LSL

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta toimii joukkoliikenteessä koko Päijät-Hämeen toimivaltaisena viranomaisena. Lautakunnassa on jäseniä kahdeksasta kunnasta. Lahden kaupunki toimii seudullisena viranomaisena, joka vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä. Kaupunki suunnittelee joukkoliikenteen, vastaa viestinnästä ja kilpailuttaa liikenteen. LSL eli Lahden seudun liikenne on viranomaisen markkinointinimi.

Syksyllä 2013 järjestetyn lähiliikenteen kilpailutuksen voittivat Koiviston Auto Oy ja Lehtimäki Liikenne Oy. Lahden sisäinen sekä Heinolan ja Orimattilan välinen joukkoliikenne järjestetään ns. bruttomallin mukaan. Hol­lolan ja Nastolan välisessä liikenteessä on puolestaan käytössä net­tomalli. Bruttomalli ja netto­malli eroavat keskenään siinä, että bruttomallissa joukkolii­kenteen lipputulot kerää kau­punki, joka maksaa liikennöit­sijälle tietyn korvauksen liiken­teen ajamisesta. Nettomallissa lipputulot puolestaan kuuluvat liikennöitsijälle, jolloin kau­pungin maksama korvaus jää pienemmäksi.

Joukkoliikenteen käyttö ja sen lisääntyminen edistävät kestävää kehitystä ja tukevat osaltaan kaupungin ympäristöystävällisyyttä. Lahden seudun joukkoliikenteessä on käytössä vuonna 2014 käyttöönotettu Suomen vähäpäästöisin kalusto ja yli 80 prosenttia busseista kuuluu puhtaimpaan Euro 6 -päästöluokkaan.

Yhteystiedot

Lahden seudun joukkoliikenneviranomainen
Askonkatu 2, 15100 Lahti
PL 126, 15141 Lahti

Neuvonta ja asiakaspalvelu Lahti-Pisteessä

MAINOSTAJALLE

Bussiteippaukset LSL:n hankkimassa liikenteessä organisoi ulkomainosyhtiö Laulava Ovipumppu Oy.