Hyppää sisältöön

Bussit kartalla – reaaliaikainen seuranta nyt käytössä

Lahden seudun liikenne on alkanut jakamaan reaaliaikaista eli bussien todelliseen sijaintiin perustuvaa tietoa matkustajille. Bussin todelliseen sijaintiin perustuva tieto on merkitty pysäkkinäytöille ja reittioppaaseen lähtöajan edessä olevalla signaalimerkillä.

PYSÄKKINÄYTÖILLÄ JA REITTIOPPAASSA AJANTASAISTA TIETOA

Matkustajalle reaaliaikaseuranta tarkoittaa käytännössä sitä, että pysäkillä sijaitsevan sähköisen näyttötaulun sekä matkapuhelimella tai selaimella käytettävän reittioppaan esittämät pysäkkikohtaiset lähtöajat perustuvat arvion sijaan bussin todelliseen sijaintiin.

Lahden kaupungilla on tällä hetkellä käytössä 21 kappaletta sähköisiä pysäkkinäyttöjä, joilla on mahdollista esittää sekä staattisia että reaaliaikaisia aikataulutietoja. Reittiopasta voi käyttää esimerkiksi LSL:n mobiilisovelluksella tai netissä lahti.digitransit.fi. Reittioppaassa busssit saa näkyviin kartalla rastittamalla tasot-painikkeen kautta ”Liikennevälineet”.

TAKANA PITKÄ KEHITYSTYÖ JA MONTA MUUTOSTA

Lahden seudun liikenteellä ei ole aiemmin ollut käytössä bussien reaaliaikaisia sijaintitietoja, sillä niitä ei ole vaadittu vanhoissa liikennöintisopimuksessa.

Kalusto määritellään kilpailutusten yhteydessä ja solmittavat liikennöintisopimukset ovat pitkiä, yleensä 5-10 vuotta. Kaikkiin vuoden 2018 jälkeen kilpailutettuihin sopimuksiin on vaadittu seurannan mahdollistavat laitteet. Nyt reaaliaikaisia sijaintitietoja tuottavien ajoneuvojen osuus koko kalustosta on noin 75 %. Kesästä 2021 alkaen kaikki ajoneuvot tuottavat reaaliaikaista sijaintitietoa. Jos reaaliaikatietoa ei pystytä näyttämään esimerkiksi laite- tai yhteysongelmien vuoksi, näkyy reittioppaassa ja näytöillä arvioitu aika ilman signaalimerkkiä.

Kalustovaatimusten lisäksi reaaliaikaisten aikataulujen ja bussien sijainnin jakaminen matkustajille on Lahdessa viivästynyt teknisten haasteiden vuoksi. Muutoksia on tehty eri toimijoiden kanssa ja nyt LSL sai vihdoin avattua rajapinnat myös matkustajille.

ODOTETTU OMINAISUUS PARANTAA MATKUSTUSKOKEMUSTA

Reaaliaikaisella matkustajainformaatiolla on huomattava merkitys joukkoliikenteen houkuttelevuudelle ja matkustuskokemukselle.

Reaaliaikainen seuranta perustuu GPS-paikannukseen, jonka avulla bussin todellinen saapumisaika pysäkille voidaan laskea minuutin tarkkuudella. Matkustajille pystytään tarjoamaan ajantasaista tietoa bussien sijainnista ja saapumisesta pysäkille, jolloin matkustuskokemus paranee, matkan ja matkaketjujen suunnittelu helpottuu ja joukkoliikenteen kokeminen mielekkäänä kulkutapana kasvaa.

Matkustaja voi seurata bussien liikkumista ja saapumista pysäkille ja esimerkiksi valita sen perusteella lähimmän pysäkin, jolle bussi on saapumassa, tai suunnitella vaihdon toiseen bussiin. Myös myöhässä olevista, etuajassa ajetuista ja ajamattomista lähdöistä on jatkossa helpompi saada ajantasaista tietoa.

Luotettavat pysäkkikohtaiset bussien saapumisajat vähentävät myös epävarmuuden tunnetta ja tarpeetonta odottelua pysäkillä: sade- ja pakkaskeleillä sekä harvaan liikennöidyillä ja syrjäisemmillä alueilla sillä on valtava merkitys joukkoliikenteen käyttömukavuuden ja mielekkyyden kannalta.