Yksinoikeudensuoja

Päätös yksinoikeudensuojasta

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta on katsonut, ettei sen toimialueella jätettyjen reittiliikennelupahakemusten perusteella synny riittävästi ja kattavasti lautakunnan 8.11.2011 § 27 vahvistaman seudullisen palvelutasotavoitteen täyttäviä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1370/2007 (palvelusopimusasetus, PSA) 1 artiklan 1 kohdassa mainittuja matkustajille edullisempia, puhtaasti markkinaehtoisesti toimivia joukkoliikennepalveluja.

Joukkoliikennelautakunta on siten päättänyt 29.11.2012 §32 järjestää joukkoliikenteen PSA:n mukaisesti.

Ja se mitä Liikennepalvelulain 320/2017 Osa III luvussa 3 ja 10§ on määritelty päätöksestä palvelusopimuksen soveltamisesta ja yksinoikeuden antamisesta:

Linjat, reitit ja alueet

Yksinoikeudensuoja koskee seuraavia linjoja ja niiden reitti- ja numerovariaatioita:

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 31, 32, 35, 51-56, 62-63, 86-89, 90-98

Lahti-Vääksy-Sysmä

Sysmä-Hartola-Heinola

Onkiniemi-Hartola

Hämeenlinna-Lammi-Lahti

Padasjoki-Vääksy-Lahti (2018 kesäajan liikennöinti)

Orimattila-Pukkila (linja 96)

Yksinoikeiden suojassa olevat aikataulut ja reitit löytyvät http://www.lsl.fi/reitit-ja-aikataulut/

Yksinoikeudensuoja koskee seuraavien Heinola, Hollola, Lahti, Kärkölä ja Orimattila kuntien alueita kokonaisuudessaan. Nämä kunnat ovat määritelleet joukkoliikenteen liikennöintimalliksi joko netto- tai bruttomallin.

 

Lahden kaupunki
Seudullinen joukkoliikenneviranomainen