Hyppää sisältöön

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta 2.12.2021

Runkolinjan 4 reittimuutos

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta oli pyytänyt Hollolalta ja Lahdelta lausuntoja koskien runkolinjalle 4 suunniteltua reittimuutosta. Muutoksen myötä linja ei ajaisi Matkakeskukselle vaan reitti kulkisi Hollolasta Mytäjäisten kautta Kauppatorille, josta linja jatkaisi Viuhaan ja Hiekkanummeen.

Molemmat kunnat puolsivat reittimuutosta. Lisäksi Hollolan kunta esitti, että säästyvillä liikennöintikustannuksilla hankitaan suoria vuoroja Salpakankaan ja Matkakeskuksen välille ruuhka-aikoihin.

Valmistelun mukaan suorat vuorot Salpakankaan ja Matkakeskuksen välille ovat toteutettavissa ja niitä voidaan tarkastella tarkemmin kesän 2022 ja talven 2022-2023 aikataulukausien suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Lautakunta hyväksyi reittimuutoksen ja muutos astuu voimaan 1.7.2022 runkolinjan 4 aloittaessa liikennöinnin.

Kuljettajien kirje päätepysäkkien WC-asiasta

LSL:n sopimusliikenteen kuljettajat ovat lähettäneet Lahden seudun joukkoliikennelautakunnalle kirjeen koskien päätepysäkkien vessoja.  Kuljettajat esittävät, että kuljettajien vessat ja taukotilat kuuluisivat liikenteen tilaajan vastuulle ja liikennöitsijät maksaisivat näistä käytön mukaan. Tällä hetkellä wc-tilojen järjestäminen on liikennöitsijöiden vastuulla.

Lautakunta päätti vastata kirjeeseen esityslistan perusteluosan selvityksellä. Selvityksessä todetaan perustelut sille, ettei joukkoliikenneviranomainen ainakaan toistaiseksi tule ottamaan vastuulleen wc- tai taukotilojen järjestämistä. Viranomainen kuitenkin neuvottelee ja keskustelee liikennöitsijöiden kanssa wc- ja taukotilojen tilanteesta ja pyrkii sitä kautta edistämään kuljettajien työhyvinvointia ja työehtosopimusten toteutumista.

Muut kokouksessa käsitellyt asiat

Lautakunnalle kerrottiin joukkoliikenteen ajankohtaisia asioita ja lisäksi lautakunta päätti vuoden 2022 kokouspäivistään.

Lahden seudun joukkoliikennelautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat luettavissa Dynasty-tietopalvelussa.