Hyppää sisältöön

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta 14.11.2023

Marraskuun kokouksessa joukkoliikennelautakunta käsitteli seurantaraporttia, ensi vuoden kokouspäiviä sekä palvelutasosuunnitelman luonnosta.

Joukkoliikenteen seurantaraportti

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta merkitsi tiedoksi joukkoliikenteen määrärahojen käyttöön liittyvän seurantaraportin ajalta 1.1. – 30.9.2023.

Joukkoliikennelautakunnan kokouspäivät 2024

Joukkoliikennelautakunta kokoontuu suunnitelman mukaan vuonna 2024 seitsemän kertaa sekä osallistuu käyttösuunnitelma- ja talousarvioseminaareihin. Lautakunta päätti vuoden 2024 kokouspäivät.

Lahden seudun joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma 2024

Lahden seudun joukkoliikenteelle ollaan laatimassa palvelutasosuunnitelmaa vuosille 2025–2040. Palvelutasosuunnitelman keskeisiä tehtäviä on kuvata alueen ja yhteysvälien joukkoliikenteen tavoiteltava palvelutaso. Palvelutasosuunnitelma hyväksytään ohjeellisesti noudatettavaksi ja palvelutasosuunnitelma antaa suuntaviivat joukkoliikenteen rahoitustarpeen kehittymiselle.

Joukkoliikennelautakunnalle esiteltiin palvelutasosuunnitelman luonnos. Lahden seudun joukkoliikennelautakunta merkitsi selvityksen tiedokseen ja päätti pyytää lausunnot jäsenkunnilta, Päijät-Hämeen hyvinvointialueelta, Päijät-Hämeen liitolta, toimialueen kuntien vanhus-, nuoriso- ja vammaisneuvostoilta, sekä kumppanuuspöydiltä.

Muut asiat

Muissa asioissa lautakunnalle esiteltiin joukkoliikenteen ajankohtaisia asioita.

Kokouksen pöytäkirja luettavissa Dynasty-verkkopalvelussa.