Hyppää sisältöön

Lahden seudun joukkoliikennelautakunnan päätökset 24.11.2020

TARJOUSKILPAILUN KÄYNNISTÄMINEN

Joukkoliikennelautakunta päätti käynnistää tarjouskilpailun 1/2021 kohteiden 2 ja 4 osalta 1.7.2022 alkaen ajettavasta linja-autoliikenteestä.

Kohde 2 sisältää runkolinjastosuunnitelman mukaiset linjat 3, 7 ja 13.

– Linja 3 Ruoriniemi – Renkomäki, 4 autoa
– Linja 7 Metsä-Pietilä – Karisto, 5 autoa
– Linja 13 Niemi – Nikkilä, 1 auto

Kohde 4 sisältää linjat 9, 10 ja 98.

– Linja 9 Metsämaa – Nastola (Uusikylä), 5 autoa
– Linja 10 Hoitajankatu – Nastola (Harjuviidantie), 4 autoa
– Linja 98 Ruuhijärvi – Kumia – Nastola, 1 auto

Tarjouskilpailuissa pisteytetään vaihtoehtoiset käyttövoimat ja siten kannustetaan liikennöitsijöitä tarjoamaan niitä. Kilpailutettava liikenne tullaan järjestämään bruttoperusteisella liikennemallilla.

SELVITYS VYÖHYKEUUDISTUKSESTA KUNTAKIERROKSELLE

Lahden seudun joukkoliikenteelle on teetetty selvitys uusista vyöhykkeistä ja hinnoista sekä arvioitu uudistuksen vaikutuksia.

Nykyiset Lahden seudun joukkoliikenteen vyöhykkeet ja hinnat perustuvat ennen Waltti lippu- ja maksujärjestelmää käytössä olleisiin kilometriperusteisiin taksoihin. Tällä hetkellä Lahden seudun toimivalta-alue on jaettu kymmeneen vyöhykkeeseen. Lipun hintaan vaikuttaa valitut vyöhykkeet, asiakasryhmä ja maksutapa. Nykyinen järjestelmä näyttäytyy asiakkaalle sekavana, ja nettomallisten sopimusliikenteiden sopimuskausien päätyttyä järjestelmää olisi mahdollista uudistaa.

Vyöhykeuudistuksen tavoitteena on parantaa asiakaslähtöisyyttä ja joukkoliikenteen käytettävyyttä. Tavoitteena on vähentää vyöhykkeiden määrää ja yksinkertaistaa järjestelmää, kohdella asiakkaita oikeudenmukaisesti sekä olla nostamatta lipun hintoja merkittävästi.

Vyöhykejärjestelmän selvityksessä tarkasteltiin kahta mallia. Ensimmäisessä mallissa seutu jaetaan neljään vyöhykkeeseen ja toisessa mallissa koko viranomaisalue kuuluu samaan taksavyöhykkeeseen, ns. tasataksamalli.

Muutoksen vaikutus lipputuloihin olisi lyhyellä aikavälillä negatiivinen, mutta kohtuullinen ja se pienenisi pidemmällä aikavälillä. Uudistuksen voisi ottaa käyttöön aikaisintaan vuoden 2022 aikana, kun uudistunut linjasto saadaan kokonaisuudessaan käyttöön ja tunnistepohjainen lippu- ja maksujärjestelmä on otettu käyttöön.

Vyöhykeuudistusselvitys on luettavissa kokouksen pöytäkirjan liitteenä.

Joukkoliikennelautakunta päätti pyytää toimivalta-alueensa kunnilta lausuntoa uusista vyöhykevaihtoehdoista ja lippujen hinnoista 26.2.2021 mennessä. Lautakunta jatkaa vyöhykeuudistuksen käsittelyä keväällä, kun kuntien lausunnot ovat saapuneet.

MUITA KOKOUKSESSA KÄSITELTYJÄ ASIOITA

Joukkoliikennelautakunta päätti edellä mainittujen lisäksi mm. seuraavan vuoden kokouspäivistä sekä yksinoikeudensuojasta aiemmin kilpailutetulle liikenteelle kohteissa 1, 3, 5, 7 ja 9.

Joukkoliikennelautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat luettavissa KtWeb-palvelussa.