Hyppää sisältöön

Joukkoliikennelautakunta 15.11.2022

Lippujen asiakashinnat väliaikaisen arvonlisäveron vapautuksen aikana

LSL:n asiakashintoja ei muuteta arvonlisäveron muuttuessa. Alkuvuodesta 2023 toteutettava vyöhykeuudistus ajoittuu samaan aikaan henkilökuljetuspalveluiden arvonlisäveron vapautuksen kanssa. Jos asiakashintoja muutettaisiin, muutoksia tapahtuisi vuoden 2023 alussa, vyöhykeuudistuksen voimaan tullessa ja arvonlisäveron vapautuksen päättyessä eli kolme kertaa neljän kuukauden ajanjaksossa. Päätökseen vaikuttavat myös liikennöintikustannuksien nousu, vuoden 2023 talouden epävarmuus ja niiden aiheuttamat säästöpaineet.

Joukkoliikenteen seurantaraportti 1.1.–30.9.2022

Syyskuussa matkamäärät ovat olleet -4 % matalammat kuin koronaa edeltävänä aikana vuonna 2019. Tammi–syyskuun kumulatiivinen matkamäärä on vajaa -18 % vuoden 2019 tasosta ja lipputulot -4 % verrattuna vuoteen 2019. Lautakunta hyväksyi joukkoliikenteen seurantaraportin tammi–syyskuulta.

Vammaisneuvoston esitys kuljettajien kokemuskoulutuksesta

Vammaisneuvoston esitys kuljettajien kokemuskoulutuksesta lisää joukkoliikenteen saavutettavuutta. Koulutukselle luontevana toteutuspaikkana lautakunta pitää Traficomin hyväksymiä virallisia ammattipätevyyden jatkokoulutuspäiviä. Lautakunnan kanta on, että koulutus tulisi toteuttaa yhteistyössä koulutuksenjärjestäjien ja kuljettajien koulutuksesta vastaavien liikennöitsijöiden kanssa. Uusien kuljettajien kokemuskoulutuksen lisäämisestä koulutusohjelmiin on sovittava koulutusta järjestävien oppilaitosten kanssa. Jos koulutus on tulevaisuudessa mahdollista valita osaksi ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivää, LSL tuo kokemuskoulutusta liikennöitsijöiden tietoon yhtenä vaihtoehtona koulutuspäivän aiheeksi.

Matkustus- ja matkakorttiehdot

Lahden kaupungin joukkoliikenneyksikkö voi jatkossa päivittää matkustus- ja matkakorttiehtoja ilman lautakunnan erillistä päätöstä.

Joukkoliikennelautakunnan kokouspäivät 2023

Lahden seudun joukkoliikennelautakunnan kokouspäivät vuonna 2023 ovat 24.1., 14.2., 25.4., 23.5., 12.9., 10.10. ja 14.11. Käyttösuunnitelmaseminaari pidetään 19.1. ja talousarvioseminaari 29.8.

Joukkoliikennelautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa Dynasty-verkkopalvelussa.