LSL

Lahden seudun joukkoliikenteen järjestämisestä on 1.7.2014 alkaen vastannut Lahden kaupunki, joka toimii joukkoliikenteessä seudullisena viranomaisena.

LSL:n siniset bussit kulkevat Lahden keskustassa Kauppatorin ja Matkakeskuksen kautta. Lahden Matkakeskus yhdistää paikallis- ja kaukoliikenteen bussit lähi- ja kaukoliikenteen junien kanssa.

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta toimii joukkoliikenteessä koko Päijät-Hämeen toimivaltaisena viranomaisena. Lautakunnassa on jäseniä kahdeksasta kunnasta. Päätökset esimerkiksi lippujen hinnoista, ikärajoista ja mahdollisista alennuksista tehdään joukkoliikennelautakunnassa.

Lahden kaupunki seudullisena viranomaisena suunnittelee joukkoliikenteen, vastaa viestinnästä ja kilpailuttaa liikenteen. LSL (Lahden seudun liikenne) on viranomaisen käyttämä markkinointinimi.

Syksyllä 2013 järjestetyn liikenteen kilpailutuksen voittivat Koiviston Auto Oy ja Lehtimäki Liikenne Oy. Liikenne kilpailutetaan uudelleen vuosien 2019-2022 aikana nykyisten liikennöintisopimusten päättyessä.

Lahden seudun joukkoliikenteessä on käytössä vuonna 2014 käyttöönotettu Suomen vähäpäästöisin kalusto ja yli 80 % busseista kuuluu puhtaimpaan EURO6-päästöluokkaan. Uusissa liikennöintisopimuksissa (2020 alkaen) kaupunkiliikenteessä käytössä olevien linja-autojen polttoaineeksi vaaditaan toisen sukupolven uusiutuvaa biodieseliä ja vuoden 2021 aikana on tarkoitus saada käyttöön myös ensimmäiset sähköbussit.

Joukkoliikenteen käyttö edistää kestävää kehitystä ja tukee osaltaan kaupungin ympäristöystävällisyyttä. Käyttämällä joukkoliikennettä autat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Yhteystiedot

Lahden seudun joukkoliikenneviranomainen
Askonkatu 2, 15100 Lahti
PL 126, 15141 Lahti

Palautetta joukkoliikenneviranomaiselle voi lähettää myös sähköisesti Lahden kaupungin e-palautepalvelun kautta.

Joukkoliikenteen asiakaspalvelu toimii Lahti-Pisteessä.

Huom. mainostaja!
Bussiteippaukset ja -mainokset LSL:n hankkimassa liikenteessä organisoi ulkomainosyhtiö Laulava Ovipumppu Oy.