Hyppää sisältöön

Runkolinjastosuunnitelma

LSL aloitti runkolinjaston suunnittelun vuonna 2017. Kyseessä on Lahden kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen strateginen kärkihanke, jossa määritellään joukkoliikenteen palvelutaso ja suunnitellaan uudet runkolinjat. Seudulliset vuorot ympäristökunnista suunnitellaan osana kokonaisuutta.

Runkolinjastosuunnitelman tavoitteena on parantaa joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä. Tavoitteena on mm. selkeyttää linjastoa ja nopeuttaa joukkoliikenteen matka-aikoja, parantaa keskustan reuna-alueiden saavutettavuutta sekä tarjota parempaa palvelutasoa niillä alueilla, joilla asuu runsaasti potentiaalisia joukkoliikenteen käyttäjiä.

Runkolinjastosuunnitelman taustalla on myös joukkoliikenteen kustannustehokkuuden parantaminen. Runkolinjastosuunnitelma on osa Lahden kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaa. Tavoitteena on matkustajamääriä kasvattamalla ja kustannustehokkuutta parantamalla pienentää Lahden kaupungin vuotuista subventiota miljoona euroa vuodesta 2022 eteenpäin.

Runkolinjastosuunnittelua tehtiin vuorovaikutuksessa asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Suunnitelma on kytketty osaksi Lahden suunta -työtä, jossa yhdistetään liikenteen ja maankäytön suunnittelu ja rakennetaan kestävää kaupunkia yhteistyössä eri osapuolten kanssa.

Mikä on runkolinjasto?

Runkolinjaston pohjana on vaihtoihin perustuva ”yksi reitti, yksi linja” -verkostoperiaate, joka parhaimmillaan mahdollistaa selkeän linjaston, lyhyet vuorovälit ja helpot vaihtoyhteydet.

Runkolinjaston ominaisuuksia ovat tiheä vuoroväli, suorat ja nopeat reitit, pidemmät pysäkkivälit ja useammat vaihdot. Runkolinjoja tukevat linjastoa täydentävät linjat ja pienemmällä kalustolla liikennöitävät citylinjat.

Runkolinjat muodostetaan keskustan ja tärkeimpien asuin- ja työpaikkakeskittymien välille käyttäen mahdollisimman suoria reittejä. Parhaimmillaan runkolinjat luovat verkon, joka yhdistää kaikki tärkeimmät matkakohteet toisiinsa.

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi 13.6.2019 vuosien 2017-2019 aikana laaditun joukkoliikenteen runkolinjastosuunnitelman. Kilpailutustarpeiden tarkentuessa suunnitelmaan tehtiin vielä muutoksia ja joukkoliikennelautakunta hyväksyi päivitetyn runkolinjastosuunnitelman 19.11.2019.

Runkolinjastosuunnitelman raportti

Runkolinjastosuunnitelmaan sisältyy suunnitelma runkolinjoista ja niitä täydentävistä linjoista sekä seudullisista linjoista Heinolaan ja Orimattilaan. Lisäksi on suunniteltu erillinen yölinjasto.

Runkolinjastosta tehtiin kaksi erilaista versiota. Luonnosversio 1 perustuu nykyiseen tilanteeseen, jossa kaikki linjat kulkevat Matkakeskuksen ja Kauppatorin kautta. Luonnosversio 2 perustuu mahdollisuuteen rakentaa Vesijärvenkadulle Kauppakeskus Trion kohdalle joukkoliikenteen vaihtoterminaali. Toteutuessaan ns. ”Trion terminaali” vähentäisi Kauppatorin kiertämistä, mikä nykyisellään pidentää matka-aikoja useilla linjoilla, ja mahdollistaisi samalla vaihtamisen linjalta toiselle Kauppakeskus Trion edustalla.

Joukkoliikenneterminaalin sijaintia käsiteltiin osana Lahden kaupungin keskustan liikenteen ja liikkumisen suunnitelmaa, joka päivitettiin vuosien 2019 – 2020 aikana.

Lahden keskustan liikenne- ja liikkumissuunnitelma 2030

Suunnitelman mukaiset linjat otetaan käyttöön vaiheittain vanhojen liikennöintisopimusten päättyessä. Kokonaisuudessaan uusi linjasto saadaan käyttöön kesällä 2022.

Runkolinjat

1 Karjusaari/Soltti – Liipola
2 Mukkula – Myyntimiehenkatu
3 Ruoriniemi – Renkomäki
4 Tiilijärvi/Tiilikangas – Hiekkanummi/Viuha
5 Hörölä – Metsäkangas
6 Riihelä – Saksala
7 Metsä-Pietilä – Karisto
8 Kiikkula/Rautakankare/Korpikankare – Joutjärvi/Tonttila
9 Metsämaa – Nastola (Uusikylä)
10 PHKS – Nastola (Harjuviidantie)

Runkolinjastoa täydentävät linjat

12 Ahtiala – Ala-Okeroinen
13 Niemi – Nikkilä
14 Mäkelä – Kauppatori
20 Hollola kk – Kauppatori
21 Hollola kk – Salpakangas – Hollola kk
23 Kukkila – Kauppatori

Seutulinjat

60-61 Orimattila – Lahti
69 Orimattila – Lahti – Heinola
70 Tommola – Lahti (- PHKS)
71 Heinola kk – Lahti
72 Reumanmäki – Lahti
73 Heinola kk – Lahti
74 Pirttiniemi – Heinola (- Hevossaari)

Tutustu runkolinjastoon kartalla

Runkolinjasto kartalla