Hyppää sisältöön

Yksinoikeudensuoja

Liikennepalvelulain mukainen ilmoitus yksinoikeudensuojasta Lahden seudun joukkoliikenneviranomaisen alueella.

Päätös yksinoikeudensuojasta

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta on katsonut, ettei sen toimialueella jätettyjen reittiliikennelupahakemusten perusteella synny riittävästi ja kattavasti lautakunnan 8.11.2011 § 27 vahvistaman seudullisen palvelutasotavoitteen täyttäviä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1370/2007 (palvelusopimusasetus, PSA) 1 artiklan 1 kohdassa mainittuja matkustajille edullisempia, puhtaasti markkinaehtoisesti toimivia joukkoliikennepalveluja.

Joukkoliikennelautakunta on siten päättänyt 29.11.2012 §32 järjestää joukkoliikenteen PSA:n mukaisesti.

Liikennepalvelulain 320/2017 Osa III luvussa 3 ja 10§ on määritelty päätös palvelusopimusasetuksen soveltamisesta ja yksinoikeuden antamisesta:

”Toimivaltainen viranomainen voi tehdä päätöksen siitä, että se järjestää toimivalta-alueensa tai sen osan julkisen henkilöliikenteen palvelut palvelusopimusasetuksen mukaisesti varmistaakseen sellaisten yleishyödyllisten palvelujen tarjoamisen, jotka ovat muun muassa monilukuisempia, luotettavampia, korkealaatuisempia tai edullisempia kuin palvelut, joita voitaisiin tarjota pelkästään markkinoiden ehdoilla. Lisäksi toimivaltainen viranomainen voi tarvittaessa tehdä palvelusopimusasetuksen mukaisen päätöksen yksinoikeudesta. Yksinoikeuspäätöksellä annetaan erikseen valittavalle julkisen liikenteen harjoittajalle mahdollisuus harjoittaa julkista henkilöliikennettä tietyllä reitillä tai tietyssä verkossa taikka tietyllä alueella ja suljetaan pois muut mahdolliset liikenteenharjoittajat.”

Linjat, reitit ja alueet

Yksinoikeudensuoja koskee seuraavia linjoja ja niiden reitti- ja numerovariaatioita:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 90, 91, 92, 93, 94, 98

Hämeenlinna-Lammi-Lahti

Lempi-palveluliikenne

Yksinoikeiden suojassa olevat aikataulut ja reitit löytyvät http://www.lsl.fi/reitit-ja-aikataulut/

Yksinoikeudensuoja koskee seuraavien kuntien alueita kokonaisuudessaan: Asikkala, Heinola, Hollola, Lahti, Kärkölä, Orimattila ja Padasjoki. Nämä kunnat ovat määritelleet joukkoliikenteen liikennöintimalliksi joko netto- tai bruttomallin.

 

Lahden kaupunki
Seudullinen joukkoliikenneviranomainen