alaokeroinen kautta.Olisi hyvä kun linja 31 ajaisi nykyistä poikkeavaa reittiä niin kauan kuin uusi liikenne suunnitelma otetaan käyttöön.Kuinka usein kulkee ja onko,että sunnuntaina vain Alaokeroisiin.

 173. Eläkeläinen kirjoitti:

  Eikö tuolle linjalle 13. ole pysäkkiä Porvoonjoentien ja Eteläisen Rengastien risteyksessä, vaikka on Koulu,Seurakuntakoti ja Alijuhakkalantien asiakkaita.Monet liikuntarajoitteisia.Pitäisi olla mahdollisuus bussiin ko. risteyden lähellä.

 174. Kuljettaja kirjoitti:

  Heinola – Lahti – Orimattila välin aikataulut suunniteltu väärin ja siksi autot usein myöhässä. Alkuun oli Vierumäki – Lahti väli 30 min, sitten 25 min ja nykyisin vuoroja joissa ajoaika vain 20 min.. Lisäksi typeriä kellon odotuksia opistolla Lahtea kohti kun pahimmillaan istutaan 9 min ja sitten myöhästytään Lahteen tullessa. Sama Heinolaan mennessä.
  89 linjaan lisättiin Jyrängön kierto mutta siihen ei annettu lainkaan lisäaikaa. Lisäksi parissa kohtaa nopeusrajoitus on laskenut 80 kmhsta 60 ja vaikka matkat ei pitkiä niin vievät kuitenkin aikansa nekin.
  Autojen myöhät ei johdu Hla Ola välillä pitkästä matkasta vaan täysin väärästä aikataulusta.

  1. Tiina Lonka kirjoitti:

   Kuljettaja on aivan oikeassa vääristä aikatauluista. Esimerkiksi klo 5.15 Heinolan Kaivokadulta lähtevä 89 on kylläkin Myllyojalla noin klo 5.25 mutta Vierumäki Asematie vasta noin klo 5.40 vaikka aikataulun mukaan klo 5.30! Pitäisi lisäksi huomioida vaihdot juniin. Bussi 89 arvioitu ohitusaika Matkakeskus on klo 6.10 mutta usein myöhässä, koska aikataulu on liian tiukka. Tarkoittaa sitä, että en ehdi Helsingin junalle klo 6.14. Vierumäen opiston lenkin voisi tältä Heinolan Kaivokadulta klo 5.15 lähtevältä vuorolta ottaa pois, sieltä ei milloinkaan tule ketään matkustajia.

 175. Henkka kirjoitti:

  Nastolasta olis mahtavaa jos vika bussi lähtis Lahteen vaikka 00, etenkin arkisin, ja miksei viikonloppuisinkin. Muuten aikataulut toimivat. Kunhan ei aamuvuoroihin tule vähennyksiä.

 176. päivi kouri kirjoitti:

  Mitkä linjat ajaisivat keskussairaalaan? Olisi todella tärkeää, että mahdollisimman usealta suunnalta olisi helppo siirtyä sinne! Joutjärven uusi suunnitelma on ihan hyvä,sillä väli J:järvi-J:ranta toimii paremmin.Aikaisemmin no 1 kulki tätä reittiä ja ja oli harvoin myöhässä,nyt bussi 17 on jatkuvasti myöhässä! Se ei siis toimi.

 177. Seppo Lundgren kirjoitti:

  Lahden julkinen liikenne ei ole tukenut sen käyttöä eikä tee sitä suunnitelman mukaan myöskään jatkossa. Yksityisautoilu tulee lisääntymään nykyisestä. Näin on todettava yleisesti reititystä katsoessa. Ahtialaan on syytä panostaa riittävillä vuoroilla. On syytä huomioida matkakeskuksen käyttö jolloin ic tai Pendolino vuorot on syytä huomioida. Lahtelaiset joutuvat käyttämään omia autoja turhan paljon ns. Pendelöidessä. Reititykseen ja aikataulutukseen tulisi panostaa reilusti, muuten ei saada omia autoja pois liikenteestä. Tämä vaatii myös poliittisia päätöksiä joilla tuetaan julkista liikennettä. Rahat tulevat toisaalta takaisin. Lahden poliittiset päättäjät nyt samaan pöytään.

 178. juu kirjoitti:

  Runkolinja 10:een ehdotuksena se että nykyinen 32 linja jäisi ennalleen, tai vastaavaa. Myös se että jos runkolinja 10 tulee välille Riihelä-Saksala, aikataulutus pitäisi saada niin, että sitä mahdollisesti käyttävät koululaiset pääsisivät sillä helposti esim. Salpausselän koululle.

 179. Katri Maattola kirjoitti:

  Kohtuutonta että korpikankareella asuvat menettävät sekä korpikankareen että messilän bussivuoron. Rautakankareelle kilometrin matka, koululaisten päivä pitenee entisestään. Lahti ei lopu rautakankareelle!

 180. Vuorotyöläinen kirjoitti:

  Sunnuntaiaamuisin on mahdotonta päästä töihin seitsemäksi ilman omaa autoa. Viikonloppua varten hommattua autoa tulee väistämättä käytettyä sitä arkenakin, joka ei tue yksityisautoilun vähentämisajatusta. Seitsemältä lähtevillä linja-autoilla tuskin on kovin paljon kulkijoita.. Muutoin reitti ilman torin järjetöntä kiertämistä on paljon parempi vaihtoehto.

  1. Christina kirjoitti:

   Sunnuntaiaamuna on tosiaan ennen 10:ntä lähes mahdotonta päästä bussilla mihinkään, varsinnkin jos kohde ei ole yhden linjan päässä vaan joutuu vaihtamaan bussia. Sunnuntaisin usein työskentelevänä toivoisi, että sunnuntaiaamuihin edes vähän lisättäisiin vuoroja. Totta, että ei varmasti ole hirveästi matkustajia, mutta toisaalta tiettyjä vuoroja ajelee kyllä lähes tyhjinä muihinkin aikoihin päivästä.

 181. Tiina kirjoitti:

  Ahtialasta ehdottomasti suora linja PHKS:aan! Täältä suunnalta tulee todella paljon ihmisiä keskussairaalaan töihin. Aikoinaan bussi oli täynnä jo Ahtialan ostarin kohdalla. Sitten tuli onneton linjojen uudistus ja ainoastaan bussilla 11 pääsi sairaalalle suoraan.

  1. Nii just kirjoitti:

   Ahtialasta pääsee suoraa päijät-häneen keskussairaalaan myös 3s lihan-autolla eikä vain 11:toista

 182. Marita kirjoitti:

  Aika hurjilta vaikuttaa muutokset näin autottomana kun katselee. Toivon todella, että Jos 21 Riihelä-Mukkula linjaa ei enää ajeta, että todellakin toteutuu 1 linja Metsäkangas-Mukkula. Töihin kulkeminen tehdään muuten mahdottomaksi. Toivon, että on huomioitu myös opiskelijat, jotka linjaa käyttävät!

 183. Auli Kokkonen kirjoitti:

  Näyttää ainakin, että kaksi Heinola-Lahti linjaa menisi motaria. Onko näin? Mitä se käytännössä tarkoittaa tien 140 bussivuoroille? Koululaisille hyvin tärkeää, että bussit tulisivat edes sen 2 krt/tunti päiväsaikaan Pyhäntaalle/Vierumäelle.

 184. Ripa kirjoitti:

  Nastolasta ei siis pääse enää Hollolaan yhdellä linjalla? Tämä on selkeä huononnus itä-länsi liikenteeseen. Ahtialan linja ei korvaa tätä mitenkään.

 185. Ripa kirjoitti:

  Uusi runkolinja 9 pyllistää myös Nastolasta Askon alueella töissä käyville. Alue on kuitenkin kehittämissuunnitelmissa kärjessä ja nyt bussi alkaa kiertelemään pystyyn kuolleen Möysän kautta? Keskustaan meneville matka-aika olisi sama, vaikka jatkaisi edelleen ensin Matkakeskukseen.

 186. Virva Pylvänen kirjoitti:

  Miksi vaihdetaan linjojen numerot? Just uutena lahtelaisena oppinut linjat ja autojen numerot jollain lailla niin taas uudelleen.

 187. Pampula kirjoitti:

  Korvaako 28-linja 3- ja 2-linjat? Kuljetus vain ruuhka-aikoina? Bussit ovat arkisin muutenkin niin täynnä että tästä olisi enemmän haittaa kuin hyötyä.

 188. Kkk kirjoitti:

  Riihelästä bussin pitää mennä ensin Matkakeskukseen! Linja 2 muutokset aivan surkeita. Paljon vaunujen ja rollaattorien kanssa kulkevia. Entä Perhepuistoon menijät? Vähentäkää vuoroja, mutta pitäkää Linja2.

 189. Äiti Pennalasta kirjoitti:

  Bussin kulkeminen 2 krt tunnissa Pennalan kautta on erittäin tärkeä kasvavalle kylällemme. Monelle koululaiselle nämä bussit ovat ainoa tapa päästä Orimattilan keskustaan koululle.

 190. Marjatta kirjoitti:

  Minkä takia ahtialaan ei kulje sunnuntaina aikaisemmin autoa kun eka auto on 7.15 kun pitäis keretä seitsämään töihin. Torilla joudut odottamaan 45 min kun mukkulasta lähtee eka auto 6.15 ja ahtialaan eka auto 7.15.jotain järkeä vuoroihin kun on näitä viikonlopun töitä tekeviä!

 191. Timo Viljanen kirjoitti:

  Bussin kulkeminen Lahti – Heinola välillä valtatiellä 140 2xtunnissa on välttämätöntä koululaisten takia.

 192. S.K. kirjoitti:

  Molemmissa vaihtoehdoissa otettava huomioon läntisestä Lahdesta pääkaupunkiseudulle töihin menijät… Aamun ensimmäiseen junaan tuskin ehtii, jos Riihelästä ja Metsäkankaalta tulevat linjat kiertävät torin/Trion kautta!!! Suora linja Matkakeskukseen, ehdottomasti!

 193. JM kirjoitti:

  Kunnaksesta keskustaan tulisi bussien kulkea 20 min välein, kuten nykyään. Ainakin aamuisin tulisi olla tiuhempi väli, koska tällä hetkellä Kunnaksesta kulkee aamuisin 2 linjaa, 3 ja 3S, jotka ovat usein molemmat aamuisin täynnä. Samoin iltapäivällä keskustasta Kunnakseen molemmat bussit ovat usein täysiä. Jos jatkossa menee vain yksi bussi puolen tunnin välein, mahtuvatko kaikki matkustajat kyytiin? Linjalla kulkee paljon myös rollaattoreiden ja vaunujen kanssa liikkuvia, harvempi ajoväli lisää suuresti riskiä, etteivät kaikki mahdu kyytiin (ja lisäksi odotusaika seuraavaan bussiin kasvaa näissä ehdotuksissa).
  Ja voisiko Viuhasta ja Kunnaksesta kulkevat bussit numeroida eri numeroiksi, kuten tähänkin asti. Olisi selkeämpää, että molemmilla reiteillä olisi omannumeroiset bussit.

  1. Nii just kirjoitti:

   Nii vois olla eri numerot jotta oisi selkeämpää, muutenhan se menee kauheeksi sähläämiseksi jos niitä ei ole numeroitu mitenkään erikseen, vaan on samat numerot kummallakin reitillä

 194. Renkomäen matkustaja kirjoitti:

  Nyt Renkomäestä liikennöi bussi 4x tunnissa, tosin aina kaksi autoa peräkkäin. Uudessa ehdotuksessa autoja menisi 3 tunnissa. Nytkin autot varsinkin aamulla niin täynnä, että seisten saa matkustaa. Ei ainakaan äkkiseltään kuulosta positiiviselta muutokselta.

  Uutena Renkomäkeen keskussairaalan yhteys, mutta miksi se ei voi lähteä Kaukasenkadulta asti? Veisi minuutin tai pari kauemmin ajaa, mutta palvelisi uuden Näkkimistön asuinaluuen ihmisiäkin.

 195. Tytti H. kirjoitti:

  Hiekkanummen bussin nro. 3 pitää ehdottomasti kulkea 20 minuutin välein.

  1. Nii just kirjoitti:

   Todellakin pitää kulkea 20 minuutin välein koska on toiminut todella hyvi!!! Ei tarvitse minun mielestäni ainakaan tätä muuttaa mitenkään

 196. vanhus kirjoitti:

  Ruukinkadun pysäkki täytyy säilyttää Ahtialassa.

 197. Kariston matkustaja kirjoitti:

  Karistoon ei pääse bussilla viikonloppuisin klo 2230 jälkeen. Toivoisin tähän muutosta, jottei nuorisoa tarvitse lähteä keskellä yötä hakemaan kotiin. Miten on huomioitu mm. Lyseoon ja LYKiin Karistosta menevät opiskelijat linjan 8 reitissä?

 198. Pärtsä kirjoitti:

  Hei, Runkonunero 5 olis ihan kiva kun kulkisi Ahtialasta Kunnaksesta keskussairaalalle. Salpausselän kouluun menijöitä.
  Kauan se matka sitten aamulla kestäisi?

 199. Ninsku kirjoitti:

  Uusissa suunnitelmissa Viuha-Salpakangas ja Hiekkanummi-Salpakangas näyttää hyvältä. Varsinkin versio 2, jossa unohdetaan 10 minuuttia torin ympäriajossa. Torin kierto täysin turha. Toivottavasti mahdollisimman aikaisin runkolinjojem kulku, että ehtisi klo 6 keskussairaalan työntekijät.

 200. En ymmärrä kirjoitti:

  Miten renkomäkeläiset pääsevät Launeen koululle tätä menoa? Tarolankadun(+ muut ylemmät kadut esim. kiertokatu) ja Soihtukadun alueiden lapset joutuvat kävelemään huomattavan matkan uuden 6-linjan pysäkille, jos tahtovat mennä koululle. Arometsänkadun ym. asukkaat ovat myös jätetty huomiotta linjojen suhteen. Eivät kaikki Renkomäen lapset asu renkomäen väylällä, jotta pääsisi kätevästi kouluun tai muualle. Pidettäisiin vaan ne vanhat linjat.

  1. Renkomäkeläinen kirjoitti:

   Samaa mieltä. Renkomäki on yksi suosituimpia asuinalueita ja asukkaita on paljon. Renkomäen busseihin ei haluta muutosta. Pennala-Orimattilankatu-Tarolankatu kautta keskustaan on säilyttävä kaksi bussivuoroa tunnissa ruuhka-aikoina! Klo 8.30 bussi on aina ihan turvoksissa joten toista bussia tarvitaan vaihtoehdoksi. Jää aika monta matkustajaa noukkimatta kyytiin sillä uudessa runkolinjauksessa joutuisi kävelemään todella pitkät matkat pysäkeille. Kaikki eivät asu Renkomäen väylällä saatika Lahdentien varrella. Miksi linja 6 lähtee jo Näkkimistön kadulta Renkomäenväylälle? Kiertokadulta tulee aamuisin 5-10 opiskelijaa kyytiin ja näitähän tämä linja ei palvele tulevassa suunnitelmassa ollenkaan.

  2. Kiertokadun asukki kirjoitti:

   Hyvät bussiyhteydet ovat ihan välttämättömyys, jotta Tarolan alueen lapset pääsevät aamuisin kouluun ja iltapäivisin kotiin. Ei pieniä koululaisia voi laittaa kävelemään pitkiä matkojan 6 linjan pysäkille!! Jos jotain muutoksia linjoihin halutaan tehdä niin ehkä siihen, etteivät 88, 89 ja 7 kulje ihan samoihin aikoihin vaan sopivasti porrastetusti. Työpaikalla keskustassa patistetaan linja-auton käyttöön työmatkoilla. Tämä ei palvele tätä politiikkaa yhtään. Renkomäki on mukava paikka asua, pidetään se sellaisena myös liikkumisen kannalta.

 201. emiltsi kirjoitti:

  Ahtiala-Renkomäki bussi olisi todella hyödyllinen ja todella käytännöllinen varmasti monelle ainakin monelle kenet tunnen

 202. Ykä kirjoitti:

  Eikö linja 6 voisi käydä kääntymässä Kuhalantien ja Tuohimäenkadun ympyrässä? Ei lisäisi kohtuuttomasti matka-aikaa.

 203. Mirja Sanisalo kirjoitti:

  Onko Keijupuiston ja Kaarikadun alueella asuvat ikäihmiset unohdettu siis nyt linja 2 kulkee hyvin ja matkustajia on?
  Ei meistä kaikki jaksa kävellä Launeen kadulle. Tuleeko edes joku palvelulinja jolla autotonkin pääsee kauppaan keskustaan. Entä Mäntsäläntie, kulkeeko enää mikään. Nykyiset linjat ok, uudistus ihan pielessä. Kyllä tänne Asemantaustaankin tulee taloja eikä vaan Hennalaan

 204. Juha Haukka kirjoitti:

  Ämmälän kautta voisi kiertää muutama Orimattilan-Lahden välinen linja.

 205. Janne P kirjoitti:

  Lassi 18-citylinjan lisäksi saisi linjajojen reitit kulkea kaupungin sairaalan kautta. Liikuntarajoitteisille ja vanhuksille olisi enemmän vuoroja joilla päästä sairaalalle. Muut pysäkit on kaukana.

 206. Timo kirjoitti:

  Kuka tätä Hennalaa ajaa alas ? Ensin vietiin R-kioski, ravintola, huoltoasema ym. Nyt viedään myös bussiyhteys (linja 12)

 207. Jansku kirjoitti:

  Linjan 25 olisi ilmeisesti tarkoitus palvella teollisuusalueen työntekijöitä ja sairaalaan kulkijoita. Uudet aikataulut eivät oikein sovi työläisille. Itselleni riittäisi samat vuorot, kuin nykyään on linjalla 11. Mikseipä se tietysti voisi liikkua myös useammin, jolloin se palvelisi kauppatori-PHKS liikennettä.

 208. Opiskelija kirjoitti:

  Siis muuten tämä on hyvä, mutta minkä ihmeen takia Heinolan opiskelijoita ei oteta huomioon? Käyn siellä koulua ja todella moni muukin minun lisäksi menevät Lahdesta Heinolaan bussilla kouluun. Minkä takia Heinolan Salpauksen edestä ei menisi se bussi joka kulkisi moottoritien kautta Lahteen? Olisi paljon helpompaa, jos ei tarvitsisi kävellä liian pitkään rankan koulupäivän jälkeen sen takia että pääsee vaan bussiin. Järkevämpää olisi, että edes joku noista linjoista menisi Heinolan salpauksen edestä ja menisi moottoritien kautta Lahteen. Lisäksi uusi linja joka ei mene moottoritien kautta, menee kyllä läheltä joo mutta se kiertää enemmän kuin aikaisempi linja 89Z. On jo tarpeeksi rankkaa, että koulumatkoissa menee päivässä yli 2 tuntia vain sen takia, että opiskelijoiden linjojen tarveita ei mietitä sen tarkemmin. Toivon, että asia muuttuisi.

 209. Reijo Laine kirjoitti:

  Älkää vaan missään nimessä lopettako Tornatorinkadun ja Rykmentin kadun liikennettä.Koska alueelle on viimeisen vuoden,kahden sisällä tullut kerrostaloja useita.Tiedän että nykyisellä 12 linjalla on käyttöä monelle ihmiselle.Eihän näissä suunnitelmissa ole mitään järkeä.

 210. Heikki Penttilä kirjoitti:

  Koulumatkat kuljin kävellen vuosina 1968 – 1975 Metsämaalta, ensin Kivimaan kouluun, sitten Keski-Lahden kouluun ja lopuksi Ammattikouluun. Koskaan en saanut minkäänlaista koululaislippua bussiin. En ole katkera, vaan siinä pysyi hyvässä kunnossa. Silloinen Savon Valtatie oli todella haastava kaikille kulkijoille.

 211. Matkustaja kirjoitti:

  Kuten jo moni muukin, myös minä toivoisin Lahteen saapuvien/Lahdesta lähtevien juna- sekä bussiliikenteen aikataulujen huomiointia myös paikallisliikenteen suunnittelussa. Läntisen kaupunginosan suunnitelma näyttää hyvältä, mutta yöaikaan olisi varmasti muitakin joukkoliikenteen käyttäjiä, edes vkl-öinä bussit voisivat kulkea 02:n asti.

 212. Elina Sivén kirjoitti:

  Tien 140 kautta Heinolasta Lahteen kulkevia vuoroja ei saa arkena vähentää, koska vuorot ovat erittäin tärkeitä lapsille ja nuorille, jotka kulkevat kouluun ja harrastuksiin Lahteen. Tästä on jo useampi kommentti täällä. Moottoritien kautta kulkevat vuorot eivät hyödytä millään tavalla muita kuin Heinolassa asuvia. On todella erikoista, jos puolet arkivuoroista siirretään moottoritielle,vaikka tien 140 varresta kulkee bussilla paljon koululaisia ja opiskelijoita. Toivon todella, että reittimuutoksia ei tehdä niin, että heikennetään lasten ja nuorten kulkumahdollisuuksia.

 213. MS kirjoitti:

  Hei,
  suosittelisin kehittämään Pasinan ja Pennalan ohi kulkevien bussien aikataulussa pysymistä ennemmin kuin vähentämään vuoroja. Bussia käyttävät niin koululaiset, opiskelijat kuin työssäkäyvätkin ja siksi olisi tärkeää säilyttää vuorot kaksi kertaa tunnissa erityisesti aamu- ja iltapäiväliikenteessä. Matkustusmukavuutta, liikenneturvallisuutta ja bussilla matkustamisen houkuttelevuutta lisäisi se, että bussiaikatauluihin voisi joskus luottaa. Asiakaspalvelukoulutus ei olisi myöskään pahitteeksi osalle kuljettajia.

 214. Henna kirjoitti:

  Tässä uudessa linjasuunnittelussa ei ole kyllä mietitty Renkomäkeläisiä yhtään. Soihtukatu – tarolankatu alueen liikenneyhteydet huononee merkittävästi,jos orimattilankatua ajetaan vain kerran tunnissa. Nykyinen 7 reitti huomattavasti uutta ehdotusta parempi. Eikö tuota linjan loppuosaa voi kierrättää vanhan reitin kautta?

 215. Tanja kirjoitti:

  Kiinnostaisi tietää, kun paljon tulee käytettyä nykyistä linja-auto reittiä nro 13, miten tämä on suunniteltu? Tällä on päässyt kätevästi Niemestä matkakeskukselle ilman sen kummempia kiertämisiä, koska reitti on nopea ja on aika hyvin ehtinyt Helsinkiin päin lähtevään lähijunaan.

 216. Eläkeläinen kirjoitti:

  Linja 13. ajaa Mäntsäläntietä käsittääkseni ja Tapparankatua ihan hyvä linja jota varmasti käytetään.

 217. Heidi kirjoitti:

  Hollolan kirkonkylän reitti olisi erittäin tärkeä mennä keskussairaalan kautta!

 218. Saksalalainen kirjoitti:

  Saksalassa säilytettävä 20 minuutin vuoroväli myös uudella linja 10:llä.

 219. Pekka Kosonen kirjoitti:

  Haluaisin että huomioitte Rautakankareen ja korpikankareen alueella Lapsien ja Vanhempien LIIKKUMISEN!!! koska on mäkinen maasto!! Bussi joka ajaa Rautakankareelle voisi myös ajaa Korpikankareelle jossa olisi reitin pääte pysäkki!!!! TERV:RAUTAKANKAAREELLA ASUNUT Vuodesta 1976

  1. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Kaupunkisuunnittelu voisi rakentaa Rautakankareenkadulta (bussiväylän) Korpikankareenkadulle. Vaasassa oli aikaisemmin väylä joka avautui bussin puskurilla ja jota ei saanut henkilöautolla auki. Olisiko mitään järkeä ??

 220. Jyrki kirjoitti:

  Eli Hiekkanummesta menisi keskustaan bussi kahdesti tunnissa aiemman kolmen sijaan. Meneekö ajat niin että keskustaan kahdeksaksi töihin menevä ehtii sopivasti vaikka 7.45 paikalle?

 221. Sari Raja kirjoitti:

  Pennalan ja Pasinan Orimattilassa tai Lahdessa käyvät koululaiset/opiskelijat ja muut bussinkäyttäjät eivät missään nimessä halua joka toisen bussin ajavan suoraan Orimattilasta Lahteen / Lahdesta Orimattilaan!

 222. Vihainen renkomäkeläinen kirjoitti:

  Uusi Renkomäestä ajava bussilinja 6 on aivan täyttä sontaa. Nykyisellä bussilinjalla enemmistö busseja käyttävistä tulee Renkomäen väylän ulkopuolelta. Esimerkiksi aamulla Renkomäen väylältä (jossa muuten on nykyäänkin bussipysäkkejä 10 metrin välein) tulee max. 8 ihmistä bussiin yhteensä kaikilta väylän pysäkeiltä, kun taas esim. Soihtukadun pysäkiltä tulee ainakin 10 ihmistä YHDELTÄ PYSÄKILTÄ! (+ Orimattilankadun pysäkeiltä 6 ihmistä per pysäkki, jotka jäävät tässä uudessa suunnitelmassa huomioimatta). Ketä tämä uudistus muka palvelee, paitsi Renkömäen väylällä asuvia, jotka muuten pääsevät kulkemaan nykyisellä 7 bussilla aivan yhtä hyvin. Ja turhaa alkaa suunnittelemaan uutta bussilinjaa tielle, jota ei edes ole olemassa! Muutos Lakkitehtaantiellekin on turha, sillä Orimattilan bussi kulkee sieltä. Ei ole tehokasta, jos kaikki Orimattilankadun pohjois- ja eteläpuolella asuvat joutuisivat käyttämään Orimattilan bussia, joka on nykyäänkin aivan täynnä. Tämä linja ei palvele ketään!

  PITÄISITTE VAAN VANHAT LINJAT ETTEKÄ LÄHTISI SEKOITTAMAAN TOIMIVIA LINJOJA! LISÄISITTE BUSSILINJOJA SINNE, MISSÄ NIITÄ EI OLE.

  1. Minna V kirjoitti:

   Olen aivan samaa mieltä kanssasi! Tässä uudistuksessa on unohdettu kaikki vanhat renkomäkeläiset, sillä tämä uusi linja palvelisi vain uusia asuinalueita. Miten koululaiset pääsevät kouluun, kun linja kulkisi vain Renkomäen väylää pitkin ja Orimattilan bussi 81 menisi vain tunnin välein???

  2. Anonyymi-Arska kirjoitti:

   nyt on asiaa; täsmälleen samaa mieltä…terv. toinen hyvin vihainen renkomäkeläinen

 223. x kirjoitti:

  SURKEIN UUDISTUS IKINÄ!!!!!!!!!!!!!!

 224. Olli kirjoitti:

  Nyt ootte kyllä unohtaneet kokonaan pennalan ja renkomäen. Mite te oletatte että 81 bussiin mahtuis kaikki opiskelijat ja muut tyypit pennalasta, pasinasta ja renkomäestä ku bussi kulkee kerran tunnissa?! Eihän ihmiset mahu sinne bussii!!

  1. MK kirjoitti:

   Samaa mieltä. Orimattilankadun varrelta kulkee opiskelijoita, koululaisia, työssäkäyviä yms kyllä sen verran paljon että bussi/tunti ei riitä mitenkään!

  2. Kata kirjoitti:

   Ei tosiaankaan saa vähentää bussivuoroja Orimattilan ja Lahden välillä! Paljon porukkaa kulkee Pennalasta. Ja Pennala on kasvavaa aluetta, joten varmasti jatkossakin riittää kulkijoita.

  3. Anonyymi-Arska kirjoitti:

   Eikä kyllä muihinkaan linjoihin muutoksia, ainakaan Renkomäkeen… terv. äkäinen renkomäkeläinen

 225. Jenna kirjoitti:

  Tähän asti Pannala-Pasinan kautta mennyt linja-auto arkisin kaksi kertaa tunnissa. Suunnitelman mukaan siis Pennala-Pasinan kautta menisi siis vaan kerran tunnissa linja-auto ja toisen kerran tunnissa Lahden tietä pitkin. Sanoisin tämän olevan aika huono ratkaisu:
  - Pennala-Pasinan alue kasvavaa seutua, opiskelijoita ja koululaisia kulkee paljon, tulee vaikeuttamaan paljon kouluun menoa. Linja-autot tulee myös tosi täyteen, jos vain yksi vuoro tunnissa, varsinkin aamuisin. Tämä aiheuttaisi varmaan paljon myös myöhästymisiä.
  - Sama työssäkäyvillä: asutusta muutenkin enemmän tällä reitilla, kuin jos linja-auto menisi vain lahden tietä pitin… eli ei mitään järkeä, asiakkaat tässä kärsii.

  ELI EI VUOROJEN VÄHENNYKSIÄ PENNALA-PASINA REITILLE!

  1. Vihainen renkomäkeläinen kirjoitti:

   Eikä kyllä muihinkaan linjoihin muutoksia, ainakaan Renkomäkeen…

  2. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Näitä bussiliikenteen huononnuksia tulee jatkossa lisää. Aina kun on uusi kilpailutus ( noin 5 – 8 vuoden välein) ainoa ”hyvä” kilpailutksissa on se että joka kierrokselle tulee uusi kalusto. Bussi ei saa olla kahdeksaa vuotta vanhempi. Liikennötsijät eivät voi vaikuttaa reitteihin tai aikatauluihin. He kuitenkin saavat sanktiot kaupungin heikosti hoitamista kaduista mm. talvella. Kaupunki meinaa rakentaa nyt olemattoman RENKOMÄENVÄYLÄN v. 2022 mennessä, reittisuunnitelma ???

 226. Korpikankarelainen kirjoitti:

  Voi ei Korpikankare on unohdettu kokonaan!! Miten lasten kanssa onnistuu liikkuminen, kun pitkät siirtymät muiden reittien varrelle.

  1. huoh kirjoitti:

   Rautakankareen ja korpikankareen välillä on vajaa kilometri kävellen. Muutkin kävelevät. Lisäksi linja 23 messilästä ajaa isoa tietä pitkin vierestä.

 227. Haloo? kirjoitti:

  On hyvin tärkeää että bussit kulkee matkakeskuksen ja torin kautta. Nykynen 2 linja on tosi hyvä aikojen kannalta ja kaikki muutkin linjat mielestäni toimii, joten miksi lähteä muuttamaan kokonaan linjoja? 2 linjan reitti täytyy pysyä samana. Viuhasta metsä-pietilään. Kiitos.

 228. Jalkarantalainen kirjoitti:

  Hei,
  7 linjalle Jalkarantaan päin tarvii edes toisen busseista mennä Korpikankareelle. Korpikankareella asuvilla on kuitenkin matkaa Rautakankareen bussipysäkille sekä onhan siellä myös koululaisia ja paljon muista bussin käyttäjiä. Olisi hyvä, että Rauta- ja Korpikankareelle menisi suoria linjoja myös eivätkä kaikki linjat kiertäisi Tarjantien kautta.

 229. Iida kirjoitti:

  Se mitä katselin molempia suunnitelmia ajatus lienee se että ihmisiä kuljetetaan keskustaan.
  Nyt esim linjalla 11 pääsee ahtialasta kivasti kauppakeskus karismaan. Se jää molemmissa pois. Missä ihmiset liikkuvat? Eivät vain keskustaan vaan lähiseudun kauppakeskuksiin.
  Olisikin hyvä jos näihin isoihin kauppakeskuksiin (Karisma, Holma, Laune, Renkomäki) pääsisi useammasta suunnasta helposti ja nopeasti 2-3:lla eri bussilla.

 230. Iida kirjoitti:

  Torin kiertäminen on turhaa ja pitäisi jäädä suurimmalta osalta linjoista pois. Matkakeskukseen pitäisi päästä nopeasti ja usein ja mielellään niin että edes joitakin busseja synkronoitaisiin z junan lähtöjen ja saapumisten kanssa.

  1. Lea Kähäri kirjoitti:

   Se torin kiertäminen aiheutuu siitä että KAIKKIEN bussien piti mennä matkakeskuksen kautta. Eikö sinne riittäisi vähempikin ( nyt kun vaihtokin on maksuton?) Muutama bussi voisi ajaa matkakeskukseen näin ollen vaikka lähes nonstoppina, ja reitit muille olisivat sujuvampia ja nopeampia ja luontevasti torin kautta kulkevia?!

 231. Raija kirjoitti:

  Täällä on paljon tärkeämpiäkin kommentteja, mutta rohkenemme silti kirjoittaa omamme! Me täällä Kiveriön, Metsäpellontien, Hörölän suunnalla olemme niin tottuneita siihen, että linjamme numero on 5. Ja siksi ehdotamme, että se voisi säilyä viitosena!!! Ei mitään ns. järkevää syytä tietenkään, vain turvallisuus ja kodikkuus, tässä muutenkin niin muuttuvassa maailmassa. Muidenkin puolesta Raija

  1. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Kiveriö – Metsäpellon bussinumeroita 1950 – luvulta tähän päivään. 2, 3, 4R, 5, 7, 8, 9, 10S, 13, 14, 15, 16, 17, 17A, 17B, 24, 25, 26, 28, 29, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 84 ja (113 Kyrölänkatu – Asko Upo) sitten vielä katuja, jotka olivat ennen bussiliikenteen käytössä. Hirsimetsäntie (länsipää), Katajakatu, Suopuistontie, Kivimäentie, Metsäpellontie (länsipää), Kuokkamaantie, Metsärinteenkatu, Saunatie ja Puutarhatie. Lahden Linjat Oy:n omistaja kertoi minulle omakotialueille liikennöinnistä. ”Kun joka talossa on henkilöauto tai pari kolmekin niin bussiin ei riitä matkustajia”.

  2. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Korjaus: Aikataulu 01.12.1972 alkaen, linja 112 Kyrölänkatu – Upo Asko – Meijerikatu. Linja 113 oli Mukkulasta,Pilkotunmäenkadulta – Upolle. Noista kaduista, joissa oli ennen bussiliikennettä, Pohjanakanpolku, linja 44

  3. Vuorotyöläinen kirjoitti:

   Oli linjan nimi tai bussin numero mikä tahansa niin olisi ollut inhimillistä jättää toinen nykyisistä linjoista (5 ja 8) entiselleen tai edes yhdistellä näitä keskenään. Nyt tilkitään kertaheitolla vuorotyöläisten henkireikä ja lisätään stressitekijöitä bussinvaihtorallilla. Hyvä LSL! (Y) Työikäisten vapaa-aikaa ja työssäkäymistä tunnutaan arvostavan kovasti.

   Nykyiselläänkin on minusta kohtuullista..
   1) kuluttaa alle 10km työmatkaan keskimäärin 45min (vaihdoton yhteys), johon henkilöautolla ruuhkassakin kuluu huimat 15min
   2) odottaa bussia työvuorosta päästessä 15-30min (vaihdotonta tai vaihdollista) ja tämän jälkeen käyttää vähintään se 40min bussissa istumiseen
   3) toivoa, että bussi ylipäätään tulee aamulla tai muulloinkaan, näistä kun ei missään ilmoiteta
   4) puhumattakaan, että pyhinä ei aamuvuoroihin julkisilla pääse tämän hetkisinkään vuoroin

   Jatkoa ajatellen olisi mahtavaa, jos noissa versioissa (VE1 ja VE2) olisi voinut hieman tarkemmin perehtyä miten nämä kuvitteelliset vaihdot käytännössä toteutuisivat. Missä järkevintä vaihtaa, ehtiikö töihin tällä bussilla vaihdon kanssa, nyt ilmaan jää aivan liian paljon kysymyksiä ja turhautuneisuutta. Epätietoisuus kalvaa.

 232. Raija kirjoitti:

  Hei Heikki Penttilä! Eihän tuolla pitäisi olla mitään tekemistä linjan numeron kanssa!!! Ja on täällä kerrostalojakin, ja nuo koulut. Mutta ei se mitään, voidaan me nelosellakin ajella. Siitä tulee vain ikävästi kouluajat mieleen!

  1. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Ajatukseni oli, että nyt on kolme linjaa muistettavana. Noista vanhoista linjanumeroista oli samaan aikaan noin parikymmentä yhtäaikaa voimassa. Eiköhän tuo 4 ole vain suunnitelman numero ?

 233. työläinen kirjoitti:

  Hienoa, että Viuha/Kunnas suunnalta tulisi suora linja keskussairaalaan! Arkena suunnan Viuha/Kunnas-Keskussairaala tulisi olla sairaalalla noin 6.45, jotta kerkeää aamuvuoroon töihin. Ja vastaavasti sairaalalta tulisi lähteä vuoro keskustaan noin 7.15 (yövuorosta pois). TÄRKEÄÄ, että sairaalalta tulee sekä la että su bussi klo 7.15 keskustaan ja Kunnaksen suuntaan (tällä hetkellä sunnuntaisin bussi 3 lähtee sairaalalta klo 7.05 eikä yövuorosta kerkeä siihen. Tämän takia kotona Kunnaksen suunnalla on vasta vähän ennen klo 9). Tällä hetkellä bussit 2 ja 3 ajavat melko usein kun itse niitä käytän peräkkäin torin suuntaan tai Ahtialaan. Eli uudet linjat Viuha-Tiilikangas ja Hiekkanummi-Tiilijärvi tulisi suunnitella niin etteivät ajele peräkkäin :-) Se, jos viikonlopun bussi yhteys Kunnas/Viuha – Keskussairaala puuttuu niin ettei pääse aamuvuoroon eikä yövuorosta kotiin on iso ongelma paljon viikonloppu ja yövuoroja tekevälle. Edessä on auton osto :-(

 234. Raija kirjoitti:

  Hei Heikki Penttilä! Kiitos kärsivällisyydestä! Ehkä me on puhuttu vähän eri asioista, sorry!

  Ai että suunnitelman numero? Minä luulin, että linjan numeroa 5 oltaisiin vaihtamassa numeroksi 4. Ja linjan numeron pitäminen ennallaan (viitosena) ei kai voi lisätä kustannuksia.

 235. Ala-nikkiläläinen kirjoitti:

  Orimattilan linja on siirretty Uudenmaankadulle. Tuo linja 80/81 olisikin järkevää olla ”hiljaisten” aikojen koontilinja, jota voisivat käyttää niin Nikkilän- Venetsian kuin Patomäen-Launeen asukkaat. Nyt kuitenkin esitys on että molemmat niin 6 kuin moni muu Etelä-Lahden vuoro kuin myös 80/81 linjat lopettavat vuoronsa arkisin noin ilta-kymmeneen. Palvelisi monia jos tuo 80/81 linja jatkaisi vielä ainakin yhden vuoron klo 23 aikoihin. Ja pysäkkejä Uudenmaankadulla saisi olla Venetsia, Aukeankatu, Tasangonpolkukin ( tuleeko Renkomäestä koululaisia?) ja Apilakatu. ”Apilakadun pysäkki” on tosin hieman hankalasti koko Prisman kiertävän reitin takana ajatellen ”Gigantin”-liiketaloa tai Aukeankadun tai Orvokkitien/Sokeritopan alueen asukkaita ja työntekijöitä.
  Linjan 6 osalta toive hiukan myöhemmistä linjoista kun klo 22. Nykyisin pääsee keskustasta vielä 23.20. Tai sitten tuo linja 80/81 kulkemaan myöhemmin. Ajokadun pysäkit voisi olla ehkä tasaisemmin pitkin linjaa. Eräpolun pysäkki on Laakso-Nikkilää ajatellen syrjässä, kun ko. välillä ei ole oikein suoraa jkpp-väylä. Olisiko mahdollista saada pysäkit Aukeankadunkin kohdalle? Nykyisen parakkaikoulun kohdalle tulevat teollisuustontit voisivat myös tarvita pysäkkiä Orvokkitien kohdalle.
  Jostain syystä linjan 6 Gigantin kohdan pysäkkiä ei ole merkattu reittiluonnokseen? Toivottavasti ei poistu.
  Samoin linjan 12 kohdalla, oudosti merkattu koko Orvokkitien – Ajokadun – Apilakadun osuus ilman pysäkkiä. Tosin kyselyn alussa ilmoitettiin että pysäkkejä ei ole vielä mietitty, mutta kuitenkin niitä on merkkailtu reittien varrelle ja ne myös vaikuttavat reittien toimivuuteen.
  Linjan 12 vureot osalta toive rakentaa Ala-Nikkilänkadun itäisin osa valmiiksi jotta sen kautta saisi rengasreitin Orvokkitielle, enemmän käyttäjiä ja sitä kautta taas kattavammat vuorot.

 236. :-) kirjoitti:

  Mikä järki tässä on. Jos bussit tulevat tunnin välein Pennalasta niin joka ikinen joka sieltä yläasteelaisista menee kouluunsa joutuvat lähtemään aikaisin pysäkille. Joko myöhästyvät tunnin koulusta tai ovat aikaisin koululla. Entä he, jotka asuvat lähellä Pennalan ala-astetta? Jos bussiaikataulut on tätä luokkaa ja pitää kävellä isolle tielle, matkaa voi jopa mennä 45minuuttia. Jos Orimattilasta haluaa takaisin Pennalaan, saattaa joutua odottamaan jopa tunnin Orimattilassa. Tämä ei ole hyvä.

 237. Nyt riittää pelleily! kirjoitti:

  Keijupuiston alueelle pääsee tulevaisudessa bussilla, Rykmentinkadulta ja Launeenkadulta. Hieno homma! Olisi ollut kohtuullista että Linja-auto vuoro 2 olisi kulkenut, Tapparankadun kautta Kaarikadulle.

  Kohtuullisuus on pelkkää toiveajattelua kun puhutaan julkisen liikenteen palveluista.

  Ei voi tietää kuinka harvaan tahtiin tulisi bussi 13 kulkemaan Mäntsäläntiellä?

  Runkolinjojen pääinsinöörin pitäisi mennä nurkkaan häpeämään suunnitelmiaan.

  Jos bussivuoro 2 kulkee Rykmentinkadun kautta olisi ollut hyvä säilyttää bussivuoro 31 ajoreitti Mäntsäläntieltä, Myyntimiehenkadulle.

  Ei näistä runkolinjoista kerry suuria säästöjä mutta uudistusten motiivi on ollut heikentää julkisen liikenteen palveluita.

 238. " työssä kävijä" kirjoitti:

  Mitenkähän Uudenpellonkadulta pääsee uudistuksen jälkeen kulkemaan työmatkoja kun työajat vaihtelevat 6 – 23.15 välillä ja ovat eri puolilla kaupunkia???? Alkuun pitää ilmeisesti kävellä n kilometri Huovilankadun K- Marketin luo tai Tornatorinkadulle. Kyllä linja Kaarikatua pitkin pitää olla myös jatkossakin, alueella asuu myös iäkkäämpiä ihmisiä ( mm senioritalo) jotka kulkevat rollaattoriensa kanssa ja myös Perhepuistossa käy ihmisiä ympäri vuoden, kesällä tietty enemmän kuin talvella. Kaikilla ei vaan ole omaa autoa

 239. Marjut kirjoitti:

  Linja 6. Renkomäkeläisenä katselen kauhulla uusia suunnitelmia. Jos jotain positiivista yrittää niistä löytää, niin se, että linja-auto ei enää kiertelisi kaikilla pikkukujilla. Muuten suunnitelma näyttää lähinnä siltä, että omalla autolla kaupunkiin on tulevaisuudessa ainoa ratkaisu tältä suunnalta. Ilmeisesti kuitenkin kaupungin ajatus on lisätä joukkoliikenteen käyttöä. Tässä yksi parannusehdotus: ajetaan uusi linja 6 Renkomäessä ympyränä eli edes yksi suunta kulkisi nykyistä Orimattilankatua. Koska en ole liikennesuunnittelija, en osaa viedä ideaa ihan konkretiaan asti, sen jätän teille. Miettikää tarkasti siellä myös tällaisia asioita – mikäli Orimattilantietä ei kulje muita linjoja kuin kerran tunnissa Orimattilanbussi, niin miten ihmeessä alueen koululaiset, opiskelija ja työssäkäyvät liikkuvat? Ei näiltä etäisyyksiltä lähdetä ihan joka säässä kävellen tai pyörällä keskustaan. Mikäli haluatte tosissaan (ei vain juhlapuheissa ja muissa turhissa yhteyksissä) lisätä julkisen liikenteen käyttöä, asettukaa oikeasti käyttäjän asemaan. Miettikää sitä, miten kaukaa esim. koululainen lähtee tallustamaan pysäkille, kuinka pitkän matkan työmatkalainen on valmis kävelemään, päästäkseen bussiin….. Oma villi arvaukseni on, että renkomäkeläiset tulevat noiden uusien linjojen toteutuessa suosimaan vahvasti perheessä kakkos- ja kolmosautoja. Valitettavasti!

  1. Marjut kirjoitti:

   Tulipa tässä vielä sellainenkin ”villi” idea mileeni, että mitä jos jätettäisiin se Orimattilasta Renkomäen kautta Lahteen ajava auto kulkemaan 2xh. Yksi bussi ajakoon 1xh suoraan Lahteen, poikkeamatta Pasina/Pennala/Renkomäki kautta, mutta jos on oikeasti tarkoitus vähintäänkin säilyttää nykyinen julkisen liikenteen käyttäjäkunta, niin kyllä nykyisen reitin varrella asuvien (lue Pasina, Pennala, Renkomäki) ihmisten tulee päästä joustavasti keskustaan. Siis se linja, joka ajaa kyseistä reittiä, laitetaan ajamaan 2xh niin kuin nykyisinkin ja lisätään ruuhka-aikoihin se 1xh linja, joka menee suoraan Orimattilasta Lahteen. Aivan varmasti järkevämpi ja parempaa tulosta tuova ratkaisu. Paitsi tietenkin, jos tarkoitus on korvata julkinen liikenne yksityisautoilulla, niin siinä tapauksessa tuo ”uudistus” varmasti ajaa asiansa.

  2. Renkomäkeläinen kirjoitti:

   Täysin samaa mieltä. Renkomäen linjat ovat nykyisessä suunnitelmassa surkeassa jamassa. Kauhulla odottaen kuinka uudistuksen myötä julkiselle liikenteelle käy, kun jo nyt tuntuu, että esimerkiksi viikonloppuisin on vaikea päästä juuri mihinkään, kun busseja kulkee Orimattilankatua pitkin vain kerran tunnissa. Lisäksi kouluaikoina aamuisin ja iltapäivisin tietyt vuorot ovat hyvin ruuhkaisia (hyvä kun bussiin edes mahtuu), mutta silti lsl suunnittelee vähentävänsä Renkomäkeen kulkevia vuoroja..

  3. Marjut kirjoitti:

   Sitten vielä yksi idea täältä käyttäjätasolta sinne suunnittelutasolle: Kaikkia linjoja ei tarvitse ajaa isoilla busseilla. Jos liikennöitsijöillä olisi valikoimassa myös ns. pikkubusseja (sellaisia kuin se Lassi), niin jotkut linjat saataisiin liikennöityä sellaisilla. Näin myös pienemmät ja huonompikuntoisempien teiden takana sijaitsevat alueet esim. Ämmälä, voitaisiin hoitaa joukkoliikenteen avulla. Myös tuollaisilla alueilla asuu koululaisia ja työmatkalaisia, jotka ovat julkisten varassa.

  4. Marjut kirjoitti:

   Nyt kun pahin raivo hieman laantuu, olen katsellut uusia linjoja entistä tarkemmin. Ja ärtymys ja raivo nousivat tuon tarkastelun jälkeen uudelleen pintaan. Huomasin mm. sellaisen asian, että uudistuksessa 1x/h ajava 81 ei tulevaisuudessa ajaisi enää Launeen koulun kautta. Tämän alueen lapset käyvät Launeella 6.-9. luokat. Miten meinaatte, että heidän elämänlaatunsa ja tyytyväisyytensä sekä jaksamisensa tulevat tästä älyttömästä uudistuksesta muuttumaan. Ensinnäkin kouluun ja kotiin on entistä vaikeampi päästä, kun busseja kulkee vain kerran tunnissa ja lisäksi bussi ei enää tulevaisuudessa aja koululle. Toinen älyttömyys noista suunnitelmista: miksi ihmeessä se uusi kehä 1 -linja alkaa puolivälistä Renkomäenväylää? Ketä tuo olevinaan palvelee? Jos on tarkoitus helpottaa Renkomäkeläisten pääsyä keskussairaalalle, niin miksi ette vedä linjaa sitten palvelemaan renkomäkeläisiä? Olisiko se enää mikään kustannus tai edes aikataulukysymys, että tuo kyseinen linja ajaisi edes sieltä nykyisestä 7:n kääntöpaikalta? Ihan koko tuo teidän uusi suunnitelmanne vaikuttaa entistä enemmän sellaiselta, että joku on heitellyt vähän noppia ja piirrellyt viivoja kartalle, ymmärtämättä asioista yhtään mitään. Anteeksi, mutta nyt meni hermot ja käämit paloi ihan lopullisesti!

  5. Anonyymi-Arska kirjoitti:

   Marjut ja Renkomäkelainen kertovat täyttä asiaa; kannattaa LSL:n tarkastella asiaa tosissaan… puhuvat erittäin monien paikallisten puolesta…

 240. Patarilainen kirjoitti:

  Uuden suunnitelman mukaan nykyinen linja 16 patoniitty-vipusenkatu lakkaisi kokonaan, eikä tilalle olisi tulossa korvaavaa linjaa. Nykyisin linja 16 palvelee koululaisia ja opiskelijoita jitka käyvät länsiharjun koulua tai Salpausta. Patari on muutenkin sijainniltaan haastava koulumatkojen ja koulujen suhteen, joten toivoisin että joku koululaisia ja opiskelijoita palveleva linja säilytettäisiin tulevassakin suunnitelmassa.

 241. Laura Kuisma kirjoitti:

  Pennalasta olisi kiva päästä useammin kuin kerran tunnissa liikkumaan. Töissä Lahden Renkomäen liittymän suunnalla. Julkisilla pitäisi päästä myös sujuvasti kulkemaan esim. Orimattilan terveysasemalla, kerta tunnissa kulkeva linja-auto venyttää asiointia kohtuuttomasti.

  Klo 21 viimeinen linja-auto viikonloppuisin? Ihan aikuisten oikeasti? Myöhemmin toki olette suunnitelleet yölinjastoa, mutta se pitäisi tulla aktiiviseksi samantien, jotta viikonloppuisin lopetetaan myöhempi vuoro.

 242. Renkomäkeläinen kirjoitti:

  Hyvä idea luoda linja Renkomäki-Ahtiala välille, mutta toteutus linjalle 6 sekä oikeastaan kaikille muillekin Renkomäen linjoille on huono. Nykyisen suunnitelman mukaan busseja kulkisi kerran tunnissa ja viimeinen ymmärtääkseni jo klo. 22 illalla, joka ei todellakaan palvele Renkomäen kasvavaa väestöä. Jatkuvasti rakennetaan lisää taloja ja jatkuvasti opiskelijoiden, koululaisten ja töissä käyvien ihmisten määrä kasvaa, mutta silti kulkevia vuoroja vain vähennetään?? Eihän täältä Renkomäestä kohta pääse mihinkään ilman omaa kulkuneuvoa…

 243. Yksi monien puolesta kirjoitti:

  Millä tavalla uusissa linjoissa ollaan huomioitu Päijät-Hämeen keskussairaalan tuleva suuri remontti ja työmaaliikenteen jalkoihin jäävät pysäkit? Lisätäänkö Hollolasta ja Hollolaan meneviin linjoihin kierto Hoitajankadun kautta, että asiakkaat ja työntekijät pääsevät turvallisesti sairaalaan väistötilojen kautta?

 244. Ämmälästä kirjoitti:

  Hei, miten linja Renkomäki – Ahtiala palvelee Ämmälässä asuvia? Jo nyt talvella bussi ei kulje Ämmälään. Ilman autoa ei pärjää enää.

 245. Renkomäki kirjoitti:

  Ehdottomasti pitää miettiä uudelleen Renkomäen osalta. Renkomäen väylä on todella suurelle osalle renkomäkeläisistä liian kaukan ja Renkomäessä asuu todella paljon lapsiperheitä, joista koululaiset, opiskelijat ja työssäkäyvät käyttävät linja-autoa kulkemiseen. Ihan järjetön suunnitelma Renkomäen osalta. Kyseessä on suosittu ja kasvava alue ja julkisen liikenteen pitäisi olla sen mukaista. Kerran tunnissa ei riitä.

 246. Ämmälän asukas kirjoitti:

  Hei, miten olisi mahdollista että osa Renkomäen linjasta/linjoista kävisi Ämmälässä?Tai sitten pari ehdotusta olisi Ämmälä-Nikkilä-keskusta tai vaihtoehtoisesti Ämmälä-Renkomäki-Laune-keskusta runkolinjat.

 247. Epätietoinen kirjoitti:

  En löytänyt aikataulua uudelle reitille 13 Ala-Okeroisista Ruoriniemeen. Vaikea kommentoida tästä syystä mitään. Jos vuorot vielä nykyisestä harvenevat, niin ei kyllä ilahduta yhtään. Ei ihme, että oman auton käyttö lisääntyy, kun joukkoliikenne ei Lahdessa toimi.

 248. Jep Jep kirjoitti:

  Eittäin hyvä et puolitetaan Pasina, Pennala läpiajoja tyhjillä vuoroilla. Aivan järjetöntä ajattaa tyhjiä vuoroja. Asumis mukavuus parantuu huomattavasta, kun puolitetaan ylinopeutta ajavat bussikuskit busseineen. Puolet vaan uudelle Orimattila tielle.

 249. Renksu kirjoitti:

  Linja 81 pitäisi tosiaan kulkea vähintään 2 kertaa tunnissa, jotta Renkomäessä Orimattilankadun varrella/Tarolassa/Arometsän alueella asuvat pääsisivät kulkemaan kouluihin, töihin ja keskustaan.

  Linja 6 on hyvä, että kulkee isoa väylää eikä pikkuteitä pitkin.

  Renkomäki on kuitenkin kasvavaa aluetta, jossa asuu paljon lapsiperheitä ja muita, jotka tarvitsevat hyvät julkiset yhteydet keskustaan ja kouluille jne.

 250. Renksulainen kirjoitti:

  Runkolinja 6
  Renkomäestä keskustaan tarvitaan ehdottomasti vuoroja niin, että ihmiset pääsevät keskustaan ja illalla harrastuksiin myös vanhaa Orimattilan tietä pitkin. Viikonloppuisin linja-autojen tulisi kulkea myös klo 21 jälkeen.
  Tällä hetkellä linja-autot kulkevat täältä hyvin ja toivon, että se säilytetään näin. Missä tämä vihreä-kaupunki yms. haaveet nyt ovat???

 251. Renkomäkeläinen kirjoitti:

  Renkomäki tarvitsee kattavan ja useamman kerran tunnissa kulkevan bussilinjaston. Renkomäki kasvaa Pennalan suuntaan edelleen, joten vähintään Kaukasenkadun kieppeille on bussin tultava. Ja osan busseista kuljettava Pennalan kautta Orimattilaan. Ämmälän linja on toivottava myös, joskin näillä keleillä on aivan ymmärrettävää ettei bussi kulje turvallisuussyistä. Ellei sitten kaupunki tee jotakin Ämmäläntielle…mikä olisi hyvin tervetullutta.

 252. Essi kirjoitti:

  Renkomäen vuorot ovat todella surkeat ! Monet alakoululaiset etenkin talvisin kulkevat esimerkiksi metsämiehenkadun kohdilta bussilla renkomäen kouluun. Nyt jos bussi kulkee vain kerran tunnissa (orimattilasta tuleva) joutuvat pienet koululaiset lähtemään kotoaan lähes tunnin ennen koulun alkua ja odottelemaan koululla päivän päätteeksi lähes tunnin päästäkseen kotiin. Onko oikein että pienet koululauset joutuvat odottelemaan noin pitkiä aikoja päivittäin ? Todella typerä ratkaisu. Eikö renkomäen bussin reitti voisi kiertää vaikkapa renkomäen väylää keskustasta tullessa ja keskustaan päin mennessä ajaa orimattilankatua ? Näin bussi yhteys palvelisi paremmin renkomäkeläusiä eikä tulisi pitkä kävelymatka bussipysäkeille.

 253. Kari kirjoitti:

  Älkää kajotko Renksun linjoihin!
  Täytyy työssäkäyvien, opiskelijoiden ja koululaisten päästä kilometrejä kävelemättä Vanhalta Orimattilantieltä!

 254. 6 kirjoitti:

  Linja 6 on aivan surkea. Renkomäen väylää pitkin kulkeva pussi ei palvele ketään, yli puolet renksulaisista joutuisi kävelemään yli kilometrin matkan bussipysäkille. Tänä syksynä linja 7 alkoi kulkea kolmesti tunnissa, mikä on toiminu erittäin hyvin, en ymmärrä miksi pitäisi siirtyä takaisin puolen tunnin välein kulkeviin busseihin

 255. Renkomäki/Tarola kirjoitti:

  Suuri huoli heräsi, kun huomasimme muutoksen Renkomäen bussireittimuutoksista!! Tarolan alueelta pitäisi lasten päästä Launeen kouluun ja Ämmälästä Renkomäes tulevan monitoimitaloon. Erittäin surkea suunnitelma! Kerran tunnissa vuoro on muutenkin aivan liian vähän. Tällä hetkellä ajavat linjat (88/89 ja 7) ajavat liian samaoja aikatauluja. Bussireitti säilytettävä Orimattilankadulta tuleville ja vähintään 2krt/h!!

 256. Janne kirjoitti:

  Linja 6 suunnitelma ei toimiva. Nykyisen linjan 7 mukaiset mukaiset yhteydet Orimattilakadulle (toimivat pysäkit ja kokoaa lähikatujen ihmiset) ja Ämmälään pitäisi säilyttää. Kaupungin pitäisi myös kunnostaa Ämmälän tietä, että se olisi turvallinen linja-autoliikenteelle.

 257. Orimattilankatu? kirjoitti:

  Ei tuu kyllä toimimaan, jos Orimattilankatu jätetään ajamatta. Sen verran paljon on porukkaa tätä väliä bussilla kulkenut, että pakko saada linja kulkemaan tästä edelleen.

 258. Rippe kirjoitti:

  Miksi ihmeessä Renkomäen vuorot harvenevat noin radikaalisti? Alueella on jo ennestään paljon kasvavia lapsiperheitä ja lisää tulee! Lasten ja nuorten koulumatkat vaikeutuvat huomattavasti, samoin harrastuksiin pääsy. Eikä nämä muutokset aikuisille/vanhuksillekaan mitään mieluisia ole!

 259. Jumissako talvella? kirjoitti:

  Hei,

  Meinaatteko oikeasti että bussit kulkee Lakkitehtaantietä Renkomäessä ( 6 linja)? Siinä Lakkitehtaantien ja Orimattilankadun risteyksessähän on talvella helkutisti autoja jumissa, jotka sitten peruuttelee alas ja ottaa uutta vauhtia, ylöspäin mennessä. Luulen ettei bussitkaan sitä kiipeä kovin helposti huonolla kelillä.

 260. *runkolinja 6* kirjoitti:

  Ehdottomasti ei pidä lähteä harventamaan Renkomäen/Ämmälän suunnan bussiliikennettä! Koululaisten päästävä liikkumaan julkisilla!

 261. Renksusta kirjoitti:

  Nämä suunnitelmat ei kyllä Renkomäen asukkaita palvele. Kyllä 88/89 vuorot tulisi kulkea entiseen tapaan. 7 ja 88/89 kulkua pitäisi miettiä ennemmin kun nyt ne kulkevat kovin yhtä aikaisesti. Ei voi reittiä kyllä suunnitelman mukaisesti muuttaa kun nämä suunnitelmat eivät ota huomioon suurta joukkoa asukkaista jotka kulkee esimerkiksi Ämmälän suunnalta.

 262. Hollolasta kirjoitti:

  Runkoverkkosuunnitelman reititys Hollolaan on huono: ystäväpiirissäni on sekä Tiilikankaalta, että Tiilijärveltä kotoisin olevia ihmisi, joista osalla on esteellinen liikkuminen. Heidän kulkunsa heikentyisi. Lisäksi pelkään, että tässä on uhkana vuorovälien harveneminen. Yhteydet hollolaan tulee säilyttää. Lahden paikallisliikenne on (etenkin sunnuntaisin) huonotasoinen ja vieläpä kallis. Heikennykset palveluihin ajavat maksukykyisiä ihmisiä yksityisautoilun piiriin ja jalankulkijoille kulkuyhteyksien hankaloituminen saattaa aikaansaada muuttamisen muualle!

 263. Marjo kirjoitti:

  Ämmälästä kouluun ja keskustaan töihin menijät huomioitava!

  1. Tiina K. kirjoitti:

   Ämmälän vuoroja ei saa missään nimessä vähentää, vaan on turvattava koululaisten ja työssä käyvien mahdollisuus liikkua julkisilla. Launeen koululle ja keskustaan täytyy olla hyvät yhteydet, varsinkin aamulla ja 16-18 välillä.

   Myös nuorisolle mahdollisuus liikkua iltaisin ja viikonloppuisin harrastuksiin julkisilla!

 264. Pertti kirjoitti:

  Tämä renkomäen muutos lisää väkisinkin yksityisautoilua eikä tosiaan palvele lapsiperheitä. Ei taida päättäjät osata ajatella asiaa oikeelta kantilta.

 265. Tiina kirjoitti:

  Renkomäen vuorot ei toimi.
  Monet alakoululaiset etenkin talvisin kulkevat esimerkiksi metsämiehenkadun kohdilta bussilla renkomäen kouluun. Nyt jos bussi kulkee vain kerran tunnissa (orimattilasta tuleva) joutuvat pienet koululaiset lähtemään kotoaan lähes tunnin ennen koulun alkua ja odottelemaan koululla päivän päätteeksi lähes tunnin päästäkseen kotiin. Onko oikein että pienet koululauset joutuvat odottelemaan noin pitkiä aikoja päivittäin ? Todella typerä ratkaisu. Eikö renkomäen bussin reitti voisi kiertää vaikkapa renkomäen väylää keskustasta tullessa ja keskustaan päin mennessä ajaa orimattilankatua ? Näin bussi yhteys palvelisi paremmin renkomäkeläusiä eikä tulisi pitkä kävelymatka bussipysäkeille.

  Vastaa

 266. Upeeta! kirjoitti:

  Nyt on todella ajateltu ihmisiä ( palkanmaksajia kuskeille ja esittäjiä lsl johdolle). Otetaan linja 7 reitiltään , josta juuri muutettavilta pätkiltä tulee isoin matkustajamäärä koko linjalla. Bussit täyttyy aamuisin ja iltapäivisin pienistä ja isoista koulnkävijöistä niin onhän se nyt ihan mahtava idea tehdä heidän elämästään vielä vähän vaikeampaa. Loppuu se hymyily s….tana! Ja otetaan sitten vielä nuo työikäiset kanssatallaajamme joilla ei ole varaa omistaa autoa tai sairaus estää kortin saannin ja työmatkat jo muutenkin pitkiä niin varmastihan he kaikki haluavat lisätä aamuun ja iltaan vielä kauppakassien raahaamista pitkin renkomäkeä. Hyvä lsl! Ihmisillä onkin ollut liian kivaa tähän asti.
  Jos kuskia niin häiritsee ajaa soihtulankatu-soihtukatu-väylä reittiä niin olisiko ehkä kannattanut rekkakuskiksi alkaa , lähiöt on ahtaita, kappas vaan! Ottakaa nyt pää pois p…stä ja ajatelkaa vähän ihmisiä.

 267. Renksulainen kirjoitti:

  Noilla suunnitelmissa kyllä yksityisautoilua Renkomäkeläisille lisätään. Aika hankalaksi menee jos suunnitelma toteutuu koululaisten ja harrastusten osalta varsinkin. Ei kauhean ekologisia suunnitelmia. Olisiko järkevämpi porrastaa vain nykyisiä vuoroja?

 268. Eläkeläinen kirjoitti:

  Onhan sen 13. linjan aikataulu esitetty.Olisi kyllä, jos mahdollista saada vuoro ajamaan 20 minuutin välein.

 269. Yön kulkija kirjoitti:

  Hyvä uudistus uusiutuvat numeroinnit. Myös linjakartan värikooditus iso plussa uudessa tyylissä, pysyköön se. Hienoa tiimi :)

 270. Kalle kirjoitti:

  Uudet runkolinja Metsäkankaalta ja Riihelästä tori/trio ovat katastrofi pendelöijälle ja satunnaiselle linja-autokaukoliikenteen käyttäjälle. Toivottavasti näin älyvapaana reittejä ei toteuteta vaan jatkaisivat edelleen ensin Matkakeskuksessa käyden.

 271. Se joka kulkee bussilla JOKA päivä (7, 88, 89) kirjoitti:

  Arometsästä kulkee monia ihmisiä 7 bussilla. 7 on aina ihan täynnä vaikka kaikki istumapaikat olisivat käytössä. Muös kaikilla perheillä ei ole varaa kyyditä lapsia kouluun, vaikka olisi keski talvi ja yli 5 kilsaa kouluun.

 272. Samu Koskinen kirjoitti:

  Onko niin, että Renkomäestä Orimattilankadun varresta pääsisi jatkossa keskustaan vain kerran tunnissa linjalla 81? Tämä on erittäin huono asia esim. keskustassa tai muualla kouluaan käyvien kannalta. Samoin tuollainen veto lopettaa myös työssäkäyvän bussikulkemiset, ainoa järkevä vaihtoehto on oma auto. Joukkoliikenne on jo nyt ala-arvoisella tasolla vuorovälien suhteen kun verrataan vaikka Hämeenlinnaan, pääkaupunkiseudusta ja Tampereesta nyt puhumattakaan. Alueella asuu paljon lapsia, jotka ennemmin tai myöhemmin siirtyvät ylemmille luokille ja ovat paljon bussien varassa. Kannattaa käydä vaikka ihan katsomassa aluetta ennen kuin tuollaista karsimista tehdään.

  #greencity = yksityisauto?

 273. Töihin Renkomäkeen kirjoitti:

  Miten pääsee töihin Launeen koulun alapuolelle, Aukeankadun ja Ale-Nikkilänkadun tienoille. Jo tällä hetkellä haasteellista. Työaika alkaa 7.00 tai 8.00 tai 9.00. Olet työpaikalla 6.25, tai 7.35, 8.35, kun seuraavalla bussilla et ehdi. Ja työajan alkaessa sinun on pitänyt vaihtaa vaatteet ja olla valmiina töihin.
  Useiden bussilla kulkijoita kanssa on keskusteltu siitä, että Aukeankadun kulmaan tulisi bussipysäkki takaisin. Siinä oli kiertoreitin aikana pysäkki. Pysäkin saaminen takaisin helpottaisi varmasti myös päiväkotiin lapsia tuovia perheitä ja alueen asukkaita.
  Voisiko joku ystävällisesti avata kaduilta Phks-Renkomäki reitin. Kartta huonosti tulkittavissa.

  1. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Heikko suunnitelma, kuitenkin tärkeälle linjalle. Kulkee pitkiä matkoja melkein asumattomilla alueilla.

 274. Patoniityn linjasta kirjoitti:

  Ihmettelen kovasti, miksi Patoniityn bussin reitti muuttuu kulkemaan Launeenkadulle. Mäntsäläntiellä on monta vilkasta pysäkkiä, molempiin suuntiin.
  Salinkallion koulu, Ali-Juhakkalan koulu, palveluasunnot. Outoa,

  1. Eläkeläinen kirjoitti:

   Hei! Kulkeehan jatkossa linja 13. Mäntsäläntietä ja Tapparankatua ei Mäntsäläntietä ole jätetty.

 275. Työmatkalainen kirjoitti:

  Rukolinjaston luonnoksessa suunniteltu Pennala-Pasinan kautta kulkevien vuorojen harventaminen kulkemaan kerran tunnissa on eriitäin huono. Tulee hankaloittamaan työmatkalaisten ja koululaisten kulkemista todella paljon ja bussit tulevat olemaan täysiä, niin että jo Pennalassa ei mahdu istumaan eli missään nimessä vuoroja ei tule arkipäivinä harventaa Pennala-Pasina reitillä.

 276. AN kirjoitti:

  Jos jotain on pakko muuttaa niin paljon halvemmaksi tulee tuo vaihtoehto yksi. Matkakeskus ja tori ovat hyviä vaihtopaikkoja. Minusta ei ole järkevää tuhlata Lahtelaisten rahoja jonkun uuden Trion terminaalin rakentamiseen. Lahti voisi olla mukanan jollain osuudella Hollolan kylpylässä ja sinne kunnon Bussilinja niin se palvelisi Lahtelaisia ihan riittävästi ja tulisi taas halvemmaksi kuin oma 50m allas ja kylpylä Lahteen.

 277. makemotissa kirjoitti:

  Mua harmittaa se että linja 6 lopettaa viikonloppuisin jo klo 21. monet harrastukset elokuvat teatterit ym loppuvat vasta klo 21 jälkeen ajaa vaikka harvemmin mutta kyllä klo 23 ois sopiva viimenen vuoro. samoin arkisin klo 22 on liian aikaisin monelta iltavuoro loppuu siihen aikaan ei kerkiä bussiin. ja nuutenkin kyllähän ämmälä ja orimattilnkatu on motissa

 278. Ansku kirjoitti:

  Heinola-Lahti-Orimattilan jako kahteen eri linjaan on hyvä ratkaisu ja auttaa aikatauluissa pysymisestä. Sen sijaan jako moottoritie ja Savontien osalta kerran tunnissa vaikeuttaa Savontien työmatkankäyttäjiä ja koululaisia, joten parempivaihtoehto olisi jos linja kulkisi Heinola-Lahti välillä Savontietä ja ruuhka-aikoina kulkisi myös jokunen vuoro moottoritietä. Matkakeskus on hyvä vaihtopaikka, koska myös junalla kulkevat pääsevät jatkamaan matkaa,kunhan aikataulut sopivat Z-junan Lahti-Hki välillä. Nythän nykyiset aikataulut työmatkojen suhteen eivät toimi, koska vaihtoaikaa ei juuri jää ja on tämän vuoksi joutunut turvautumaan omaan autoon.

 279. Kärpäsestä matkakeskukseen kirjoitti:

  Käytän matkakeskuksen pysäkkiä bussin vaihtamiseen Launeelle. Tällä hetkellä aikataulut eivät riitä aamuisin torilla vaihtamiseen vaan usein juoksen pysäkkien välin, että ehdin töihin ajoissa. Mielestäni ei olisi kätevää nyt lähteä muuttamaan bussien reittiä, kun on ehditty tottua, että kaikilla busseilla pääsee matkakeskukseen. Sen kerran kun tarvitsee kaukoliikennettä käyttää, arvostan sitä, että pääsen läheltä kotia kantamuksineni mahdollisimman lähelle matkakeskusta ilman ylimääräisiä bussin vaihtoja ja säätämistä.
  Aamun ensimmäisessä bussissa on Kärpäsen alueelta monta, joilla on jo nyt kiire junaan. Aamuisin ei todellakaan kaivata ylimääräisiä bussinvaihtoja ja lisää riskejä myöhästyä junasta, jos bussi on myöhässä tai vaikka vaihtobussi minuutin etuajassa.

 280. Ämmälän asukas kirjoitti:

  Ennen Ämmälän koululaisilla oli n.1 km matka pysäkille kun nro 7 pysäkki oli Ämmälän kylällä. Nyt kävelevät lähimmälle pysäkille Orimattilankadulle 3.5 km suuntaansa, että pääsee kouluun. Kuinkahan moni näistä suunnittelijoista olisi pakkasaamuna valmis kulkemaan lähimmälle bussipysäkille 3.5 km matkan ja 7 km päivän aikana että pääsisi töihin?

 281. Jee kirjoitti:

  Nyt jo Renkomäen bussit ovat aivan täynnä aamuisin ja iltapäivisin jättäen osan koululaisistakin pysäkeille koska kyytiin ei mahdu. Jatkossa siis vähennetään vielä entisestään vuoroja joita nytkin tarvittaisiin enemmän ! Onko tässä mitään järkeä ? Eikö tuleva renkomäen bussi voisi kiertää renkomäekä ympyränä vaikka renkomäkeen kaupungista tullessa ajaa renkomäenväylää ja keskustaan mennessä orimattilankatua ? Näin kaikilla olisi parempi pääsy bussille kun ei tarvitsisi kaikkien kulkea renkomäen väylälle asti bussipysäkille.

 282. Pettynyt renksulainen kirjoitti:

  Uusi Renkomäen linja ei palvele kyllä ketään. Orimattilankadun ja Renkomäen väylän väliin jäävä alue joutuu kulkemaan ihan hirveän matkan bussipysäkille, jos haluavat julkista liikennettä käyttää. Tämä varmasti vain lisäisi yksityisautoilua, ei joukkoliikennettä. Myöskin aikataulut ovat ihan pielessä, vuoroja TÄYTYY ajaa useammin ja myöhempään. Ihmisillä on menoja, harrastuksia ja töitä iltaisinkin, joten vuoroja tarvitaan myös klo 21 ja 22 jälkeen.

  1. Renkomäki kirjoitti:

   Olisi hyvä, että Renkomäkeen kulkisi myös yöbussi kokeiluna vaikka esim. Torilta lähtö klo 2.00.

 283. Renkomäen linjasta kirjoitti:

  Miksi Renkomäen vuorot harvenevat näin paljon? Ei kai Green Cityn tarkoitus ole kannustaa yksityisautoiluun? Renkomäessä ja Ämmälän ja Pennalan suunnalla on paljon lapsiperheitä ja kaupunginosa on kasvavaa aluetta – tulevaisuudessakin siis kunnon bussivuorot palvelevat sekä aikuisia että lapsia. Suunniteltu heikennys hankaloittaa huomattavasti koululaisten kulkemista sekä kouluun että harrastuksiin.

 284. Se joka kulkee bussilla JOKA päivä (7, 88, 89) kirjoitti:

  1 sääntö: Älä koske toimiviin bussilinjoihin!
  2 sääntö: palaa sääntöön numero 1.

  1. Kompa kirjoitti:

   Just näin!
   Lähtökohta näin suurelle muutokselle ei voi olla ”muutamat” valitukset. Suurimmalle osalle tähän kyselyyn vastanneista nykyiset linjat pienillä muutoksilla toimivat varsin hyvin.
   Tarvitaan paljon enemmän faktatietoa ja analytiikkaa ennenkuin heitellän noppia ilmaan uusista runkolinjoista

 285. Katja kirjoitti:

  Uusi runkolinja numero 6 ei vaikuta toimivalta. Älkää vähentäkö vuoroja, jotkä kulkevat Renkomäestä keskustaan. Ruuhkaisimmat vuorot ovat ääriään myöten täynnä, eivätkä kaikki mahdu kyytiin. Jollei Orimattilan bussi kulje kuin kerran tunnissa Renkomäen kautta, ongelmat lisääntyvät.
  Toivon myös, ettei meitä Ämmälässä asuvia unohdeta, vaan tie saataisiin kuntoon ja bussi kulkemaan taas tännekin.

 286. Eija Kekki kirjoitti:

  Uusi suunnitelma ei tule Renkomäessä palvelemaan tulevia koululaisia, opiskelijoita eikä työssä ja harrastuksissa käyviä aikuisia. Lahden kaupungin kannalta voitte haudata Green City haaveet sillä Launeen ilma tulee heikentymään edelleen jo tulevan ohitustien myötä, saatika nyt jos/kun ihmiset pakotetaan yksityisautoilijoiksi.

 287. Eija K. kirjoitti:

  Uusi suunnitelma ei tule Renkomäessä palvelemaan tulevia koululaisia, opiskelijoita eikä työssä ja harrastuksissa käyviä aikuisia. Lahden kaupungin kannalta voitte haudata Green City haaveet sillä Launeen ilma tulee heikentymään edelleen jo tulevan ohitustien myötä, saatika nyt jos/kun ihmiset pakotetaan yksityisautoilijoiksi. Pitäkää vain vanhat toimivat linjat aikataulussa!

 288. M. O. T kirjoitti:

  Kuinka ihmiset toimivat jos Trion vaihtoehto voittaa.
  Turistiauto pysäkki säilyy Marolankadulla. Pitääkö Trio -vaihtoehdossa raahata laukut Aleksia pitkin Marolankadulle.
  Trio -vaihtoehtoon ei taida olla tulossa myäskään uusia Taksitolppia esim Aleksin ja Veskun kulmaan.
  Nykyinen systeemi hyvä. Turistiautot taksit ja linja-autot kaikki torin ympärillä. Myös ulkopaikkakuntalaiset ja ulkolaiset turistit löytävät yhdellä silmäyksellä jatkoyhteydet.
  Eikä noi uudet reititkään parhaasta päästä ole…

  1. Lea Kähäri kirjoitti:

   Samaa mieltä Trion vaihtopysäkistä. Ei hyvä .Tuo ruuhkaa, on matkustajille turvaton. aikataujen täsmäämistä on vaikea saada toimimaan. Vai voisiko ajatella, että Trion pysäkillä näytöt, minkä ajan kuluttua mikäkin bussi tulee. Non-stop systeemillä( Trion pysäkille bussit eivät voi jäädä seisomaan) on aika vaikea suunnitella menojaan.

 289. Mikko kirjoitti:

  Harmittavaa nähdä, että Keski-Hollolan Tiilikankaasta länteen päin sekä Hollola kk:n oletetaan tulevaisuudessakin kehittyvän ja säilyvän elinvoimaisena käytännössä yksityisautoilijoiden varassa.

 290. HUOLESTUNUT renkomäkeläinen kirjoitti:

  Älkää nyt hyvänen aika tehkö Ämmälässä ja Renkomäessä asuville tällaista karhunpalvelusta, että 7 ei kulkisi!! Miten lapset pääsee kouluun keskustaan ja takaisin sujuvasti?? Ei voi olettaa, että vanhemmat on töissä Lahdessa ja pystyvät kuskaamaan päivittäin lapsia kouluun!! Tää on ihan järkyttävä juttu joten tää EI saa toteutua!!! Ja Renkomäen väylän pysäkeille on Ämmälästä ihan liian pitkä matka lapsille ja aikuisille!!!

 291. hermo pinnassa kirjoitti:

  nyt bussivuoroja suunnittelijat järki käteen.pitäkää ne vanhojen bussien numerot ennallaan ja lisätkää enemmän vuoroja aamuihin ja iltoihin.etenkin viikonloppuisin.pistätte kaikki ihmiset TAAS ihan sekaisin.ette varmaan itse Joudu tekemään viikonloppuisin töitä ja kokemaan ahdistusta kun sunnuntaisin ei kerkee seiskaksi töihin ahtialan suuntaan.SIIS SUNNUNTAIN AAMUUN AIKAISEMPI VUORO KUIN 7.15.katsokaan kun kaikilla ei ole varaa OMAAN autoon.ja vielä LAHTI haaveilee itsestään YMPÄRISTÖ kaupunkia ja tälleen se onnistuu kun huonontaa bussi vuoroja ja pakottaa ihmisiä hankkimaan omat autot ja lopettamaan joukkoliinkenteen käytön.HÄVYTÖNTÄ!ei muuta kun omat autot jos on varaa niin käyttöön ja saastuttamaan lisää luontoa ja tuleevaa ympäristö kaupunkia LAHTEA!HELLUREI JA HELLÄT TUNTEET!

 292. Jenna kirjoitti:

  Nämä linjat on tehty rikkaita ajatellen, jotka ei tee mitään linjoilla. Ainoa ehkä hyvä puoli on, että kerrankin vitonen menee toisesta päästä Lahtea Launeelle,mutta muuten kusee homma.
  Etenkin kun piti siirtää työpaikoille (kemppi, etc.) menevä 2 linja eli joka muuttuu 8 metsäpietilään menemään Uusien myytävinä olevien asuntojen kautta. Ei kenelläkään kuka tarvitsee sitä linjaa ole varaa muutta asumaan sinne, ostivat tai vuokraisivat asunnon. Ja jos on varaa niin he eivät linjaa tarvitse.

  Kun taas jos linja menisi entiseen malliinsa niin niiltä alueilta joissa on vielä varaa normaalin ajokortittoman/autottoman työssäkäyvän ihmisen asua poimittaisiin heidät mukaansa. Joissa on vanhoja asuntoja joiden vuokran pystyy vielä jotenkin maksamaan omalla palkallaan. Ja vielä jäisi juuri varaa bussiin.
  Aika törkeetä, että heidän pitää erikseen mennä keskustaan asti, että pääsevät melkein takaisin päin taas töiden suuntaan. Ei kukaan halua sellaista turhaketta ehtiäkseen töihin. Saati sitten maksaa lippua sellaisesta.

 293. Minna kirjoitti:

  Uudet linjat harventavat Renkomäen Orimattilankadun bussivuoroja merkittävästi. Etelä-Lahdessa asuu paljon Helsingissä työssä käyviä ihmisiä, jotka kulkevat työmatkat junalla. Jo nykyäänkin on erittäin hankala päästä Renkomäestä aamuisin bussilla rautatieasemalle. Jos iltapäivisinkin vuoroa joutuu odottamaan pahimmillaan tunnin, voi kuvitella monen alkavan harkita työmatkan mielekkyyttä ja muuttoa pääkaupunkiseudulle. Myös koululaisille bussivuorot ovat tärkeitä. Harva kuudesluokkalainen on valmis pyöräilemään esimerkiksi 20 asteen pakkasessa Launeelle kouluun ja toisaalta harvalla vanhemmalla on mahdollisuus kuljettaa lasta/lapsia päivittäin. Puhumattakaan yksityisautoilun ilmastovaikutuksista.

  Orimattilankadun varteen on kaavoitettu satoja omakotitalotontteja. Luultavasti potentiaalisia rakentajia kiinnostaa myös joukkoliikenteen toimivuus alueella. Oletettavaa kuitenkin on, että valtaosa rakentajista tulee olemaan lapsiperheitä. Lasten tulee päästä bussilla kouluun ja harrastuksiin. Onko tätä mietitty yhtään.

 294. Jenna kirjoitti:

  Luin tässä kommentteja.
  En ymmärrä mikä järki koko systeemissä on. Vaikuttaa siltä, että mikään linja ei ole oikeasti suunniteltu niin, että siitä olisi käyttäjille mitään hyötyä.
  Itse olen löytänyt vain yhden: Hörölästä pääsee vihdoin Launeelle ilman, että se on niin prkleen hankalaa.. Kerrankin sieltä puolen lahtea pääsee Launeen alueelle ne joilla ei ole autoa.
  Mutta yksi hyvä muutos ei korvaa sitä, että kaikki muut muutokset on täysin turhia ja tekee koko bussiliikenteestä hyödyttömän.

  Miksei sen sijaan, että pitää tähän käyttää rahaa niin pidetä aikaisemmat reitit, ehkä aavistuksen pienillä tarpeellisilla muutoksen pätkillä, ja tämä raha käytettäisiin siihen, että bussikaulustoa ja teitä korjattaisiin jo toimivilla reiteillä?
  Joudumme jo nyt maksamaan ihan törkeän hinnan matkoista liian lyhyellä vaihtoajalla.

  Emme halua maksaa kalliita lippuhintoja siitä, että tehdään kalliita muutoksia huonompaan. Opetelkaa ensin huolehtimaan, että reitit pysyy kunnossa nykyisillä linjoilla ja homma sujuu – ehkä siinä samalla opitte ohimennen, että miten joukkoliikenteen pitäisi palvella niitä jotka sitä tarvitsevat.

  Oikeasti. Älkää muuttako sellaisille reiteille mikä ajaa kaikki käyttäjät pois ja myöhemmin on pakko taas korjata, että busseja käytettäisiin tai lopetetaan koko bussiliikenne väittäen, ettei sillä ole käyttäjiä. Miksi tuhlata vain rahaa?

  1. Marjut kirjoitti:

   Jenna, olen tänään saanut kaupungin henkilöltä vahvistuksen epäilylleni siitä, että tämä uudistukseksi naamioitu suunnitelma on todellisuudessa huononnuksia ja säästötoimenpiteitä nykyiseen bussilinjaan. Vuonna 2011 on silloinen joukkoliikennelautakunta tehnyt päätöksen kustannustehokkuuden parantamisesta ja tässä on nyt sen tulos. Kaupunki tulee tulevaisuudessa tarjoamaan vähemmän joukkoliikennettä kaupungin reuna-alueille ja jättämään joitakin alueita täysin joukkoliikenteen ulkopuolelle. Samaan aikaan päättäjät ja virkamiehet puhuvat ympäristökaupungista ja ilmastoteoista ja patsastelevat EU:n Green Capital -kisassa. Näillä mennään.
   Että hienoa Lahti, todellinen ympäristöteko!!!

  2. Jenna kirjoitti:

   Marjut, Ei tule yllätyksenä.

   Ei täällä muutenkaan ole varaa asua missään päin lahtea kun vuokrat niin korkeat ja valmiiksi bussimaksut niin kalliit, että eivät kyllä säästä mitään. Tuolla rahalla kukaan ei bussilijoja jotka ei toimi seuraavaksi hajoavan kaluston lisäksi reiteiltään täysin typerät.
   Hieman epäilen, että yrittävät pakottaa ihmiset taas lisäautoilun lisäksi, jota on nyt jo liikaa, myös vuokraamaan uusista asunnosta kalliilla ja vuokra rahat menevät kaupungin johtajan yms. päättäjien pussiin.
   Paskin tässä on, että osa ihmistä saattaa menettää jopa työnsä tämän takia, koska kulkeminen tehdään vaikeaksi tai mahdottomaksi. Moni työpaikka ei nykypäivänä jousta yhtään.

   Ylipäätänsä Lahdessa on ollut aina sellainen asenne, että Käyttäkää autoa. Oletetaan, että kaikilla on rahaa ajokorttiin, autoon, taksiin ja se ei ole ongelma. Sen lisäksi, että liikenne valot tehdään autoilijoiden mukaan eikä esim. jalankulkijoiden joidenka päältä autoilija tässä kaupungissa tykkää hirveästi ajella – ja Lahti vain kannustaa, että ne joilla autoa ei ole niin menkää päältä vain.

   Olen asunut Lahdessa yli 10 vuotta ja käynyt Launeella n. 20 kertaa, koska se on ollut jo nut aina alue missä kannustetaan vain autoilijoita. Tämän muutoksen myötä jos Lahdessa haluat päästä liikkumaan minnekään kortittomat ja autottomat liftaamaan.

   En ihmettele jos ilmestyy jokin pimeällä rahalla toimiva bussiverkosto. Tienaisivat varmasti paremmin kuin jopa Lahden rehottavalla huumekaupalla.

  3. Marjut kirjoitti:

   Jenna, jep!

   Mutta koska tämän kaiken takana on loppupelissä vaaleilla valitut päättäjät, niin nyt kaikki vaan heitä kärventämään. Valtuusossa istuvien osoite on muotoa etunimi.sukunimi@lh.lahti.fi. Sieltä löytyvät nyt ne, jotka saisivat kertoa meille asukkaille sen, miksi kaupunkia mainostetaan ympäristökaupungiksi ja miksi ollaan olevinaan ilmastoasioissa edelläkävijöitä ja käytetään rahaa ilmastoimagon luomiseen, mutta samaan aikaan arjen teot puhuvat ihan muuta.
   Arjessa asukkaiden liikkumista joukkoliikenteen avulla vaikeutetaan ja ohjataan käyttämään omaa autoa. Aika sanattomaksi tämä touhu vetää!

 295. Kiksa kirjoitti:

  Palauttakaa 7 linja sille alkuperäiselle reitilleen. Rakensitte sitten uuden hienon päätepysäkinkin Loviisan radan lähelle Ämmälän kylälle ja sitten lopetitte/muutitte 7:n reitin. Ämmälän perukoillakin asuu ihan oikeita joukkoliikennettä käyttäviä ihmisiäkin lapsia, koululaisia, työssä käyviä ja eläkeläisiä. Sieltä on aika pitkä matka kävellä päivittäin jopa Vanhalle Orimattilan tielle saati sitten kauemmas.

 296. Lahti Green City? kirjoitti:

  Työmatkaliikenne tulee kärsimään Renkomäen päässä linjan 7 mahdollisesti korvautuessa numerolla 80 joka kulkisi VAIN KERRAN TUNNISSA (!) eikä viikonloppuina lainkaan!
  Tähän asti on päässyt ruhtinaallisesti 4 kertaa tunnissa töihin ja takaisin, vastaisuudessa vain kerran!

  Surkea esitys, varsinkin jos aiomme esiintyä erityisen vihreänä kaupunkina kuten ympäristökaupungin tavoitteiden toteuttamisen vuosina 2014-2025 on tavoite. Ympäristöystävällisen kaupungin tavoitteiden ratkaisut on jaettu kolmeen teemaan: 1) asuminen ja energia, 2) liikkuminen sekä 3) ympäristöosaaminen ja liiketoiminta. 
  Toimivat julkiset liikkumisvälineet ovat ympäristöteko, hoidetaan ne kuntoon ja asukkaita palveleviksi.

 297. Työmatkalainen kirjoitti:

  HALOO!!! Ketä näitä reittejä ja aikatauluja suunnittelee? Kannattaisi ensiksi varmaan ajella itse noita matkoja bussin kyydillä, ennen kuin ehdottaakaan muutoksia esim. linjalle 7. Haluatte ”vihreää kaupunkia”, mutta näillä suunnitelmilla saatte kulkea maskit naaman päällä jatkossa, jos toteutatte suunnitelmat. Lapset, nuoret, aikuiset ja vanhukset tarvitsevat toimivat bussilinjat jatkossakin vanhoilla hyvin koetuilla vuoroilla Renkomäestä. Pitäkää linja 7 samoilla aikatauluilla ja vuoroilla jatkossakin!

 298. sami kirjoitti:

  Renkomäki – Lahti
  Miksi vähennetään jo muutenkin huonosti kulkevia vuoroja alueelta jonne kaavoitetaan kokoajan lisää asuntoja?
  Nyt kulkee kaksi/neljä vuoroa tunnissa (7 ja 88/89), mutta ne vain menevät peräkkäin muutenkin. Mikä järki siinä on?? jos ”hiljaisella ajalla” myöhästyy peräkkäin ajavista vuoroista, niin sitten täytyy odottaa tunti ennenkuin seuraava vuoro(t) menee.

 299. Opiskelija kirjoitti:

  Eikö linja 13 tehty juuri uutta Lamkin campusta varten??? Nykyään on paljon parempi, kun 17 menee ruoriniemeen ja 13 campukselle. Niitä ei pidä yhdistää. Linjalla 13 kulkee paljon opiskelijoita, joita asuu mm. Ankkurin opiskelija-asunnoissa.

 300. Ämmäläntieltä kirjoitti:

  Tuntuu todella oudolta vähentää julkista liikennettä Orimattilankadulta, joka on pääväylä Renkomäestä keskustaan.
  Oletteko selvittäneet kuinka paljon ihmisiä asuu Orimattilankadun itäpuolella ja paljonko sinne on kaavoitettu tontteja?
  Uuden suunnitelman myötä näiden asukkaiden julkisen liikenteen palvelut huononevat rajusti.
  Voisiko nykyisten linjojen 7 ja 88/89 vuoroja suunnitella niin, että ajallisesti täydentäisivät toisiaan, sen sijaan että kulkevat lähes peräkanaa?
  Ämmäläntien pitäjälle, joka käsittääkseni ei ole Lahden kaupunki (koska kyseessä on paikallistie, ei katu), esittäisin kysymyksen mitä järkeä oli viime kesänä kaventaa tietä niin paljon, että vastaan tulevien autojen kohtaaminen muodostuu jonkimoiseksi ongelmaksi?
  Kaventamisen seurauksena tänä talvena on kummankin puolen ojista nostettu autoja ylös parikymmentä kappaletta!
  Ämmäläntielle rakennettiin uusi kääntöpaikka linja-autolle ja sitten päätettiin että linja 7 ei enää aja Ämmäläntielle.
  Orimattilankadulle on pitkä kävelymatka!
  Jos isolla bussikalustolla on hankalaa ajaa kavennettua Ämmäläntietä niin voisiko linjalle harkita ottaa käyttöön pienempää kalustoa?
  Ei tarve entiselle linjalle 7 ole mihinkään kadonnut!
  Jos julkinen liikenne unohtaa ihmisen, ihminen unohtaa julkisen liikenteen.

 301. Marjut V kirjoitti:

  Runkolinja 6 sekä 80/81

  Nämä suunnitelmat ovat selvästikin uudistuksen nimellä verhoiltuja, tarkoitushakuisia huononnuksia kaupungin reuna-alueiden joukkoliikenteeseen. Näiden ansiosta yhä useampi henkilö joutuu pakosta turvautumaan entistä enemmän yksityisautoiluun. Mikäli kuulemani pitää paikkaansa, se on ilmeisesti näiden suunnitelmien perimmäinen ideakin eli keskittää jatkossa joukkoliikenne vain keskusta-alueelle ja sen läheisyyteen – Porukka, joka on asettunut asumaan pois keskusta-alueelta, ei ansaitse käyttää joukkoliikennettä. Tästä ”vihreän” Lahden omasta ympäristöstrategiasta huolimatta yritän tässä nyt kuitenkin tuoda teille reunarupusakin näkökulman asiaan, nostaa esiin muutaman tärkeän pointin ja esittää lopussa muutaman korjausehdotuksen.

  1. vaikka olette sitä mieltä, että me emme ansaitse julkista liikennettä täällä Pasina, Pennala, Renkomäki/Ämmälä aluella, niin oletteko siinä samalla tulleet miettineeksi sitä, että alueella asuu paljon kouluikäsiä lapsia ja nuoria. He eivät saa ajokorttia, vaikka nykyinen tieliikennelaki onkin höllentänyt erityisajolupien myöntämistä.
  2. Alueen suuruudesta johtuen lasten ja nuorten koulumatkat Renksun ja Launeen kouluille sekä harrastuksiin ovat pitkiä, samoin on myös Pasina/Pennalasta Orimattilan suuntaan.
  3. Suomessa, myös Lahdessa, yleisesti molemmat vanhemmät käyvät töissä. Me emme elä amerikkalaisessa kotiäitiyhteiskunnassa, jossa mammat voivat kuskata tila-autoillaan lapsiaan kouluun ja harrastuksiin.
  4. Tutkimuksissa, asiantuntijoiden selvityksissä ja jopa Lahden kaupungin strategiassakin korostetaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia ja sitä, että kaikille pitäisi suoda mahdollisuus olla mukana jossain harrastustoiminnassa.

  -> kohdat 1.+2.+3.+4.= julkinen liikenne on erittäin tärkeä erityisesti lasten ja nuorten koulu- ja harrastusmatkojen vuoksi.

  5. Työmatkalaiset, joista moni jatkaa vielä Matkakeskukselta työmatkaansa junalla tai pikavuorolla ovat tietoisesti valinneet ilmastoystävällisen tavan ja olettaneet, että myös täältä reunalta pääsee joukkoliikenteen avulla työmatkalleen. Kaikissa perheissä ei haluta tai ei ole resursseja ostaa ja ylläpitää kahta autoa. Ilmastomuutosta vastaan kamppailevassa yhteiskunnassa näin ei pitäisi edes joutua tekemään. Mikäli kaupunki aidosti olisi
  Green, tämä ei olisi edes puheenaihe.
  6. Renkomäkeä on mainostettu mm. sillä, että täältä pääsee nopeasti moottoritielle ja työmatka esim. Helsinkiin omalla autolla on nopea. Nyt, kun suunnittelette joukkoliikenteen lähes täydellistä lopettamista täältä, joutuvat monet sellaiset perheet, joista yksi käy autolla Hesassa töissä ja loppperhe on käyttänyt busseja omiin kulkemisiinsa, aikamoiseen liriin, tai sitten on pakko hommata perheeseen se kakkosauto. Ja samaan aikaan, kun ilmasto yskii, Launeen autodiilerit kiittelee!
  6.Ämmälä ja Ämmäläntien varren asutus. Ei ole montaa vuotta siitä, kun kaupunki kaavoitti lisää asutusta Ämmäläntien varrelle. Tänne saatiin myös bussi, alkuun 1x/h, myöhemmin 2x/h, kunnes kaupungin välinpitämättömyyden vuoksi kyseinen tie joutui niin huonoon kuntoon, että siitä tuli liian vaarallinen busseille. Nyt ne perheet, jotka muuttivat alueelle, osa siinä uskossa, että lapsilla ja nuorilla on sujuva yhteys julkisilla kouluun ja harrastuksiin sekä takaisin kotiin, ovat aika ankeassa tilanteessa. Kaupungin poukkoilevat linjaukset, kaavoituksen ja joukkoliikenteen yhteensopimattomuus ja nämä uudet ympäristöstrategiat, joiden mukaan reuna-alueiden asukkaiden kuuluukin käyttää omia autojaan, aiheuttavat asukkaille todellista harmia.
  7. Alueella asuu myös iäkkäämpää väkeä, jotka eivät välttämättä aina halua käyttää omaa autoaan kaikkiin liikkumisiinsa. Lisäksi on myös ihmisiä, joille sairaudesta johtuen ei yksityisautoilu ole mahdollisuus.

  Syitä joukkoliikenteen tarpeelle löytyy varmasti useita muitakin, mutta nämä tulivat nyt mieleeni.

  Korjausehdotuksia:

  - Pidetään Orimattila-Pasina/Pennala-Renkomäki-keskusta bussi (oliko se uusi 81 vai 80) kulkemassa 2x/h vähintään aamuisin ja iltapäivisin ja illan ruuhka-aikoina palvelemassa alueen koululaisia, opiskelijoita ja työmatkalaisia. Annetaan viimeisen vuoron myös ajaa myöhemmin. Mikäli resurssit eivät riitä tai on tarvetta kustannustehotkkuuden nostoon, voidaan keskipävän hiljaiseen aikaan ja myöhemmin illalla ajaa vuoro 1x/h
  - Lisätään 1x/h vuoro muutamaksi tunniksi aamun ja illan ruuhka-aikaan suoraan Orimattilasta Uutta Orimattilantietä Lahteen.
  -Mikäli halutaan lisätä bussi palvelemaan Renkomäenväylän varrella asuvia (linja 6), tehdään siitä rengaslinja, joka samalla palvelisi kaikkia renkomäkeläisiä ja siten sen kustannustehokkuus ja käyttäjämäärät olisivat aivan varmasti riittävällä tasolla. Esimerkiksi tuo bussi voisi kulkea Renkomäenväylää kaupungista tultaessa ja Orimattilankatua kaupunkiin mennessä.
  -Lisätään pikkubussi ajamaan ainakin muutama tunti aamun ja iltapäivän/illan ruuhka-aikaan siten, että se voisi palvella nykyisen linja 7 varrella asuvia koululaisia, opiskelijoita ja työmatkalaisia.
  -uusi kehälinja 1, laitetaan kulkemaan siten, että se palvelisi suurempaa joukkoa alueen asukkaista kuin tuossa teidän suunnitelmassanne. Esim. edes siten, että se ajaisi nykyiseltä 7:n käännöspaikalta asti. Ehkä sille olisi parempikin aloituspaikka, mutta tämä tuli nyt mieleeni.
  - Nykytilanteen ongelma on ainakin se, että bussit ajavat liian lähekkäin eli lähes samaan aikaan ja peräkkäin. Kun uudistuksia teette, niin aikatauluttakaa linjat järkevämmin. Siitä jo saatte enemmän käyttäjiä/bussi.

  Varmasti monta muutakin ja parempaakin ehdotusta on, löydätte niitä varmaan noista muista kommenteista myös.

  Loppuun haluan vain todeta, että on todella ylimielistä ja omasta toimistokuplasta katsottuna itsekkäästi ajateltua sanoa, että ihmiset, jotka ovat muuttaneet kaupungin reuna-alueelle, ovat omatoimisesti valinneet yksityisautoilun. Toivon, että jalkautuisitten nyt niille alueille ja tutustuisitte niiden ihmisten arkitilanteeseen, joiden elämää olette sotkemassa. Pois toimistokuplasta todelliseen elämään!

  1. Jenna kirjoitti:

   Sen lisäksi monet eivät voi omatoimisesti valita paikan missä asua. Monella ei ole varaa asua kuin tietyillä alueilla kuska vuokrat yms. on niin prkleen kalliita. Joten autottomat köyhät sekä puolikuntoiset joutuu sellaisille alueille joista riistetään mahdollisuus päästä töihin yms.

   Pelkästään ei ole kyse nyt perheistä ja heidän lapsistaan. Kaikki tässä kärsivät. Ja eniten tosiaan ne joilla ei ole mahdollisuutta autoon ollenkaan. Olivat minkä ikäisiä hyvänsä.

  2. Marjut V kirjoitti:

   Lisähuomio tänään 12.3.2019 edelliseen listaukseeni:

   Paavolan uusi kampusalue tulee valmistumaan 2023-2024 ja jo nyt tiedetään varmuudella, että siellä ei tule olemaan riittävästi parkkipaikkoja. Kun nyt tällä suunnitelemallanne runkolinjauudistuksella vähennätte ja huononnatte niinkin suuren asuinalueen kuin Pasila+Pennala+Ämmälä+Renkomäki joukkoliikennettä, niin miettikää myös hieman pidemmälle tulevaisuuteen, vaikka sinne vuoteen 2024 asti. Tällä ed. mainitsemallani alueella asuu paljon nyt yläkouluikäisiä nuoria, joista varmasti iso joukko tulee opiskelemaan uudella Paavolan kampuksella. Nyt kun heidät seuraavien parin vuoden aikana siirretään mopo- ja kevytautoilijoiksi, suunnittelemanne joukkoliikennemotin vuoksi, niin aika kiva ongelma tulee syntymään.

   Yrittäkää nyt oikeesti tehdä yhteistyötä eri osastojen kanssa. Saattaa tulokseksi tulla huomattavasti toimivampia ratkaisuja, joilla jopa mahdollistettaisiin suuremmat asukasjoukot joukkoliikenteen käyttäjiksi.

  3. Mustatiainen kirjoitti:

   Marjut V, ehdotat, että Linja 6 ajaisi keskustaan mennessä Orimattilankatua ja Renkomäkeen tullessa Renkomäen väylää. Miten tässä ehdotuksessa Renkomäen väylän etelä-puolella asuvat pääsevät keskustaan päin? Kävelymatka Orimattilankadulle on 1,5 km.

 302. Laura Kuisma kirjoitti:

  Lahden Kaupungin tavoittena on ollut yksityisautoilun vähentäminen. Miten tämä toteutuu, kun Renkomäki/Ämmälä/Pennala -alueiden julkista liikennettä vähennetään ja pakotetaan siirtymään enemmän yksityisautoilun pariin?

  https://www.lahti.fi/palvelut/luonto-ja-ymparisto/citicap/p%C3%A4%C3%A4st%C3%B6kauppa

 303. Laura Kuisma kirjoitti:

  Jos Renkomäki/Ämmälä/Pennala -alueilla kulkee kerran tunnissa linja-auto, koululaiset joutuvat parhaimmillaan odottamaan koulupäivän jälkeen linja-autoa pysäkillä tunnin. Eli vähintään tunti koulupäivään lisää aikaa.

 304. Pirjo Äijälä nimim. PÄ kirjoitti:

  On hyvä erottaa Heinola-Orimattila omiksi vuoroikseen; aikataulutkin pysyvät paremmin kuosissaan. Sen sijaan moottoritielle kerran tunnissa menevä vuoro ei palvele Savontien varressa asuvia työmatkalaisia koululaisia eikä muitakaan kulkijoita.Moottoritien kautta hyvä vuoro olisi aamulla ja illalla junalla kulkijoille.Tielle 140 saisi olla vuoroja enemmän kuin kerran tunnissa ja kulku matkakeskuksen kautta, ei tarvis kannella matkalaukkuja pitkistä matkoista; näin eläkeläisenä ja ilman omaa autoa omaavana.

 305. Töihinkin pitäisi päästä kirjoitti:

  Nyt aikuisten oikeesti! Renkomäki/Ämmälä ym. linja 7 on täällä reagoinut ehdotuksiin! Toivottavasti luette huolella kaikki kommentit ja käytätte järkeä päätöksiä tehtäessä.

 306. Vihree citylle nauraa nyt kaikki kirjoitti:

  Onkohan arvon liikenneuudistuskomitea tutkinut mitkä linjat ovat ruuhka-aikoina täynnä ja mitkä ajavat vajaalla. Data ja bussikuskit ovat arvokkaita tietolähteitä uudistusta suunniteltaessa. Tosin jos bussit ovat täynnä ja matkustajat jätetään pysäkille niin sitä ette datasta löydä! Ai niin, tämän tarkoitushan ei ollutkaan parantaa palveluja.

 307. Heikki Penttilä kirjoitti:

  Lähtökohtaisesti RENKOMÄEN liikenne on kaupunkiliikennettä ja ORIMATTILAN lähiliikennettä. Iso ongelma tulee Renkomäessä, missä ruuhka-aikana täyteen ahdettu bussi kulkee Renkomäen tärkeintä katua ja varmasti menevät pysähtymättä ohi. Eli jos kerran tunnissa menee täysi bussi, niin eihän silloin Orimattilankadulta pääse ollenkaan kaupunkiin. Bussilla ei pääse Launeen kouluun kun se ajaa suorinta reittiä kaupunkiin. Toiseksi: jos joka kilpailutuskierroksella muutetaan linjanumeroita, saadaan matkustajat aivan sekaisin. Itse näkisin, että linja 8 METSÄMAALTA palautettaisiin takaisin RENKOMÄKEEN. Aikataulullisesti kaikkein toimivin linja. Linja 7 Renkomäenväylää ja 8 Orimattilankatua Näkkimistön päätepysäkille.

 308. Lololol kirjoitti:
 309. Kaisa kirjoitti:

  Vielä huononee Renkomäen vuorot; on jo kohta 2v jouduttu viemään aamuisin autolla Launeelle kouluun, sillä aamun bussit ovat käytäviä myöten täynnä, ja ne ajavat Orimattilankadun pysäkiltä pysähtymättä ohi, sillä myös seisomapaikat koko bussin mitalta ovat täynnä. Vain takaisin päin Laune-Renkomäki on julkinen liikenne toimivaa. Yksityisautoilu onneksi toimii joka aamu.

 310. Anna kirjoitti:

  Ei toimi, mäntsäläntien reitin poistaminen on aivan älytön idea? Miksei asuinalueelle menisi bussia, jonne jo valmiiksi menee paljon ihmisiä!
  Toinen huono; Hollolan reitit????? Minne kaikki tarpeellinen jää??
  Huono, huono idea !!

  1. Eläkeläinen kirjoitti:

   Meneehän Mäntsäläntielle bussi nro 13.

 311. Vihree citylle nauraa nyt kaikki kirjoitti:

  Epävirallisen mutta luotettavan tietolähteen mukaan yksityisautoilu halutaan keinotekoisesti ruuhkauttaa Lahden keskustassa jotta saadaan tietullit käyttöön ruuhkien hillitsemiseksi. Tämä suuntaus on jo Helsingissä julkinen uutinen.
  Vesijärvenkadun tukkiminen on merkittävin osa tätä suunnitelmaa.

  1. Vihree citylle nauraa nyt kaikki kirjoitti:

   Faktat tässä, lähde: viisykkonen.fi ja muut mediat
   ”Liikenne -ja viestintäministeriön tilaamassa raportissa selvitettiin, miten Suomessa päästäisiin hiilettömään liikenteeseen.
   Työryhmä on listannut useita keinoja. Yhtenä niistä on tiemaksujen eli usein tietulleiksi kutsuttujen maksujen käyttöönotto, joka pitäisi tehdä mahdollisimman pian, ei yksistään Helsingin seudulla, vaan kaikissa suuremmissa kaupungeissa.”

   Tällä on kiire koska sähköautoilu vie perusteet tietullien käyttöönotolle.
   Helsingin seudun liikenne HSL tätä voimakkaasti edistää ja siellä varsinkin Kokoomus.
   Nyt kannatta olla oikeasti tarkkana ketä vaaleissa äänestää.

 312. Riikka kirjoitti:

  Miten työmatka kulkeminen Luhdan toimistolle Renkomäkeen onnistuu jatkossa?
  Kuljen aamuisin junalla IC 102 – Lahdessa 6.47 (nyt bussi 7 lähtee matkakeskukselta 7.18) ja iltapäivällä IC 7 – Lahdesta 16.13 (nyt bussi 7 Renkomäestä lähtee 15.35). Nämä tämänhetkiset bussivuorot ovat vielä inhimilliset, mutta kulkeminen juniin merkittävästi jatkossa?
  Jos uusi bussi Orimattila-Lahti kulkee vain kerran tunnissa, miten sen kulkuaika määrittyy?
  Onko bussi 6 ajateltu lisäpysäkkiä Lakkitehtaantien ja Kuusiniityn välille, jotta kävely Luhdan toimistolle olisi alle 20min?

 313. Eläkeläinen kirjoitti:

  Eikö linja 13. voisi saada ajamaan sunnuntaisinkin useammin, kuin tunnin välein.

 314. Renkomäkeläinen kirjoitti:

  Uusi suunnitelma on epätasa-arvoinen Renkomäen alueen asukkaille. Renkomäki on laaja alue ja asukkaita on paljon. Koululaisille sekä huonommin liikkuville (ikäihmiset, pikkulapset) uusi reitti tuo aivan liian pitkän matkan linja-autopysäkille. Tällä suunnitelmalla Lahti ei edistä asemaansa Vihreänä kaupunkina, vaan lisää yksityisautoilua. Tulee huomioida myös liikenne Luhdan tornitalossa työskentelevien osalta; mikäli bussiyhteys on huono, lisääntyy oman auton käyttö.
  Entinen linja huomioi aluetta paremmin reunoja myöten kulkiessaan Orimattilankadulta Renkomäenväylälle ja siitä Luhdan korttelin ohi.

  1. Jussi S kirjoitti:

   niiku mutku… uuden ehdotuksen mukaan vältyttäisiin ajamasta suurella bussilla Renkomäen kapeita tonttikatuja.

 315. Renkomäki kirjoitti:

  Hei! Miettikääs nyt uudestaan Renkomäen uusia bussilinjoja. Kuinka koululaisetkin pääsevät kulkemaan kouluun jos orimattilankatua kulkee bussit tunnin välein ja renkomäen väylälle on matkaa toista kilometriä.
  Lakkitehtaantie on todella kapea bussille, lisäksi orimattilankadun päässä on jyrkkä ylämäki sekä paljon lapsia ja koululaisia.
  Itse olen ajatellut että renkomäki kasvavana alueena saisi paremmin toimivat julkiset yhteydet että yksityisautoilu vähenisi, mutta taisin olla väärässä.

 316. Tapio Laine kirjoitti:

  Hei!
  Kuljen Orimattilassa töissä yleensä autolla, mutta kulkisin bussilla enemmän, jos aamuvuorot olisivat tiheämmät. Toiveeni bussin saapumisajaksi Olaan on n.7.40. Tällöin aamuvuoroon ehtii reilusti ja täysinäinen kouluvuoro myös väljentyisi.

  Harmi että osa busseista kulkee suoraan asemalle. Parempi olisi jos kiertäisivät sieltä ”takaa” asemalle, mutta ehkä parempi näin jos vuoroväli tiheytyy.

  Vielä kun saisi Sopenkorven suunnasta aamulla kunnon yhteysvuoron asemalle Orimattilan linjalle, niin maailma olisi täydellinen. Tätä odotellessa hyvää kevään jatkoa. Kiitos

 317. Leena Aalto kirjoitti:

  Esitys bussin nro 31 reitin muuttamisesta pois Mäntsäläntieltä on käsittämätön suorastaan järkyttävä.Mäntsäläntien varrella ja tuntumassa on 5-6 sosiaali ja terveysalan laitosta mm.lastensuojelun yksikkö,ensikoti,kehitysvammaisten yksiköitä ja Salinkallion koulu ja tiivis omakoti asutus.Monille näissä laitoksissa työskenteleville ja asuville bussi nro 31 on välttämätön liikkumisen kannalta.Jos iltavuorosta täytyy vielä lähteä etsimään pysäkkiä jostain Launeenkadulta asti tai esim.lastensuojelulaitoksen lasten aamuisin kouluun lähtiessä, menee aivan liian hankalaksi.Myös kehtiysvammaislaitosten asukkaille jotka käyttävät bussia muutos olisi liian haasteellinen.Ehdottomasti bussi nro 31 reitti on pidettävä Mäntsäläntiellä.Jos nopeutusta haetaan muuttakaa reitti palaamaan keskustaan Kaarikadun kautta siinä jäisi muutamat liikennevalot pois.Aikataulu muutos olisi ainoa toivottava muutos bussin nro 31 suhteen.Aikataulun voisi palauttaa ennalleen iltaisin eli lähtemään Myyntimiehen kadulta 10 vaille ja 20 yli.Olisi iltavuorossa töitä tekeville inhimillisempi.

  1. Eläkeläinen kirjoitti:

   Ettekö Te näe,että bussi 13. kulkee Mäntsäläntien kautta!

 318. Leena Aalto kirjoitti:

  Nimerkille eläkeläinen. Kannattaisi tutustua aikatauluihin ennenkuin kommentoi Ei muutama vuoro päivässä riitä kaksivuorotyötä 7 pvää viikossa tekeville.Ja aikamoinen matka Mäntsäläntien toisesta päästä esim.iltavuorossa lähteä kävelemään Launeenkadulle tai Tapparakadulle siinä on pian keskiyö ennenkuin ehtii kotionsa jos enää jatkoyhteyksiäkään on olemassa.

  1. Eläkeläinen kirjoitti:

   Onhan siihen esiteety lisää vuoroja!

 319. Yksi näkemys Renkomäestä kirjoitti:

  Mustatiaisenkadulla asuvana pidän huomattavana parannuksena sitä, että bussireitti tulee jatkossa kulkemaan Renkomäen väylää aina Arometsänkadulle asti. Nykyisellään Mustatiaisenkadun periltä on lähes kilometrin kävely lähimmälle pysäkille. Toivottavasti siis myös pysäkki asemoidaan tuohon Renkomäen väylän Arometsänkaduksi muuttuvaan mutkaan, jotta linjasta todella on aito hyöty. Mustatiaisenkadulla taitaa joka ikisessä taloudessa olla tällä hetkellä kaksi autoa. Jos Green City haluaa aktivoida asukkaitaan käymään päästökauppaa esim. yksityisautoista luopumalla, tulee linjoja ajaa riittävän usein rittävän läheltä. Kaikilla ei toki pysäkki voi oman kodin edessä olla, se on selvää, mutta tuosta mainitsemastani mutkan pysäkistä hyötyisi ainakin koko Mustatiaisenkatu. Käveltävää kadun periltä olisi edelleen, mutta huomattavasti nykyistä vähemmän. Kiitos jos tämä huomioidaan!

  1. Mustatiainen kirjoitti:

   Tästä täysin samaa mieltä. Mustatiaisenkatu tuntuu olevan kaupungin suunnitelmissa musta piste, jota ei tarvitse huomioida. Esimerkkinä leikkipuistot, bussiliikenne yms.

 320. Henna kirjoitti:

  Linjan 6 Renkomäen osuus voisi kiertää joko meno- tai tulolinjan Orimattilantien kautta lakkitehtaan tielle saakka. Reittiaika ei varmasti muuttuisi oleellisesti, mutta palvelisi huomattavasti paremmin myös Renkomäen pohjoisosan asukkaita, joille tämä suunnitelma jättäisi nyt ihan onnettomat kulkuyhteydet. Toivottavasti linjojen aikatauluissa huomioidaan Helsingissä töissä kulkevat, eli ainakin aamuvuoroissa olisi huomioitu kaukojunien lähtöaikataulut asemille.

 321. työmatkalainen kirjoitti:

  Renkomäen bussi aamulla aikaisin täytyy säilyttää, etenkin esimmäinen klo. 5:15 , pitäisi päästä töihin ja ei ole autoa käytössä. Millä sitten kulkisin, on vähän liian pitkä kävellä aamulla töihin ja ei ole mahdollista hankkia toista autoa perheeseen. Samoin koululaisvuorot enemmän kuin yksi tunnissa aamulla iltapäivällä on paljon koululaisia menossa Launeen koululle.

 322. Jussi Salmela kirjoitti:

  Ehdottomasti kannatettavaa että Runkolinja 6 Ahtiala – Renkomäki isot bussit poissa kapeilta tonttiteiltä. Hyvä!

 323. Merja Åkerlind kirjoitti:

  Miksi niin monet linjat on suunniteltu kiertämään matkakeskus kaukaa. Kun Lahteen saatiin sellainen pitkän porun jälkeen, kannattaisi eri liikennejärjestelmille rakentaa liittymispisteitä. Omalle perheelleni on nykyinen linja 2 tarjonnut kätevän yhteyden Tapparakadulta Matkakeskukseen, mutta suunnitelmista en vastaavaa enää löytänyt.
  Aie tuntuu kummalliselta varsinkin siksi, että nykyisen linja 2:n varrelle on viimeisten 10 vuoden aikana rakennettu satoja – ellei tuhansia – uusia asuntoja ja lisää on tulossa muun muassa Hennalaan. Harkitkaa vielä, kiitos!

 324. Essi kirjoitti:

  Renkomäen bussivuoro ei voi kulkea lakkitehtaantietä ! Tie on todella kapea , siinä on todella tiukka mutka bussille päiväkodin vieressä ja talvi aikaan bussit eivät tule pääsemään orimattilankadulle nousevaa mäkeä ylös. Jos tätä yrittää niin pitää toivoa ettei muuta liikennettä tai kouluun meneviä lapsia ole liikkeellä koska jos risteävää liikennettä on niin mäen päälle ei voi pysähtyä. Se on sitten joko liu’uttava mäkeä takaisin alas tai rynniä kävelytien käyttäjien ”päältä” ja muusta liikenteestä piittaamatta. Alaspäin valuttaminenkaan ei oikein olisi sopivaa koska siellä on suojatie josta pikku koululaiset pääsevät kouluun. Eli suomeksi ihan tappo hommaa yrittää bussin kulkea tuosta talvi aikaan. Keskustasta tullessa reitti suoraan renkomäenväylälle ja keskustaanpäin mennessä orimattilankatua kiitos !

  1. Jussi S kirjoitti:

   Lienee tuo Lakkitehtaan kautta kulkeva linja 6:n reitti juuri päiväkotiin kulkemista varten.

 325. Sasu Sihvonen kirjoitti:

  LSL-runkolinjastosuunnitelma
  Huomioita ja ehdotuksia / Sasu Sihvonen

  Linja 1:
  - suurin piirtein ok
  - linjassa runsaasti matkustajia tiheämpi vuoroväli kuin 20 min tai linja ajettava ”telibussilla”
  - ruuhka-aikaan lisälähtöjä linjalle?
  - pitäisikö sittenkin ajaa Kiekkoistenkadun-Kärpäsenkadun kautta: Riihelän linja voi kuormittua entisestään!

  Linja 2:
  - suurin piirtein ok
  - pitäisikö linjan ajaa kuitenkin Launeenkadun kautta?
  KOSKA: Launeenkadun varrella mm. SOL-areena, keilahalli ja kaupallista palvelua, jonne pitäisi päästä Pohjois-Lahdesta suoraan ja Liipolan suunnasta ennen kaikkea
  - vähintäänkin tarvitaan lisäpysäkki ”Kauppa-Launeen” ja ”Huovilankadun” pysäkkien välille (esim. Linjakadun kohdalle); nyt pysäkkien välinen etäisyys yli 1000 m!

  Linja 3:
  - suurin piirtein ok; lisää ja nopeuttaa liikkumista Nastolasta
  - Villähteen palveleminen: bussi voisi pysähtyä Villähteen kohdalla P-paikalla (Lähde-Grillin kohta)

  Linja 4:
  - suurin piirtein ok
  - Mäntsäläntien puoleinen Laune jää kyllä jonkinlaiseen joukkoliikennepaitsioon…

  Linja 5:
  - sunnuntaisin Hiekkanummelle 2 vaunua tunnissa; 1 vaunu Viuhaan!
  - tai sitten sunnuntaisin linja 6 voisi hyvin lähteä Hiekkanummesta!

  Linjat 6, 8 ja 13 UUSIKSI! Eniten ongelmia näissä linjoissa!

  Muutosehdotukseni lyhyesti näin:

  ”Linja 6”: Herrasmanni – Kaukkari – Tonttila – Kauppatori – Matkakeskus – Kaarikatu – Keijupuisto – Hennala – Metsä-Pietilä

  ”Linja 8”: Karisto – Möysä – Matkakeskus – Kauppatori – Mytäjäinen – (Tornator) – Keijupuisto – Laune – Metsä-Hennala / Jokimaa

  ”Linja 13”: Renkomäki – Venetsia – Laune – Matkakeskus – Tori – Ruoriniemi

  ”Linja 6” muutosehdotukset tarkemmin:

  Ahtialan pää ok (jos linja synkronoidaan Tonttilan osalta fiksusti linjan 7 kanssa), mutta toinen pää voisi kulkea NYKYISEN LINJAN 2 reittiä eli näin Uudenmaankatu – Huovilankatu – Kaarikatu – Tapparakatu (sekä mahdollisesti vielä näin – Helsingintie – Tornatorinkatu – Rykmentinkatu – ) – Hennalankatu.

  Perustelu: Näin Kaarikatu ei jäisi katvealueeksi joukkoliikenteellisesti – taas kerran; Kaarikadun alkupäähän rakennettu viimevuosina uusia kerrostaloja ja vanhusten palveluasuntola; lisäksi Keijupuistoon lisää liikennettä (muuten Keijupuisto jäisi jokimaan linjan 13 varaan = 2 x tunnissa). Keijupuiston väestörikas lähiö on nyt ehdotetun runkolinjasuunnitelman isoja häviäjiä Kaarikadun ohella.

  ”Linja 8” muutosehdotukset tarkemmin:

  ”Linja 8” vastaavasti muuttuisi niin, että kulkisin ehdotettua linjan 13 reittiä, mutta niin että Kauppatorilta linja ajaisikin Hollolan kadun kautta (ja mahdollisesti Tornatorin kautta = Tornatorinkatu – Rykmentinkatu – Hennalankatu) – Tapparakatu – Mäntsäläntie – Jokimaa/Metsä-Hennala

  Perustelu: Näin Tapparakadun varren – Hennala/Keijupuisto – asutusalueiden palvelutaso säilyisi. Aikataulut rakennettava sillä tavalla, että Keijupuiston kohdalta bussit (6 ja 8) menevät tasaisin välein keskustaan.

  ”Linja 13” muutosehdotukset tarkemmin:

  - ”Linja 13” voisi kulkea Ruoriniemen pään kuten ehdotettu. Toisessa päässä linja ajaisikin Kauppatorilta Matkakeskuksen kautta Renkomäkeen.

  - Reittimuutos ehdotus: päätepysäkki Renkomäessä Hovinlehdonkadun ja Renkomäen väylän risteykseen liikenneympyrään (ei tarvitsisi rakentaa kallista kääntöpaikkaa  vrt. Ämmäläntien turhaksi jäänyt päätepysäkki). Linja ajaisikin Renkomäenväylää (kai se nyt rakennetaan ennen linjan liikennöintiä?) Orimattilankadulle ja siitä edelleen kohti keskustaa kuten ehdotettu linja 6.

  - Tämän Renkomäen linjan aikataulu olisi synkronoitava linjan 81 aikataulun kanssa siten, että Renkomäestä pääsisi tasaisesti 2-3 kertaa tunnissa keskustaan. Linja 81:n pitäisi ehdottomasti ajaa vastaisuudessakin Ajokadun kautta, koska Renkomäestä mennään kouluun 6. luokalta alkaen pääsääntöisesti Launeen kouluun!

  Linjat 7 ja Linja 9 – Jalkarannan suunta

  Runkolinjaehdotuksen ongelmia:
  Suuri osa Jalkarannan suunnan matkustajista nousee kyytiin Kankolassa Sarvikadun pysäkiltä (ympärillä paljon kerrostaloasutusta), nyt ehdotetussa mallissa tämän alueen palvelutaso laskemassa selvästi. Vastaavasti Tapanilan omakotialueella olisi enemmän joukkoliikennepalvelua kuin tiheään asutussa Kankolassa!

  Muutamia muutosehdotuksia:

  - Linja 9: Nastolan suunta OK; aikataulu mietittävä tarkkaan linjan 3 kanssa!

  - Linja 9: PHKS / Tapanila-suunnassa seuraava muutosehdotus:
  Linja 9 ajaisikin näin: PHKS – Sammalsuonkatu – Tarjantie – Metsärinteenkatu – Jalkarannantie – Kartanonkatu – Vapari – Kauppatori – Nastola

  - Linja ”7a” (2 x tunnissa) Kiikkula – Jalkarannantie – Svinhufvudinkatu – Paasikivenkatu – Vapari – Kauppatori – Tonttila (Järvenpäänkatu)

  - Linja ”7R” (1 x tunnissa) Rautakankankare – Jalkarannantie – Svinhufvudinkatu – Paasikivenkatu – Vapari – Kauppatori – Tonttila (Ala-Tonttilankatu)

  - Linja ”7K” (1 x tunnissa) Korpikankare – Mäkirinteenkatu – Tarjantie –Sammalsuonkatu – Tapanilankatu – Jalkarannantie – Svinhufvudinkatu – Paasikivenkatu – Vapari – Kauppatori – Tonttila (Ala-Tonttilankatu)

  Näin Karhunkadun – Korpikankareen alueet eivät jäisi joukkoliikennepaitsioon. Lisäksi Urheilukeskus – Ammattikoulu saisi tiheämmän ja joukkoliikenteen. LASSI-linjat voisi suunnata muualle. Jalmaria (Tarjantie) palvelisi linjat 9 ja 7k.

  Linja 10

  Linja on pahasti ”epätasapainossa”: Linjan Riihelän-Kärpäsen pää tulee kuormittumaan selvästi enemmän kuin Saksalan pää. Riihelän – Kärpäsen päässä varmuudella paljon enemmän liikennöintitarvetta kuin Saksalan päässä (tällä hetkellä Jalkaranta-Liipola linja 1 samassa tilanteessa)
  = Alipalvelu Riihelä-Kärpäsessä ja ylipalvelu Saksalassa

  - Linjaa olisi ajettava ”teliautolla” (kuten nykyistä linjaa 21)

  - Linjan pitäisi kulkea myöhempään iltaisin kuin 22.30 varsinkin Riihelän suuntaan!

  - Lisäpysäkit tarvitaan Uudenmaankadulle (Linjakatu) sekä Kerinkallioon ”KauppaLauneen” ja Kerintien/Nikkarinkadun välille (Ajokadun alkupää?). Samat syyt kuin Liipolan linjassa = linja 5

  LASSI 18-19 / KAARIKATU
  - Jos Kaarikadun liikennettä päädytään heikentämään ehdotetusti – tilannetta voisi korjata siten, että molemmat LASSI-linjat ajaisivatkin Asemantaustan ympäri: näin ollen Kaarikadulta pääsisi Keskustaan 2 kertaa tunnissa; lisäksi jompikumpi LASSI-linja voisi ajaa myös sunnuntaisin

  - HUOM! Ehdotettu Nikkilän linja nro. 12 voisi myös ajaa Tapparakadun-Kaarikadun kautta – jos siis Kaarikadulle ei voida jostain syystä liikennöidä ”runkolinjalla”

  - HUOM! Omassa ehdotuksessani Urheilukeskusta palvelisi Jalkarantaan liikennöivä linja 7

  Lisäksi viikonlopun myöhäisiltaan olisi tosiaan suunniteltava linjat joikaiseen ilmansuuntaan ei ainoastaan Ahtialaan ja Hollolaan kuten nykyään!

  1. Eläkeläinen kirjoitti:

   Kyllä tuo linja 13. on hyvä Mäntsäläntielle, siinä hoituu omakotialueet päiväkodit,seurakuntatalojen tarvitsijat ja koulu.Tuo Okeroinen ja Metsäpekkala tulee juuri näin heille linjaksi.

 326. Antti Holopainen kirjoitti:

  Kyllä renkomäen palvelutaso tulee voida säilyttää vähintäänkin nykyisellä tasolla jos ei jopa hieman parempana. Vkloppuna vika bussi torilta meille päin klo 0:00 ja sunnuntain aloitus esim klo 8:00

 327. Heikki Penttilä kirjoitti:

  Ehdotukseni:
  Linja 1 Joutjärvi – Kiikkula
  Linja 2 Viuha – Jalkaranta
  Linja 3 Hiekkanummi – Tiilijärvi
  Linja 4 Nastola – Tiilikangas
  Linja 5 Hörölä – Liipola
  Linja 6 Riihelä – Liipola
  Linja 7 Metsä-Hennala – Karisto
  Linja 8 Metsämaa – Renkomäki
  Linja 9 Karjusaari – Saksala
  Linja 10 Soltti – Myyntimiehenkatu
  Linja 11 Herrasmanni – Renkomäki
  Linja 12 Ala-Okeroinen – Ruoriniemi
  Linja 13 Nikkilä – LAMK – Mukkula
  Linja 14 Uusikylä – PHKS
  Linja 15 Metsäkangas – Mukkula
  Linja 16 Patomäki – Vipusenkatu
  Linja 17 Nastola – Kytölä,Järventausta
  Linja 18 Tori – Kiveriö
  Linja 19 Tori – Pyhätön
  Linja 20 Mukkula – Karisma – Renkomäki
  Linja 21 Renkomäki – PHKS
  Linja 22 Lahti – Messilä – Hollola kk
  Linja 23 Lahti – Salpakangas – Hollola kk
  Linja 24 Mäkelä – Hiekkanummi – PHKS

  1. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Korjaus:

   Linja 7 Metsä-Pietilä – Karisto

 328. Terhi Sandberg kirjoitti:

  Tapparakadun vuoroväli vähenee 3krt tunti 1krt tunti. Aluella asuu paljon lapsiperheitä ja vanhuksia sekä keskusta-alueen työläisiä, joille lyhyempi vuoroväli (nykyiset 2 ja 31) ovat välttämättömyys! ei mahdu kaikki rollat ja vaunut kyytiin jos vaan kerran tunnissa pääsee keskustaan!

 329. Heikki Penttilä kirjoitti:

  Runkolinjasuunnitelman mukaan RUORINIEMI – ALA-OKEROINEN KULKEE 60 min. vuorovälein ja RUORINIEMI – METSÄ-HENNALA 60 min. vuorovälein, eli – TAPPARAKATU – MÄNTSÄLÄNTIE – kohdalla kaksi kertaa tunnissa, 30 min. vuoroväli.
  Tämä on mainittu suunnitelmassa.

  1. Terhi Sandberg kirjoitti:

   oliko tämä siis linja 13 joka kulkee harvennetuin vuorovälein 60min? sellaisen löysin suunnitelmasta, 30min välein kulkevaa en.

  2. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Suunnitelmassa VE 1 on kaksi kohtaa, toinen 13 ALA-OKEROINEN – RUORINIEMI 60 min. ja toinen 13 METSÄ-HENNALA – RUORINIEMI 60 min

   Samalla tavalla on KARJUSAARI – LIIPOLA ja SOLTTI – LIIPOLA, linja JOUTJÄRVI – KIIKKULA ja TONTTILA – RAUTAKANKARE. Sekä NASTOLA – PHKS ja UUSIKYLÄ – PHKS.

 330. SK kirjoitti:

  Eteläisen Lahden kohdalla on tärkeää ottaa huomioon, että Launeelle rakentuu iso monitoimitalo ja myös Renkomäkeen on sellainen tulossa. Launeelle tulee taloon päiväkoti, iso koulu ja nuorisotalo. Toimintaa on aikaisesta aamusta iltaan, kulkijoita pikkulapsiperheistä nuorisoon + työntekijät. Ajokatua pitkin ei uusissa suunnitelmissa tule riittävästi busseja. Nyt tilanne on kohtuullinen, ainoastaan aikataulut ovat aika päällekkäiset ja koululaiset Renkomäestä eivät tosiaan aina mahdu busseihin.

  Ajokadulle ei myöskään tule pohjois-Lahdesta yhtään suoraa linjaa. Nykyinen 88-89z toimii loistavasti ja sillä on nopea reitti Lahdenkatu-Tori-matkakeskus-Uudenmaankatu-Ajokatu. Tämän todellakin toivoisin säilyvän! Siihen en ota kantaa, miten linja toimii Heinolan ja Orimattilan päässä, mutta Lahden sisällä harvoin näkee näin sujuvaa ja nopeaa reittiä!

 331. Matti kirjoitti:

  Keijupuiston hyvät kulkuyhteydet pidettävä kuten nyt kakkonen ja 31

 332. Sk kirjoitti:

  Yksi linja voisi mennä 89z tyyppisesti Heinlammintieltä Renkomäkeen. Linjan varrella olisi päiväkoteja, Salpauksen Vipusenkadun kampus, Kivimaan koulu, Yhteiskoulu, tori, matkakeskus, Launeen marketit ja tulevat monitoimitalot.

 333. AK kirjoitti:

  Jääkö suora yhteys Hollolasta Nastolaan pois? Nyt ollut viime vuodet niin hyvä kulkea töihin, kun ei ole tarvinnut vaihtaa bussia. Vaikka matka kestääkin kuntakeskuksesta rakokiveen yli tunnin… Jos tuohon aikaan pitää jatkossa vielä taas lisätä vaihto, niin eipä kyllä yhtään houkuttele kulkea bussilla. Jo nyt pitää lähteä klo 6 jälkeen ja kotiin ehtii vasta klo 17 jälkeen. (Eikä matkaa kuitenkaan ole kuin jotain 30km.) Ei siihen työpäivään halua yhtään enempää pituutta.

 334. Orimattilasta/Lahdesta/Nastolasta Heinolaan opiskelemaan kirjoitti:

  Muutos jakaa kahteen osaan Orimattilasta Heinolaan on huono. Vierumäelle menee opiskelijoita varmasti Orimattilasta, sen varrelta, lahdesta jne ja myös Heinolaan. Nyt muutoksen myötä bussia joutuu vaihtelemaan kumpaankin suuntaan kun nykyisellä tyylillä voit istua, vaikka opiskella tai vaikka nukkua koko matkan sen sijaan että tarvitsee matkakeskuksessa vaihtaa kulkuneuvoa. Järjetön muutos 16v nuoren koulutien alkuun ja myös vanhemmillekkin ketkä etelän suunnasta Heinolaan menee opiskelemaan

 335. ML kirjoitti:

  Niinkuin on jo aikaisemmin mainittu, miksi lähteä muokkaamaan koko systeemiä, kun voisi keskittyä vaan niihin muutamaan ongelmaan, joita on ilmoitettu. Onko työt loppunut kesken vai mikä on?

 336. Noora Leinonen kirjoitti:

  Toivottavasti Paimelaan pääsee jatkossakin. Viikonloppuna olisi myös mukava päästä edes pari kertaa päivässä edestakaisin.

 337. JiiJii kirjoitti:

  Meinaatte sitten tuoda lisää raskasta liikennettä muutenkin ahtaalle kadulle. Mikä vimma on tuoda pientaloalueen läpi lisää linja-autoja, kun vieressä kulkee ”kokoomakatu” (Sammalsuonkatu) Oletteko käyneet talvella katsomassa, kun LSL:een bussit jäävät Tapanilankadun mäkeen kiinni, kun linja-autot eivät mahdu väistämään toisiaan. Henkilöautot väistävät pihaliittymiin jne. Risteysalueelle ei mahdu muu liikenne kääntymään, kun bussit tukkii tienoon. Laittakaa bussit ajamaan Jalkaranta-Mäkirinteenkatu-Tarjantie, jos ei tien hoito saa pidettyä Sammalsuonkadun mäkeä siinä kunnossa, että siitä bussit pääsee kulkemaan. Sama linja palvelisi sekä Jalmaria ja ”päksiä” Luonnollisesti miellä kaikilla on omat intressit, mutta äkki laskettua päivittäin Tapanilankadun läpi painelee liki sata busaa, kun Nastolan 9 saadaan sekaan. Lisäksi kadun varressa taitaa olla 1-2 pysäkki, jotka vois poistaa kokonaan ja laittaa porukan kävelemään Jalkarannantien tai Sammalsuonkadun pysäkeille, tulee tollaset hurjat pari kolmesataa metriä lisä kävelyä. Eikös tavoite ole rauhoittaa pientaloalueita ja siirtää linjat sinne missä ne palvelee oikeasti?.

 338. Auli kirjoitti:

  Toivottavasti Ajokautua Launeen koulun ohi keskustaan menevän linjan tiheys kasvaisi. Ikävää jos bussivuorot tippuvat puoleen, jos orimattilan kautta kulkeva linja ei enää kulje Launeen koulun ohi.

 339. Juhonkatu 1:n asukkaat kirjoitti:

  Tutkimme taloyhtiön joukolla uusia runkolinjauksia ja huomasimme, että kun tällä hetkellä Tapparakadulta pääsee bussilla sujuvasti kolme kertaa tunnissa matkakeskuksen kautta keskustaan, niin tulevissa linjauksissa tämä on vähennetty yhteen kertaan.
  Alue on kehittyvä ja uusiakin asuntoja on rakennettu. On hyvin luultavaa, että tulevaisuudessa alueella asuu paljon nykyistä enemmän lapsiperheitä ja vanhuksia. Yhden kerran tunnissa kulkeva bussi ei tule riittämään heidän tarpeisiinsä.
  Yhteen bussiin ei mahdu monia lastenrattaita tai rollaattoreja, joten suuri osa bussia käyttävistä vanhuksista ja lapsiperheistä ei tule mahtumaan tuohon kerran tunnissa kulkevaan bussiin.
  Toiveemme on, että myös tämä alueen linjasto säilyy sellaisena, että vuorovälit keskustaan eivät harvene kohtuuttomasti kuten nyt näyttää. Vuorovälien ennallaan pitäminen vähentää alueen yksityisautoilun painetta ja täyttää Lahden green city -tavoitteen.
  Sujuva ja tarpeeksi usein kulkeva joukkoliikenne Tapparakadulta
  keskusta-alueelle on välttämättömyys!

  1. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Suunnitelmasta käy hyvin selville, että ehdotettu linja 13 RUORINIEMI – ALA-OKEROINEN ajaa kerran tunnissa, ( vaikkapa 06:00 )
   Ja toinen RUORINIEMI – METSÄ-HENNALA ( 06:30 )
   Eikö silloin bussi 13 kulje kaksi kertaa tunnissa.
   Kuitenkin olen sitä mieltä, että KEIJUPUISTON asukasmäärään nähden liian harvoin.

  2. Eläkeläinen kirjoitti:

   Linja 13. on hyvä suunnitelma,mutta onko tosiaan niin,että
   Keijupuistoon tulee liian harvoin ja samoi sunnuntaisin vai yksi tunnissa.

  3. Minä kirjoitti:

   Nykyinen linja 2, joka kulkee mm. Tapparakatua, aloittaa aamuisin 5.25, jolloin ehtii esim. Helsinkiin menevään Z-junaan. Uusi linja 13 aloittaisi vasta klo 6, jolloin junaan ei ehdi. Ei myöskään seuraavaan Z-junaan ehdi klo 7 lähtevällä autolla.
   Nyt vuorot menevät iltaan asti (22 jälkeen) 20 minuutin välein, mutta uudessa linjassa 13 vuorot puolen tunnin välein klo 19 asti ja vain kerran tunnissa klo 21 asti. Iltayhdeksän jälkeen ei autot arkena kulje kumpaankaan suuntaan. Miten tullaan töistä ja harrastuksista? Sunnuntaisin liikennöinti loppuisi jo klo 19.
   Tapparakadun ja lähialueen liikennöintiä ei voida noin paljoa karsia!

 340. S.P kirjoitti:

  Matkakeskus-Sibeliustalo välille kannattaisi olla hyvä yhteys edelleenkin varsinkin aamupäivät ja illat. Sekä vuoroväli tiheä Ankkurista/Ruoriniemestä-tori-matkakeskus, ruuhkaa nytkin jo aina aamupäivien busseissa sekä illalla!

 341. Jussi S kirjoitti:

  Torin kiertäminen ei tunnu järkevältä.

 342. S kirjoitti:

  Linja 9 vaikuttaa hyvältä Jalkarannasta Nastolaan töihin matkaavalle. Toivottavasti aikataulu sopii työaikoihin.
  Haluan jatkossakin päästä bussilla Jalkarannasta torin kautta ilman vaihtoa matkakeskuksen, joten linja 7 myös hyvä.

 343. Korpikankarelainen kirjoitti:

  Muutimme pari kuukautta sitten Lahteen ja olemme juuri alkaneet täällä viihtyä, bussien hyvät kulkuyhteydet ovat lisänneet tyytyväisyyttämme kun kulkeminen paikasta toiseen on ollut helppoa ja nopeaa. Järkytyimme bussien hinnoista kyllä, kalliimpaa kuin Helsingissä, mutta koska linjoja on mennyt niin hyvin, on niistä viitsinyt sitten maksaakin. Ainoastaan olen kaivannut bussiyhteyttä Jalkarannasta Hollolan kuntakeskukseen, ja olisihan se mukavaa jos Korpikankareelta/Rautakankareelta pääsisi yhdellä bussilla Päijät-Hämeen keskussairaalaan. Mutta, kaikkea ei voi saada. Tärkeintä on ollut päästä tääältä Korpikankareelta torille ja matkakeskukselle – kätevästi, nopeasti ja usein. Onkin todella ikävää ja huolestuttavaa, jos hyviin kulkuyhteyksiin tulee muutos, ja kulkeminen rajoittuu.

  Korpikankareelta pääsee nykyisin kolmella linjalla (1M, 1K, 1R) hyvin keskustaan ja matkakeskukselle, mutta jatkossako pääsisi matkakeskukselle vain yhdellä, eli 7 Rautakankare-Tonttila-linjalla? Ja sen pysäkki olisi Rautakankareella, jonne on talviliukkailla Korpikankareelta ja Karhunkadulta turhan pitkä matka, etenkin vanhuksille, kävelysauvojen tms. kanssa liikkuville, ja vaikka lastenvaunujen/pienten lasten kanssa kulkeville.

  Matkustan monesti Korpikankareelta bussilla matkakeskukselle, josta jatkan junalla Helsinkiin, ja nykyisellään linjat ovat kulkeneet melko hyvin, eikä matkakeskukselle ole tarvinnut aamuvarhaisella matkustaa kovin paljon etuajassa ennen junan lähtöä, sillä vuorot ovat kulkeneet mukavasti. Samoin kun tulee Helsingistä takaisin, busseja on kulkenut ihan kivasti ja kotiin on päässyt helposti pienen odotuksen jälkeen ellei peräti suoraan ole saanut hypätä bussiin. Mutta uudella linjauksella tämäkin tuntuisi vaikeutuvan huomattavasti. Ei olekaan Lahti enää sitten niin kätevä paikka asua Helsingissä työssäkäyvälle.

  Ja pääsisikö uusilla linjoilla edes kovin myöhään keskustasta Rautakankareelle? Ja vaikka pääsisi, yömyöhään ei ole mukava kävellä metsikön kautta kotiin. Nyt on ollut aivan mahtavaa, että puoliltaöinkin on päässyt 1K-bussilla Korpikankareelle asti. Tulee lähdettyä keskustaan asioille ja nauttimaan kaupungin palveluista arki-iltaisinkin kun tietää, että kotiin pääsee takaisin helposti ja myöhäänkin.

  Nykyisten 1M- ja 1K-linjojen tyyppistä vuoroa siis ehdottomasti tarvitaan. Ei meitä Korpikankareella/Karhunkadulla asuvia saa unohtaa. Jos uudella linjauksella matkassa kestää kauemmin, ja busseja menee harvemmin, niin olisi pakko löytää muita ratkaisuja, jotta ehtii ajoissa aina sinne minne pitää. Yksityisautoiluko? Se ei ainakaan säästäisi ympäristöä, jos mm. sitä uusilla linjauksilla haetaan.

  Ilmeisesti tuolla 23 Hollolan linjalla pääsisi Karhunkadulta torille, mutta ei matkakeskukselle. Ja tuo linja kulkisi ilmeisesti vain hyvin pienen hetken päivästä, eikä viikonloppuisin, joten melko laiha lohtu valitettavasti.

  Entä eikö Messilään menisi enää mitään linjaa? Miten Helsingistä junalla tulevat laskettelijat, millä he pääsevät Messilään laskettelemaan, jos haluavat julkisia käyttää?

  Trion terminaalia pidän todella huonona ajatuksena, etenkin jos se tarkoittaisi sitä, että matkakeskukselle ei enää pääsisi millään suoralla linjalla. Tuo todella paljon matka-aikaan lisää, jos näin olisi. Olisi ikävä isojen kantamusten kanssa kävellen kiirehtiä junalle ja takaisin tullessa junalta bussille. Ja muutenkin kuulostaa tosi ruuhkaiselta ratkaisulta. Torin laidoillehan on ollut oikein hyvä pysäköidä ja sieltä nousta kyytiin.

  Tiedän, että kaikkien toiveita ei voida toteuttaa, mutta on kyllä harmi, jos meiltä, jotka asumme sen verran kaukana keskustasta, että sinne ei oikein kävellä voi, pienenee mahdollisuudet kulkea. Eikö vaikka tuo 7 Kiikkula-Joutjärvi-vuoro voisi kulkea myös Korpikankareen kautta? Se jo auttaisi paljon, vaikka matka-aika sitten olisikin pidempi kuin totutussa 1K-vuorossa.

  Olemme Korpikankareella todella huolestuneita tulevista muutoksista, ja toivomme, että äänemme kuullaan. Kiitos!

 344. Heikki Penttilä kirjoitti:

  Pitäisikö vanha (Reissu-Ruotin) ajama linja 71 RENKOMÄKI – KIIKKULA palautaa, vuoroväli oli 30 min.
  Jalkarannantie on aina vaan samanlainen mutkainen ”kinttupolku” vuosikymmenestä toiseen.
  Tapanilan bussitarjonta, verrattuna Renkomäkeen on ylimitoitettu.
  Palvelulinja 35 PHKS – JALKARANTA – MUKKULA – KILPIÄINEN puuttuu myös uudesta suunnitelmasta.

 345. Riihelästä kirjoitti:

  Riihelästä Saksalaan on hyvä idea kyllä, sillä autottomilla on vaikea tavoittaa lähiposti, mikä on Launeella. Silti minusta ei ole hyvää idea, että bussi kulkee Hollolankatua pitkin. Arkisit ihmiset haluavat päästä mahdollisimman nopeasti Matkakeskukseen (klo 8 juna), Lotilan kouluun ja töihin. Suurin osa työpaikoista millä 21 linjalla ihmiset kulkevat sijaisevat Hämeenkadun ja Vuorikadun kulmilla. Koulumatka pitenee sillon esim Lotilan koululaisille ruuhka-aikaan ainakin 10minutilla. Olen asunut 10 vuotta Riihelässä ja edellinen bussiyhteys oli liian pitkä ajallisesti Matkakeskukseen suuntauville. 21 palvelee nyt hyvin sekä Salpaukseen lähtiöitä, että myöskin junalle meniöitä. Kannattaa oikeasti ajaa aamuisin, kuinka paljon ihmisiä poistuu juuri Kaupunkisairaalan kohdalla.

 346. Mirja Renkomäestä kirjoitti:

  Tämä uusi suunnitelma nykyisten linjojen 7, 88-89 uusimiseksi jättää mm. osan Orimattilankadun pohjoispuolella asuvista käytännössä yhden bussin varaan tunnissa, tämän lisäksi se bussi ei edes kulje Launeen koululle. Eli miten osa lapsista ylipäätään pääsee millään Launeen koululle, ilman, että kävelymatka bussipysäkille pitenee kohtuuttoman pitkäksi?! Myös tämän alueen työssäkäyvät saavat tyytyä vain kerran tunnissa kulkevaan bussiin!! Tämä tarkoittaa, että bussimatkailu vähenee huomattavasti, jos lähimmälle pysäkille on matkaa 2 km. nykyisen 200 m sijaan. Ottakaahan nyt järki kauniiseen käteen ja miettikää tämä asia uudelleen! Tulkaa vaikka ihan itse kulkemaan reitti esim. Tarolankadulta bussi nro 6 suunnitellulle lähimmälle pysäkille tai Vastuskadulta? Paljonko tulee matkaa Renkomäen raitille tai ihan mihin tahansa kyseisen linjan pysäkille!!

  1. Minna Järvinen kirjoitti:

   Orimattilasta Lahteen voi lisätä ruuhka aikaan pari suoraa vuoroa,mutta kaksi kertaa tunnissa on ehdoton pennalan ja renkomäen kauttaa! Kyllähän jo joukkoliikenne sanakin tarkoittaa,että kuljetaan siellä missä asukkaatkin ovat.

 347. Kunnaksesta kirjoitti:

  Nykyinen 3 on jo nyt arkiaamuisin ja-iltapäivisin liian täynnä. Ei siitä tulisi mitään, jos bussit kulkisivat vain kaksi kertaa tunnissa. 3 pysäkki torilla on myös erittäin tärkeä meille yhteiskoululaisille. Uuden linjan täytyy kiertää tori ollakseen toimiva meille koululaisille. Kunnaksesta lähtee joka aamu monta lukiolaista ja peruskoululaista ja yleensä bussit ovatkin ihan täysiä. Sama ongelma on iltapäivisin. Jo trion pysäkilläkin bussi saattaa olla niin täynnä, ettei meinaa mahtua seisomaankaan. Ongelmia on myös kavereilla Orimattilasta. Jos nykyäänkin bussit ovat ihan täynnä niin voin vain kuvitella, minkälaista olisi jos Orimattilasta pääsisi vain kerran tunnissa. Järjettömiä ideoita nämä kaikki. Hiekkanummen bussin on pakko kulkea ainakin 3 kertaa tunnissa ollakseen toimiva ja hyödyllinen meille nuorille, jotka pääsevät kouluun vain yhdellä bussilla. Ajatelkaa vähän ja korjatkaa edes nämä linjat kiitos.

 348. Tarja Lahti-Villähde kirjoitti:

  Nykyinen linja4, tuleva 9, olisi hienoa jos sillä ehtisi lähtevään Z junaan Hkiin, joka lähtee 20 yli, linja-auto Matkakeskuksessa noin 23 yli eli odotusaikaa jää tunti sunnuntaisin ja arkena 45 min. ! Jos vuoro lähtisi esim. 10 min. aiemmin, junaan ehtisi.
  Kiitos toimivasta joukkoliikenteestä !

 349. Nyt riittää pelleily! kirjoitti:

  RUNKOLINJA ”UUDISTUS” TARKOITTAA JULKISEN LIIKENTEEN TAPPO-OHJELMAA.

  JULKISEN LIIKENTEEN PALVELUITA OLLAAN LOPETTAMASSA TAPPARAKADUN JA MÄNTSÄLÄNTIEN ASUKKAILTA.

  BUSSIVUORO 2 PALVELEE HYVIN KEIJUPUISTON JA KAARIKADUN ASUKKAITA:

  RYKMENTINKATU EI OLE KATVEALUE SIELTÄ ON LYHYT KÄVELYMATKA HENNALANKADUN LINJA-AUTO PYSÄKILLE.

  UUDESSA JULKISEN LIIKENTEEN PALVELUIDEN SUUNNITELMASSA KEIJUPUISTON JA MÄNTSÄLÄNTIEN ASUKKAIDEN PITÄÄ KÄVELLÄ LAUNEENKADUN PYSÄKILLE TAI VAIHTOEHTOISESTI RYKMENTINKADUN PYSÄKILLE.

  ONKO RUNKOLINJOJEN INSINÖÖRILTÄ JÄRJENVALO OSITTAIN HIMMENTYNYT?

  JULKISEN LIIKENTEEN PALVELUITA KÄYTTÄVIEN PALAUTTEESEEN OLISI SYYTÄ SUHTAUTUA VASTUULLISESTI.

  JON MINULLA OLISI KAIKKI VALTA NIIN EN HYVÄKSYISI TÄTÄ RUNKOLINJOJEN SUUNNITELMAA JOKA ON HÄPEÄTAHRA JULKISEN LIIKENTEEN PALVELUISTA.

 350. Heikki Penttilä kirjoitti:

  Mäntsäläntie – Tapparakadun matkustajilla on tulevaisuudessa paremmin istumapaikkoja kun linja 13 tulee haja-asutsalueelta.
  Uskokaa nyt jo että suunnitelman mukaan 13 ajaa kaksi kertaa tunnissa. Toinen Ala-Okeroinen – Ruoriniemi ja toinen Metsä-Hennala – Ruoriniemi

  1. Heikki Penttilä kirjoitti:

   Itse asun alueella, jonne ei kulje yhtään bussia minään päivänä. Matkaa lähimpään ruokakauppaan on 15 kilometriä.
   Vuosikaudet on valitettu bussilipun kalleutta, tähän se johtaa kun pitäisi ”ilmaiseksi” päästä kulkemaan. LSL:ltä on rahat loppu. Omalla autolla kulkevat joutuvat maksamaan viimmeisen päälle.

 351. Nyt riittää pelleily! kirjoitti:

  VETOOMUS TAPPARANKADUN JA MÄNTSÄLÄNTIEN ASUKKAIDEN TOIMIVIEN BUSSIVUOROJEN PUOLESTA!!

  BUSSIVUORO 13 KULKISI 2 VUOROA TUNNISSA. VUOROJEN MÄÄRÄ EI RIITÄ ARKENA!!

  PAREMMIN ISTUMAPAIKKOJA! NAURUN HÖRÄHDYS!

  NYKYISESSÄ BUSSISSA 2 ja 31 ON RIITTÄVÄSTI ISTUMAPAIKKOJA.

  LAHDEN SEUDUN LIIKENTEELLÄ ON JULKISEN LIIKENTEEN KÄYTTÄJIEN SYRJINTÄ KAMPANJA VIREILLÄ.

  BUSSIVUORON 13 PITÄISI KULKEA ARKISIN 3 TUNNISSA JA VIIKONLOPPUISIN 2 VUOROA TUNNISSA.

  JÄITÄ HATTUUN NÄILLE RUNKOLINJA INSINÖÖREILLE!!

  RUNKOLINJA UUDISTUSTA VOIDAAN PITÄÄ BUSSILLA KULKEVIEN SYRJINTÄNÄ.

  GILJOTIINIPOLITIIKKA ON RUNKOLINJA UUDISTUSTEN TAKAPIRUNA.

  HÄIKÄILEMÄTTÖMYYDELLÄ JA HÄVYTTÖMYYDELLÄ EI OLE MITÄÄN RAJAA KUN KEHDATAAN JULKISESTI YLISTÄÄ LAHDEN SEUDUN LIIKENTEEN RUNKOLINJA UUDISTUKSIA.

 352. Elmeri kirjoitti:

  Linjat 5 ja 21 toimivat nyt hyvin ja matkustajia riittää. Ei järjeä siirtää linjaa 5 reitille, jossa ei ole pysäkkejä (Metsäkankaalta). Linja 5 Hörölä-Metsäkangas on ollut toimiva ja matkustajia palveleva.

 353. Kommentoija kirjoitti:

  Vuorot 5 ja 21 toimivat tällaisenaan hyvin. On paha heikennys, jos kierretään ensin tori ennen matkakeskusta! Ja kuten aikaisemminkin kommentoitiin, linjan 21 aikataulu on sellainen, että aamujuniin (esim. 6.45, 7.47) ehtii tuurilla puolelta lähtevällä bussilla, muuten pitää lähteä 10 yli lähtevällä.

 354. Ansku kirjoitti:

  Nykyinen linja 2 kauppatori-metsäpietilä – sillä pääsee nykyään Hennalasta keskustaan nopeimmillaan jopa 10 minuutissa. Linjan kulkeminen suoraan mytäjäisistä keskustaan ei nopeuttaisi linjaa niin että sillä ajalla olisi enää mitään merkitystä. Hennalasta/Launeelta kulkee paljon ihmisiä MATKAKESKUKSELLE ja nykyinen linja 2 Metsäpietilästä Kaarikadun kautta on tähän paras ja nopein vaihtoehto. Hyvää on turha muuttaa. Toivottavasti suunnittelijat matkustaisivat busseilla paljon enemmän ja näkisivät miten ihmiset liikkuvat.

  1. Jenna kirjoitti:

   Eikä pelkästään Matkakeskuksen suuntaan vaan työläiset menee myös sitä reittiä Metsäpietilään töihin. Molempiin suuntiin on just hyvä nyt eikä tarvitse muuttaa.

 355. Kalewi Uusikylä- Lahti kirjoitti:

  Nykyinen linja4, tuleva 9

  Aikatauluissa olis hyvä ottaa huomioon jatkoyhteys pääkaupunkiseudulle. Nykyisin Z-juna Lahdesta Helsinkiin lähtee tunnin välein, kuten myös bussi Uudestakylästä Lahden matkakeskukseen. Olisiko mahdollista synkronoida aikataulut niin, että yhteys olisi sujuvampi. Nykyisillä aikatauluilla
  joutuu junan lähtöä odottelemaan kohtuutoman kauan. Moni varmaan vaihtaisi yksityiauton käytön bussi-juna yhdistelmään, jos tuo jatkoyhteys toimisi.

 356. Senja Jouttimäki kirjoitti:

  LSL:n uusi runkolinjasuunnitelma on vaarassa heikentää kulkuyhteyksiä Lahden Yliopistokampukselle, mikä olisi syytä ottaa huomioon suunnittelussa. Opiskelijoita ja myös henkilökuntaa kulkee paljon Helsinki-Lahti -välillä. Hyvät bussiyhteydet Matkakeskuksesta Niemen kampukselle mahdollistavat henkilökunnan ja opiskelijoiden sujuvan arjen ja toimivat vetovoimatekijänä kampukselle, joka itsessään on Lahden vetovoimatekijä. Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston toiminnan laajenemisen myötä korkeakoulutoiminta Lahdessa on ylipäätään kasvussa. Tätä positiivista kehitystä kannattaa tukea myös kaupunkisuunnittelun puolelta linkittämällä korkeakoulukeskittymät tiiviiksi osaksi kaupunkia.

  Tällä hetkellä linjalla 13 pääsee suoraan matkakeskuksesta Niemenkadun kautta Mukkulankadulle. Runkolinjasuunnitelman vaihtoehdossa VE1 kaikki linjat kulkevat torin kautta eli Matkakeskuksesta ei olisi suoraa linjaa Niemeen. Vaihtoehdossa VE2 ainoa linja, joka kulkee Niemenkatu 73:n edestä (linja 1) ei kulje aseman kautta vaan jatkaa torilta Jalkarannan suuntaan. Linja 13 tulee aika lähelle, mutta kääntyy Ruoriniemeen. Lisäksi linja 2 kulkee asemalta suoraan Mukkulantietä Iskun ohi. Sieltä pääsee Niemenkatu 73:een kävellen kampusraittia pitkin, mutta se ei välttämättä riitä. Yliopistokampuksen saavutettavuus (sekä Mukkulankatu 19 että Niemenkatu 73) on turvattavissa suhteellisen pienin muutoksin.

 357. Erkki Saarinen kirjoitti:

  Versio 2, VE2 ”Trion terminaali”:rakennetaan uusi joukkoliikenteen vaihtoterminaali kauppakeskus Trion kohdalle Vesijärvenkadulle/Aleksanterinkadulle.
  Trion terminaalilla vältettäisiin ylimääräiset kierrokset Kauppatorin ympäri ja mahdollistettaisiin samalla vaihtaminen linjalta toiselle Trion edustalla. Lisäksi asiakkaiden odottelu mahdollistuu helposti kauppakeskuksen sisällä, jos sattuu olemaan huono sää. Myös palveluiden helpompi saavutettavuus mahdollistuu iäkkäiden ja liikuntarajoitteisten ihmisten kohdalla.

 358. Rami kirjoitti:

  Mikäli oikein tulkitsin, niin viimeinen bussi Lahdesta Heinolaan lähtisi 22.00 mikä olisi huono asia ja ainakin lauantain 22.45 lähtevässä bussissa on ollut muitakin asiakkaita kuin minä… Eli mielummin ainakin pe-la saisi tulla Lahdesta 23.00 lähteävä bussi.

  Eikä tuokaan Vierumäkeläisestä näytä kovin hyvältä, että toinen Lahden ja Heinolan väliä arkena ajavista vuoroista siirtyisi moottoritielle. Tuo huonontaisi Myllyojalla ja Vierumäellä asuvien palvelutasoa. Alunperinhän tuo toinen linja kulki moottoritietä, mutta siirrettiin ”vanhalle tielle”, mitä sillä saavutetaan, että se kulkisi taas moottoritiellä.

 359. Karin Puumalainen kirjoitti:

  Lassi- liikenne bussit 18 ja 19 aloittivat kiitettävästi syksyllä 2018, jolloin kulki kaksi vuoroa Urheilukeskukseen ja takaisin. Nyt vain yksi, miksi? Urheilukeskuksessa suurtapahtumiaja tomintoja ympäri vuoden! Yleisön ja tomitsijoiden ei tarvitsisi etsiä parkkipaikkoja kun pääsisivät bussilla mennen tullen lähelle. Ympäristökaupungille olisi hyvää mainosta, kun joukkoliikenne palvelisi urheilukeskuksen toimintoja kesät talvet. Suosittelen keskustelemaan urheilukeskuksen tapahtumanjärjestäjien/toimijoiden/seurojen/liikuntatoimen/maauimalan kanssa bussiliikenteen palveluiden kehittämisestä joukkoliikenteen keinoin ympäristökaupungin maineen mukaisesti.

 360. Katri Miettinen kirjoitti:

  Keijupuiston bussilinjojen vähentäminen ei hyvä asia!

  31 ja 2 linjojen reittien muutos ei ole hyvä asia! Keijupuistossa asuu myös henkilöitä, jotka eivät omista autoa. Toimivat ja tarpeeksi tiheästi ajettavat vuorot ovat itselleni välttämättömät mm. syksyisin ja talvisin jos meinaan ajoissa mennä töihin. Ja myös kovasti kiinnostaa mikä on lähtöaika illan viimeisellä vuorolla, kun pääsen iltavuorosta klo 20 keskustasta, niin meneekö viimeinen bussi oikeasti klo 19???

  Jos vuoro 13 ajaa mäntsäläntietä oikeasti kerran tunnissa keskustaan päin miten vanhukset rollaattorin kanssa sekä äidit lastenvaunujen kanssa mahtuvat samaan bussiin?? Tulee varmasti täydempiä busseja, mutta kuka jätetään kyydistä pois ja sanotaan että mene seuraavalla, tulee muuten tunnin päästä vasta seuraava. Vai sanotaanko sille rollaattori vanhukselle että kävele sinne launeelle vaan kun et tähän bussiin mahdu, sieltä niitä menee tiheämmin. Ymmärrän kyllä että nuori jaksaa sen vajaa 1km kävellä mutta ei se rollaatorilla kulkeva vanhus.

  Saattaa todella käydä niin että runkolinja uudistus tulee joidenkin reittien osalta lisäämään yksityis autoilua, kun vuorot eivät palvele esim vuorotyöläisiä. Ja sen vuoksi jos saa jännittää että mahtuuko bussiin vai ei. Toivoisin todella maalaisjärjen käyttöä vuorojen harvennuksiin. Ne eivät toimi näin harvoin ajettuna.

 361. Anitta kirjoitti:

  Uudestakylästä matkakeskukseen ja edelleen keskussairaalalle(uusi linja 9) mentäessä aikataulumuutos olisi eduksi. Z-junat lähtevät kerran tunnissa 20 yli ja bussilla saapuva joutuu odottamaan 40 min. Jos bussien lähtöaikaa muutettaisiin puolella tunnilla saataisiin erittäin sujuva yhteys julkisilla liikennevälineillä. Tämä sama aikataulumuutos edesauttaisi keskussairaalaan työhön meneviä, sillä tasalta Uudestakylästä lähtevä bussi ei ehdi työajan alkuun perille. Sama koskee aikatauluja toisinkin päin,sillä Z-junat ovat Lahdessa noin 20 vaille ja bussin odotteluun kuluisi aikaa noin 10 min. Ympäristökaupunki Lahti varmasti hoitaa tämän!

 362. Aliisa kirjoitti:

  Koska Hollolan Vesikansan joukkoliikenne saadaan edes tyydyttävälle tasolle? Viikonloppuisin ja kesällä ei busseja kuljen ollenkaan!

 363. Tom Holmlund kirjoitti:

  Heinola-Lahti linjaa ollaa taas sotkemassa, samaa yritettiin edellisessä uudistuksessa. Edelleenkään moottoritien varressa ei ole asukkaita,ihmiset asuvat vanhan Heinolantien varressa. Pesäkallion ja Pyhätaan väeltä lähtisi puolet julkisista yhteyksistä. Edellisen kerran kun samaa yritettiin se jouduttiin perumaan pasin kuukauden päästä, miksi taas???

 364. Nyt riittää pelleily! kirjoitti:

  TÄMÄ ON HÄTÄHUUTO TAPPARANKADUN JA KAARIKADUN JULKISEN LIIKENTEEN BUSSIVUORON SÄILYTTÄMISEN PUOLESTA!!

  RUNKOLINJA UUDISTUS ON KIROSANA JOKA TARKOITTAA KÄYTÄNNÖSSÄ JULKISEN LIIKENTEEN PALVELUIDEN HEIKENTÄMISTÄ TAI TAPPOLINJAA!!

  LIIKENTEEN SUUNNITTELIJA INSINÖÖRI PUHUI PEHMOISIA LAHDEN RADION AAMUSSA 19.3.2019.

  KANSALAISIA SYRJIVÄ RUNKOLINJA UUDISTUS ON EPÄONNISTUNUT SUUNNITELMA JOKA TULEE ESTÄMÄÄN JULKISEN PALVELUIDEN KÄYTTÄMISTÄ.

  DEMOKRATIASSA PITÄÄ OTTAA HUOMIOON KANSALAISTEN MIELIPITEET JA KOKEMUKSET JULKISESTA LIIKENTEESTÄ.

  JULKISEN LIIKENTEEN TEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ KANSALAISTEN LIIKKUMISTA JA YHDENVERTAISUUTTA,OIKEUDESTA PÄÄSTÄ LIIKKUMAAN LINJA-AUTOLLA LAHDEN KAUPUNGIN ALUEELLA.

  JULKISEN LIIKENTEEN TEHTÄVÄ ON PALVELLA LAHTELAISIA EDISTÄÄ ERI IKÄISTEN TASA-ARVON TOTEUTUMISTA.

  KUN RYHDYTTE NUIJIMAAN PÄÄTÖKSIÄ PUNNITKAA TARKASTI PÄÄTÖKSIENNE VAIKUTUKSET JA SEURAUKSET, MITÄ LYHYTNÄKÖISET PÄÄTÖKSENNE VOIVAT AIHEUTTAA KANSALAISILLE JOIDEN ARJEN SUJUVUUS ON RIIPPUVAISTA JULKISEN LIIKENTEEN PALVELUIDEN POLITIIKASTA!!!

 365. Hanna kirjoitti:

  Kurja juttu, jos Pesäkallion koululaisilta ja työmatkalaisilta häviää joka toinen vuoro. Koululaisia on alueella todella paljon, ja bussit ahkerassa käytössä. Tätä samaa muutostahan kokeiltiin jo muutama vuosi sitten ja se peruttiin toimimattomuuden vuoksi. Ei kai nyt olla tekemässä samaa virhettä jo toistamiseen?

 366. Ville kirjoitti:

  Kaarikatu? Kaupunkiko maksaa invataksit?

 367. Arja kirjoitti:

  Toivon nykyisen linja 8 säilyttämistä entisellään. Kytölän päässä on myös siirtolapuutarha alue jolta paljon bussikulkujoita. Myös koululaiset joutuisivat vaarallisemman Heinolantien varteen jos linja lopetetaan. Kytölä jää mottiin. Yhteys keskustaan ja keskussairaalaan on nyt hyvä.

 368. Tuisku kirjoitti:

  Heinola-Lahti säilytettävä entisellään. Nykyisin aikataulut hyvät pendelöijälle aamuisin ja iltapäivisin. Ehtii aamulla intercityyn / Z-junaan ja iltapäivisin on osunut Matkakeskuksen noin-ajatkin / ohituksetkin mukavasti.
  Heinolasta voisi lähteä hieman aiemmin, ainakin talviaikana, jottei olisi pahasti myöhässä Matkakeskukselle saapuessa.
  Puolen tunnin vuoroväli myös klo 17-20
  Siis jyrkkä EI uudelle suunnitelmalle muuttaa vuoroväli tunniksi Heinola-Lahti, 140-tie.

 369. Päivi Taipale kirjoitti:

  Orimattilasta klo 7.15. lähtevä auto 97 Lahteen: tulisi ajaa suoraan Lahteen eikä Venetsian kautta, koska lenkkki hidastaa matkaa. Venetsiasta pääsee Lahteen muillakin autoilla.

  Lahdesta klo 17 lähtevä 97: sen pitäisi tulla ajoissa ja ajaa suoraan Orimattilaan, eikä Venetsian kautta, koska se hidastaa eikä sieltä tule ketään kyytiin.

  Orimattila-Lahti-Orimattila -autojen pitäisi olla aikataulussa. Autot ovat myös liian kuumia erityisesti kesäaikaan. Kuljettajille voisi opettaa asiakaspalvelua ja suomen kieltä. Orimattilasta pitää päästä Lahteen nykyistä nopeammin.

  1. Anonyymi-Arska kirjoitti:

   myös Renkomäen kautta….

 370. HeidiK kirjoitti:

  Pesäkallion bussivuoroja ei saisi vähentää. Uudessa suunnitelmassa joka toinen bussivuoro jäisi pois.

  Onko pohdittu myös sellaista vaihtoehtoa, että Ahtialan bussi ajaisi joitakin vuoroja Sipurantien ja Holman kautta keskustaan?

 371. Arja kirjoitti:

  Vielä hyvästä nykyisestä linjasta 8. Uudessa suunnitelmassa mikään ei kulje Heinlamminkatua ? Savon Valtatiellä ei ole katoksellisia pysäkkejä, Heinlammintiellä on, ja asutusta ja kohta 2 päiväkotia. Oikeasti jotkut valitsee asuinpaikkansa niin että pääsee liikkumaan kätevästi julkisilla. Ja sitten PAM – ei pääsekkään. Vähintään sen ainoan linjan joka tulee Heinolasta Savon Valtatietä voisi ohjata Patakallionkadun tai Vitikankadun kautta Heinlammintielle. Tämä ei ole kyllä mikään parannussuunnitelma, vaan muutos muutoksen takia.

  1. Heikki Penttilä kirjoitti:

   LINJA METSÄMAA – NASTOLA KULKEE HEINLAMMINTIETÄ. AAMULLA VUOROVÄLI 60 min. RUUHKA-AIKANA 30 min. ILLALLA 60 min.

 372. Nyt riittää pelleily! kirjoitti:

  TÄMÄ ON HÄTÄHUUTO TAPPARANKADUN JA MÄNTSÄLÄNTIEN ASUKKAIDEN OIKEUDESTA SAADA KÄYTTÄÄ JULKISEN LIIKENTEEN PALVELUITA!!!

  RUNKOLINJA SUUNNITELMAN MUKAAN BUSSIVUORO EI KULKISI TAPPARANKADULTA KAARIKADUN KAUTTA TORILLE.

  TORIN BUSSIPYSÄKKEJÄ EI SAA HÄVITTÄÄ ON LUONTEVAA KULKEA TORILTA BUSSILLA.

  JOS TÄMÄ LAHDEN SEUDUN LIIKENTEEN RUNKOLINJA UUDISTUS TOTEUTUU?

  TAPPARANKADUN ASUKKAIDEN ON KÄVELTÄVÄ LAUNEENKADUN BUSSIPYSÄKILLE TAI RYKMENTINKADUN BUSSIPYSÄKILLE!!!

  KAIKKI UUDISTUKSET EIVÄT OLE HYVIÄ JA TOIMIVIA. TULKAA ITSE TUTUSTUMAAN BUSSIVUORO 2, REITTIIN METSÄPIETILÄ, TAPPARANKATU, KAARIKATU, MATKAKESKUS. KAUPPATORI.

  RYKMENTINKADULLA ASUVAT EIVÄT JÄÄ KATVEALUEESEEN KÄVELKÄÄ RYKMENTINKATU ALKUPÄÄSTÄ LOPPUPÄÄHÄN.

  KÄVELKÄÄ MYÖS TAPPARANKADULTA KEIJUPUISTON KOHDALTA LAUNEENKADULLE.

  AJATELKAA IKÄÄNTYNEIDEN KANSALAISTEN KULKEMISEN VAIKEUTUMISTA JOS BUSSIPYSÄKKEJÄ SIIRRETÄÄN KAUEMMAKSI?

  NYT ON JÄRJENKÄYTTÖ SALLITTUA!!!!!!!!

 373. juha kirjoitti:

  ensimmäisen auton pitäisi lähteä orimattilasta 04.50 kuten nytkin niin kerkiää lahdesta 05.48 lähtevään riihimäelle menevään junaan

  1. Anonyymi-Arska kirjoitti:

   juuri näin; täsmälleen samaa mieltä.. ja moni muu Renkomäessä…

 374. Myllyoja kirjoitti:

  Heinolan liikenteestä hevossaaren, karjalankadun ja karjalantien kautta pitää jatkossakin liikennöidä, ylätien kautta on todella varaallista ylittää teitä ja myös huonokuntoiset tekevät kauppamatkoja. Kohtuutonta talviaikaan mennä mäkiä ja ylittää vanhusten ja lasten teitä. Pitää siis päästä keskustaankin kaupoille kaikkien eikä vain ajatella Lahdessa kävijöitä!!

 375. Tuuli M kirjoitti:

  Tällaisessa asiassa on varmasti vaikea kaikkia miellyttää. Itse pitäisin tärkeänä, että yhteydet matkakeskukselle olisivat kuitenkin sujuvat. Uskoisin, että Lahdenkin kokoisessa kaupungissa on paljon kaltaisiani, jotka tarvitsevat joukkoliikenteen palveluja ennen kaikkea liityntäyhteyksinä juniin ja busseihin. Olen ollut siitä onnellisessa asemassa, että asun kahden reitin varrella, jolloin päiväsaikaan yhteyksiä on jopa 10 min välein. Ei siis tarvitse juuri arpoa mihin aikaan pysäkille lähtee. Tämä ilo ainakin minulta näissä suunnitelmissa näyttäisi päättyvän. Joukkoliikennettä käyttää mielellään silloin, kun se on helppoa. Silloin kun siitä tulee vaikeaa, on helpompi valita oma auto.

 376. Nappi kirjoitti:

  Renkomäen Orimattilankatua pitkin ajavien bussien vuorovälejä ei saa vähentää.Siis nykyisiä 88, 89.

  1. Anonyymi-Arska kirjoitti:

   samaa mieltä… kun se seiska-linja loppuu, niin ei missään nimessä vähennetä, päinvastoin, ja Orimattila kiittää myös…

 377. Pesärinteen koululaisten puolesta kirjoitti:

  Toivotaan että 140 tien Heinolan busseja ei siirretä moottoritielle, sillä alueen koululaisilla hidastuu koulumatka selkeästi. Moottoritielle siirtoajan kokeiltiin joskus ja siitä siirryttiin nopeasti takaisin moottoritieltä pois. Bussit oli ajoittain niin täynnä ettei istumapaikkoja riittänyt edes kaikille.

 378. Ansku kirjoitti:

  Metsäpietilästä – Hennalasta kuljetaan Launeelle terveyskeskukselle ja isompiin kauppoihin joten toki jos löytyisi joku ratkaisu että linja voisi kulkea Tapparakatua Launeenkadulle ja siitä matkakeskukselle ja torille.

 379. Petri kirjoitti:

  Runkolinja 6

  Ei ole kannattavaa ajattaa linjaa Lakkitehtaantietä. pohjoiseen ajettaessa ei linja-autot pääse jyrkkää mäkeä ylös jos siinä joutuu pysähtymään. Risteys on myös todella vaaralllinen koska kevyen liikenteen väylää pyöräillään vauhdikkaasti sekä koululaiset kulkevat siitä tien yli. Lakkitehtaantie on myös liian kapea linja-autolle.

  Pellon alaosaan on tulossa uusia asuntoja ja meluhaitta linja-autossa on kohtuuton. Koskee myös nykyisiä tienviereisiä taloja.

 380. Toisen polven Keijupuistolainen kirjoitti:

  Neljäkymmentä vuotta Keijupuistossa asuneena olen tavattoman huolissani uudesta suunnitelmasta. Tähän saakka meitä ovat aivan asiallisesti kyydinneet ensi linja 51, sitten 31, ja nykyisellään linja 2. Näihin kaikkiin olemme olleet melko tyytyväisiä, linja 2 on ollut ehdottomasti paras. Viimeisimmän uudistuksen jälkeen keijupuistolaiset ovat käyttäneet myös linjan 12 pysäkkejä Helsingintiellä entisen varuskunnan takaportin lähistöllä, sekä erityisesti iltaisin ja sunnuntaisin linjan 31 pysäkkejä Mäntsäläntien Tapparakadun puoleisessa päässä.

  Keijupuisto on jo 70-luvun asussaan useamman tuhannen ihmisen lähiö. Lisää on rakennettu ja uutta väkeä tullut. Toisin sanoen sekä lastenvaunukansan että rollaattoriryhmän tulee päästä liikkumaan, työssäkäyvien lisäksi. Ei täällä kaikilla ole autoa todellakaan, eihän tämä mikään Monaco ole. Ensin tuntui oudolta mennä Kaarikadun kautta keskustaan, mutta tähän olemme nyt tottuneet ja se on ehdottomasti järjellisin reitti. Matkakeskuksella on helppo vaihtaa, juniin ja busseihin ehtii. Ei ole meiltä keijarilaisilta pois, että sama linja palvelee myös Kaarikadun väkeä.

  Joten: Pohtikaa vielä Tapparakatua ja Kaarikatua. Nykyinen kiertosuunta on hyvä ja linja on oikein mitoitettu ja aikataulutettu. Tuskin koskaan myöhässä, tuskin koskaan tyhjä. Linjan käyttäjät ovat tyytyväisiä. Silloin pitäisi tajuta, että on onnistunut jossain, vai mitä?

  1. Eläkeläinen kirjoitti:

   Tuleehan Mäntsäläntien ja Tapparankadun bussia tarvitseville bussi nro 13. Mutta kulkeeko liian harvaan ja lopettaa liian aikaisin illalla?

 381. Kortiton kirjoitti:

  Ihmettelen miten Hiekkanummi ja Viuha pystytään yhdistämään samaan linjaan. Aika pitkä matka on kävellä Hiekkanummeen jos esim joka toinen bussi kääntyy Viuhaan. Muutenkin nykyinen 3 linja on varsinkin ruuhka-aikoina ihan täynnä, ei kannata harventaa vain 2 kertaa tunnissa systeemiin. Hiekkanummi-Tiilikangas/-järvi on pitkä väli. Ennen edellistä uudistusta bussi kulki näin ja aikataulut ei ikinä pitänyt. Nyt jos näin taas käy tällä suunnitelmalla niin odottamisaika venyy todella pitkäksi. Toivon todella, että linja kulkee ainakin 18 asti 3/kertaa tunnissa niin autottomatkin pääsee liikkumaan. Eikö Lahtikin halua kannustaa joukkoliikenteen käyttöön? Lisäksi toivon, että nykyinen 31 bussi lähtisi myyntimiehenkadulta 15 tai 20 yli jotta töistä tasalta pääsevät ehtivät kyytiin ettei tarvitse odottaa kauan seuraavaa. Nykyisin lähtee 10 yli ja siihen hyvin harvoin ehtii, ikävä varsinkin iltaisin odotella.

Kommentointi on suljettu.