Hyppää sisältöön

Uuden linjaston käyttöönotto etenee: Kesäkuussa tulossa muutoksia linjanumeroihin, reitteihin ja aikatauluihin.

Lahden seudun liikenteen kesäaikataulukauden alkaessa 7.6.2021 runkolinjastosuunnitelman käyttöönotto harppaa askeleen eteenpäin, kun liikennöinnin aloittaa viisi kokonaan uutta linjaa.  

Lahden seudulle valmistui joukkoliikenteen runkolinjastosuunnitelma kaksi vuotta sitten. Suunnitelman mukaiset linjat otetaan käyttöön vaiheittain vanhojen liikennöintisopimusten päättyessä. 

Uusien linjojen lisäksi väliaikaisia muutoksia joudutaan tekemään myös osalle nykyisistä linjoista, jotka liikennöivät vielä vanhojen sopimusten mukaan. Kokonaisuudessaan uusi linjasto saadaan käyttöön kesällä 2022. Lisämausteensa muutoksiin tuovat myös työmaat, jonka vuoksi osa linjoista on poikkeusreiteillä koko kesän. 

Kesäkuun muutokset koskettavat erityisesti nykyisiä linjoja 1, 2, 10, 11, 12, 13, 16, 21, 31, 32, 33, ja 35. 

Heinäkuun alussa myös Lahden palveluliikenne uudistuu. Palveluliikenteestä on tulossa lisätietoa toukokuun aikana. 

Runkolinjaston siirtymävaihe vuosina 2021-2022 saattaa näyttäytyä matkustajille sekavana. Siirtymävaihe on kuitenkin välttämätön, sillä liikennöintisopimukset päättyvät eri aikoihin eikä runkolinjastoa pystytty ottamaan kerralla käyttöön. Vuoden päästä linjastoon muodostuu logiikka, jolloin runkolinjat 1-3 ajavat etelä-pohjoissuunnassa ja 4-10 itä-länsisuunnassaEdellisen kerran koko linjastoa koskevia muutoksia tehtiin vuonna 2014 ja nyt alkava sopimuskausi kestää ainakin seuraavat kahdeksan vuotta eli suuria linjastomuutoksia ei onneksi tehdä kovin usein.

Lahden sisäisten muutosten lisäksi Hollolan alueen liikenteeseen tulee kesäkuusta alkaen pysyviä muutoksia kunnan säästötavoitteiden vuoksi. 

Kesällä aloittavat uudet linjat 

Linja 1 Karjusaari/Soltti-Tevi-Matkakeskus-Liipola 

Kokonaan sähköbusseilla ajettava runkolinja 1 aloittaa liikennöinnin kesäkuussa. Linja ajetaan 10 minuutin vuorovälillä Liipolan ja Mukkulan välillä. Joka toinen vuoro ajaa pohjoisessa Lahdessa Karjusaareen ja joka toinen Solttiin. Uusi linja 1 tarjoaa hyvät yhteydet mm. Matkakeskukselta Niemen kampukselle. Aiemmin liikennöineet linjat 31 ja 32 loppuvat. Jalkarannassa ajaa jatkossa linja 28. 

Uusi linja 1 joutuu aloittamaan heti poikkeusreitilläMukkulankadun työmaa on jo nyt vaikuttanut merkittävästi bussien reitteihin ja työmaa jatkuu elokuulle, joten linja ajaa koko kesän poikkeusreittiä Niemessä ja keskustassaPoikkeusreitin vaatiman ajoajan lisäyksen vuoksi bussit eivät aja keskustassa lainkaan Kauppatorille, vaan ajantasauspysäkkinä keskustassa toimii Matkakeskus A (pohjoiseen) ja Tevi (etelään).  Lisätietoja poikkeusreitistä häiriötiedotteesta.

Linja 1 ei aja Lepolankadun kautta. Uudistuva palveluliikenne korvaa Lepolankadun linjaliikenteen. Lisätietoa palveluliikenteestä tulossa toukokuun aikana. 

Linja 1 Karjusaari-Matkakeskus-Liipola kartta

Linja 1 kartta Soltti-Matkakeskus-Liipola kartta

Yölinja 1Y  

Perjantai- ja lauantaiöisin ajava yölinja 1Y liikennöi Lahdessa etelä-pohjoissuunnassa tarjoten paljon toivottuja myöhäisillan yhteyksiä useille asuinalueille. Linja ajaa reittiä Soltti-Mukkula-Niemi-Kauppatori-Matkakeskus-Liipola-Patomäki-Renkomäki. 

Linja 1Y kartta

Linja 6 Riihelä-Kauppatori-Matkakeskus-Saksala 

Runkolinja 6 ajaa arkisin kolme kertaa tunnissa Riihelästä suoraan Hollolankatua Kauppatorille, josta reitti jatkuu Matkakeskuksen kautta Saksalaan. Riihelässä aiemmin liikennöinyt linja 21 ja Saksalassa aiemmin liikennöinyt linja 32 loppuvatSaksalan suunnalla uusi linja 6 kulkee nykyisen linjan 32 reittiä käymättä Hartwallilla. 

Linja 6 Riihelä-Kauppatori-Saksala kartta

Linja 22 Mukkula-Kauppatori-Matkakeskus-Myyntimiehenkatu 

Linja 22 ajaa Mukkula-Kauppatori välin samaa reittiä kuin nykyinen linja 21. Launeella linja ajaa Kaarikadun kautta ja siitä edelleen linjan 31 reittiä Myyntimiehenkadulle. Linjat 21 ja 31 loppuvat. Linjanumero 22 on väliaikainen ja käytössä vain vuoden. Kesällä 2022 linja jatkaa runkolinjastosuunnitelman mukaisella numerolla 2.

Linja 22 Mukkula-Kauppatori-Myyntimiehenkatu kartta

Linja 28 Jalkaranta-Kauppatori-Tonttila 

Linja 28 liikennöi Jalkarannassa vuorotellen Kiikkulaan, Korpikankareelle ja Rautakankareelle. Linja ei aja Messilään. Aiemmin Jalkarannan alueella ajoi linja 1, joka kesästä alkaen ajaa Liipolasta Jalkarannan sijaan Mukkulan suuntaan. Kauppatorilta linja 28 jatkaa Tonttilaan, jossa linja ajaa lenkin reittiä Ahtialantie-Liitoskatu-Ala-Tonttilankatu ja päätepysäkki on Riihitarhankadun pysäkillä. Linjanumero 28 on väliaikainen ja käytössä vain vuoden. Kesällä 2022 linja jatkaa runkolinjastosuunnitelman mukaisella numerolla 8. 

Linja 28 Jalkaranta-Kauppatori-Tonttila kartta

Päättyvät linjat 

Linjastomuutosten vuoksi alla lueteltujen linjojen liikennöinti päättyy. Tarkistathan korvaavan linjan taulukosta.

Linja 10 Salpakangas-Kauppatori-Vipusenkatu 

Linja 21 Mukkula-Kauppatori-Riihelä 

Linja 31 Soltti-Kauppatori-Myyntimiehenkatu 

Linja 32 Karjusaari-Kauppatori-Saksala 

Linja 35 Kilpiäinen-Kauppatori-Keskussairaala 

Muut kesämuutokset 

Linja 2 Metsä-Pietilä-Kauppatori-Viuha 

Linjan reittiä muutetaan: Kaarikatu ja Ala-Tonttilankatu jäävät pois reitiltä. Kaarikadun kautta ajaa uusi linja 22 ja Ala-Tonttilankatua ajaa uusi linja 28. Kartta

Linja 11 Hollola kk-Soramäki-Salpakangas-Messilä-Hollola kk

Linja ajetaan jatkossa Hollolan sisäisenä kiertolinjana eikä linja aja enää Lahteen.  Kartta

Linja 12 Ala-Okeroinen-Metsä-Hennala-Kauppatori 

Linja on Helsingintien työmaan vuoksi poikkeusreitillä koko kesän. Lisätietoja häiriötiedotteesta. 

Linja 13 Niemi-Matkakeskus-Nikkilä 

Linja on Mukkulankadun ja Orvokkitien työmaiden vuoksi poikkeusreitillä Niemessä ja Nikkilässä koko kesän. Lisätietoa häiriötiedotteesta. 

Linja 16 Patoniitty-Kauppatori-Vipusenkatu 

Linjaa 16 ei ajeta kesällä. 

Linja 23 Kukkila-Kauppatori 

Linja 23 ajaa samaa reittiä kuin nykyinen linja 33, mutta linjanumero vaihtuu.