Hyppää sisältöön

Lahden seudun joukkoliikennelautakunnan päätökset 14.10.2020

PÄIVITYS RUNKOLINJASTOSUUNNITELMAAN SEKÄ MUUTOKSIA HOLLOLAN JA NASTOLAN LINJOILLE

Nykyiset Hollolassa ja Nastolassa liikennöivät linjat on kilpailutettu ennen runkolinjastosuunnitelman valmistumista ja jo kilpailutuksessa oli huomioitu mahdollisuus muokata kohteen linjoja runkolinjaston tullessa voimaan. Nyt kun runkolinjastosuunnitelma on valmistunut, on kohteen linjoille suunniteltu runkolinjaston vaatimia sekä muita kokonaisuutta nykyistä paremmin palvelevia muutoksia.

Muutosehdotuksessa muun muassa linjaa 4 vahvistettaisiin liikennöimään Hollolasta Lahteen nykyistä tiheämmin 10 minuutin välein. Muutoksen myötä tukilinjoina toimineet linjat 10 ja 10S lakkautettaisiin ja linjaa 11 muutettaisiin. Nastolan suunnan linjat vapautuisivat kilpailutukseen kesällä 2022 alkavalle sopimuskaudelle. Lisäksi runkolinjastosuunnitelmasta jätettäisiin pois linjat 21 ja 22. Muutokset on tarkoitus toteuttaa vuoden 2022 aikana. Linjoja liikennöivä Koiviston Auto Oy on hyväksynyt esitetyt muutosehdotukset.

Joukkoliikennelautakunta hyväksyi muutokset ehdotusten mukaisesti.

KORONATILANTEEN VAIKUTUS JOUKKOLIIKENTEEN TALOUTEEN

Korona ja siitä johtuva etätyöskentely, etäopetus ja kontaktien välttäminen ovat vaikuttaneet merkittävästi joukkoliikenteen matkustajamääriin. Syyskuun loppuun mennessä vuoden 2020 aikana on tehty noin 3 454 000 matkaa. Vastaava luku vuoden 2019 osalta on 5 350 000 eli matkustajamäärät ovat pudonneet noin 35 prosenttia.

Lipputulomenetyksen määrä vuoden 2020 osalta koko seudulla on arviolta noin 5 miljoonaa euroa. Liikennöintikustannuksia pienennettiin noin 600 000 eurolla, kun 6.4.-31.5. liikennöitiin pääasiassa lauantain aikatauluilla arkisin. Traficom on myöntänyt Lahden seudulle koronatilanteesta johtuvaa tukea lipputulomenetyksiin yhteensä 2 411 000 euroa.

Joukkoliikennelautakunta päätti merkitä koronatilanteen kustannusvaikutukset tiedoksi ja jakaa koronatilanteeseen saadun valtionavustuksen ehdotettujen jakoperusteiden mukaisesti seudun kunnille.

Lisäksi joukkoliikennelautakunta päätti, että liikennettä ei karsita merkittävästi eikä lippujen hintoja nosteta lipputulomenetysten paikkaamiseksi. Kuntien tavoitteena on kehittää joukkoliikennettä ja kasvattaa matkustajamääriä. Palvelutason merkittävä heikentäminen tai lippujen hintojen nostaminen vaikeuttaisi merkittävästi näitä tavoitteita.

Joukkoliikennelautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat luettavissa KtWeb-palvelussa.