Tilannekatsaus runkolinjastosuunnitelman etenemisestä

6.6.2018 • Runkolinjastosuunnitelma

Runkolinjastoprojekti on jo hyvällä mallilla, vaikka yhtään varsinaista suunnitelmaa ei ole tehty tai linjaa piirretty kartalle. Projektissa onkin edistetty etenkin suunnittelun pohjatöissä, joihin kuuluu resursointi, nykytilan analysointi ja osallistamis- ja viestintäsuunnitelma. Resursoinnissa varmistettiin, että suunnittelussa on riittävät resurssit niin taloudellisesti, henkilöstömäärän kuin ajankin suhteen. Nykytilan analysoinnissa on mm. käyty läpi ja kerätty tilastoja matkustajamääristä, kustannuksista ja lipputuloista, nykyisestä tarjonnasta sekä asukkaiden kokemuksia ja toiveita joukkoliikenteen suhteen. Analyysi jatkuu vielä, kun saamme Telian Crowd Insights –palvelusta tietoa, missä joukot liikkuvat Lahden seudulla. Lisäksi selvitämme, mitä muutoksia seudulle on tulossa esimerkiksi maankäytön puitteissa. Osallistumis- ja viestintäsuunnitelma varmistaa sen, että asukkaat pääsevät osallistumaan suunnitteluun ja ovat tietoisia projektista ja sen tuomista muutoksista.

Seuraavana työstettävänä osa-alueena on vision luominen, jonka työvaiheita ovat poliittisen tahtotilan varmistaminen, varsinaisen vision ja tavoitteiden luominen sekä palvelutason määrittely. Tämä osa-alue sisältää muun muassa tutustumismatkan Karlstadiin, ensimmäisen luonnoksen joukkoliikenteen kokonaiskuvasta, erilaisten käyttövoimien selvittämistä (esim. kaasubussit, sähköbussit) sekä suunnitelman siitä, millä mittareilla joukkoliikenteen kehitystä jatkossa seurataan. Samanaikaisesti tämän kanssa luodaan jo konkreettisia suunnitelmia Hollola-Nastola-välin ja näiden alueiden sisäisestä liikenteestä, sillä nykyinen sopimus päättyy kesällä 2019 ja uudet linjat ja vuorot täytyy avata kilpailutukseen.

Vasta tämän jälkeen päästään varsinaiseen järjestelmän kehittämiseen. Pääpaino tässä projektissa on runkolinjaston ja sitä täydentävän linjaston suunnittelussa. Linjasto pyritään integroimaan kuntien yleiskaavoihin ja palveluverkkoihin. Samalla suunnitellaan vaihtoyhteyksiä ja –terminaaleja. Lisäksi järjestelmän kehittämisessä sivutaan lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmien kehittämistä sekä tunnistetaan mahdolliset uudet liikkumispalvelut, kuten kutsujoukkoliikenne, kimppakyydit ja kaupunkipyörät ja pohditaan niille pilotointikohteita.

Jatkotoimenpiteissä ja seurannassa kilpailutetaan suunniteltu liikenne, kehitetään viestintää ja markkinointia sekä seurataan joukkoliikenteen kysynnän, tarjonnan, kulkumuoto-osuuden ja kustannustehokkuuden kehittymistä.

Kirjoittanut
Katja Suhonen
joukkoliikennesuunnittelija
Kuva: Uudet bussilinjat


Vastaa