Hyppää sisältöön

Usein kysyttyä

Aikataulut ja reitit

 • Lahden seudun liikenteen aikataulut ja reitit suunnittelee Lahden kaupungin joukkoliikenneyksikkö yhteistyössä muiden alueen kuntien ja liikennöitsijöiden kanssa. Seudullista joukkoliikennettä ajava liikennöitsijä valitaan kilpailutuksen kautta.

 • Aikataulujen suunnittelussa otetaan huomioon mm. matka-aika, suunniteltujen aikataulujen realistisuus ja vaihtojen onnistuminen. Aikataulut pyritään suunnittelemaan bussien etenemisen kannalta mahdollisimman sujuviksi. Tärkeää on huomioida, että aikataulut ovat rauhallisella ja riskittömällä ajotavalla mahdollista toteuttaa.

  Aikataulusuunnittelu perustuu mahdollisuuksien mukaan vakiominuuttisiin aikatauluihin, joissa samat lähtöminuutit toistuvat tunnista toiseen koko päivän ajan. Aikatauluissa ei huomioida ruuhka-aikojen vaikutuksia liikenteeseen, minkä vuoksi etenkin keskustassa ruuhka-aikoina bussi voi jäädä myöhään aikataulusta. Myöhästelyt ovat tavallisesti vain muutamia minuutteja ja viimeistään seuraavalla päätepysäkillä bussi on yleensä saavuttanut aikataulunsa.

  Joskus bussi voi jäädä aikataulusta myöhään, jos matkan varrelle osuu esimerkiksi liikenneonnettomuus tai tietyömaa, joka aiheuttaa poikkeuksellisen ruuhkan. Myös keliolosuhteet saattavat olla syynä bussien myöhästelyyn. Aikatauluja ei laadita näiden poikkeusolosuhteiden pohjalta, sillä tällöin se hidastaisi sujuvaa liikennöintiä normaaliolosuhteissa.

 • Lähtöajat päätepysäkeiltä ja Kauppatorilta ovat pitäviä, eikä bussi saa lähteä näiltä pysäkeiltä etuajassa. Muiden pysäkkien lähtöajat ovat arvioita, jotka perustuvat keskimääräisiin ajoaikoihin. Bussi saattaa olla pysäkin kohdalla hieman arviota aiemmin tai myöhemmin. Muille kuin ajantasauspysäkeille bussi ei pysähdy tasaamaan aikaa, vaikka vuoro olisi etuajassa. Pysäkillä kannattaakin olla ajoissa.

 • Linjojen vuorotiheyteen vaikuttavat matkustajamäärät ja alueelle määritelty palvelutaso. Harvaan asutusta kaupunginosasta ei kulje samoja määriä matkustajia kuin tiheään asutusta lähiötaajamasta. Parempaa palvelutasoa (tiheämpää vuoroväliä) on kannattavaa tarjota sinne, missä asuu paljon asukkaita pienellä alueella. Vastaavasti kysynnän ollessa vähäistä tiheällä vuorovälillä ajaminen ei ole kannattavaa.

 • Yleensä saman linjan reitillä on useita eri kouluja, joiden alkamis- ja päättymisajat vaihtelevat. Kun yhdeltä asuinalueelta kuljetaan useisiin kouluihin, ja vastaavasti yhteen kouluun tullaan useilta eri asuinalueilta, on käytännössä mahdotonta järjestää bussiaikataulut niin, että odotusaikaa ennen tai jälkeen koulupäivän ei jäisi lainkaan.

 • Linjaston tarkoituksena on tarjota vaihdottomat yhteydet tärkeimmille yhteysväleille ja esimerkiksi asuin- ja työpaikka-alueiden kehittyminen ja muutokset keskeisten palveluiden sijainneissa voivat aiheuttaa tarvetta reittimuutoksille.

  Joukkoliikenteen tehtävänä on kuljettaa joukkoja ja linjastosuunnittelun tavoitteena on järjestää mahdollisimman kattavat joukkoliikenneyhteydet mahdollisimman suurelle matkustajamäärälle. Yksittäisten matkustajien näkökulmasta muutokset voivat tuntua huononnuksilta esimerkiksi, kun karsitaan liikennettä alueelta, missä ei ole riittävästi matkustajia.

  Kysynnän lisäksi linjastosuunnitteluun vaikuttavat erityisesti käytettävissä oleva rahoitus sekä maankäytön rajoitteet.

 • Samaa reittiä tai reittiosuutta kulkevien linjojen vuoroväli pyritään suunnittelemaan mahdollisimman tasaiseksi. Vuorojen porrastaminen ei kuitenkaan aina ole kaikkien linjojen osalta mahdollista ja suunnitellusta porrastuksesta huolimatta bussit voivat myös toisinaan ajautua lähelle toisiaan, kun esimerkiksi etummainen auto kerää taaempana ajavaa autoa enemmän matkustajia ja jää samalla jälkeen aikataulusta.

 • Kesäisin joukkoliikenteessä on vähemmän matkustajia kuin talvella mm. koulujen kesälomista ja lisääntyvästä pyöräilystä johtuen, minkä vuoksi vuoromääriä voidaan jollain linjoilla vähentää kesäkaudelle.

 • Talvikauden 2023-2024 aikatauluvihkoja on jaossa busseissa ja asiakaspalvelupisteissä niin kauan kuin vihkoja riittää. Kesäkaudella 2024 ei julkaista enää uutta painettua aikatauluvihkoa.

  Aikataulutietojen hakemiseen voi LSL:n reittiopasta ja aikataulupalvelua. Aikataulupalvelusta voi tarvittaessa itse tulostaa linja- ja pysäkkiaikatauluja. Tulosta-nappi löytyy aikataulun oikeasta yläkulmasta.

  Aikataulun voi tarvittaessa tulostuttaa myös Lahti-Pisteessä, joka on LSL:n asiakaspalvelupiste. Tulostuttaminen onnistuu myös Hollolan Piipahluksessa, Asikkalan kunnantalolla, Heinolan Spotissa ja Padasjoen kunnantalolla.

  R-kioskeilla ei ole tulostuspalvelua eikä aikatauluja jaeta busseissa. Suosittelemme tulostuspalvelun käyttöä vain henkilöille, jotka eivät voi käyttää sähköisiä palveluita.

 • Kesäkaudella 2024 ei julkaista enää uutta painettua aikatauluvihkoa. Aikatauluvihkoista luovutaan aikataulujen entistä tiheämmän päivitystarpeen ja kustannusten vuoksi. Asiakaskyselyn perusteella yli 80 prosenttia LSL:n matkustajista käyttää ainoastaan sähköisiä palveluita, missä tieto on ajantasaista ja nopeasti päivitettävissä. Painetusta materiaalista luopuminen mahdollistaa päivitysten tekemisen aikatauluihin myös kesken liikennöintikautta.

Matkustaminen

 • Pysähtymismerkillä kerrot kuljettajalle, että haluat juuri kyseisen bussin kyytiin erityisesti silloin, kun pysäkillä pysähtyy useita busseja. Anna selvää merkkiä kuljettajalle, kunnes kuljettaja huomaa sinut ja laittaa vilkun päälle merkiksi pysähtymisestä.

  Pimeään vuoden aikaan kuljettaja havaitsee sinut pysäkiltä paremmin, kun heilautat heijastinta, Waltti-kortin suojakotelon heijastavaa puolta tai valaistua kännykän näyttöä bussin tulosuuntaan.

 • Syynä saattaa olla, että kuljettaja ei ole muun liikenteen seuraamiselta huomannut antamaasi kädenheilautusta. Paras tapa varmistua bussin pysähtymisestä on nostaa käsi jo hyvissä ajoin merkiksi kuljettajalle. Käsi kannattaa laskea vasta kun bussin vilkku on syttynyt pysähtymisen merkiksi. Aamu- ja iltahämärissä käsimerkkiä on hyvä tehostaa esimerkiksi heijastavalla bussikorttikotelolla, heijastimella tai kännykän näytöllä.

 • Lapsen voi ottaa pois lastenvaunuista tai rattaista matkan aikana. Aikuisen on huolehdittava omalta osaltaan lapsesta ja vaunuista matkan ajan. Vaunujen pyörät on lukittava ja mikäli lapsi on vaunuissa, on aikuisen oltava vierellä ja varmistettava vaunujen paikallaan pysyminen.

 • Lastenvaunujen ja -rattaiden kanssa noustaan sisään keskiovesta. Lastenvaunuja kuljettava aikuinen voi matkustaa useimmilla LSL:n linjoilla maksutta, jotta lasta ei tarvitse jättää yksin vaunuihin tai rattaisiin matkalipun maksamisen ajaksi. Kantoliinassa tai rintarepussa oleva lapsi on turvallisesti sylissä ja bussiin noustaan tässä tapauksessa etuovesta, jolloin maksaminen onnistuu helposti ennen istumaan menemistä eikä lasta ole tarvetta jättää yksin maksamisen ajaksi.

 • Syöminen ja juominen bussissa ei ole sallittua. Kielto koskee myös kannellisia kahvimukeja.

 • Voit kuljettaa bussissa tavallisia ja vaarattomia lemmikkieläimiä kuljettajan harkinnan mukaisesti niin, että jo kyydissä olevat matkustajat otetaan huomioon. Lemmikkieläimistä ei peritä maksua. Kuljettaja voi kieltäytyä ottamasta bussiin lemmikkieläintä, mikäli auto on kovin täynnä, siellä on jo muita lemmikkieläimiä tai muut matkustajat vastustavat eläimen autoon ottamista.

  Lemmikin omistaja on vastuussa siitä, että eläin ei aiheuta häiriötä muille matkustajille. Lemmikkieläimiä ei saa sijoittaa istuimille eikä niitä saa pitää autossa irrallaan.

 • Voit kysellä kadonneita tavaroita suoraan liikennöitsijöiltä.

 • Polkupyörän voi ottaa mukaan linja-autoon. Voit kuljettaa bussissa polkupyörän lisäksi sellaisia matkatavaroita, joita pystyt vaivattomasti kuljettamaan. Kuljettajalla on oikeus kieltäytyä ottamasta kyytiin tavaraa, josta aiheutuu vaaraa tai häiriötä muille matkustajille tai kalustolle, tai joiden kuljettaminen vie tilaa muilta matkustajilta.

  Polkupyörät kannattaa pyrkiä kuljettamaan ruuhka-aikojen ulkopuolella, jolloin niille löytyy varmimmin tilaa autosta. Polkupyörän kanssa matkustavan on pidettävä pyörästä kiinni matkan ajan.

 • Sähköpotkulaudan kanssa matkustamiseen pätee samat säännöt kuin pyörän kanssa matkustamiseen. Katso edellinen kohta Saako pyörän ottaa mukaan bussiin?

 • Kun autossa on tilaa, invalidipaikat ovat kaikkien matkustajien käytössä. Ne on kuitenkin tarkoitettu ensisijaisesti vanhuksille, vammaisille ja muille sellaisille matkustajille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat istumapaikkaa. Hyvien tapojen mukaista on, että esimerkiksi nuori ja hyväkuntoinen antaa istumapaikan iäkkäälle ja heikkokuntoiselle.

Waltti-kortti

 • Waltti-kortti on matkakortti, joka mahdollistaa yhden matkakortin käytön kaikkien Waltti-järjestelmään liittyneiden kaupunkiseutujen alueilla (esim. Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Hämeenlinna).

  Waltti-kortti toimii kausi- tai arvolippuna. Arvolipulla voit maksaa yksittäisiä matkoja ja kausilipulla voit matkustaa kausilipun voimassaoloaikana rajattomasti valituilla vyöhykkeillä. Voit ladata samalle kortille molempia lipputuotteita ja käyttää arvoa tai kautta matkustustarpeen mukaan.

  Voit käyttää kortille ladattua arvoa matkustamiseen myös muilla Waltti-paikkakunnilla.

 • Waltti-matkakortin voi ostaa Waltti-kaupasta (https://kauppa.waltti.fi/), LSL:n asiakaspalvelusta tai muista palvelupisteistä.

  Waltti-kaupasta voi tilata henkilökohtaisen matkakortin itselle tai samassa taloudessa asuvalle alle 17-vuotiaalle lapselle. Tilattu matkakortti toimitetaan antamaasi osoitteeseen 7-14 vuorokauden kuluessa tilauksesta.

  Täysi-ikäisen henkilön puolesta voi ostaa kortin ainoastaan valtakirjalla. Valtakirja voi olla vapaamuotoinen. Siitä tulee ilmetä sen henkilön koko nimi, henkilötunnus ja suostumus osoitetietojen tarkistamiseen väestörekisteristä, jolle kortti hankitaan. Valtakirjassa pitää olla myös valtuutetun koko nimi ja henkilötunnus. Valtakirja tulee allekirjoittaa ja siihen tulee merkitä, kuinka kauan valtakirja on voimassa.

  Latauksia Waltti-kortille voi tehdä Waltti-kaupassa, asiakaspalvelussa, muissa lipunmyynti- ja latauspaikoissa sekä bussissa. Latauksista peritään myyntiprovisio, jonka jokainen myyntipiste määrittelee itsenäisesti. Busseissa lataaminen maksetaan käteisellä.

 • Kausilipulla voi matkustaa rajattomasti kauden voimassaolon ajan (30, 90,180, 365 päivää). Arvo on kortille ladattua rahaa (0,65-500€), jolla voit maksaa arvolipun.

  Kortilla voi olla samaan aikaan sekä kausilippu että arvoa. Voit esimerkiksi ladata kortille 30 päivän kausilipun AB-vyöhykkeille ja lisäksi ladata kortille arvoa 20 euroa siltä varalta, että sinun täytyy välillä matkustaa oletusvyöhykkeiden/normaalin liikkumisalueen ulkopuolelle.

  Kausilippu on henkilökohtainen ja sen voi ladata vain henkilökohtaiselle Waltti-kortille.

 • Henkilökohtaista Waltti-korttia voi käyttää ainoastaan se henkilö, jonka nimissä kortti on ostettu. Henkilökohtaisen kortin pystyy sulkemaan, jos kortti katoaa, ja käyttämättömät matkat voi siirtää uudelle kortille.

  Haltijakohtaista Waltti-korttia voi käyttää kuka tahansa samaan tai alempaan ikäryhmään kuuluva henkilö. Haltijakohtaisella Waltti-kortilla voi olla vain arvoa. Haltijakohtaisen kortin käyttö vastaa käteisen rahan hallussapitoa ja käyttöä. Kadonnutta haltijakohtaista korttia ei voi sulkea eikä sillä olevia lippuja voi siirtää toiselle kortille.

 • Ota yhteys asiakaspalveluun henkilökohtaisen Waltti-kortin sulkemista varten. Henkilökohtaisella kortilla oleva arvo/kausi voidaan siirtää uudelle kortille. Uusi korttipohja maksaa 5 euroa ja saldon siirrosta peritään 2 euroa palvelumaksu. Näin vanha kortti mitätöityy ja jäljellä oleva saldo/kausi siirtyy uudelle kortille.

  Haltijakohtaisen Waltti-kortin käyttö vastaa käteisen rahan hallussapitoa ja käyttöä. Haltijakohtaisia kortteja ei voi sulkea eikä niissä olevia lippuja voi siirtää toiselle kortille.

 • Matkan hinta tulee maksaa kerralla kyytiin noustessa eikä sitä voi maksaa osittain kausilipulla ja osittain arvolla. Maksettaessa lippu on siis joko maksettava arvolla, mobiililipulla tai käteisellä tai käytettävä kausilippua, mikäli kausilipun vyöhykkeet riittävät kuljettavaan matkaan.

 • Waltti-kortti toimii LSL:n joukkoliikenteen linja-autoissa. Bussit kulkevat Lahden, Hollolan, Orimattilan, Heinolan, Asikkalan sekä Padasjoen alueilla.

  LSL:n reittioppaassa näkyvät myös ne alueen markkinaehtoiset tai kuntien itse hankkimat vuorot, joilla käy maksutapana Waltti-kortti.

  Waltti-kortilla olevaa arvoa voi käyttää kaikissa Suomen Waltti-kaupungeissa.

 • Myyntipisteet perivät palvelustaan palvelumaksun (provisio). Palvelumaksun suuruus vaihtelee myyntipisteittäin ja myyntipisteet päättävät palvelumaksun suuruudesta itsenäisesti. Hinnat ovat nähtävillä myyntipisteissä. Palvelumaksulla katetaan kortin latauksesta syntyneitä kustannuksia.

  Waltti-kaupassa latauksesta maksettava palvelumaksu on 1,42 euroa, Lahti-Pisteellä 2 euroa ja bussissa 4 euroa. Waltin nettikaupassa ostosta perittävä palvelumaksu kattaa verkkokaupan ylläpitomaksun.

  LSL haluaa toimia asiakkaille läpinäkyvästi ja palvelumaksu on laitettu näkyviin erilliseksi osaksi palvelun hintaa, jolloin yhteiskunnan tuki kohdistuu suoraan lipun hintaan eikä matkustamisen tukipalveluihin. Toinen vaihtoehto olisi ollut nostaa lippujen hintoja siten, että ne sisältäisivät myös palvelumaksun.

 • Waltti-kaupassa kortille ladattu tuote (kausi/arvo) sekä kortin saldo näkyy Waltti-kaupassa kortin tiedoissa reaaliaikaisesti. Voit siis tarkistaa tekemäsi latauksen ja kortin saldon Waltti-kaupassa lisäämällä kortin tiedot omalle käyttäjätilillesi.

  Voit myös pyytää kuljettajaa tulostamaan Waltti-kortin korttihistorian, jossa näkyy kortilla olevat tuotteet ja viimeisimmät kortilla tehdyt matkat. Kortin saldon voit käydä tarkistamassa myös LSL:n palvelupisteissä.

 • Kausilipulla voi matkustaa ainoastaan sille ennalta ladatuilla oletusmatkustusvyöhykkeillä.

  Arvolippuun ladataan ensimmäisen oston yhteydessä oletusvyöhykkeet ja kortilta veloitetaan automaattisesti oletusvyöhykkeiden mukainen maksu, kun käytät korttia lukijalaitteessa.

  Jos haluat matkustaa arvolipulla ennalta määriteltyjen oletusvyöhykkeiden ulkopuolelle, sinun tulee valita kortinlukijasta poikkeusmatka ennen kortin leimausta. Tarvittaessa voit kysyä kuljettajalta neuvoa poikkeusmatkan leimauksessa.

  Kun kortilla on samanaikaisesti sekä kausi- että arvolippu, maksulaite valitsee käyttöön ensisijaisesti kausilipun. Kausilippu ei kuitenkaan toimi kuin kausilipulle ladatuilla vyöhykkeillä. Tällöin arvolla maksaminen onnistuu poikkeusmatkana.

 • Voit ostaa Waltti-kortin joko henkilö- tai haltijakohtaiseksi.

  Haltijakohtaista korttia voi käyttää kuka tahansa, jolla kortti on. Henkilökohtaista korttia voi käyttää ainoastaan se henkilö, jonka nimissä kortti on ostettu.

  Waltti-kortti ostetaan ikäryhmän mukaan ja haltijakohtaisella kortilla voi matkustaa usea samaan tai alempaan ikäryhmään kuuluva henkilö yhtä aikaa. Esim. perheen 7-16-vuotiaat lapset voivat käyttää samaa haltijakohtaista korttia, mutta aikuinen ei voi matkustaa lapselle ostetulla kortilla. Lapsi voi matkustaa aikuisen kortilla, mutta kortilta veloitetaan tällöin aikuisen lipun hinta.

  Opiskelija- ja seniorialennukset ovat henkilökohtaisia ja vain kortin omistaja voi matkustaa seniori- tai opiskelijahinnalla.

 • Arvolippu ja kausilippu voivat olla samalla Waltti-kortilla. Esimerkiksi kausilipulla voit maksaa oman matkasi ja arvolipulla kanssamatkustajan matkan.

  Kun kortilla on samanaikaisesti sekä kausi- että arvolippu, maksulaite valitsee käyttöön kausilipun. Kausilippu ei kuitenkaan toimi kuin kausilipulle ladatuilla vyöhykkeillä. Tällöin arvolla maksaminen onnistuu poikkeusmatkana.

 • Waltti-kortilla voi olla yksi aktiivinen kausilippu ja kaksi odottavaa kausilippua. Odottava kausilippu aktivoituu vasta edellisen kausilipun päättymisen jälkeen, kun kortilla matkustetaan ensimmäisen kerran.

 • Haltijakohtaista korttia ei voi muuttaa henkilökohtaiseksi. Muutos vaatii uuden kortin.

 • Waltti-kortin saldon tai kausikortin voimassaoloajan voit tarkistaa Waltti-kaupasta rekisteröitymällä käyttäjäksi. Bussissa näet kortin saldon lukijalaitteella, kun leimaat kortin lukijaan. Kortin saldon voit käydä tarkistamassa myös LSL:n palvelupisteissä.

Maksaminen ja hinnat

 • LSL-alueeseen kuuluvat Lahti, Hollola, Heinola, Orimattila, Asikkala, Padasjoki, Hartola, Kärkölä ja Iitti. Alueen rajat määräytyvät kuntarajojen mukaan.  LSL:n bussit kulkevat Lahden, Hollolan, Orimattilan, Heinolan, Asikkalan sekä Padasjoen alueilla.

  Waltti-kortilla matkan voi maksaa kaikissa Waltti-kaupungeissa ja Lahti-Hämeenlinna seutuliikenteessä.

 • Voit maksaa bussissa lähimaksuominaisuuden sisältävällä pankki- tai luottokortilla tai muulla lähimaksuun soveltuvalla maksuvälineellä. Lähimaksutavassa maksuvälineenä käyvät kaikki Visa, Mastercard ja Eurocard maksukortit sekä ns. mobiililompakot (ApplePay ja Google Pay). Lisätietoja Lähimaksu -sivulta.

   

 • Lippujen hinnoittelu perustuu vyöhykkeisiin ja lipun hinta määräytyy matkustettavien vyöhykkeiden mukaan. Esimerkiksi A-vyöhykkeeltä D-vyöhykkeelle matkustettaessa tarvitset neljän vyöhykkeen lipun.

  Waltti-korttiin asetetaan ensimmäisen oston yhteydessä käyttäjän valinnan mukaiset oletusmatkustusvyöhykkeet. Tällä vyöhykevälin valinnalla määritetään se matka, jota pääsääntöisesti käytetään matkustaessa arvolla ja joka veloitetaan kortilta maksettaessa. Oletusvyöhykkeet voidaan vaihtaa palvelupisteessä tai Waltti-kaupassa. Valitut oletusvyöhykkeet eivät vaikuta kausituotteen vyöhykkeisiin, sillä kausituotteen vyöhykkeet valitaan aina oston yhteydessä erikseen.

  Vyöhykkeiden valinnassa voit käyttää apuna LSL:n reittiopasta, jossa näet vyöhykerajat kartalla sekä pysäkkien vyöhyketiedot.

 • Vaihtoajan sisällä voit vaihtaa rajattomasti bussista toiseen ostamillasi vyöhykkeillä. Vaihto-oikeutta voi käyttää, kunhan vaihtoaikaa on vielä jäljellä bussiin noustessa.

  Vaihtoajat perustuvat vyöhykkeiden määrään: 2 vyöhykettä = 70 minuuttia, 3-4 vyöhykettä = 120 minuuttia. Lähimaksulla maksettaessa vaihtoaika on aina 90 minuuttia.

  Vaihtoaika lasketaan lipun osto- tai leimaushetkestä. Bussiin saa nousta lipun voimassaoloaikana ja jatkaa perille asti, vaikka lipun voimassaoloaika päättyisi matkan aikana.

 • Seniorialennus on voimassa kaikilla 65 vuotta täyttäneillä.

 • Jos olet 7-16-vuotias, eli oikeutettu ostamaan matkalipun lasten hinnalla, sinun tulee mainita asiasta erikseen kuljettajalle, jotta hän voi veloittaa matkastasi oikean hinnan. Varaudu pyydettäessä todistamaan ikäsi. Kuljettajalla ei ole velvollisuutta arvioida matkustajan ikää, vaan matkustajan vastuulla on kertoa mahdollisesta oikeudesta alennukseen. Kuljettaja voi tarvittaessa pyytää matkustajaa todistamaan ikänsä lippua myytäessä tai tarkastettaessa.

 • Liikennehäiriö, esimerkiksi vuoron puuttuminen tai etuajassa tai myöhässä tuleminen, ei oikeuta korvauksiin.

 • Waltti-kortille voi ladata Kelan koulumatkatuetun 30 päivän kausilipun. Tukea haetaan Kelalta. Lue lisätietoa Opiskelijat-sivulta.

  Kela-tuettuja lippuja voi ladata matkakortille Waltti-kaupassa tai palvelupisteessä. Palvelupisteellä asioidessa muista ottaa henkilöllisyystodistus mukaan.

 • Mahdollisista virheellisistä veloituksista voi ottaa yhteyttä asiakaspalveluun. Hyvitystä varten tarvitset matkakorttisi numeron ja/tai kuitin maksusta. Ilmoita myös matkasi tiedot, kuten päivämäärä, pysäkki, suunta, kellonaika ja lyhyt kuvaus tapahtuneesta.

  Huomioithan, että matkakortilta veloitetaan arvolla maksaessa aina oletusvyöhykkeiden mukainen matkan hinta, ellet ennen leimausta vaihda vyöhykkeitä kortinlukijan ”poikkeusmatka” -painikkeesta. Korttisi oletusvyöhykkeet voit tarkistaa ja tarvittaessa muuttaa Waltti-kaupassa kauppa.waltti.fi.

Mobiililippu

 • Mobiililippu leimataan kortinlukijassa. Aseta puhelin kortinlukijan alapuolelle noin 10 senttimetrin päähän ja koodinlukija lukee QR-koodin.

  Jos kortinlukija ei toimi tai tunnista mobiililippua, näytä mobiililippu kuljettajalle puhelimesi näytöltä.

 • Lahden seudun liikenne on keskittänyt mobiililippujen myynnin Waltti Mobiili -sovellukseen.

  LSL-sovelluksen nimi on muuttunut Lahti Tickets -sovellukseksi 1.12.2023 ja lippujen jälleenmyyjänä toimii PayiQ, joka päättää hinnoittelusta. Lippuhintoihin on lisätty myyntipalkkio.

 • Sovelluksessa rekisteröitymättömän käyttäjän mobiililippu veloitetaan aina puhelinlaskulla. Rekisteröitynyt käyttäjä voi valita maksutavaksi myös pankki- tai luottokortin, Pivon, MobilePayn tai ApplePayn. Maksutavan valinta tapahtuu lipun ostovaiheessa.

 • Langaton mobiiliverkko WiFi ei voi olla päällä, jos haluaa käyttää maksutapana mobiilimaksua, eli operaattorilaskutusta. Tämä johtuu siitä, että operaattoria ei välttämättä pystytä tunnistamaan, kun WiFi on päällä. Operaattori täytyy voida tunnistaa, jotta lasku tulisi varmasti oikealle liittymälle. Kaikissa muissa sovelluksen tarjoamissa maksutavoissa WiFi voi olla päällä.

 • Sovellus tarkistaa internet-yhteytesi tilan. Jos puhelimessa ei ole internet-yhteyttä, sovellus käynnistää offline-tilan, ja voit silti käyttää lippujasi. Sovellus ei näytä offline-tilassa lippuja, mikäli kirjaudut ulos sovelluksesta.

 • Waltti Mobiili -sovelluksesta voit ostaa lipun mukanasi matkustavalle henkilölle. Lippujen QR-koodit näkyvät sovelluksessa allekkain,

  Waltti Mobiilista ei voi lähettää lippua toiselle henkilölle. Esimerkiksi vanhempi ei voi ostaa mobiililippua omalla puhelimella ja lähettää lippua lapselleen. Lipun lähettäminen onnistuu PayIQ:n ylläpitämässä Lahti Tickets -sovelluksessa.

 • Kausilippu on henkilökohtainen ja tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön. Lipun voi siirtää mobiililaitteesta toiseen kesken kauden esim. puhelimen vaihtotapauksissa. Lipun siirtokerrat on kuitenkin rajattu, jotta estetään lipun luvaton siirtely usean ihmisen kesken.