Hyppää sisältöön

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta 15.2.2022

Selvitys palveluliikenteen seudullisesta kehittämisestä ja kuljetusten yhteensovittamisesta

Päijät-Hämeen alueelle on laadittu selvitys palveluliikenteen seudullisesta kehittämisestä ja kuljetusten yhteensovittamisesta. Selvityksessä on olleet mukana Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Lahden, Orimattilan, Padasjoen ja Sysmän kunnat sekä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä.

Selvityksessä on esitelty nykytilanne tunnuslukuineen, Lahteen suuntautuva joukkoliikenne, yhteenveto kuntahaastatteluiden tuloksista, erilaisia palveluliikenteen toteutustapoja, reitti- ja aikatauluehdotuksia seudulliseen palveluliikenteeseen sekä muita toteutuksen yksityiskohtia.

Seudullisen palveluliikenteen edistämiseksi ja tuomiseksi käytäntöön tarvitaan kuntien tahtotila ja valmius osallistua seudullisen palveluliikenteen hankintaan. Lahden seudun joukkoliikennelautakunta päätti merkitä selvityksen tiedokseen ja pyytää kunnilta ja hyvinvointikuntayhtymältä lausuntoa selvityksestä.

Suunnitelma kesäkauden 2022 joukkoliikenteen tarjonnasta

Kesäkauden liikennöinti alkaa 6.6.2022 ja päättyy 9.8.2022.

Runkolinjastosuunnitelman mukainen linjasto saadaan kokonaisuudessaan käyttöön kesäkauden aikana. Vanhojen sopimuskausien päättyminen 30.6.2022 ja uusien sopimuskausien ja kohteiden aloitus 1.7.2022 vaikuttavat merkittävästi kesäkauden liikennöintiin. Reittimuutoksissa on myös huomioitu tulevan kesän työmaiden vaikutus liikennöintiin.

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi kesäkauden 2022 joukkoliikenteen liikennöintimuutokset esityksen mukaisina. Lisätietoa kesän liikennöinnistä ja uudesta linjastosta Lahden seudun liikenteen tiedotteesta Uusi linjasto käyttöön 1.7.2022: muutoksia useille linjoille.

Joukkoliikenteen viestintä- ja markkinointisuunnitelma 2022

Lahden seudun liikenteelle laaditaan vuosittain markkinointi- ja viestintäsuunnitelma, jossa raportoidaan edellisen vuoden merkittävimmät viestintätoimenpiteet sekä suunnitelma alkaneelle vuodelle. Joukkoliikenteen markkinoinnin ja viestinnän vuoden 2022 painopiste on edeltävien vuosien tavoin muutosviestinnässä.

Joukkoliikennelautakunta hyväksyi joukkoliikenteen viestintä- ja markkinointisuunnitelman vuodelle 2022.

Lippujen hinnoittelu ja asiakasryhmät vyöhykeuudistuksessa

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta on päättänyt uudistaa Lahden seudulla käytössä olevia vyöhykkeitä. Vyöhykkeet vähenevät kymmenestä neljään. Vyöhykeuudistuksen yhteydessä myös lippujen hinnoittelua on tarkoitus uudistaa. Lautakunta palautti asian uudelleen käsittelyyn 19.10.2021 ja pyysi lisäselvitystä hiljaisen ajan alennuksista ja työttömien alennuksesta.

Uudistuksessa lippujen hinnat pyritään pitämään mahdollisimman lähellä nykyisiä hintoja, ettei asiakkaille tule merkittäviä hinnankorotuksia eikä toisaalta kuntien kustannukset kasva merkittävästi.

Vyöhykeuudistuksen yhteydessä vaihtoaikoja pidennetään siten, että yhden ja kahden vyöhykkeen matkoissa vaihtoaika on 70 minuuttia, kolmen ja neljän vyöhykkeen matkoissa 120 minuuttia.

Uusi hinnasto:

Aikuisen liput:

  • 2 vyöhykkeen kausilippu 58 €, arvo/mobiililippu 2,50 €, kertalippu 3,40 €
  • 3 vyöhykkeen kausilippu 80 €, arvo/mobiililippu 5,00 €, kertalippu 6,50 €
  • 4 vyöhykkeen kausilippu 90 €, arvo/mobiililippu 5,90 €, kertalippu 7,40 €

Muut asiakasryhmät:

  • Lapsi, kerta-, arvo- ja kausilipusta -50%
  • Nuori, arvo- ja kausilipusta -30%
  • Opiskelija, arvo- ja kausilipusta -30%

Joukkoliikennelautakunta päätti lisäksi ottaa vyöhykeuudistuksen käyttöönoton yhteydessä käyttöön hiljaisen ajan alennuksen -30 % aikuisten arvo- ja ja mobiililippuun. Hiljaiset ajat, jolloin käyttäjät saavat alennuksen arvolipusta ja mobiililipusta ovat arkisin klo 9-14 sekä viikonloppuisin. Työttömille päätettiin olla myöntämättä erillisiä alennuksia.

Vyöhykeuudistus otetaan käyttöön aikaisintaan vuoden 2022 lopussa. Lisätietoja Vyöhykeuudistus -sivulta

Joukkoliikennelautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat luettavissa Dynasty-tietopalvelussa.