Hyppää sisältöön

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta 19.10.2021

Lausuntopyyntö linjan 4 reittimuutoksesta

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta päätti pyytää lausuntoa Hollolan kunnalta ja Lahden kaupungilta runkolinjalle 4 suunnitellusta reittimuutoksesta , joka aloittaa liikennöinnin 1.7.2022 Hollolan Tiilikankaalta ja Tiilijärveltä Lahden Viuhaan ja Hiekkanummeen. Lausuntoja on pyydetty 19.11.2021 mennessä.

Ilmastoperusteisen valtionavustuksen jakoperiaatteet kuntien kesken

Traficom on myöntänyt Lahden kaupungille seudullisen joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena ilmastoperusteista valtionavustusta 1 000 000 euroa. Kyseinen summa on kiintiöity myös MAL-sopimuksessa jaettavaksi Lahden seudulle.

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta päätti, että ilmastoperusteinen valtionavustus jaetaan siten, että valtionavustus jaetaan ensin lipputulojen suhteessa niille liikennöintikohteille, joissa on käytössä vaihtoehtoisia käyttövoimia, ja näiltä liikennöintikohteilta kunnille kunkin kunnan kyseisen liikennöintikohteen maksuosuuden suhteessa.

Lippujen hinnoittelu ja asiakasryhmät vyöhykeuudistuksessa

Joukkoliikennelautakunta päätti kokouksessaan 4.5.2021 uudistaa vyöhykkeitä neljän vyöhykkeen mallin mukaisesti. Vyöhykkeiden muuttuessa myös lippujen hintoja ja kustannusvaikutuksia on tarpeen tarkastella uudelleen. Lippujen hintoja käsiteltiin lautakunnan kokouksessa 22.6.2021, jolloin lautakunta palautti asian uudelleen valmisteluun seniorialennusten ja vaihtoajan osalta.

Uudistuksessa lippujen hinnat on pyritty pitämään lähellä nykyisiä hintoja. Tavoitteena on, ettei asiakkaille tule merkittävää hinnan korotusta sekä kuntien kustannusten kasvun minimointi. Seniorialennusta ja vaihtoaikoja oli selvitetty tarkemmin uudelleenvalmistelun yhteydessä.

Joukkoliikennelautakunta päätti palauttaa asian jälleen uudelleen valmisteltavaksi.

Joukkoliikennelautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat luettavissa Dynasty-tietopalvelussa.