Lapsiryhmät

LAPSIRYHMÄT Lahden seudun liikenteessä

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta on myöntänyt varhaiskasvatus- ja perusopetusryhmille maksuttomat matkat Lahden seudun liikenteessä 12.8.2019 alkaen seuraavin ehdoin:

1. Matkan tulee tapahtua klo 9-15 välillä.
2. Ryhmän koko voi olla korkeintaan 30 lasta.
3. Ryhmän mukana kulkevan opettajan tai muun aikuisen pitää maksaa oma matkansa normaalisti.

Maksuttomia matkoja voi tehdä koko LSL:n liikennöinti-alueella. Maksuttomat matkat eivät koske Lahti-Lammi-Hämeenlinna-vuoroja eivätkä markkinaehtoisia vuoroja (Lahti-Vääksy-Sysmä).

Muina aikoina ja muissa lapsiryhmissä (yhdistykset ym.) kulkee maksutta kaksi alle 7-vuotiasta lasta yhtä aikuista kohden.

Ryhmien tulee todentaa matkustusoikeus LSL:n myöntämällä ryhmämatkakortilla. Ryhmämatkakortti on koulu-/päiväkotikohtainen ja se on voimassa 2 vuotta, eli eri luokat ja ryhmät voivat käyttää samaa korttia. Oppilaitokset ja päiväkodit voivat tilata ryhmämatkakortin sähköpostitse lsl(a)lahti.fi. Kortin toimitusaika on noin 7-10 arkipäivää, joten mikäli ryhmämatkakorttia ei koululta tai päiväkodilta ennestään löydy, tulee se tilata hyvissä ajoin ennen suuniteltua matkaa.

Kaikki lapsiryhmien matkat tulee ilmoittaa etukäteen Lahden seudun liikenteelle lsl(a)lahti.fi, jotta matkat tulevat tilastoiduksi ja osaamme tarvittaessa neuvoa muita ryhmiä käyttämään toista vuoroa.

Huomioithan, ettei linjaliikenteessä voida taata istumapaikkoja kaikille lapsille. Suurille lapsiryhmille suosittelemme turvallisuussyistä varaamaan tilausajokuljetuksen suoraan liikennöitsijöiltä.

Lahden seudun liikenne ei tilaa lisäautoa lapsiryhmille. On siis mahdollista, ettei suuri ryhmä mahdu kerralla kyytiin. Suuria ryhmiä suosittelemmekin jakautumaan kahteen pienempään ryhmään esimerkiksi kahdelle eri vuorolle tai matkustamaan vuoropäivinä.

Muistakaa turvallisuus! Kerratkaa lasten kanssa ennen matkaa, kuinka pysäkillä ja bussissa käyttäydytään.

Yhteispelillä ja ennakoimalla bussimatkoista muodostuu lapsille mukava kokemus ja he saavat ensikosketuksen joukkoliikennevälineiden käyttöön.

Mukavaa matkaa!

Lisätietoja lapsiryhmien matkoista kouluille ja päiväkodeille toimitetusta tiedotteesta (Päivitetty 02/2020)