Hyppää sisältöön

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta 14.2.2023

Helmikuun kokouksessa Lahden seudun joukkoliikennelautakunta päätti kesäkauden 2023 joukkoliikenteen tarjonnasta. Kesäkauden liikennöinti alkaa 5.6.2023 ja päättyy 8.8.2023.  Kesäkausi 2023 ajetaan pääsääntöisesti samoin kuin 1.7.2022 alkanut vuoden 2022 kesäliikenne. Linja 40 Lahti-Vääksy ajetaan kesäkauden 2023 ajan poikkeusreittiä Paimelan siltatyömaan vuoksi. Linjoille 40 ja 42 tehdään pieniä aikataulumuutoksia. Lautakunta antoi joukkoliikenneyksikölle valtuudet sopia muutoksista liikennöitsijöiden kanssa ja tehdä yksityiskohtaiset aikataulusuunnitelmat. Kesän tarkemmat aikataulut julkaistaan myöhemmin keväällä.

Joukkoliikennelautakunta hyväksyi joukkoliikenteen viestintä- ja markkinointisuunnitelman vuodelle 2023. Joukkoliikenteen viestinnän pääpaino on tiedon jakamisessa ja asiakkaan käyttökokemuksen helpottamisessa.

Muissa asioissa lautakunta kuuli Lahden Mankeli-kaupunkipyöräasemien sijoittelun suunnittelun etenemisestä ja merkitsi asian tiedokseen.

Joukkoliikennelautakunnan pöytäkirjat ovat luettavissa Dynasty-verkkopalvelussa.