Hyppää sisältöön

Joukkoliikennelautakunnan asialistalla lippujen asiakashinnat ja bussinkuljettajien kokemuskoulutus

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta kokoontuu tiistaina 15.11.2022. Kokouksessa käsitellään muun muassa lippujen asiakashintoja arvonlisäveron alennuksen aikana ja Lahden vammaisneuvoston esitystä bussinkuljettajien kokemuskoulutuksesta.

Suomen sisäiset henkilökuljetuspalvelut vapautetaan arvonlisäverosta 1.1.–30.4.2023. Joukkoliikennelautakunnalle esitetään, että Lahden seudun liikenteen lipunhintoja ei muuteta väliaikaisen arvonlisävapautuksen ajaksi. Matkalippujen arvonlisävero on 10 prosenttia.

Asiakashinnat halutaan säilyttää nykyisellä tasolla huolimatta väliaikaisesta arvonlisäveron vapautuksesta. Näin lievennetään vuodelle 2023 kohdistuvaa talouden epävarmuutta ja hintojen korotuspainetta sekä vältetään useat peräkkäiset lyhyessä ajassa tapahtuvat hinnoittelun muutokset.

Ehdotukseen vaikuttavat vuonna 2022 merkittävästi nousseet liikennöintikustannukset ja alkuvuodesta 2023 toteutettava vyöhykeuudistus. Uudistus tulee laskemaan osaa lipunhinnoista merkittävästi, mikä selvitysten perusteella vähentää Lahden seudun liikenteen lipputuloja. Jos asiakashintoja muutetaan arvonlisäveron vapautuessa, kohdistuu lippuihin kolme muutosta neljän kuukauden ajanjaksossa.

Vammaisneuvosto ehdottaa kuljettajille kokemuskoulutusta

Lahden vammaisneuvosto esittää kuljettajille kokemuskoulutusta, joka avaa millaista bussissa on matkustaa näkövammaisena ja liikuntaesteisenä. Vammaisneuvosto ehdottaa, että kokemuskoulutus olisi myös yksi kilpailutusten kriteeri.

Joukkoliikennelautakunta käsittelee myös Lahden seudun liikenteen päivitettyjä matkustus- ja matkakorttiehtoja. Ehtoihin on lisätty vuoden 2022 aikana käyttöönotettava lähimaksu ja jo käytössä oleva Waltti Mobiili -sovellus. Myös termistöä on päivitetty vastaamaan nykykäytäntöjä.

Kokouksessa käydään läpi myös joukkoliikenteen seurantaraportti 1.1.–30.9.2022.

Joukkoliikennelautakunnan 15.11.2022 kokouksen esityslista on luettavissa Dynasty-verkkopalvelussa.