Hyppää sisältöön

Vyöhykeuudistus

Lahden seudullisessa joukkoliikenteessä on käytössä vyöhykemalli, jossa matkalippu ostetaan kaikille niille vyöhykkeille, joiden kautta matka kulkee. Tällä hetkellä käytössä on 10 vyöhykettä. Joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi ja hinnaston selkeyttämisen vuoksi mallia on päätetty muuttaa. Vyöhykkeet vähenevät kymmenestä neljään.

Uudet vyöhykkeet kartalla.

Tavoitteena lippujärjestelmän selkeyttäminen

Nykyinen järjestelmä näyttäytyy monelle asiakkaalle sekavana. Vyöhykeuudistuksen tavoitteena on parantaa asiakaslähtöisyyttä ja joukkoliikenteen käytettävyyttä.

Uudessa mallissa sisimmälle vyöhykkeelle sisältyy Lahden keskusta ja sen lähialueet noin kolmen kilometrin säteellä keskustasta. Toiselle vyöhykkeelle kuuluu loput Lahdesta mukaan lukien Nastolan alue, Pennala, Salpakangas, Hollolan kirkonkylä ja Vesikansa. Kolmannelle vyöhykkeelle sijoittuu Orimattilan keskustaajama, Kärkölä, Hämeenkoski, Vääksy ja Vierumäki. Neljännelle vyöhykkeelle jäävät Heinola Myllyojalta pohjoiseen, Padasjoki, Sysmä, Hartola sekä Asikkala Vääksystä pohjoiseen.

Lippujen hinnat tarkoitus pitää nykyisten tasolla

Vyöhykeuudistus toteutetaan aikaisintaan vuoden 2022 lopussa. Uudistuksen tarkka aikataulu on avoin, sillä Lahden seudun joukkoliikennelautakunta ei ole tehnyt vielä päätöstä tulevista lippujen hinnoista.

Tavoitteena on, ettei asiakkaille tule merkittävää hinnan korotusta, mutta samalla säilyttää kuntien kustannukset maltillisina. Osalle asiakkaista saattaa tulla muutoksia lipun hintaan vyöhykerajojen muuttumisen vuoksi. Suurimmalla osalla seudun asukkaista lippujen hinnat pysyvät samana tai laskevat. Esimerkiksi Nastola sijoittuu uudessa vyöhykemallissa B-vyöhykkeelle nykyisten C- ja D-vyöhykkeiden sijaan, jolloin lippujen hinnat laskevat samalle tasolle muun Lahden sisäisen liikenteen kanssa.

Uudistus toteutetaan siten, että nykyisille matkustajille aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Käytössä olevia Waltti-matkakortteja ei tarvitse vaihtaa.

Tiedotamme muutoksesta lisää uudistuksen edetessä.